Informatiesessie cofinanciering v2

download Informatiesessie cofinanciering v2

of 34

 • date post

  18-Jul-2015
 • Category

  Business

 • view

  669
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Informatiesessie cofinanciering v2

 • Cofinanciering in

  InterregInterregBen L.J. van Os

  Groningen 28-10-2014

 • Disclaimer

  Niets in deze presentatie staat voor 100 % vast. Hoewel het Niets in deze presentatie staat voor 100 % vast. Hoewel het

  in grote lijnen correct zal is zijn de programmas nog niet vastgesteld en zijn er nog punten van onderhandeling.

  U zal de presentatiehouder, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd

  aan uw gebruik van de presentatie, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 • Wat komt u hier doen?

  Wat wordt wel en niet als cofinanciering gekenmerkt, hoe

  kan cofinanciering worden geregeld en hoe kunt u (brede en kan cofinanciering worden geregeld en hoe kunt u (brede en juiste) steun binnen uw eigen organisatie veiligstellen? Deze

  sessie geeft ook informatie over de Nederlandse Projectstimuleringsregeling (PSR) voor projectaanvragen en

  de cofinancieringsregeling voor investeringen (Cetsi).

 • Tijdschema

  Presentatie 20 minuten

  Vragen en discussie 10 minuten

  Vragen tussendoor zijn toegestaan en zelfs gewenst.

  Maar gaan wel van de discussietijd af

 • Projectontwikkeling in het kort

  Programma lijkt leuk

  Bedenken van een goed projectidee

  Wat wil ik er in doen Wat wil ik er in doen

  Interne resp externe cofinanciering en commitment zoeken

  Zoeken van een partnerschap

  Projectaanvraag

  Goedkeuring (Of course ;-) )

 • Wat is matchfunding In de Interreg B NWE is het percentage Up to 60 % (Nog niet bekend

  wanneer er meer dan 50 % wordt gegeven)

  Noordzee programmas is het percentage ERDF 50 %

  In het Interreg Europe programma is dit voor Public bodies and bodies

  governed by public law: 85% en voor Private non-profit bodies: 75%

  Dat betekent dus dat de projectaanvrager altijd een deel zelf moet

  financieren de zgn. matchfunding.financieren de zgn. matchfunding.

  De aanvrager moet ook de "noodzaak van EU funding kunnen aantonen

  Dezelfde investeringen / kosten niet meerdere keren uit verschillende

  middelen, in verschillende (EU) PROJECTEN worden betaald.

 • Wat kun je als cofinanciering

  inzetten?

  Nationaal, regionaal of lokaal geld

  Staff Costs : eigen uren van medewerkers aan het project

  Overhead Overhead

  Unpaid voluntary work and other in-kind contributions

  Private partners als sponsors van het public good

  Staff Costs mochten in IV B nooit meer zijn dan 50 % van het budget. (Alleen in zeer bijzondere situaties kan hier van afgeweken worden) In Interreg Europe :Usually largest share of the total budget, approx. 50%

 • Nationaal, regionaal en lokaal geld Je eigen middelen

  Subsidies van overheden voor jouw project (bv. de Cetsi)

  Ook provincies hebben soms middelen beschikbaar gesteld

  voor cofinanciering van Europese middelen. voor cofinanciering van Europese middelen. Beoordelingscriteria zijn o.m.:

  Is er een noodzaak voor provinciaal geld

  Wordt er bijgedragen aan provinciale doelen

  In Drenthe moeten de kaders nog geschreven worden

  Bijdragen van stakeholders

 • Staff Costs

  Be additional (c.f. (EC) 1083/2006, Article 15 & 1828/2006,

  Article 50),

  Be based on timesheets and pay slips, which permit the identification of real costs in relation to the project,

  identification of real costs in relation to the project,

  The time spent on the project must be documented by

  means of properly functioning time registration system (the

  one which allows for time registration by project, allows for descriptions of activities carried out and has a

  validation/verification mechanism for the superiors).

  JJB5

 • Dia 10

  JJB5 Voor NWE is net besloten te gaan werken met 3 systemen: projecten (of zelfs partners daarbinnen maar dat is nog niet helder) mogen kiezen tussen: 1. staff costs berekening obv real costs2. staff costs met vaste tarieven obv jaarinkomencategorie;3. staff costst obv 20% flat rate TEC het principe van alleen obv real costs wordt dus verlatenBrouwer, Jacqueline; 27-10-2014

 • Time sheet

 • In NWE is besloten real costs te

  verlaten

  Voor NWE is net besloten te gaan werken met 3 systemen:

  projecten (of zelfs partners daarbinnen maar dat is nog niet helder) mogen kiezen tussen: helder) mogen kiezen tussen:

  1. staff costs berekening obv real costs

  2. staff costs met vaste tarieven obv jaarinkomencategorie;

  3. staff costst obv 20% flat rate TEC

  het principe van alleen obv real costs wordt dus verlaten

 • Overhead

  Dit zijn de kosten voor kantoor, telefoon etc.

