INFORUM 2 Bouwbesluit 2012. Adviesbureau Munnik. Waar gaat brandveiligheid over?? Adviesbureau...

of 43 /43
INFORUM 2 Bouwbesluit 2012. Adviesbureau Munnik

Embed Size (px)

Transcript of INFORUM 2 Bouwbesluit 2012. Adviesbureau Munnik. Waar gaat brandveiligheid over?? Adviesbureau...

 • Dia 1
 • INFORUM 2 Bouwbesluit 2012. Adviesbureau Munnik
 • Dia 2
 • Waar gaat brandveiligheid over?? Adviesbureau Munnik Film Station Fire
 • Dia 3
 • Harrie Munnik Adviesbureau Munnik Adviesbureau Munnik Gespecialiseerd ingenieursbureau Brandveiligheidsoptimalisator Middelgroot (11 medewerkers) 1 april 2012 bijzondere dag. Voorstelronde Adviesbureau Munnik
 • Dia 4
 • Inhoud Inforum 1 Doelstellingen Inforum Samenvoegingen Bouwbesluit Opbouw wetgeving Ontvluchtingsprincipes die zijn gewijzigd. De diverse specifieke wijzigingen Gevolgen Wat vinden de deelnemers van het BB2012? Adviesbureau Munnik
 • Dia 5
 • Doelstelling Inforum Informatie verstrekking Interactief forum Themas rondom brandveiligheid Adviesbureau Munnik
 • Dia 6
 • Samenvoeging in BB2012 Bouwtechnische voorschriften (Bouwbesluit 2003) Gebruiksvoorschriften (Besluit brandveilig gebruik bouwwerken) Tunnelveiligheid voorschriften (Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Barvw), paragraaf 2) Bereikbaarheidseisen (Bouwverordening) Voorschriften nuts-voorzieningen (Bouwverordening) Voorschriften voor het uitvoeren van bouw- en sloop- werkzaamheden (Bouwverordening) Adviesbureau Munnik
 • Dia 7
 • Opbouw regelgeving Adviesbureau Munnik Bouwbesluit 2012 Besluit wegtunnels (Barvw) Woningwet EU-richtlijnen Bouwbesluit 2003GebruiksbesluitBouwverordening Regeling Bouwbesluit NEN Bijlagen Wabo
 • Dia 8
 • Regeling BB2012 Algemene bepalingen Begripsbepalingen NEN CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen Inspectieschemas Brandveiligheidsvoorschriften Opvang- en doorstroomcapaciteit Ontruimingsinstallatie en geluidssignaal Duurzaam bouwen Scheiden bouw- en sloopafval Nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen Nieuwbouw, Bestaande bouw Overgangs- en slotbepalingen Adviesbureau Munnik
 • Dia 9
 • Aansturing normen Bouwbesluit wijst normen (eerste-lijns) aan: NEN, NEN-EN of NVN Als basis/uitgangspunt voor voorschriften Als bepalingsmethode De Regeling Bouwbesluit 2012 (artikel 1.2) geeft altijd aan welke norm moet worden gehanteerd Welke uitgave! Welke correctiebladen Welke delen van een norm zijn aangewezen Ga niet standaard uit van de nieuwste norm! Adviesbureau Munnik
 • Dia 10
 • Vereist brandveiligheidsniveau Door Woningwet aangestuurd Bouwbesluit geldt! Nieuwbouw Bestaande bouw Toetsniveau omgevingsvergunningaanvraag Verleende omgevingsvergunning Rechtens verkregen niveau Tijdelijke bouw Verbouw (ontheffingen) Monumenten Adviesbureau Munnik
 • Dia 11
 • Ontvluchtingprincipes gewijzigd Zoals: Geen bezettingsgraadklassen meer Uitgaan van 1 vluchtroute i.p.v. 2 Naamgeving volledig gewijzigd. Adviesbureau Munnik
 • Dia 12
 • Functiegebied en verblijfsgebied Zoals: Geen bezettingsgraadklassen meer Uitgaan van 1 vluchtroute i.p.v. 2 Naamgeving volledig gewijzigd. Adviesbureau Munnik
 • Dia 13
 • Functiegebied en verblijfsgebied Adviesbureau Munnik
 • Dia 14
 • Termen Adviesbureau Munnik Brandcompartiment Subbrandcompartiment Beschermd subbrandcompartiment Vluchtroute Beschermde vluchtroute Extra beschermde vluchtroute Veiligheidsvluchtroute Rechtensverkregen niveau (Niet volledig)
 • Dia 15
