Infosessie oproep tetra_2014

download Infosessie oproep tetra_2014

of 38

 • date post

  02-Nov-2014
 • Category

  Business

 • view

  5.346
 • download

  0

Embed Size (px)

description

presentatie infosessie Tetra 2014

Transcript of Infosessie oproep tetra_2014

 • 1. TETRA Infosessie Oproep 2013 - 2014
 • 2. Documenten? Infosessie TETRA oproep Deze presentatie is aanvullend aan volgende documenten op de IWT-website http://www.iwt.be/subsidies/tetra - Handleiding - Oproepdocument - Aanvraagtemplate(s) - Andere Documenten: - Kostenmodel - Beleidslijn ivm gebruik van projectresultaten - Opvolging - KPIs 3
 • 3. IWT Infosessie TETRA oproep IWT, het agentschap voor innovatie van de Vlaamse overheid?, Stimuleert door financile steun, advies en cordinatie, Kennisopbouw in bedrijven, onderzoeksinstellingen, overheid en overige organisaties, Voor meer innovatie, meer nieuwe producten, processen, diensten en concepten, Met toegevoegde economische en maatschappelijke waarde. 4
 • 4. TETRA Infosessie TETRA oproep TETRA: programma voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en universiteiten voor ondernemingen en social profit Stimuleren van kennisoverdracht Brugfunctie tussen basisonderzoek en toepassingen Hogescholen en Universiteiten Ondernemingen en Socialprofitorganisaties 5
 • 5. Programma kenmerken Infosessie TETRA oproep Projectaanvragers: Hogescholen en universiteiten (en onderzoeksorganisaties) !onderzoeksgroepen met focus op praktijkgericht onderzoek Doelgroep: Ruime groep van Vlaamse ondernemingen !niet-R&D intensieve ondernemingen en social profit organisaties Projecten: Kennisoverdracht via vertaling van wetenschappelijke kennis naar concrete toepassingsmogelijkheden 6
 • 6. Projectkenmerken Infosessie TETRA oproep Demonstratie Innovatief Toepassings gericht onderzoek Basisonderzoek Nieuwe producten, processen, diensten Onderwijs = voor TETRA project = TETRA project = na TETRA project 7
 • 7. Projectkenmerken Infosessie TETRA oproep Innovatief concept potentieel tot innovatie bij ondernemingen uit de doelgroep Bestaande kennis overdragen kennis beschikbaar uit wetenschappelijk onderzoek vertalen naar concrete toepassingen en deze kennis aanbieden op maat van de mogelijkheden van de doelgroep Economische impact in Vlaanderen potentieel tot duurzame tewerkstelling en/of investeringen in Vlaanderen Maatschappelijke impact potentieel tot bijdrage aan de oplossing voor een maatschappelijk probleem Impact op het hoger onderwijs! overdracht van kennis tijdens en na het project via het hoger onderwijs 8
 • 8. Projectkenmerken Infosessie TETRA oproep Projectbegroting: Personeelskosten (onderzoekers en technici) Werkingskosten: max. 40.000 EUR per VTE per jaar min 100.00 max 480.000 Projectduur: 2 jaar Subsidie: 92,5% Begeleiding door een gebruikersgroep: - ondernemingen, representatief voor brede doelgroep, alle organisaties relevant voor brede uitrol van de resultaten op het einde van het project - geven feedback en zijn actief betrokken vr, tijdens en na het project - cofinancieren samen 7,5% 9
 • 9. Projectkenmerken Infosessie TETRA oproep Co-financieringsplan 7,5% van de projectbegroting moet gefinancierd worden via private middelen - cash bijdragen van leden uit de gebruikersgroep Kan niet: bijdragen van overheidsorganisaties, steden of gemeenten - Inkomsten via de organisatie van collectieve activiteiten (bv. workshops, seminaries, ) - Inbreng via activiteiten/levering diensten door leden van de gebruikersgroep. ! Activiteiten/levering diensten zijn opgenomen in het werkplan/begroting van het project. ! Boekhoudkundig traceerbaar ! Evaluatie door experten 10
 • 10. Projectkenmerken Infosessie TETRA oproep Co-financieringsplan - Cofinanciering moet in orde zijn op het eind van het project. De waarschijnlijkheid dat dit lukt wordt gevalueerd aan de hand van het cofinancieringsplan in de aanvraag (met experten). Belangrijk is dat dit co-financieringsplan sluitend is en voorziet in een reserve. 11
 • 11. Nieuw in 2014! Infosessie TETRA oproep Maatschappelijke uitdaging 12
