Infokrant kunstacademie december 2010

Click here to load reader

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Dit is de infokrant nr. 25, eerste nummer van het schooljaar 2010-2011, kunstacademie Waregem.

Transcript of Infokrant kunstacademie december 2010

 • verschijnt driemaandelijks jaargang 8 Nr 25 nov.-dec.-jan. 2010-2011

  met de steun van Jeugd & Muziek Waregem vzw

  Olmstraat 25 8790 Waregem T 056 60 09 18 www.academiewaregem.be

 • inhoud

  Voorwoord van de directeur p 3-4 2 gevierde componisten in 2011 p 5-6-7 Wie puzzelt mee? p 8 Schoolkalender p 9 Om te onthouden p 9 Muzikale stages voor kleuters p 10 Klassebakken p 10 10 jaar afdeling Wakken p 11-12 Een droom van een droom p 13 Con Cuore opnieuw laureaat p 14 Masterclass met Wiff Rudd p 14 Campagnelied gezocht p 15 De geheime kamer: verslag p 16-17-18 Nieuwjaarsconcert Bevers Harmonieorkest p 19 Sylvesterconcert Jeugdorkest/klas Samenspel p 20 Waregems Harmonieorkest Een hart voor kinderen t.v.v. SOS Kinderdorpen p 21 Wintertentoonstelling Zaal 29 p 22 Kerstconcert Waregem p 23 Activiteitenkalender p 24-25 Onverwachte ontmoetingen p 26-27 Kleurplaat p 28

  vormgeving infokrant : Kurt Debrouwer

  verantwoordelijke uitgever : Luc Dumoulin, p/a Olmstraat 25 8790 Waregem

  Teksten, concertaankondigingen, weetjes, ideen, suggesties voor de volgende infokrant te bezorgen vr eind februari 2011 a.u.b.

  Bezorg ons Uw berichtjes via de klasleraar of deponeer ze in de brievenbus bij het secretariaat van de hoofdschool of stuur ze op naar de academie : Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Olmstraat 25 - 8790 Waregem onder vermelding : "infokrant" of via [email protected]

 • 3

  voorwoord

  Geachte ouders en leerlingen

  De winter laat dit jaar heel vroeg zijn tanden zien. Barkoude nachten en hopen sneeuw zijn reeds ons deel. De hoogste tijd dus om u Het lopend vuur aan te bieden. Het infoblad van de Kunstacademie over het reilen en zeilen in onze school. De samenvoeging van de Academie voor Beeldende vorming en de Academie voor Muziek, Woord en Dans tot de Stedelijke Kunstacademie werd op 1 september een feit. Ondanks de opgelegde besparingsmaatregelen in het deeltijds kunstonderwijs heeft onze Kunstacademie stand gehouden en kregen we zelfs een aangroei in het leerlingenaantal. De volledige school wordt vanaf nu bevolkt door 3250 leerlingen die zich op diverse kunstvlakken komen verrijken. Opvallend is de dansafdeling die bezig is aan een explosieve uitbreiding met haar nieuwe stijldifferentiatie: de streetdance. Vanaf september zijn leerkrachten en leerlingen druk in de weer met hun nieuw repertorium en dito technieken. Op die manier worden de leerlingen niet enkel ingewijd in de podiumkunsten en beeldende vorming, maar ook hun karakter en doorzettingsvermogen wordt voortdurend op de proef gesteld. Deze manier van werken, gekoppeld aan de cognitieve doelstellingen van het basis- en secundair onderwijs leidt tot een grotere persoonlijkheidsvorming met een blijvend karakter. Toch wordt de hedendaagse verleiding groter. Jongeren zitten urenlang voor de pc. Facebook, Netlog , Twitter enz zijn niet meer weg te denken uit hun leven. De taal die ze hanteren bij het chatten en sms'en heeft nog weinig te maken met onze geschreven taal, net zoals grootmoeders stoofpot geen uitstaans heeft met de microgolfoven. Podiumkunsten en beeldende vorming moeten het echter hebben van een bewuste keuze van de leerlingen. Teksten memoriseren, uitbeelden en interpreteren vraagt tijd. Een instrument beheersen is een bergbeklimming met als doel een fantastisch panoramisch verzicht. Ook monumentale kunst ontstaat niet zomaar maar werd gevoed door de tekenkunst. So you think you can dance is fijn om naar te kijken maar doe het nu eens zelf. Geen enkele kunstbeoefening is instant of Fast food maar vraagt kennis en voorbereiding. Steeds wordt er gebotst op het bijna vergeten woord Discipline. Dit is soms lastig, moeilijk vol te houden en er wordt een dagelijkse inzet gevraagd aan de leerlingen. Daarom, beste ouders, toon hen uw interesse en kijk toe of er regelmatig geoefend wordt.

