Infosessie CVO Personeel

download Infosessie CVO Personeel

of 84

 • date post

  14-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  90
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Infosessie CVO Personeel. 4 september 2009. Programma. Nieuwe regelgeving Cumulatieregeling Taalregeling TBSPA Andere maatregelen Vragen Pauze TBSOB Zendingen Communicatie: website, mailadressen, kalender Vragen. Nieuwe regelgeving. Cumulatieregeling Taalregeling TBSPA - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Infosessie CVO Personeel

 • Infosessie CVOPersoneel4 september 2009

 • ProgrammaNieuwe regelgevingCumulatieregelingTaalregelingTBSPAAndere maatregelenVragenPauzeTBSOBZendingenCommunicatie: website, mailadressen, kalenderVragen

 • Nieuwe regelgevingCumulatieregelingTaalregelingTBSPAAndere maatregelen

 • CumulatieregelingDoelstellingUitgangspuntenBeperking bezoldiging onderwijsprestaties tot 140%Voordelen nieuwe regelingVaststellen van hoofdambt en bijbetrekkingGewoon hoofdambt/bijbetrekking Ponderarie tot de eenheidSpeciaal hoofdambt Betere bezoldiging bijbetrekkingGepensioneerdenZenden van opdrachtenRegelgeving

 • DoelstellingTegemoet komen aan een tekort op de arbeidsmarkt Onderwijzend personeel voor het geven van specifieke modulenOndersteunend en bestuurspersoneelVervangers

  Mits na te gaan of er geen ander geschikt kandidaat kan worden gevonden die voldoet aan de decretale of reglementaire aanstellingsvoorwaarden, zoals vastgesteld in het geheel van de rechtspositie (zoals TADD, TBSOB, e.d.)

 • UitgangspuntenCumulatie ENKEL binnen onderwijsBezoldiging voortaan beperkt tot 140% prestaties BELANGRIJKSTE NIEUWE GEVOLGEN : Prestaties buiten onderwijs als werknemer of zelfstandige tellen niet meer mee Inkomsten buiten onderwijs van geen belang meer Geen afwijkingen meer voor uitzonderlijke toestand voor cumulprestaties boven 33%

 • UitgangspuntenVaststellen van hoofdambt en bijbetrekking blijftNoodzakelijk voor de toepassing van de rechtspositie personeelVoorrangsregeling (TADD)Vaste benoeming (enkel mogelijk in hoofdambt)TBSOB (organiek enkel mogelijk voor hoofdambt)Dienstancinniteit (enkel diensten in hoofdambt , buiten TADD) Verlofstelsels (vaak beperkt tot prestaties in hoofdambt)

 • Beperking bezoldiging onderwijsprestaties tot 140%Beperking van de bezoldiging tot 140% = som van prestaties in ALLE onderwijsinstellingen buiten - Basiseducatie - Hogescholen en universiteiten= onderwijsinstellingen die niet onder toepassing van de decreten rechtspositie vallen Uitzondering:- Toegelaten vervangingen < 10 dagen

 • Beperking bezoldiging onderwijsprestaties tot 140%Andere faciliteiten Ook voor bevordering- en selectieambten geen melding vacature aan VDAB en geen verklaring op eer meer. Wel aanstellingsvoorwaarden en voorrangsregeling respecteren voor geschikte personeelsleden

  Bijkomende prestaties van 40% mogen in meer dan 1 onderwijsinstelling. Voorbeelden

  28/20 leraar 10/10 TAC + 4/10 TA24/24 onderwijzer + 8/20 adjunct-directeur 32/32 administratief medewerker + 8/20 leraar22/22 leraar + 13/32 administratief medewerker

 • Voordelen nieuwe regelingBelangrijke vereenvoudiging van de regelgevingVoor het vaststellen van hoofdambt en bijbetrekkingMinder werklast voor centrumsecretariatenOpvragen van taksfiches inkomsten buiten onderwijs behoort tot verleden RL-8 niet meer in te sturen Rechtszekerheid voor personeelSalarisberekening mogelijk bij aanwerving personeel Minder onverwachte terugvorderingen (bruto belastbaar)Vergroot mogelijkheid tot aantrekken van ervaren personeel met beroepsinkomen buiten onderwijs

