Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

27
Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010

Transcript of Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

Page 1: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

Infosessie KMO-portefeuilleInnovatiepremie Provincie Limburg

Kathleen Smolders03-06-2010

Page 2: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

Innovatiecentrum Limburg

Opdracht De innovatiekracht van de Limburgse bedrijven vergroten

• Hoe?• Sensibilisering en Informatie• Netwerking• Begeleiding• Advisering

• Wat?• Onafhankelijke, confidentiële en kosteloze dienstverlening

• Team• 7 innovatieadviseurs met relevante ervaring uit bedrijfswereld

• Ondersteuning• Gedragen door beroepsorganisaties en werkgeversfederaties• Initiatief van het IWT, in samenwerking met Vlaamse Overheid

m.b.t. Innovatie

Page 3: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

KMO-definitie van EU

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide_nl.pdf

Page 4: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.
Page 5: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

KMO-portefeuille: Technologieverkenning

“een laagdrempelig subsidiekanaal voor

technologisch advies van een kennisinstelling”

Page 6: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

Wie komt in aanmerking voor steun?

KMO’s Vrije beroepen

KMO-portefeuille

MAAR… • vestiging in Vlaams Gewest• onderneming uit privé-sector • bepaalde NACE-codes zijn uitgesloten• vzw’s zijn uitgesloten• voldoen aan De minimisregelgeving

Page 7: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

Opleiding AdviesOnder-nemen

Advies Innoveren:technologie-verkenning

Advies internatio-naliseren

Strategisch adviesOnder-nemen

Steun % 50% 50% 75% 50% 50%

Max. per pijler

€ 2.500 € 5.000 € 10.000 € 5.000 € 25.000

Max. per periode

€ 15.000 € 25.000

Periode 1 jaar

KMO-portefeuille

Page 8: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

KMO-portefeuille:

Technologieverkenning

• Advies inwinnen bij erkend kenniscentrum• Innovatief idee• Studiewerk op maat van de KMO

• Antwoord op technologische kennisvraag• Ter vervanging van GTA en KMO-studie type 1• Mogelijke 1e inzet tot een uitgebreider en door

IWT steunbaar innovatietraject

Dienstverlener

Begunstigde

Subsidies

Procedure

Voorbeelden

Voor wat?

Page 9: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

Dienstverlener

Begunstigde

Subsidies

Procedure

Voorbeelden

Voor wat? KMO’s Vrije beroepen

MAAR… • vestiging in Vlaams Gewest• onderneming uit privé-sector • bepaalde NACE-codes zijn uitgesloten• vzw’s zijn uitgesloten• voldoen aan De Minimisregelinggeving

KMO-portefeuille:

Technologieverkenning

Page 10: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

Erkend door IWT- Opdracht bezitten van technologiediffusie naar KMO’s

en daartoe overheidsmiddelen ontvangen- Een ruim en actief klantenbestand in het Vlaams

Gewest- De nodige competentie hebben om KMO’s te begeleiden

in hun innovatietraject- Beschikken over of toegang hebben tot

onderzoeksinfrastructuur en of ingebed in een technologisch wetenschappelijk onderzoekscentrum

- Werken zonder winstoogmerk

Dienstverlener

Begunstigde

Subsidies

Procedure

Voorbeelden

Voor wat?

(Vlaamse) Universiteiten, Hogescholen, VITO, Sirris, IMEC, …

KMO-portefeuille:

Technologieverkenning

Page 11: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

Dienstverlener

Begunstigde

Subsidies

Procedure

Voorbeelden

Voor wat?

KMO-portefeuille:

TechnologieverkenningBegroting:

• enkel kosten van kenniscentrum• max. 13.333 euro

Steunpercentage 75%

Max. Steun: 10.000 euro per jaar

Page 12: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

Dienstverlener

Begunstigde

Subsidies

Procedure

Voorbeelden

Voor wat?

• Aanvraag van subsidie

KMO-portefeuille:

Page 13: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

• Evaluatie?– kenniscentrum beoordeelt geldigheid– controle door IWT na afloop (steekproef)– indiening omvat projectfiche – verslagfiche geschreven door dienstverlener en

bevestigd door KMO– evaluatie van dienstverlener door begunstigde

Dienstverlener

Begunstigde

Subsidies

Procedure

Voorbeelden

Voor wat?

KMO-portefeuille:

Technologieverkenning

Page 14: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

• Bestuderen van mogelijke technische invloedsparameters

• Uitvoeren van berekeningen en simulaties• Verkennende laboratoriumproeven• Zoeken naar geschikte technologieën• Voorbereidingstraject voor een groter

internationaal project (bijv. EUREKA)• …

Dienstverlener

Begunstigde

Subsidies

Procedure

Voorbeelden

Voor wat?

KMO-portefeuille:

Technologieverkenning

Page 15: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

Innovatiepremie van de

Provincie Limburg“een laagdrempelig

subsidiekanaal voor advies van een kennisinstelling

betreffende een innovatief product, proces of dienst”

Page 16: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

Innovatiepremie Provincie Limburg

• Advies inwinnen bij een kennisinstelling• Innovatief idee

nieuw product/proces/dienst & positieve impact op eigen bedrijfsvoering

• Antwoord op duidelijke en oplosbare vraagstelling betreffende innovatief idee

• Studieactiviteit op maat van het bedrijf (analyse, literatuurstudie, marktstudie, vgl. onderzoek, …)

Dienstverlener

Begunstigde

Subsidies

Procedure

Voorbeelden

Voor wat?

