Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool · 2016. 9. 9. · Informatieavond...

of 17 /17
Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool 6 september 2016

Embed Size (px)

Transcript of Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool · 2016. 9. 9. · Informatieavond...

Page 1: Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool · 2016. 9. 9. · Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool ... • Verzoek van de MR aan bestuur (schooljaar

Informatieavond continurooster

G.J. van den Brinkschool6 september 2016

Page 2: Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool · 2016. 9. 9. · Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool ... • Verzoek van de MR aan bestuur (schooljaar

• 20.00 – 20.30 uur informatie / presentatie

• 20.30 - 21.00 uur vragen noteren, beantwoorden daar waar het kan.

Vrijdag 9 september wordt de informatie, aangevuld met antwoorden op de vanavond gestelde vragen, met de Brinkberichten meegestuurd.

Page 3: Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool · 2016. 9. 9. · Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool ... • Verzoek van de MR aan bestuur (schooljaar

Opbouw presentatie

Een continurooster: rust, regelmaat, één pedagogische aanpak

• Aanleiding. • Leden werkgroep.• Doel informatie avond.• Wat is een vijf gelijke dagen model?• Pauze in shifts.• Hoe ziet een lesdag voor een leerling uit bijvoorbeeld groep 5 er

uit?• Verschil in onderwijstijd / aantal lesuren.• Gevolgen leerlingen, ouders en leerkrachten.• Tijdpad en raadpleging.• Websites waar informatie te vinden is.

Page 4: Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool · 2016. 9. 9. · Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool ... • Verzoek van de MR aan bestuur (schooljaar

Aanleiding

• Binnen het team gaat al jaren een aantal stemmen op voor de invoering van een continurooster. De onderbreking van de pedagogische leerlijn tijdens de middagpauze wordt als storend ervaren, en gaat ten koste van de lestijd.

• De externe hulp, die enkele jaren geleden, ingeschakeld was om het overblijven te verbeteren heeft niet tot een verbetering geleid.

• Verzoek van de MR aan bestuur (schooljaar 2014-2015)om een verkenning t.a.v. het continurooster te starten.

• In januari 2016 is er een werkgroep ingesteld- Jacobijn van Etten: MR (Per augustus 2016: Mathy Lips)- Diana van der Sommen: personeel- Hendrik-Jan Hanning: bestuur- Jaap Stroband: personeel- Anita Jurgens: bestuur- Alice Haak: directie

Een continurooster: rust, regelmaat, één pedagogische aanpak

Page 5: Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool · 2016. 9. 9. · Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool ... • Verzoek van de MR aan bestuur (schooljaar

Doel informatie avond

Informeren over, in plaats van discussiëren.

Het kind (de leerling) centraal stellen.

Zorgvuldig zijn in het proces.

• Vragen beantwoorden, ook schriftelijk.

• Informeren over de achtergronden en over het proces / het vervolg en de procedure.

Een continurooster: rust, regelmaat, één pedagogische aanpak

Page 6: Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool · 2016. 9. 9. · Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool ... • Verzoek van de MR aan bestuur (schooljaar

Het 5-gelijke dagen model

Ma 8.30 onderwijs + gezamenlijke lunch 14.00 BSO/thuis

Di 8.30 onderwijs + gezamenlijke lunch 14.00 BSO/thuis

Wo 8.30 onderwijs + gezamenlijke lunch 14.00 BSO/thuis

Do 8.30 onderwijs + gezamenlijke lunch 14.00 BSO/thuis

Vr 8.30 onderwijs + gezamenlijke lunch 14.00 BSO/thuis

Een continurooster: rust, regelmaat, één pedagogische aanpak

Page 7: Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool · 2016. 9. 9. · Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool ... • Verzoek van de MR aan bestuur (schooljaar

Pauze in ‘’shifts’’

