Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten 19 april 2011 (Frank Joosten)

of 35/35
 • date post

  10-Jun-2015
 • Category

  Business

 • view

  1.171
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Presentatie Frank Joosten op de Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten op 19 april 2011 te Utrecht, georganiseerd door Berkeley Bridge ( www.bijzonderewetten.nl ).

Transcript of Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten 19 april 2011 (Frank Joosten)

 • 1. Trk frnc

2. Horeca of detailhandel? 3. APV horeca: gebruik ter plaatse of elders dan terplaatse? a. aard diensverlening b. gedrag klanten c. samenstelling assortiment Bestemmingsplan ? Bezorgdiensten vallen onderdetailhandelsactiviteiten -> Dus inschrijving bij Bedrijfschap Detailhandel nBedrijfschap Horeca -> overtreding = economischdelict (controle door ECD i.o.m. HBD) 4. ParacommercieWat is paracommercie? Artikel 4 Doel: voorkomen oneerlijke concurrentie Activiteiten van:1. Sportieve (sportverenigingen)2. Recreactieve (speeltuingebouw, padvindershome)3. Educatieve (scholen)4. Sociaal-culturele (musea, schouwburg)5. Godsdienstig/levensbeschouwelijke aard (kerken) 5. Waarom beperkingen: voorkomen van oneerlijkeconcurrentie1. Inschrijving KvK2. Inschrijving Bedrijfschap H&C3. Horeca CAO4. Vrijwilligers5. Vrijstelling vennootschapsbelastingplicht6. Subsidie7. Marktconforme huurprijs8. Eigen Rekening en Risico9. BP 6. Voorschriften en beperkingen (lid 2) m.b.t.:1. bijeenkomsten van persoonlijke aard2. reclame3. taptijdenWanneer ? > afhankelijk van plaatselijke of regionaleomstandigheden Onderzoek naar:1. Aantal commercile bedrijven en PC-instellingen2. Aard van de PC-instellingen3. Omvang horecagedeelte4. Verhouding C PC5. Redelijk voorzieningenniveau 7. Zaalverhuur artikel 25 DHW 8. Artikel 25 DHWAanwezig hebben In voorraad hebben 9. ABRvS (14-08-1986).: voor het publiekgeopend houden->1. Hoge verhuurfrequentie (1x per week);2. Aan steeds wisselende groepen;3. geen zicht had op aantal aanwezige personen door verhuurder;4. geen zicht op eventuele band tussen aanwezige personen.Aldus: geen besloten inrichting 10. Tellen aantal bezoekers bij evenementen:Van belang voor locatie, infrastructuur, personeel,faciliteiten, calamiteitenorganisatie e.d.) 11. Hoeveel bezoekers zijn er dan? De ouderwetse methode: Controleren:Betaalde entree (tickets,(dag)kaarten, entreebewijzen,vouchers, etc.); Tellen: Handmatig tellen met behulp vankliktellers, camera telsystemen,drukmatten, sensoren, polsbandjes; Schatten: Deeltellingen, ervaringsregels,locatiecapaciteit, luchtfotos e.d.De moderne methodeZie volgende dia 12. Hoeveel bezoekers zijn er dan? Crowd Control Assistent (CCA), ontwikkeld door TNOBluetrace Bluetoothstaat aan bij4 pers / 1 op 7m personen 13. Exploitatievergunningen Zinvol of niet ? 14. Argumenten vr: Aanvulling op BP Weren uit buurten waar druk op WLK bestaat Middel voor op-maat-voorschriften Sturen op bedrijfsvoering Middel tot voorkomen verstoring OOV Integriteitscheck voor alcoholvrije bedrijven 15. Argumenten tegen: Regelen via BP Opiumwet Wet milieubeheer Drank- en Horecawet Wet Bibob Aanwezigheid stappenplannen APV Convenanten Administratieve last (EDRL) Kost geld 16. Voornaam: Frank Achternaam: Joosten Geb.datum:08-06-1963 Nationaliteit:Nederlandse BSN:123 45 67 88 Afgiftedatum: 19-04-2011 Geldig tot: 19-04-2012 Overlast en criminaliteit die verband houdt met de handel in verdovende middelenworden teruggedrongen. Coffeeshops worden besloten clubs die alleen voor meerderjarige inwoners vanNederland toegankelijk zijn op vertoon van een clubpas. Woonlandbeginsel 17. Uitgangspunten WLB:1.beindigen overlast, en2.beperken en verhinderen drugstoerisme,door opname ingezetenencriterium in APV (verbod op toelaten vanpersonen die niet hun werkelijke woonplaats in Nederland hadden opstraffe van sluiting).Verbod houdt een beperking van vrij verkeer in.Strijd met artikel 1 Grondwet?EHRM (16-12-2010)Verbod betreft maatregel ter bescherming OOV en is proportioneel.Bovendien betreft het verhandelen van drugs in het economische encommercile circuit in de Unielanden verboden en kan geen beroepworden gedaan op verkeersvrijheden of het verbod op discriminatie. 18. Frank Joosten Advies & Trainingscentrum 19. Het is verboden om zonder gemeentelijke vergunning bedrijfsmatig in eeninrichting (in deze context de hotelkamer, de recreatiebungalow) seksuelediensten te verlenen. MensenhandelUitbuiting, dwang, misleiding e.d. Handreikingmensenhandel en illegaleprostitutie in hotels 20. Bedrijf moet, wanneer het energieverbruik groter isdan 50.000 kWh en 25.000 m aardgasequivalentenper jaar, alle energiebesparende maatregelen nemenmet een terugverdientijd van 5 jaar of minder.Op deze manier kan het bevoegd gezag bij dezebedrijven het gebruik van de meest energiezuinigeterrasverwarmers afdwingen.----------------------------------------------------------------------Wanneer het energieverbruik van het bedrijf minderdan 50.000 kWh en 25.000 m aardgasequivalentenper jaar bedraagt, kan het bevoegd gezag gnenergiebesparende maatregelen afdwingen.Op grond van de zorgplicht in artikel 2.1 van hetActiviteitenbesluit kan het bevoegd gezag bedrijvenalleen aanspreken, wanneer sprake is van evidenteenergieverspilling (aan te tonen door bevoegdgezag). 21. ElektriciteitsverbruikAfgeleidElektriciteitsverbruik per jaar=per jaar motief: beschermingmilieuExploitatievergunning Motief:OOVTerrasverwarmers zijn Uitgewerkt in niet toegestaan Terrassenbeleid 22. Verkoop aan minderjarigenOntslag van rechtsvervolging? AHOJG-criteria overtredenIntrekkenSluitenStrafrechtelijkeexploitatie-(13bvervolgingvergunningOpiumwet) verkoperBestuursrechtelijk handelen 23. Aanpassing rookverbod1.Geen personeel (ook geen uitzendkrachten, stagiaires,vrijwilligers etc. ,n2.Slechts 1 horecalokaliteit aanwezig, dat bovendien kleineris dan 70m2, n3.vrijwel uitsluitend gericht zijn op het verstrekken vanalcoholhoudende drank. 24. CBB BP0460 16-12-2010snackbar Lunchroom(overdag( Caf (s avonds) 25. Evenementenvergunning versusstandplaatsvergunningABRvS BP955430-03-2011 26. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!