 • Beleidsneutraal Adviesbureau Munnik Doelstelling bij wijzigingen is beleidsneutraal Wel allerlei inhoudelijke wijzigingen
 • Dia 16
 • Spiegelsymmetrie gewijzigd Toegevoegd is - - perceel dat niet is bedoeld voor bebouwing of, - - speeltuin, - - kampeerterrein, - - opslag voor gevaarlijke stoffen. Dan mag de as perceel worden gehanteerd. Geen grassprietjes meer beveiligen! Bestaand en nieuwbouw Adviesbureau Munnik
 • Dia 17
 • Spiegelsymetrie gewijzigd Adviesbureau Munnik
 • Dia 18
 • Sluizen zijn nu eerder verplicht Was 50 meter Nu 20 meter!! 2.107 lid 6 nieuwbouw Adviesbureau Munnik
 • Dia 19
 • Loopafstand binnen woning Was 15 meter naar verste deur verblijfsgebied Nu 30 meter binnen verblijfsgebied van woning 2.102 lid 4 nieuwbouw Adviesbureau Munnik
 • Dia 20
 • Portiers-,zusterpost woongebouw Verblijfsgebied voor bewaking: Deze hoeft niet in een subbrandcompartiment te liggen. 2.92 lid 3. Nieuw en bestaand Adviesbureau Munnik
 • Dia 21
 • Vluchtroutes Minimale maatvoering vergroot voor vluchtroutes van: 0,5 bij 1,2 meter naar 0,5 bij 1,7 meter! Kleine vluchtramen niet meer mogelijk. 2.117 lid 4 bestaand Adviesbureau Munnik
 • Dia 22
 • Brandklasses Testen nu op basis van de NEN-EN 13501 Was: overgangsregeling. Nieuw en bestaand Adviesbureau Munnik
 • Dia 23
 • Buitendeur woongebouw Deze mag niet zonder sleutel te openen zijn. Gecombineerde functies in een gebouw. 6.51 Adviesbureau Munnik
 • Dia 24
 • Veiligheidsvluchtroute Betere definitie: In de oude definitie was het mogelijk toch besloten ruimten aan te sluiten. Nu niet meer mogelijk. 1.1 Nieuw en bestaand Adviesbureau Munnik
 • Dia 25
 • Draagconstructie vluchtroute Betere definitie. 1.1 Bestaand en nieuw Adviesbureau Munnik
 • Dia 26
 • Brandweerliften woonzorggebouw Was vereist bij een lift in een woonzorgcomplex, Nu bij hoogste vloer > 20 meter (gebruiksgebied). 6.39 nieuwbouw Adviesbureau Munnik
 • Dia 27
 • Brandcompartimenten Nu: extra eis vanaf 7 meter bij lage permanente vuurbelasting. 2.84 lid 3 Industrie: 2500 m bij 60 minuten WBDBO. nieuwbouw Adviesbureau Munnik
 • Dia 28
 • En wat vindt u? Zijn deze wijzigingen beleidsneutraal?? Adviesbureau Munnik
 • Dia 29
 • Wijzingen BMI (1) Nu bestaande bouw en nieuwbouwniveau: NEN 2535:1996 voor bestaande bouw NEN 2535:2009 + C1:2010 Draadloze melders mogen nu toegepast. Doormelding en certificatie nu apart geregeld. Twee vormen van ruimtebewaking i.p.v. 1 (doodlopend eind en specifiek bewaking van een ruimte). Kamergewijze verhuur nu NEN 2555 i.p.v. NEN 2535. Bestaand en nieuwbouw Adviesbureau Munnik
 • Dia 30
 • Wijzigingen BMI (2) Adviesbureau Munnik kinderopvang < 4 jr: hoogste vloer gebruiksfunctie van 2,1 m naar 1,5 m (dan doormelding). doormelding vervalt voor > 400 m 2. -bijeenkomstfunctie: hoogste vloer > 5 m en > 50 m geen doormelding meer, wel certificaat. meer dan 2 bouwlagen vervalt. 250 m 2 vervalt, eis geldt pas bij >500 m 2. Ook vervalt doormelding bij > 1.000 en > 5.000 m 2, daarbij blijft certificaat wel verplicht.
 • Dia 31
 • Wijzigingen BMI (3) Adviesbureau Munnik andere gezondheidszorgfunctie: hoogste vloer > 20 m, doormelding blijft, certificaat niet meer verplicht. eis > 2 bouwlagen vervalt, vervangen door hoogste vloer > 4,1 m. Bij >250 m 2 is > 1 bouwlagen vervangen door hoogste vloer > 1,5 m. industriefunctie: doormelding vervalt voor andere industriefunctie met hoogste vloer > 20 m. verder vervallen > 2 bouwlagen en >500 m 2. Eis geldt pas vanaf 750 m 2.