  In Interreg V B Noordzee NSR: 15% flat-rate; Calculated on In Interreg V B Noordzee NSR: 15% flat-rate; Calculated on

  basis of direct staff costs reported

  Interreg V B NWE ?

  Interreg Europe waarschijnlijk: Office and administration: 15% flat rate of staff costs (was 12% under IV/C).

 • Unpaid voluntary work and

  other in-kind contributions

  Are eligible provided that their value can be determined

  based on the amount time spent and a standard rate for this time (c.f. Commission Regulation, 1828/2006, Article 51),

 • Private partners as sponsors of the public

  good

  Sometimes a company or a group of companies see an Sometimes a company or a group of companies see an

  interest in sponsoring public goods e.g. a lighthouse or a transport corridor are both good examples of public goods.

  Financial contributions or contributions in kind from private partners in this context constitutes match-funding of ERDF.

 • Wat mag beslist niet als

  cofinanciering gebruikt worden?

  Alle andere Europese subsidies!

  Het zgn. stapelen van Europese subsidies is strikt verboden!

 • De DRAFT aanvraag procedure NSR

  Two - step application

  1. Idea description

  2. Final application 2. Final application

  De SC beslist zowel over het idea als over de full/final application.

  Preparation costs: na goedkeuring van het idea in lump-sum vorm. (TBD)

  Plus (waarschijnlijk): The costs have been incurred not more than 6 months before the idea is received by the Secretariat.

  NWE waarschijnlijk vergelijkbaar

  En er kan nog van alles veranderen

  JJB7

 • Dia 17

  JJB7 Voor NWE lump sum na eligibility check fase 2 en max 60% van 50.000 = 30.000 euro..... Brouwer, Jacqueline; 27-10-2014

 • Project StimuleringsRegeling (PSR)

  Van het Ministerie IenM

  Uitgevoerd door RVO

  De PSR zal gaan gelden voor het ontwikkelen van projecten

  voor de INTERREG B en het EUROPE programma

  De PSR zal beschikbaar komen voor projectideen die in de B programmas hun 1ste fase goedgekeurd hebben gekregen.

  De hoogte is ca. 20.000 25.000 euro per project.

  De PSR gaat naar verwachting januari 2015 open

 • Cofinancieringsregeling (Cetsi)

  Van het ministerie van IenM

  Uitgevoerd door de RVO

  Projecten die bijdragen aan rijksdoelstellingen Projecten die bijdragen aan rijksdoelstellingen

  En verder nog niet veel bekend

  Volg de website van RVO

  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-subsidies/europese-structuur-en-investeringsfondsen

  www.rvo.nl

 • Hoe regel je nu cofinanciering in de

  praktijk

  De juiste vragen stellen

  Vraag niet: ik heb een mooi project en ik wil Europees geld. Vraag niet: ik heb een mooi project en ik wil Europees geld.

  Vraag wel: wat zou mijn project kunnen bijdragen aan het

  behalen van Europese doelstellingen? (als je die vraag niet positief kunt beantwoorden dan geen Europees geld)

 • Hoe regel je nu cofinanciering in de

  praktijk

  Regel commitment in de eigen

  organisatie De draagvlak binnen de eigen organisatie is essentieel

  Maak duidelijk hoe jouw project bijdraagt aan het behalen Maak duidelijk hoe jouw project bijdraagt aan het behalen

  van organisatiedoelstellingen

  Organiseer zowel commitment in de eigen afdeling als op centraal management niveau

  Het fijnst werkt het als de eigen organisatie een beleid

  opstelt voor Europese projecten

 • Hoe regel je nu cofinanciering in de

  praktijk

  Betrek je stakeholders erbij

  Als je je stakeholders er bij betrekt kunnen die ook een deel

  van de cofinanciering betalenvan de cofinanciering betalen

  Voorbeeld: Als je een project wil doen die Kader Richtlijn Water

  doelen realiseert is het logisch dat provincie, waterschap en

  gemeenten samen optrekken.

  Voorbeeld: een bedrijf dat voordeel kan behalen uit het project wil

  soms ook wel bijdragen

 • Hoe regel je nu cofinanciering in de

  praktijk

  Kijk ook goed naar nationale fondsen

  Ook bij de ministeries leeft het verlangen om nationale Ook bij de ministeries leeft het verlangen om nationale

  subsidies te verdubbelen met Europees geld (let wel op dat het geen doorgesluisde Europese gelden zijn)

  Cetsi speciaal voor Interreg

 • Hoe regel je nu cofinanciering in de

  praktijk

  Vier je successen

  Heb je al een Europees project met goed resultaat gedaan: Heb je al een Europees