09.45 uurspeelkwartier

10.00 uurspeelkwartier

10.15 uurspeelkwartier

12.00 uur

12.15 uur

12.30 uur

Groep 3 Buiten ‘tienuurtje’ Buiten Lunch

Groep 4 Buiten ‘tienuurtje’ Buiten Lunch

Groep 5 Buiten ‘tienuurtje’ Lunch Buiten

Groep 6 Buiten ‘tienuurtje’ Lunch Buiten

Groep 7 ‘tienuurtje’ Buiten Lunch Buiten

Groep 8 ‘tienuurtje’ Buiten Lunch Buiten

Uitgangspunten: - Lunchen in eigen lokaal met eigen leerkracht of OOP (onderwijs ondersteunend personeel)

- Toezicht op het plein door eigen leerkracht of OOP.

Een continurooster: rust, regelmaat, één pedagogische aanpak

Page 8: Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool · 2016. 9. 9. · Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool ... • Verzoek van de MR aan bestuur (schooljaar

De dag van een leerling uit groep 5

08.15-08.25 Plein open.(Inloop groep 1-4 blijft 8.15 uur)

08.25 Naar de klas.08.30 Start van de lessen (rekenen, taal, spelling, lezen.)10.00 Speelkwartier (met lln. gr.6)10.15 ‘Tienuurtje’10.30 Vervolg lessen (rekenen, taal, spelling, lezen.)12.00 Lunch met leerkracht in eigen lokaal.12.15 Buiten spelen (met lln. gr. 6) Toezicht leerkrachten.12.30 Start lessen (IPC, creatieve vakken.)14.00 Einde schooldag.

Na 14.00 uur: (sport)activiteiten, BSO, vriendjes/vriendinnetjes gezinsactiviteiten, verjaardagen enz.

Een continurooster: rust, regelmaat, één pedagogische aanpak

Page 9: Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool · 2016. 9. 9. · Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool ... • Verzoek van de MR aan bestuur (schooljaar

lesuren

Verschil in onderwijstijd

In 8 basisschooljaren moeten de leerlingen minimaal 7520 lesuren ontvangen.

Huidig model:1-4: 23,50 uur p.w. x 40 = 940(x 4 groepen = 3.760)1-8: 25,75 uur p.w. x 40 = 1030(x 4 groepen = 4.120)Totaal: 1-8 = 7.880 lesuren

Vijf-gelijke-dagen-model:25 uur p.w. x 40 = 1.000 X 8 groepen = 8.000 lesuren

Een continurooster: rust, regelmaat, één pedagogische aanpak

Page 10: Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool · 2016. 9. 9. · Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool ... • Verzoek van de MR aan bestuur (schooljaar

Gevolgen leerlingen

• Rust, ritme en regelmaat gedurende 5 gelijke dagen.

• 5 ½ uur in hetzelfde pedagogische klimaat. “Dezelfde gezichten”.

• Op school overblijven.

• Minder schakelmomenten.

• Geen lange woensdag- (en vrijdag) middag meer.

• Iedere dag om 14.00 uur “uit”.

Een continurooster: rust, regelmaat, één pedagogische aanpak

Page 11: Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool · 2016. 9. 9. · Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool ... • Verzoek van de MR aan bestuur (schooljaar

Gevolgen ouders

• Opnieuw afstemmen werktijden ouders en eventuele buitenschoolse opvang. Dit is per gezin anders.

• Kinderen zijn ‘s middags langer thuis op ma.di.en do. op wo. en vr. (onderbouw) korter thuis.

• Kosten: Afname BSO verandert. Geen kosten overblijf meer.

• Eén keer halen- en brengen.

• Niet meer samen lunchen.

• Contactmoment leerkracht.

• Taak overblijfouders vervalt.

Een continurooster: rust, regelmaat, één pedagogische aanpak

Page 12: Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool · 2016. 9. 9. · Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool ... • Verzoek van de MR aan bestuur (schooljaar

voorbeeld 3x overblijven (ma.di.do.)en 2x BSO (di. do.)

