Informatie en politiek: informatie, data en macht in de 21ste eeuw

of 28 /28
informatie en politiek: informatie, data en macht in de 21 e eeuw Vogin IP-dag 9 maart 2017 Frank Huysmans Bibliotheekwetenschap | University of Amsterdam WareKennis | Den Haag

Embed Size (px)

Transcript of Informatie en politiek: informatie, data en macht in de 21ste eeuw

FileNewTemplate

informatie en politiek:informatie, data en macht in de 21e eeuwVogin IP-dag9 maart 2017Frank Huysmans

Bibliotheekwetenschap | University of Amsterdam

WareKennis | Den Haag

informatie is politiek2

informatie is politiek3

informatie is politiek4

informatie is politiek5

informatie is politiek6

7 maart 2017

informatie is politiek7

juli 2010

informatie is politiek8grote woorden (cyberwar, infobattle, Krieg ohne Blut) leiden af van kleinere vormen van machtsuitoefening via informatie

informatiepolitiek is veel alledaagser, wijdverspreider en (dus) fundamenteler dan alleen conflicten tussen staten

wel komt het op veel grotere schaal voor dan voor het internettijdperk

informatie is politiek9politiekverdeling van macht en hulpbronnenmachtleidt tot menselijk handelen

instrumentele machtfysiek geweld, wapengekletterstructurele machtregels, wetten, institutiessymbolische machtideen, woorden, beelden

informationele machtinformationele basis 1,2 en 3(Braman, 2006)

informationele basis10voorbeelden (Braman 2006)

instrumentele machtslimme bommenstructurele machtauteursrecht, DRMsymbolische machtindividual targeting (banners)

informationele machtprofiling (verzekeringen)

spreken en zwijgen11kern:wat eenmaal open is, kan niet meer worden gesloten

partijen kunnen belang hebben bij openbaren f juist bij geheim houden

sociale strijd over spreken en zwijgen

strijd om informationele macht12

strijd om informationele macht13

strijd om informationele macht14

strijd om informationele macht15

Recente politieke strijd16Massaobservatie door veiligheidsdiensten

Netneutraliteit

Recht om vergeten te worden

Modernisering auteursrecht (EU)

informatie is politiek17Informatie-asymmetrie (Akerlof 1970)

Ene partij beschikt over informatie, andere partij niet

markt voor tweedehands autos:prijs komt moeilijk (of niet) tot stand

asymmetrie: informatie en macht18Analyse: vragen

wie kan macht uitoefenen?wie beschikt over de informatie?welke partijen hebben belang bij spreken of juist zwijgen van degene die informatie bezit?

niveaus in de samenleving19Sociale systemen (Luhmann, 1984)

individu (bewustzijn/psyche)

interacties (ontmoeting)organisaties (lidmaatschap)samenleving (al het sociale omvattend)

informatie is politiek20

voorbeelden21wie heeft macht?wie heeft informatie? wie heeft/hebben belang bij spreken/zwijgen? (openbaren/niet openbaren)

niveau: interactie | organisatie | samenleving spelers: individu | overheid | markt

uitlenen e-books door openbare bibliothekenonthullingen massaobservatie (Snowden/CIA)connecties team-Trump met Rusland/Poetin

macht over spreken en zwijgen22chanterenoverredenbekennen/ontkennenhackenonder embargo verstrekkenplagirenlekkenklokkenluidenanonimiserengijzelen (rechtbank!)WOBbenverbannenvermoordencensurerenmartelenarresterenpatenteren/octrooierenversleutelen/ontsleutelenbespionerenonthullenlobbyen

waarom gebeurt dit allemaal?23Door openbaren of geheimhouden verschuift de machtsbalans

informatie-asymmetrie: degene die informatie bezit en niet deelt, heeft voordeelverandert asymmetrie in symmetrie, dan gelijk speelveld (economie)overheden hebben macht om spreken/zwijgen te reguleren

balans24

balans25Wat kan/moet overheid doen?

instrumenteel: handhaving, opsporing, vervolging

structurele macht: wetten en regels vaststellen (voor individuen, de markt en zichzelf)

symbolische macht: transparantie, terughoudendheid

balans26

balans27Wat kunnen informatieprofessionals doen?

dank!e: [email protected] / [email protected] t: @fhuysmansw: https://warekennis.nl/