Infosessie metaaldetectie

download Infosessie metaaldetectie

If you can't read please download the document

 • date post

  14-Jan-2017
 • Category

  Environment

 • view

  4.745
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Infosessie metaaldetectie

Erkenning

Infosessie metaaldetectieErfgoedcentrum LamotZaterdag 16 januari 2016

1

Programma09u30-09u45: VerwelkomingDEEL 109u45-10u05: Erkenning van metaaldetectoristen10u05-10u25: Toelichting over de Code van Goede Praktijk10u25-10u50: Handhaving kort uitgelegd10u50-11u20: Pauze11u20-11u35: Vragenronde over deel 1DEEL 211u35-11u55: Melden van en omgaan met vondsten11u55-12u15: Archeologie en metaaldetectie: archeologisch onderzoek in Peer12u15-12u30: Vragenronde over deel 212u30-13u30: Broodjeslunch en netwerkmoment

2

ErkenningEen erkend metaaldetectoristWat betekent een erkenning?Opvolging en evaluatieVeel gestelde vragen

3

Een erkend metaaldetectoristEen natuurlijke persoon of rechtspersoon die met behulp van een metaaldetector archeologische artefacten of archeologische sites opspoort

Artefact: een roerend goed dat van algemeen belang is vanwege de archeologische erfgoedwaarde

= roerend (meevoerbaar), vondst, levert kennis op over verleden van mens

Bv. munten, penningen, militaria, sieraden, musketkogels, gebruiksvoorwerpen,

4

Een erkend metaaldetectorist

Archeologische site: een onroerend goed dat ondergronds, aan de oppervlakte of onder water aanwezig is, met inbegrip van de archeologische artefacten die er integrerend deel van uitmaken, van algemeen belang vanwege de erfgoedwaarde

= onroerend (vastgoed, terrein), ondergronds of aan de oppervlakte of onder water, inclusief vondsten, levert kennis op over verleden van mens

Bv. Romeinse nederzetting, WOI slagveld, grafheuvel, middeleeuwse abdij, Karolingisch grafveld,

5

De aanvraag tot erkenningIn geval van erkenning ontvang je:Besluit van de Administrateur GeneraalLegitimatiebewijs met een uniek erkenningsnummer

Aanvraag indienenOntvankelijk-heidOnvolledigOnontvankelijkBeoordelingBesluit niet erkenningBesluit erkenning+ legitimatiebewijs

Wat betekent een erkenning?Als erkend metaaldetectorist MAG je:Op zoek naar archeologische sites of artefacten door middel van een metaaldetector

Wat betekent een erkenning?Als erkend metaaldetectorist MOET je: (erkenningsvoorwaarden)Meerderjarig zijnDe laatste 5 jaar geen misdrijf of inbreuk tegen onroerenderfgoedregelgevingWerken overeenkomst het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013Niet geschorst zijn of afgelopen jaar erkenning niet ingetrokken zijn

Wat betekent een erkenning?Als erkend metaaldetectorist MOET je:Alle wijzigingen m.b.t. erkenningsvoorwaarden meedelen aan agentschap (erkennen.subsidieren@onroerenderfgoed.be) Kopie van legitimatiebewijs kunnen voorleggen bij uitvoeren van veldwerkAltijd werken volgens bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Code van Goede PraktijkAlle archeologische sites en artefacten melden aan agentschap

Een erkenning aanvragenStand van zaken 2016Op 12/01/2016: 613 erkende metaaldetectoristen

In de loop van de maand januari ontvangt iedereen een legitimatiebewijs

Opvolging & evaluatieWanneer kan je erkenning geschorst worden? (120 dagen)Niet naleven Onroerenderfgoeddecreet of Code van Goede PraktijkNiet voldoen aan erkenningsvoorwaardenNiet voldoen aan voorwaarden voor opvolging

Wanneer kan je erkenning ingetrokken worden?Na schorsing (na evaluatie)Op vraag van erkende metaaldetectorist

Opvolging & evaluatieWie kan een evaluatieprocedure opstarten?Agentschap Onroerend ErfgoedMinisterVlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed

Wie voert de evaluatie uit?Agentschap Onroerend Erfgoed (+ advies VCOE)

Evaluatie van de erkenningWelke acties kan het agentschap ondernemen voor een evaluatie?Documenten opvragen die betrekking hebben op de erkenningsvoorwaardenVragen om een toelichting te geven

Welke gevolgen kan een evaluatie hebben?Bevestiging erkenningSchorsing en intrekking van de erkenning

Wat betekent een intrekking of schorsing van je erkenning?Niet langer archeologische artefacten of sites opsporen1 jaar wachten om een nieuwe aanvraag in te dienen

Veel gestelde vragenVanaf wanneer mag je gebruik maken van je erkenning?Vanaf fase 2 van de inwerkingtreding van het archeologiehoofdstuk (ten vroegste op 1 april 2016)Meer info: www.onroerenderfgoed.be

Kan een Nederlandse detectorist die ook in Vlaanderen werkzaam is, een aanvraag indienen?Ja, je dient dan eerst een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen bij de gemeente en deze te bezorgen aan het agentschap. Pas wanneer je over een VOG beschikt kan je een erkenning aanvragen bij het agentschap

Veel gestelde vragenWat is het verschil tussen erkenning en een vergunning?Vr de inwerkingtreding van het archeologiehoofdstuk is metaaldetectie enkel toegestaan binnen een vergunde opgraving volgens de oude regelgevingVanaf de inwerkingtreding van het archeologiehoofdstuk kan een metaaldetectorist een erkenning aanvragen volgens de nieuwe regelgeving