Huidig model Vijf-gelijke-dagen model *

3x overblijven a €1,70 = €5,10x 4 weken = € 20,40

(40 ‘ritten’kaart € 68,- / 30 ‘ritten’kaart € 52,-

‘overblijven’ € 0,00

a. 2x BSO 15.00 -18.15 uur á €155,-twee dagen dus € 310,-

a. 2x BSO 14.00 – 18.15 uur á € 177,-twee dagen dus € 354,-

b. Twee dagen 14.00 – 15.00 uur € 0,00 b. 2x BSO 14.00 – 15.00 uur á € 26,-twee dagen dus € 52,-

a. Totaal €20,40 + €310,- = € 330,40b. Totaal €20,40 + €0,00 = € 20,40

a. €354,- - €330,40 verschil is € 23,60 meerb. €52,- - €20,40 verschil is € 31,60 meer

* Bron: Kinderopvang Wageningen

De overheid en alle werkgevers dragen bij in de kosten voor kinderopvang via de kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen deze

kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl Er wordt maximaal 70 % (buitenschoolse opvang)

van het aantal uren van de partner met de kleinste baan kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Per kind wordt over maximaal 230

uur per maand kinderopvangtoeslag uitgekeerd.

Een continurooster: rust, regelmaat, één pedagogische aanpak

Rekenvoorbeeld: kosten per maand voor één kind

Page 13: Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool · 2016. 9. 9. · Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool ... • Verzoek van de MR aan bestuur (schooljaar

Gevolgen leerkrachten

• Om 14.00 uur pauze, sommige leerkrachten ook tussendoor.

• Rust, ritme en regelmaat gedurende 5 gelijke dagen.

• Minder versnippering/pieken gedurende de dag en de week.

• Lessen voorbereiden, vergaderen, gesprekken etc. na 14.30

• Verandering van taakbeleid.

• Aanpassen van werkdagen/werktijden/aanstellingen.

• Contactmomenten / overdracht momenten met collega’s verschuiven.

Een continurooster: rust, regelmaat, één pedagogische aanpak

Page 14: Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool · 2016. 9. 9. · Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool ... • Verzoek van de MR aan bestuur (schooljaar

Tijdpad schooljaar 2016 - 2017

di. 6 september Informatieavond

vr. 9 september 2016 Schriftelijke informatie via BB aangevuld met de vragen van vanavond.

wo. 7 september t/m uiterlijk ma. 19 sept. 09.00 uur.

Inleveren formulier raadpleging op school.

ma. 19 september MR vergadering → uitslag raadpleging.

De MR formuleert haar beslissing aan het schoolbestuur en deelt deze uiterlijk 23-9 mede aan het schoolbestuur.

wo. 28 september Tijdens de algemene bestuursvergadering neemt het schoolbestuur een beslissing.

vr. 30 september De uitslag wordt via de BB aan de ouders medegedeeld.

1 januari 2017 Mogelijke invoering

Een continurooster: rust, regelmaat, één pedagogische aanpak

Page 15: Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool · 2016. 9. 9. · Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool ... • Verzoek van de MR aan bestuur (schooljaar

Raadpleging

• Wettelijk kader

• Eén (anonieme) stem per gezin. Bij gescheiden ouders onderling afspreken wie er stemt.

• Wordt aan de oudste van het gezin woensdag 7-9 meegegeven.

• Inname: bij de keukenbar beneden staat een ton. Uiterste gelegenheid om in te leveren: maandagochtend19 september, 9.00 uur.

Een continurooster: rust, regelmaat, één pedagogische aanpak

Page 16: Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool · 2016. 9. 9. · Informatieavond continurooster G.J. van den Brinkschool ... • Verzoek van de MR aan bestuur (schooljaar

Handige websites voor meer informatie:

www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nlwww.duo-onderwijsonderzoek.nl

Een continurooster: rust, regelmaat, één pedagogische aanpak