 • Vaststellen van hoofdambt en bijbetrekkingNieuw: Gewoon hoofdambt/bijbetrekking Bijbetrekking ook voor selectie- en bevorderingsambten in eigen CVO, met uitzondering voor het ambt van directeurTechnisch adviseur, technisch adviseur cordinator, adjunct-directeursBij onvolledige prestaties in CVO: ALTIJD voorrang prestaties andere onderwijsniveaus Speciaal hoofdambt in CVOKorte reglementaire vervangingen minder dan 10 dagenOpnieuw actieve indiensttreding Belangrijk: geen invloed op gewoon hoofdambt/bijbetrekking

 • Vaststellen van hoofdambt en bijbetrekking Aandachtspunten gellustreerd aan de hand van voorbeelden Personeelslid is FT aangesteld als opsteller in DKO en deeltijds in CVO. Opsteller = administratief personeel. Voor administratief personeel is geen hoofdambt of bijbetrekking vastgesteld. Bijgevolg zijn de prestaties in CVO hoofdambt. De totale bezoldiging wordt evenwel beperkt tot 140% (personeel valt onder DRP). Personeelslid is 70% verbonden als lector aan hogeschool en werkt deeltijds in een CVO. In hogeschool is geen hoofdambt of bijbetrekking vastgesteld. Bijgevolg zijn de prestaties in het CVO hoofdambt zonder beperking tot 140%. Personeelslid is 10/36 leraar in CBE en deeltijds in CVO. In CBE is geen hoofdambt of bijbetrekking vastgesteld. Bijgevolg zijn de prestaties in het CVO hoofdambt zonder beperking tot 140%.

 • Gewoon hoofdambt - bijbetrekkingTe onthouden basisprincipes Gelijk voor alle personeelsleden Geen onderscheid meer tussen enerzijds wervingsambten en anderzijds selectie- en bevorderingsambten Een voltijds ambt = ALTIJD hoofdambt Een restuur in om het even welk ambt is bijbetrekking en betaalbaar rekeninghoudend met beperking tot 40% Indien toepassing ponderatieregel: Eenheid of 40% wordt gevormd met het kleinste aantal gehele uren met voorrang aan de bestbezoldigde. Beperking bezoldiging van prestaties boven eenheid = ALTIJD volgens de ponderatieregel Tellen mee: prestaties bijbetrekking + eventueel overwerk dagonderwijs + eventueel prestaties opnieuw actieve indiensttreding

 • Gewoon hoofdambt - bijbetrekkingHoofdambt1. Een ambt met volledige prestaties in CVO

  2. Verschillende ambten met onvolledige prestaties in CVO/DKO die samen de gepondereerde eenheid bereiken

  Bijbetrekking Restprestaties in hetzelfde CVO, prestaties in andere CVO(s) en/of in andere onderwijsinstelling(en)

  Restprestaties in hetzelfde CVO waar hoofdambt valt, prestaties in andere CVO(s) en/of in andere onderwijsinstelling(en)

 • Gewoon hoofdambt bijbetrekkingHoofdambt 3. Ambt met volledige prestaties in een ander onderwijsniveau

  4. Verschillende ambten met onvolledige prestaties in andere onderwijsniveaus en eventueel CVO die samen de gepondereerde eenheid bereiken.

  5. Een niet-uitsluitend ambt buiten CVO Bijbetrekking Prestaties in CVO Resturen in hetzelfde CVO waar het hoofdambt valt en/of prestaties in andere CVO(s)

  Prestaties in CVO

 • Gewoon hoofdambt bijbetrekkingTellen niet (meer) mee vanaf 01-09-2009 voor het bepalen van het gewoon hoofdambt/bijbetrekking: Inkomsten buiten onderwijs Prestaties aan hogeschool of basiseducatie (= andere rechtspositie)Prestaties administratief, meesters- of dienstpersoneel (=andere bezoldigingsregeling dan 15/4/58 en 10/3/65)Prestaties in een speciaal hoofdambt toegelaten vervangingen
 • Gewoon hoofdambt bijbetrekking1. Prestaties uitsluitend in CVO Uitoefening van een ambt met volledige prestaties Voorbeeld: 32/32 administratief medewerker (158) en 5/20 adjunct-directeur SOSP (312)Hoofdambt = 32/32 administratief medewerkerBijbetrekking = 5/20 adjunct-directeurVroeger: 32/32 adm.mdw. gn bijbetrekking adj.dir. mogelijk Uitoefening van verschillende ambten met onvolledige prestaties Voorbeeld: 7/20 adjunct-directeur HBO (509) en 25/32 administratief medewerker (542)Hoofdambt = 7/20 adjunct-directeur HBO + 21/32 adm.mdw.Bijbetrekking = 4/32 administratief medewerker