Hoe langs is je erkenning geldig?Een erkenning is voor onbepaalde duur, zolang aan de voorwaarden wordt voldaan

Veel gestelde vragenHeb je toestemming van de eigenaar van de grond nodig voor je detecteert?Ja, je hebt nog steeds toestemming van de eigenaar of pachter van de grond nodigDe eigenaar van de grond is bovendien eigenaar van eventuele vondsten

Code van Goede Praktijk

17

Code van Goede Praktijk:Wat?Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren= Code van Goede Praktijk voor archeologie en metaaldetectie (CGP)Goedgekeurd door MB van 11 december 2015Deel 5 CGP = vrijetijdsdetectieDeontologie & technische voorschriften bij metaaldetectieBindend, niet vrijblijvend!

In eerste instantie zal er een eenvoudige invultemplate voorzien worden gelijkaardig aanhttps://www.onroerenderfgoed.be/digitaal-vondstmeldingsformuliermaar met andere velden, later zal er een nieuwe applicatie gemaakt worden.

Metaaldetectievondsten zijn volgende de nieuwe wetgeving geen archeologische toevalsvondsten

18

Code van Goede Praktijk:Wat?CGP beschrijft hoe metaaldetectie moet gebeuren in Vlaanderen en hoe metaaldetectorist zich gedraagtTekstvorm, 3 paginas (deel 5)Elke detectorist: kennen & toepassen (erkenning!)www.onroerenderfgoed.beHoofdstukken:Inleidende bepalingen: toepassingsgebied & doelTechnische bepalingen: gedrag & technische uitvoering detectieRapportering: melding van vondstenBehandeling & bewaring archeologische vondsten

In eerste instantie zal er een eenvoudige invultemplate voorzien worden gelijkaardig aanhttps://www.onroerenderfgoed.be/digitaal-vondstmeldingsformuliermaar met andere velden, later zal er een nieuwe applicatie gemaakt worden.

Metaaldetectievondsten zijn volgende de nieuwe wetgeving geen archeologische toevalsvondsten

19

Code van Goede Praktijk:Waarvoor?ToepassingsgebiedDetecteren naar archeologische vondsten en sites in Vlaanderen: enkel erkende metaaldetectoristen, volgens CGPDetecteren naar andere zaken (bv. ondergrondse leidingen, verloren trouwring of GSM, kleingeld op strand): ook anderenVrijetijdsdetectie: deel 5 CGPDetectie in kader van archeologisch onderzoek (bv. proefsleuven, opgravingen): deel 2 - 3 - 4 CGP

In eerste instantie zal er een eenvoudige invultemplate voorzien worden gelijkaardig aanhttps://www.onroerenderfgoed.be/digitaal-vondstmeldingsformuliermaar met andere velden, later zal er een nieuwe applicatie gemaakt worden.

Metaaldetectievondsten zijn volgende de nieuwe wetgeving geen archeologische toevalsvondsten

20

Code van Goede Praktijk:Hoe?Technische bepalingen:Detecteren verboden op beschermde archeologische sites (controleer voor je begint)Detecteren verboden op terreinen waar archeoloog boringen of proefputten of proefsleuven of opgraving uitvoert, behalve met toestemming van archeoloog en volgens aanwijzingen archeoloog (deel 2, 3, 4 CGP i.p.v. deel 5!)Detecteren verboden na zonsondergang & voor zonsopgang (nacht)Altijd legitimatiebewijs bij + tonen aan Erfgoedinspectie, politie, Onroerend Erfgoed,

In eerste instantie zal er een eenvoudige invultemplate voorzien worden gelijkaardig aanhttps://www.onroerenderfgoed.be/digitaal-vondstmeldingsformuliermaar met andere velden, later zal er een nieuwe applicatie gemaakt worden.

Metaaldetectievondsten zijn volgende de nieuwe wetgeving geen archeologische toevalsvondsten

21

Code van Goede Praktijk:Hoe?Technische bepalingen:Voorafgaande toestemming van eigenaar of pachter voor terrein betreden en detecterenAfspraken maken met eigenaar over vondsten (terreineigenaar = eigenaar vondsten)Vondsten niet dieper uitgraven dan 30 cm onder maaiveld (ook niet als ploegvoor dieper lijkt)Niet-ontplofte oorlogsmunitie: politieTerrein in goede staat achterlaten (putjes, afval)

In eerste instantie zal er een eenvoudige invultemplate voorzien worden gelijkaardig aanhttps://www.onroerenderfgoed.be/digitaal-vondstmeldingsformuliermaar met andere velden, later zal er een nieuwe applicatie gemaakt worden.

Metaaldetectievondsten zijn volgende de nieuwe wetgeving geen archeologische toevalsvondsten

22

Code van Goede Praktijk:Hoe?Technische bepalingen:Geen vondsten vervalsen, geen valse vondsten als echt laten doorgaanGeen onvolledige of valse informatie melden aan OEElkaar ondersteunen en helpen bij gebruik detector en identificatie vondstenRespect voor auteursrechten en andere rechten bij onderzoeken andermans vondsten

* Menselijke resten: politie** Respect voor plant en dier

In eerste instantie zal er een eenvoudige invultemplate voorzien worden gelijkaardig aanhttps://www.onroerenderfgoed.be/digitaal-vondstmeldingsformuliermaar met andere velden, later zal er een nieuwe applicatie gemaakt worden