Informatiebijeenkomst TKI-BBE Biobased economy in topsectoren AF en TU Harriëtte Bos, Wageningen...

of 18 /18
Informatiebijeenkomst TKI-BBE Biobased economy in topsectoren AF en TU Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR 28 mei 2013

Embed Size (px)

Transcript of Informatiebijeenkomst TKI-BBE Biobased economy in topsectoren AF en TU Harriëtte Bos, Wageningen...

Page 1: Informatiebijeenkomst TKI-BBE Biobased economy in topsectoren AF en TU Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR 28 mei 2013.

Informatiebijeenkomst TKI-BBE

Biobased economy in topsectoren AF en TU

Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR

28 mei 2013

Page 2: Informatiebijeenkomst TKI-BBE Biobased economy in topsectoren AF en TU Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR 28 mei 2013.

Uitwerking

Page 3: Informatiebijeenkomst TKI-BBE Biobased economy in topsectoren AF en TU Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR 28 mei 2013.

Drie projecttypes AF

• Haalbaarheidsprojecten MIT (3 juni)

• MKB-Innovatieprojecten MIT (3 juni)

• PPS-projecten

Page 4: Informatiebijeenkomst TKI-BBE Biobased economy in topsectoren AF en TU Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR 28 mei 2013.

PPS-projecten

• Kennis ontwikkelen, samen met DLO- of TNO-instituut

• Bijdrage Topsector: 50%• Minimaal 2 ondernemers• Eén call per jaar• Budget 2012: € 16,7 miljoen• 2 traps indiening

Page 5: Informatiebijeenkomst TKI-BBE Biobased economy in topsectoren AF en TU Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR 28 mei 2013.

Update PPS call 2012

Diamantpositie: Ingediend Toegekend Toegekend budget

1: ‘Meer met minder’ 50 22 11.9 mln Valorisatie van reststromen 13 4 1606 Resource efficiency 10 5 4420 Duurzame Veehouderij 14 5 3289 Markt en Ketens 13 8 2619 2: ‘Hogere toegevoegde waarde’ 27 20 4.8 mln Gezondheid 12 9 2272 Technologie 7 5 1290 Voedselveiligheid 4 3 559 Consument 4 3 714 3: ‘I nternationaal’ 9 6 0.8 Totaal: 86 48 17.5 mln

Page 6: Informatiebijeenkomst TKI-BBE Biobased economy in topsectoren AF en TU Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR 28 mei 2013.

Belangrijke thema’s indieningen afgelopen call

Aquatische biomassa (algen, wieren en andere)

Bioraffinage (kleinschalig en ook grotere schaal)

Aantal platforms en bedrijfskringen

Eiwitvalorisatie

Koolhydraatvalorisatie

Nieuwe bronnen voor rubber

Bouwstenen voor chemicaliën

Mestvalorisatie

Page 7: Informatiebijeenkomst TKI-BBE Biobased economy in topsectoren AF en TU Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR 28 mei 2013.

Kleinschalige bioraffinage

Ca. 15 partijen, 4 jaar

Page 8: Informatiebijeenkomst TKI-BBE Biobased economy in topsectoren AF en TU Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR 28 mei 2013.

Productie van groene grondstoffen door suikerbiet

4 partijen

4 jaar

Prototype suikerbieten met een zo hoog mogelijk gehalte

aan biomoleculen die kunnen dienen als grondstoffen

voor chemie de ‘chemiegrondstoffenbiet’

Page 9: Informatiebijeenkomst TKI-BBE Biobased economy in topsectoren AF en TU Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR 28 mei 2013.

Bouwstenen voor duurzame verpakkingsmaterialen obv agrozijstromen

5 partijen

3 jaar

Ontwikkeling bioraffinage- en conversietechnologie voor

de winning van suikerzuren uit agrozijstromen als

suikerbietenpulp, chicoreibietenpulp, fruitafval en

suikerzuren op basis van nieuwe gewassen als

zeewieren.

Page 10: Informatiebijeenkomst TKI-BBE Biobased economy in topsectoren AF en TU Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR 28 mei 2013.

Bouwstenen voor duurzame polyamides op basis van agro-zijstromen

6 partners

2 jaar

de ontwikkeling van een nieuw proces waarin suikerzuren

uit zijstromen van de verwerking van suikerbiet, cichorei,

fruit en (op langere termijn) wieren worden omgezet in

biobased bouwsteen voor polyamides.

Page 11: Informatiebijeenkomst TKI-BBE Biobased economy in topsectoren AF en TU Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR 28 mei 2013.

Haalbaarheidsprojecten

• Toetsen van technologische en economische haalbaarheid

• Bijdrage Topsector: 50% projectkosten, max € 50.000,-

• Eén call per jaar, beoordeling op volgorde binnenkomst

• Budget 2013: € 600.000• Op 3 juni, first come, first serve

Page 12: Informatiebijeenkomst TKI-BBE Biobased economy in topsectoren AF en TU Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR 28 mei 2013.

MKB-Innovatieprojecten

• Ontwikkelen van kennis voor realisatie idee• Bijdrage Topsector: 40 %, max € 400.000,-• Minimaal 2 MKB-ers• Eén call per jaar, beoordeling op volgorde

binnenkomst• Budget 2013: € 4,4 miljoen• Open 3 juni-23 september, ranking

Page 13: Informatiebijeenkomst TKI-BBE Biobased economy in topsectoren AF en TU Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR 28 mei 2013.

Innovatiethema’s AF

• Valorisatie van grondstoffen, zijstromen en dierlijke mest– valorisatie van zijstromen en grondstoffen– mest tot waarde

• Resource efficiency• Duurzame (import van) grondstoffen voor food en feed• Duurzame veehouderij• Markt en keteninnovaties• Voeding en Gezondheid• Producttechnologie• Voedselveiligheid• Duurzame maaktechnologie• Consument

Page 14: Informatiebijeenkomst TKI-BBE Biobased economy in topsectoren AF en TU Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR 28 mei 2013.

Tuinbouw en uitgangsmaterialen PPS-en

Slechts 1 biobased voorstel goedgekeurd “champost”

Wegvallen van PT, gat in privaat commitment -> call

Page 15: Informatiebijeenkomst TKI-BBE Biobased economy in topsectoren AF en TU Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR 28 mei 2013.

Tuinbouw en uitgangsmaterialen MBK

15 mei geopend

Haalbaarheidsprojecten 6 keer overtekend

Innovatieprojecten 2 keer overtekend

Page 16: Informatiebijeenkomst TKI-BBE Biobased economy in topsectoren AF en TU Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR 28 mei 2013.

Innovatiethema’s T&U

Voedselveiligheid en -zekerheid: ontwikkelen van innovatieve oplossingen om ziekten en plagen (verbonden aan tuinbouwproducten) die de volksgezondheid schaden te vermijden of herleiden.

Gezondheid en welbevinden: innovatieve oplossingen die voorzien in gezonde voeding en een gezond leef- en werkklimaat door de toepassing van tuinbouwproducten.

Samenwerkende waardeketen: innovatieve oplossingen die bijdragen aan efficiënt en duurzaam ingerichte en economisch rendabele tuinbouwketens;

Meer met Minder: innovatieve oplossingen om met minder ruimte, water, energie en mineralen hoogwaardig voedsel en duurzame producten te (kunnen) produceren. (incl. biobased)

Page 17: Informatiebijeenkomst TKI-BBE Biobased economy in topsectoren AF en TU Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR 28 mei 2013.

Vragen?

[email protected]

Page 18: Informatiebijeenkomst TKI-BBE Biobased economy in topsectoren AF en TU Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR 28 mei 2013.

Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen