Informatie Nascholingen Saxion Expertisecentrum Het Jonge ... Nascholingen Saxion Expertisecentrum

Informatie Nascholingen Saxion Expertisecentrum Het Jonge ... Nascholingen Saxion Expertisecentrum
Informatie Nascholingen Saxion Expertisecentrum Het Jonge ... Nascholingen Saxion Expertisecentrum
download Informatie Nascholingen Saxion Expertisecentrum Het Jonge ... Nascholingen Saxion Expertisecentrum

of 2

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Informatie Nascholingen Saxion Expertisecentrum Het Jonge ... Nascholingen Saxion Expertisecentrum

Academie Pedagogiek & OnderwijsLezingen en nascholingen Expertisecentrum Het Jonge Kind Post-hbo-opleiding

saxion.nl

Nascholingen Saxion ExpertisecentrumHet Jonge Kind 2018-2019

EnschedeM.H. Tromplaan 28

7513 AB Enschede

Postbus 70.000

7500 KB Enschede

Tel. 088 - 019 8888

DeventerHandelskade 75

7417 DH Deventer

Postbus 70.000

7500 KB Enschede

Tel. 088 - 019 8888

ApeldoornSpoorstraat 29

7311 PE Apeldoorn

Postbus 70.000

7500 KB Enschede

Tel. 088 - 019 8888

Expertisecentrum Het Jonge KindExpertisecentrum Het Jonge Kind verbindt kennis, expertise en goede praktijkvoorbeelden. Lectoraten, opleiding en werkveld werken nauw samen aan goede educatie/onderwijs voor jonge kinderen.

In companyAlle nascholingen kunnen ook in company en op maat voor een bestuur/school uitgevoerd worden. Vooraf stemmen we de doelen, inhouden, werkwijzen en verwachte opbrengsten met u afMeer informatie en digitaal aanmeldenOp onze site https://www.saxion.nl/jongekind kunt u gedetailleerde informatie vinden over de doelen en inhouden van de verschillende nascholingen. Ook kunt u zich via de site digitiaal aanmelden.

https://www.saxion.nl/jongekind i

Werkveldgroep en docententeamDe scholingen worden uitgevoerd door het docen-tenteam jonge kind van pabo Saxion Deventer en Enschede. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van de werkveldgroep. Deze bestaat uit leerkrachten en experts die werkzaam zijn in/voor onderwijs aan het jonge kind. De werkveldgroep is tevens een advies-en klank-bordgroep voor Expertisecentrum Het Jonge Kind.

De leden van de werkveldgroep kunnen m.n. voor het bieden van praktische ondersteuning en advies benaderd worden. Op de website vindt u hun namen en hun specifieke expertise.

Wij hopen u in het schooljaar 2018-2019 als deel-nemer te begroeten bij een van onze nascholingen!

InformatieContactpersonenInhoudelijkLoes Veneklaas, Saxion Deventerl.g.w.veneklaas@saxion.nl,088-019 3841/06-20010030

Gerdie Deterd Oude Weme, Saxion Enschedeg.m.t.deterdoudeweme@saxion.nl,088-019 5226/06-81901976

PraktischBureau Professionalisering088-019 6880nascholing.apo@saxion.nl

Data: 11 oktober 2018 en 22 november 2018Kosten: 395,--

4. Bewegen als motor voor ontwikkeling en leren in groep 1-3!

Bewegen en leren zijn onlosmakelijk met elkaar ver-bonden in de ontwikkeling van jonge kinderen. Bewe-gen zorgt voor meer plezier, beter (buiten)spelen en hogere leeropbrengsten. In deze scholing gaan we be-kijken hoe we door beweging in brede zin de ontwik-keling en het leren positief kunnen benvloeden4 bijeenkomsten op donderdag van 16.00 19.00 uur (incl. soep met broodjes)Data: 24 januari 2019, 14 februari 2019, 14 maart 2019 en 4 april 2019Kosten: 525,--

5. Buitentijd is speel-/leertijdAlle buitentijd is speel-/leertijd! Een goed gekozen thema roept nieuwsgierigheid op en draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. In de spelhandelingen van jonge kinderen zie en hoor je tijdens het buitenspel terugkomen wat binnen boeiend was. De buitenomge-ving biedt kansen voor nieuwe ervaringen, initiatieven en ontdekkingen. Bijna iedere dag wordt er op school buiten gespeeld, maar is alle buitentijd ook leertijd, wordt de buitenomgeving wel maximaal benut? Enschede: 4 bijeenkomsten van 16.00 19.00 uur (incl. soep met broodjes)Data: 31 januari 2019, 28 februari 2019, 21 maart 2019, 11 april 2019.Kosten: 525,--

1. Leren door spelen in een rijke leeromgevingIn en door hun spel leren jonge kinderen zich-zelf, de ander en de wereld steeds beter kennen. Leerkrachten zijn hierbij heel belangrijk. Zij zijn de spil en creren een rijke leeromgeving waarin kinderen via spel en spelactiviteiten komen tot leeractiviteiten. 4 bijeenkomsten van 16.00 19.00 uur (incl. soep met broodjes)Data: 20 september 2018, 18 oktober 2018, 15 november 2018, 17 januari 2019Kosten: 525,--

2. Welbevinden en betrokkenheid, pijlers voor ontwikkeling en leren! Welbevinden en betrokkenheid als indicatoren van kwaliteit van het onderwijs en ontwikkeling van kinderen biedt veel kansen om anders te gaan kijken naar het pedagogisch klimaat in je groep. Je leert te observeren en werken vanuit welbevinden en betrokkenheid als pedagogi-sche basis voor de brede ontwikkeling van jon-ge kinderen. We kijken naar (specifieke) ontwik-kelingsbehoeften en hoe je deze in de speel/leeromgeving kunt ondersteunen. 4 bijeenkomsten van 16.00 19.00 uur (incl. soep met broodjes)Data: 27 september 2018, 1 november 2018, 29 november 2018, 10 januari 2019Kosten: 525,--

3. Digitale didactiek Je maakt kennis met de nieuwste mogelijkheden om digitale middelen in te zetten in de onder-bouw. Je leert verantwoorden welke toegevoegde waarde digitale middelen kunnen hebben. Daar-naast kijken we naar mogelijkheden om o.a. spel te verrijken met de inzet van digitale middelen.2 bijeenkomsten van 16.00 18.30 uur.

1. Plezier in taal door inzet van taalrondes In een taalronde praten kinderen intensief met elkaar over eigen ervaringen, bijvoorbeeld over een keer dat het stormde. Na een vertelronde en tweetalgesprek tekenen ze hun eigen ervaring, waar de leerkracht het eigen verhaal van het kind bij schrijft. Zo ontstaat een taaltekening vanuit betrokkenheid en plezier in het gebruiken van taal, waarin gewerkt wordt aan mondelinge communicatie en beginnende geletterdheid. Zie: www.stichtingtaalvorming.nl.Deventer: 4 bijeenkomsten van 16.30-19.30 uur (incl. soep met broodjes)Data: 24 september 2018, 15 oktober 2018, 12 no-vember 2018 en 10 december 2018Kosten: 525,--

2. De ontwikkeling van executieve functies door reken routines en rekenspelletjes

Het brein van jonge kinderen ontwikkelt zich razend-snel. Zelfregulatie is een belangrijke voorspeller voor schoolsucces op korte en lange termijn. De ontwikke-ling van zelfregulatie kan in grote mate worden ge-stimuleerd. Spel, muziek en beweging zijn essentile onderdelen. Wij koppelen de ontwikkeling van zelfre-gulatie aan de ontwikkeling van rekenwiskundige vaar-digheden. Ook onderzoeken we de kracht van spelle-tjes, muziek en beweging. Deventer: 2 bijeenkomsten van 16.30-19.30 uur (incl. soep met broodjes)Data: 11 oktober 2018 en 15 november 2018Kosten: 395,--

3. Het geheim van PitEen pop lijkt een doods voorwerp. Tot je er adem in blaast, je hand er beweging in brengt en je met je stem de pop een verhaal laat vertel-len. Dan gebeurt er iets magisch! Als jij op een ander niveau met kinderen wilt leren praten, ze aan het denken zetten, uitdagen, filosofische gesprekjes met ze voeren en themas onderzoe-ken, volg dan deze nascholing. Deventer: 3 bijeenkomsten van 16.00-19.00 uur (incl. soep met broodjes)Data: 23 januari 2019, 6 maart 2019 en 27 maart 2019Kosten: 495,--

4. Kunst en meetkundeDe combinatie van rekenen en kunst is een goed voorbeeld van het werken van head and hands. Genspireerd door kunst doen kleuters meet- en meetkundige ervaringen op. Ze passen lengtes af, vergelijken oppervlaktes, verkennen patro-nen, herkennen vormen en symmetrie. Zo wordt kunst met cognitie verbonden. Gevoelens, erva-ringen en ontdekkingen worden op eigen wijze in een product of kennis gecombineerd. Deventer: 2 bijeenkomsten van 14.00-20.00 uur (incl. soep met broodjes)Data: 4 februari 2019 en 4 maart 2019. Kosten: 525,--

5. Hogere orde denkvragen en prentenboekenPrentenboeken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de reken-, taal- en denkontwikke-ling van jonge kinderen. In deze nascholing leer je passende hogere orde denkvragen stellen aan de hand van prentenboeken: kinderen worden uitgedaagd tot redeneren, conclusies trekken en toepassen van rekenwiskundige en talige be-grippen en verbanden.Deventer: 2 bijeenkomsten van 16.30-19.30 uur (incl. soep met broodjes)Data: 12 maart 2019 en 2 april 2019Kosten: 395,--

Kortlopende nascholingen Saxion Expertisecentrum Jonge Kind Enschede

Kortlopende nascholingen Saxion Expertisecentrum Jonge Kind Deventer