 • Gewoon hoofdambt - bijbetrekking2. Verschillende ambten met onvolledige prestaties in CVO/DKORegel: Voorrang aan prestaties in DKOVoorbeeld: 14/22 leraar in DKO (301) en 5/10 technisch adviseur (TA) (257) in CVOHoofdambt: 14/22 leraar DKO + 4/10 TA CVOBijbetrekking 1/10 TA CVOVroeger: hoofdambt 5/10 TA CVO + 14/22 leraar DKO beperkt tot FT best bezoldigd ambt (geen bijbetrekking mogelijk)

 • Gewoon hoofdambt - bijbetrekking3. Ambten met onvolledige prestaties in CVO en een ambt met volledige prestaties in ander onderwijsniveau Voorbeeld 1: 22/22 leraar SO (301) + 10/25 leraar CVO (302)Hoofdambt: 22/22 leraar SOBijbetrekking: 10/25 CVO Voorbeeld 2: 10/10 directeur BaO + 4/20 adjunct-directeur SVWO (312) in CVO1 + 5/20 leraar (311) in CVO 2Hoofdambt: 10/10 directeur BaOBijbetrekking: 4/20 adjunct-directeur SVWO + 4/20 leraar in CVO2Vroeger: hoofdambt 10/10 directeur BaO + bijbetrekking van 4/25 AD CVO1 + 3/20 leraar CVO2 (geen uitzonderingsmaatregel mogelijk)

 • Gewoon hoofdambt - bijbetrekking4. Ambten met onvolledige prestaties in CVO en in ander onderwijsniveau(s) Regel: Voorrang aan prestaties in andere onderwijsniveausVoorbeeld 1: 14/20 leraar SO(501) + 8/20 leraar HBO (502) en 10/32 adm.mdw. (158) in CVOHoofdambt: 14/20 leraar SO + 6/20 leraar HBOBijbetrekking: 2/20 leraar HBO + 10/32 adm.mdw. CVOVroeger: hoofdambt van 14/20 leraar SO + 6/20 leraar HBO en bijbetrekking van 2/20 leraar HBO + 8/32 adm.mdw. CVO Voorbeeld 2: 15/30 TAC SO (538) + 7/10 TAC (538) CVO Hoofdambt: 15/30 TAC SO + 5/10 TAC CVOBijbetrekking: 2/10 TAC CVOVroeger: hoofdambt 7/10 TAC CVO + 15/30 TAC SO beperkt tot FT best bezoldigd ambt of FT 538 of geen bijbetrekking mogelijk

 • Ponderatie tot de eenheidGepondereerde eenheid wordt gevormd met het kleinst aantal gehele uren met voorrang aan de best bezoldigde opdracht

  Parameters best bezoldigde opdracht: SalarisschaalGeldelijke ancinniteitNoemer opdrachtbreuk

 • Ponderatie tot de eenheid 1. Leraar 5/20 TV Bedrijfsbeheer WS 311 en 17/20 TV Toegepaste Economie WS 302; G.A. beide vakken = 15 jaar Hoofdambt = 5/20 TV Bedrijfsbeheer + 15/20 TV Toegepaste Economie Uitleg: 1/20 aan 311> 1/20 aan 302 zelfde G.A. 2. Leraar 7/20 TV Bedrijfsbeheer 15j G.A.(NE) en 17/20 AV Frans 5j G.A.; WS voor beide vakken = 501 Hoofdambt = 7/20 TV Bedrijfsbeheer + 13/20 AV Frans Uitleg: 1/20 aan 501 met 15j G.A.> 1/20 aan 501 met 5j G.A. 3. Leraar 9,125/20 TV Mechanica en 18,5/25 PV Mechanica Voor beide vakken is WS = 302 en G.A.= 10j. Hoofdambt = 9,125/20 TV + 13,875/25 PV Mechanica Uitleg: 1/20 aan 302 > 1/25 aan 302 zelfde G.A. !!! Pas op: moeilijke ponde