Technologische activiteitenMarktstudie, marketing, sociologische studies, Communicatieplan, …

Page 17: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

Dienstverlener

Begunstigde

Subsidies

Procedure

Voorbeelden

Voor wat?

Innovatiepremie Provincie Limburg

KMO’s

MAAR… • vestiging in Limburg• onderneming uit privé-sector • geen beperking qua nacecode• vzw’s zijn uitgesloten• voldoen aan De minimisregelgeving

Prioriteit aan KMO’s die nog GEEN innovatiesteun ontvingen

Page 18: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

• Kennisinstelling:– Vlaamse universiteiten, hogescholen, erkende

kenniscentra– Universiteiten, hogescholen, kenniscentra uit:

• Euregio Maas-Rijn• Grensgebied Vlaanderen-Nederland

• GEEN aparte erkenning nodig

Dienstverlener

Begunstigde

Subsidies

Procedure

Voorbeelden

Voor wat?

Innovatiepremie Provincie Limburg

Page 19: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

Dienstverlener

Begunstigde

Subsidies

Procedure

Voorbeelden

Voor wat?

Innovatiepremie Provincie Limburg

Begroting:• kosten van kennisinstelling en bedrijf (!)• max. 14.000 euro (min. 50% KI)

Steunpercentage 50%

Max. Steun: 7.000 euro per jaar

1 per jaarGEEN ander subsidiekanaal

mogelijk

Page 20: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

• Schriftelijke aanvraag door KMO– i.s.m. projectadviseur– omschrijving van het project, timing, kosten en

gevraagde subsidies (beperkt dossier!)

– offerte van de kennisinstelling– verklaring rond andere subsidiekanalen– ...

Dienstverlener

Begunstigde

Subsidies

Procedure

Voorbeelden

Voor wat?

Innovatiepremie Provincie Limburg

Projectadviseur:• innovatieadviseur (ICL of AO)• directeur van onderzoeksinstituut UHasselt• adviseur van TTO• onderzoekscoördinator van Limburgse H’sn

Page 21: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

• Advies door Wetenschappelijke beoordelingscommissie

• Uiteindelijke beslissing bij Deputatie• Uitbetaling van subsidie in 2 schijven

(>1250,00 euro)- 50%: na goedkeuring- 50%: na afloop van het project (verslag)

• Retro-actief (3 mdn.)

Dienstverlener

Begunstigde

Subsidies

Procedure

Voorbeelden

Voor wat?

Innovatiepremie Provincie Limburg

Documenten en reglement op www.limburg.be/subsidies

Page 22: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

• Marktstudie• Advies rond implementatie van webapplicatie• Opstellen van een communicatieplan • Specifiek advies rond innovatief proces door

Technische Universiteit Eindhoven• Nieuw concept voor zetel => advies bij

kennisinstelling rond rugpijnproblematiek• Voedingssupplement voor patiënten met

bepaalde ziekte => sociologische studie naar voorkomen, specifieke behoeften van de patiënten

• …

Dienstverlener

Begunstigde

Subsidies

Procedure

Voorbeelden

Voor wat?

Belangrijk: geen ander subsidiekanaal mogelijk!

Innovatiepremie Provincie Limburg

Page 23: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

KMO-portefeuilleTechnologie verkenning

Provinciale innovatiepremie

Onderwerpen technologisch (niet-)technologisch, ook sociale, marketing aspecten

Max. begroting 13.333 euro 14.000 euro

Steunpercentage 75% 50%

Max. steun 10.000 euro 7.000 euro

Uitvoerder kennisinstelling bedrijf tot 50% van begroting

Kennisinstelling Erkend Vlaams, Euregio Maas-Rijn, Grensregio Vlaanderen-

Nederland

Vergelijking

Page 24: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

Voorbeeld

KMO

?

vergisting …compostering

15 dagen @ 800 euro/dag

Page 25: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

• KMO-portefeuille

Begroting: 15 dagen x 800 euro/dag = 12.000 euroSteunpercentage = 75%Steun = 9.000 euroBedrijf betaalt de kennisinstelling netto = 3.000 euro

Voorbeeld (vervolg)

Page 26: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

• Provinciale Innovatiepremie bijkomend studie nodig i.v.m. kosten/baten-analyse, LCA, impact

op omgeving

Begroting: 9 dagen x 800 euro/dag = 6.500 euroSteunpercentage = 50%Steun = 3.250 euroBedrijf betaalt de kennisinstelling netto = 750 euro

Voorbeeld (vervolg)

5 dagen x 800 euro/dag+

5 dagen van het bedrijf x 500 euro/dag

Page 27: Infosessie KMO-portefeuille Innovatiepremie Provincie Limburg Kathleen Smolders 03-06-2010.

OndersteuningInnovatiecentrum Limburg- aftoetsen van ideeën naar steunbaarheid en

meest geschikte subsidiekanaal- doorverwijzing van bedrijven naar onderzoekers- begeleiding bij indiening van Innovatiepremie

(& KMO-portefeuille)

TechTransfer Office UHasselt- begeleiding bij indiening van Innovatiepremie (&

KMO-portefeuille)

- begeleiding van erkenningsaanvraag in KMO-portefeuille

- begeleiding van procedure in de KMO-portefeuille