 • 12. Nieuw in 2014! Infosessie TETRA oproep Maatschappelijke uitdaging Maatschappelijke doelstelling nastreven - uit de innovatieknooppunten: duurzaam materialenbeheer, energie efficintie en groene energie, zorginnovatie met als themas vergrijzing en gezondheid, duurzame en efficinte mobiliteit en logistiek, sociale innovatie en creatief ondernemerschap, arbeids- en werkorganisatie. Stimuleren van projecten die zowel economische als maatschappelijke duurzaamheid nastreven Is steeds gekoppeld aan impact op economisch vlak 13
 • 13. Nieuw in 2014! Infosessie TETRA oproep Impact-as wint aan belang! Het uiteindelijke doel van een goed Tetra-project is om impact op vlak van economische maatschappij en maatschappelijke doelstellingen te beogen. Een goede invulling van de criteria die onder deze as vallen is dan ook belangrijk. Pas daarna zal meer in detail gekeken worden naar invulling van werkplan, aanpak, expertise en middelen Documenten op website (oa nieuwe handleiding) 14
 • 14. Van idee tot . Infosessie TETRA oproep 15
 • 15. De voorbereiding Infosessie TETRA oproep Contacteer ondernemingen ga er persoonlijk heen, voorzie hiervoor tijd ! Check of er interesse is Check wat ze zelf al weten en wat ze nog niet weten Vraag wat hen belet om de technologie of kennis te gebruiken, pols naar de (technische) risicos Ga na hoeveel ondernemingen dezelfde noden formuleren Check of er engagement is voor deelname in een gebruikersgroep, voor cofinanciering Bepaal de doelgroep 16
 • 16. De voorbereiding Infosessie TETRA oproep Wie is die doelgroep? Onderneming -Bedrijf (nv, bvba): Een onderneming heeft economische activiteiten en is actief in een competitief landschap (vrije markt) en wordt betaald door deze markt voor de geleverde prestaties (aan een normale prijszetting). Onderneming vzw: Een groep of "vereniging" van natuurlijke of rechtspersonen die samen een belangeloos doel nastreven. Social profit organisaties (VZWs, Diensten van Algemeen Belang) Overheid: Overheidsdiensten, steden, gemeenten, andere overheidsagentschappen, De LIJN, de NMBS, enz. Deze organisaties kunnen deelnemen aan een TETRA project in de gebruikersgroep en ze kunnen uiteraard ook de projectresultaten gebruiken, maar als ze de voornaamste ontvangers zijn, volstaat het niet ! Let op: deze organisaties kunnen niet bijdragen in de co-financiering!
 • 17. De voorbereiding Infosessie TETRA oproep Ga na of de vertaalslag kan gebeuren in een project van 2 jaar Zoek uit welke onderzoeksgroepen met dezelfde thematiek bezig zijn kan er samengewerkt worden ? Hoe vermijden dat er versnippering is , overlap ? Zoek uit welke organisaties die bedrijven kunnen helpen bij verdere dienstverlening ? Stel het projectconsortium samen 18
 • 18. De voorbereiding Infosessie TETRA oproep Bespreek met de ondernemingen/social profit organisaties uit de doelgroep: Wat kunnen ze met projectresultaten doen om zelf te innoveren na afloop van het TETRA project ? Welke impact menen ze dat deze projectresultaten (en innovaties nadien) kunnen hebben. (o.a. minder kosten, meer omzet/ diensten met zelfde kost, extra tewerkstelling) Beschrijf het innovatiepotentieel en economisch potentieel (en maatschappelijk potentieel) 19
 • 19. De voorbereiding Infosessie TETRA oproep Definieer het project: ? Verkenning (state-of-the-art, literatuur, octrooien, ) ? Onderzoeksactiviteiten (prototypes, vereenvoudigen, ) ? Valorisatieactiviteiten (Proeftuin, casestudies, workshops, demonstraties, stages, ) ? Verspreiding (publicaties, seminaries, handleidingen, onderwijs, ) Maak een werkplan 20
 • 20. De voorbereiding Infosessie TETRA oproep Deze voorbereiding moet gebeuren in een eigen (gefinancierd) voortraject Enkel voor de onderzoekers verbonden aan de professionele bachelors wordt hiervoor een uitzondering gemaakt: zij kunnen dit voortraject aanvragen als TETRA-voorbereidingsproject (template beschikbaar op de IWT-website) 21
 • 21. Waar zeker op letten ? Infosessie TETRA oproep Is er voldoende basiskennis aanwezig ? Een TETRA project is gericht op vertalend onderzoek en niet op kennisgeneratie. Projecten waarbij er nog teveel wetenschappelijke vragen zijn, bevatten teveel risicovol onderzoek en dat past niet in TETRA 22
 • 22. Waar zeker o