 • Dia 32
 • Wijzigingen BMI (4) Adviesbureau Munnik kantoorfunctie: doormelding vervalt voor hoogste vloer > 20m. Doormelding vervalt tevens voor hoogste vloer > 50m, maar daarbij wel certificaatplicht. 250 m 2 vervalt. Eis geldt pas vanaf 500 m 2. logiesfunctie: toegevoegd is logiesfunctie met 24-uurs bewaking, daarbij geldt volledige bewaking, geen doormelding, wel certificaat. De term gelegen in een logiesgebouw is geheel komen te vervallen. Er wordt alleen gesproken over eerder genoemde met 24-uurs bewaking en over andere logiesfunctie. onderwijsfunctie en sportfunctie: hoogste vloer > 20 m is verlaagd naar 4,1 m. Daarbij vervalt wel eis voor doormelding. Doormelding vervalt tevens voor hoogste vloer > 50m. > 2 bouwlagen vervalt.
 • Dia 33
 • Wijzigingen BMI (5) Adviesbureau Munnik winkelfunctie: extra eis bij hoogste vloer > 4,1m. Doormelding vervalt bij hoogste vloer > 50m. Wel certificaat vereist. Meer dan 2 bouwlagen vervalt. >1.000m 2 met hoogste vloer >13m is vervangen door >5.000m 2 met hoogste vloer >13m. Eis voor 5.000 m 2 vervalt. Doormeldingen vervallen voor >5.000m 2 met hoogste vloer >13m, > 10.000m 2 en >10.000m 2 met hoogste vloer >13m. overige gebruiksfunctie voor stallen van motorvoertuigen: 1 bouwlagen is vervangen door hoogste vloer > 1,5m. Verder is doormelding vervallen voor > 2.500 m 2.
 • Dia 34
 • Wijzigingen BMI (6) Adviesbureau Munnik overige gebruiksfunctie voor personenvervoer: extra eis bij hoogste vloer > 1,5m. Doormelding vervalt bij hoogste vloer > 13m en bij oppervlakte > 2.500 m 2. bouwwerk geen gebouw: eis voor tunnel voor verkeer > 250m is vervallen.
 • Dia 35
 • Wijzigingen BMI (7) Adviesbureau Munnik Brede conclusie: -Veel doormeldingen vervallen, -Minder uitgebreide brandmeldinstallaties, -Aantal certificaten neemt niet af.
 • Dia 36
 • Adviesbureau Munnik Conclusies: 1. Beleidsneutrale wijzingen zijn het dus duidelijk niet. 2. Meer regels in het Bouwbesluit. 3. Complexere opbouw. 4. Wijzigingen hebben invloed op nieuwe en bestaande gebouwen.
 • Dia 37
 • Beperkingen Bouwbesluit? Adviesbureau Munnik -Snelheid minder validen, -Inrichting, inventaris in veel ruimten, -Bijzondere risicos (nieuwe energie), -Toepassing van meer kunststoffen, -Testmethodes die niet bedoeld gebruik toelaten. -10 x testen, 1 keer goed = certificaat, -optimaliseren bij testopstelling, -rookontwikkeling doet niet mee.
 • Dia 38
 • Adviesbureau Munnik Voorbeeld Bouwbesluits oplossing Film Biomassa centrale
 • Dia 39
 • Adviesbureau Munnik Aspecten Bouwbesluit Positief -Rechtsgelijkheid -Iedereen werkt ermee en dat geeft houvast -In veel voorkomende gevallen redelijk goede oplossingen Negatief -Soms onvoldoende of te dure oplossingen -Zorgplicht -> geen verantwoordelijkheid overheid -Minimum afkadering op Bouwbesluit zonder oog voor veiligheid. -FSE oplossingen lastig te toetsen.
 • Dia 40
 • Adviesbureau Munnik Wat doet AM hiermee? Ondersteuning bij omgevingsvergunningsaanvragen Ondersteuning bij onderzoek bestaande bouw Ondersteuning bij beleid BIO-oplossingen Opleidingen en trainingen Vraagbaak zijn. Brandveiligheidsoptimalisatie is meer dan alleen minimalisatie van bouwkosten.
 • Dia 41
 • Adviesbureau Munnik Concrete acties voor u! Nieuwe aanvragen -> nieuw Bouwbesluit Controle bestaande vluchtramen. Kloppen het maximaal aantal personen nog wel? Is de doormelding nog nodig? Etcetera.
 • Dia 42
 • Adviesbureau Munnik En hoe ziet u het? Discussie
 • Dia 43
 • Adviesbureau Munnik Bedankt voor uw aandacht.