Infosessie Ombudswerking

of 24 /24
Infosessie Ombudswerking Infosessie Ombudswerking 1. 1. Wie zijn/ Wat doen Wie zijn/ Wat doen ombudspersonen? ombudspersonen? 2. 2. Aandachtspunten OER Aandachtspunten OER

Embed Size (px)

description

Infosessie Ombudswerking. Wie zijn/ Wat doen ombudspersonen? Aandachtspunten OER. Voorstelling van de OMBUDSDIENST?. Wie zijn de ombudsen? Marijke De Bie Caroline Van Landeghem Tom Willems Wanneer is de ombuds beschikbaar? Mail de ombuds en leg je probleem uit - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Infosessie Ombudswerking

Page 1: Infosessie Ombudswerking

Infosessie OmbudswerkingInfosessie Ombudswerking

1.1.Wie zijn/ Wat doen Wie zijn/ Wat doen ombudspersonen?ombudspersonen?

2.2.Aandachtspunten OERAandachtspunten OER

Page 2: Infosessie Ombudswerking

2Infosessie Ombuds PSW

1.1. Voorstelling van de Voorstelling van de OMBUDSDIENST?OMBUDSDIENST?

Wie zijn de ombudsen?Marijke De BieCaroline Van LandeghemTom Willems

Wanneer Wanneer is de ombudsis de ombuds

beschikbaar?beschikbaar?MailMail de ombuds en leg je probleem uit de ombuds en leg je probleem uit

Maak indien nodig een Maak indien nodig een afspraakafspraak

VermijdVermijd het zomaar het zomaar binnenvallenbinnenvallen!!

Page 3: Infosessie Ombudswerking

3Infosessie Ombuds PSW

ContactgegevensContactgegevens van de van de ombudsenombudsen

• Marijke De [email protected]/275 56 76M1.80

• Caroline Van [email protected]/275 53 82

• Tom Willems

Ook te vinden via: http://www.ua.ac.be/PSW

Page 4: Infosessie Ombudswerking

4Infosessie Ombuds PSW

Page 5: Infosessie Ombudswerking

5Infosessie Ombuds PSW

Waarvoor kan je de ombuds Waarvoor kan je de ombuds WELWEL contacteren? contacteren?

• Bemidddeling tussen de student(e) en de examinator bij eventuele problemen

• Voor een vertrouwelijk gesprek bij persoonlijke problemen

• Verduidelijking bij onderwijs- en examenreglement

Page 6: Infosessie Ombudswerking

6Infosessie Ombuds PSW

Waarvoor kan je de ombuds Waarvoor kan je de ombuds WELWEL contacteren? contacteren?

• Ondersteuning bij het aantekenen van intern beroep

• Ondersteuning bij een aanklacht van plagiaat of fraude door de universiteit

Page 7: Infosessie Ombudswerking

7Infosessie Ombuds PSW

Waaarvoor kan je de ombuds Waaarvoor kan je de ombuds NIETNIET contacteren? contacteren?

Wanneer je vragen hebt van administratieve en/of organisatorische aard. Bijvoorbeeld: in- en uitschrijven keuzevakken college- en examenrooster overlapping van examens ziektemelding, inlevering van afwezigheidsattesten de planning van (eventuele) inhaalexamens aanvragen bijzondere inschrijvingen (geïndividualiseerd

traject, vrijstellingen, TRIS-aanvraag, …), studiebeurzen contactgegevens van een medewerker, kopij van

examenresulaten …

Page 8: Infosessie Ombudswerking

8Infosessie Ombuds PSW

Wie dan WELWEL contacteren voor administratieve en administratieve en

organisatorische organisatorische vragen:vragen:

STAP 1: raadpleeg grondig de website www.ua.ac.be/psw

(inclusief elektronische valven,blackboard, …)

Page 9: Infosessie Ombudswerking

9Infosessie Ombuds PSW

Wie dan WELWEL contacteren voor administratieve en administratieve en

organisatorische organisatorische vragen:vragen:

STAP 2: slechts indien je na een uitgebreide raadpleging van deze informatiekanalen

nog steeds geen antwoord hebt op je vraag/vragen kan je onze

onderwijsadministratie contacteren.

Page 10: Infosessie Ombudswerking

10Infosessie Ombuds PSW

HOEHOE vind ik de contactgegevens van de onderwijsadministratieonderwijsadministratie::

NIETVia de ombudspersonen

• WELVia de website van PSW: www.ua.ac.be/psw

Faculteit PSW Organisatie

Bestuur en Administratie

Page 11: Infosessie Ombudswerking

11Infosessie Ombuds PSW

Page 12: Infosessie Ombudswerking

12Infosessie Ombuds PSW

Page 13: Infosessie Ombudswerking

13Infosessie Ombuds PSW

Page 14: Infosessie Ombudswerking

14Infosessie Ombuds PSW

2. AANDACHTSPUNTEN2. AANDACHTSPUNTENOnderwijs- & Examenreglement Onderwijs- & Examenreglement

(OER)(OER)

Je wordt verondersteld dit te “kennen”: LEZEN !!

Waar vind ik het OER terug?

zie www.ua.ac.be/psw

Page 15: Infosessie Ombudswerking

15Infosessie Ombuds PSW

Page 16: Infosessie Ombudswerking

16Infosessie Ombuds PSW

Page 17: Infosessie Ombudswerking

17Infosessie Ombuds PSW

Page 18: Infosessie Ombudswerking

18Infosessie Ombuds PSW

AANDACHTSPUNTENAANDACHTSPUNTENOnderwijsreglementOnderwijsreglement

• ONDERWIJSREGLEMENT:

- Klachten over onderwijs, studieprogramma:

• contacteer de bevoegde instantie, eventueel met hulp van de ombudspersonen

- Studenten Bijzondere Faciliteiten:• STIP

Page 19: Infosessie Ombudswerking

19Infosessie Ombuds PSW

AANDACHTSPUNTENAANDACHTSPUNTENExamenreglementExamenreglement

• EXAMENREGLEMENT:

- Klachten over examens:

• contacteer de bevoegde instantie, eventueel met hulp van de ombudspersonen

- Enkel examen over vakken waarvoor je bent ingeschreven (cf. studieprogramma)

Page 20: Infosessie Ombudswerking

20Infosessie Ombuds PSW

AANDACHTSPUNTENAANDACHTSPUNTENExamenreglementExamenreglement

• EXAMENREGLEMENT:

- Examenvorm

1. Examenvorm ligt vast Afwijking enkel om ernstige redenen (voorzitter

examencomm.)

2. Steeds recht op schriftelijke voorbereiding bij mondeling examen

3. Steeds recht op mondelinge toelichting bij schriftelijk examen

Aanvragen via secretariaat (voor bepaalde datum)

Page 21: Infosessie Ombudswerking

21Infosessie Ombuds PSW

AANDACHTSPUNTENAANDACHTSPUNTENExamenreglementExamenreglement

• EXAMENREGLEMENT:

- Organisatie examens• In principe slechts 1 examen per dag

•Een redelijke spreiding wordt nagestreefd

•Mythes: - 24 uur tussen twee examens

- Geen drie (of meer) examens na elkaar

Page 22: Infosessie Ombudswerking

22Infosessie Ombuds PSW

AANDACHTSPUNTENAANDACHTSPUNTENExamenreglementExamenreglement

• EXAMENREGLEMENT:

- Ziek tijdens de examens?•Ziekte ALTIJD MELDEN:Stuur een e-mail naar [email protected]

EN

breng ASAP doktersbewijs binnen.

•Krijg ik een INHAALEXAMEN?

In aanmerking voor inhaalexamen - GEEN RECHT!

Page 23: Infosessie Ombudswerking

23Infosessie Ombuds PSW

AANDACHTSPUNTENAANDACHTSPUNTENExamenreglement - Examenreglement - ExamenresultatenExamenresultaten

- Deliberaties zijn geheim• Tekorten worden individueel bekeken

• Oppassen voor mythes over delibereerbare tekorten

- Materiële vergissing• Melden aan voorzitter examencommissie binnen 10

kalenderdagen na dag van kennisname

- Intern beroep• Tegen beslissing examencommissie

• Binnen vijf kalenderdagen na dag van kennisname

Page 24: Infosessie Ombudswerking

24Infosessie Ombuds PSW

Vragen ?Vragen ?