 • 4

  Ouders die niet vertrouwd zijn met het deeltijds kunstonderwijs- richting podiumkunsten- denken nog al te vaak dat het oefenen in de klas gebeurt. In de lessen worden echter de nieuwe vaardigheden getoetst, bijgewerkt en komen er nieuwe bij. Indien men het oefenen beperkt tot het klasgebeuren, is er weinig vooruitgang mogelijk. Dit werkt dan weer frustrerend voor zowel de leerling als de leerkracht. De binding en de relatie tussen een leerkracht en zijn leerling is in het kunstonderwijs heel intens en belangrijk. De leerkracht motiveert, stuwt en wijst hun de juiste richting aan. Het einddoel is van hun leerling een zelfstandige, jonge kunstenaar /uitvoerder met een blijvende culturele interesse af te leveren. Een blijvende continue inspanning vraagt dan ook van u, beste ouders, veel inzet. Met uw steun komt de leerling tot de conclusie dan hij het dan toch weer heeft waargemaakt? December is traditiegetrouw de maand van de feesten. Schuw verschijnt in het straatbeeld de kerstverlichting. Klaar om te exploderen eens de Sint op de terugweg is. We kijken nu al uit naar de kerstconcerten en audities gebracht door de leerlingen en ik hoop u dan ook op n van deze gelegenheden te mogen begroeten. Met vriendelijke groeten Luc Dumoulin directeur

 • 5

  2 gevierde componisten in 2011: Franz Liszt: 200 jaar geleden geboren (1811) Gustav Mahler: 100 jaar geleden gestorven (1911)

  Franz Liszt werd op 22 oktober 1811 in Hongarije (Raiding) geboren uit een Duits adellijk geslacht, omdat zijn vader rentmeester was bij de Hongaarse tak van de Esterhazy's. Als reeds zeer vroeg zijn muzikale begaafdheid blijft, laat vader Liszt zijn job varen om de opleiding van zijn wonderkind van nabij te kunnen leiden. Het hele gezin verhuist naar Wenen, waar de jonge Franz (Ferenc in het Hongaars) met een studiebeurs van Hongaarse edelen les krijgt bij Czerny. In 1823 trekken ze naar Parijs, maar Cherubini die een hekel had aan muzikale wonderkinderen, weigert hem aan het Conservatorium. Vandaar dat Liszt als pianist in feite autodidact is, terwijl hij compositielessen volgde bij Par en Reicha. Hij onderneemt een concertreis naar Engeland, en wordt door de voorspraak van Hongaarse adellijke families en door zijn natuurlijke ontvankelijkheid voor nieuwe indrukken, spoedig het lievelingskind van de Parijse salons. Net als bij Chopin betekent het beluisteren van Paganini voor hem een nieuwe stimulans om zijn pianotechniek verder aan te scherpen. Andere figuren die hem diepgaand benvloeden zijn Meyerbeer, Bellini, Chopin en vooral Berlioz, uit wiens programmatische "Symphonie fantastique" hij de idee put voor symfonische gedichten als de meest typische uiting van de romantische orkestmuziek. In 1835 gaat hij een "vrij huwelijk" aan met gravin Marie d'Agout, die hem drie dochters schonk. En daarvan moeten we onthouden: Cosima, die eerst trouwde met de dirigent Hans von Blow en daarna met Richard Wagner. In 1839 slaat de verhouding om in haat en Liszt is wat blij als hij tot buitengewoon hofkapelmeester benoemd wordt in Weimar. Van daaruit maakt hij propaganda voor de muziek van zijn geestelijke vader Berlioz en (echte) schoonzoon Wagner.

  Tijdens een concertreis in Rusland leert hij vorstin Sayn-Wittgenstein kennen; wanneer na zeventien jaar aandringen de verbreking van haar eerste huwelijk definitief voor onmogelijk wordt verklaard (volgens het kerkelijk recht had ze moeten kunnen scheiden omdat ze als minderjarige tegen haar wil uitgehuwelijkt werd), gooit Liszt het roer om en vraagt in Rome de lagere wijdingen van de Rooms-Katholieke Kerk aan. Hij beperkt zijn concertreizen als bravoure-pianist tot een minimum, om zoveel mogelijk te componeren, en vertoont zich nog alleen in priestertoog. Ook in Weimar boterde het niet meer met zijn werkgevers en ondergeschikten, en hij trekt naar Rome. Vanaf 1875 wordt hij voorzitter van de landelijke muziekacademie (heet nu Ferenc Liszt-academie) in Boedapest, en verdeelt zijn jaren over Rome, Boedapest en Weimar. Hij sterft op 31 juli 1886 in Bayreuth, waar hij Cosima te hulp gesneld was om het Festspielhaus boven water te houden na de dood van Wagner. Bron: http://www.componisten.net

 • 6

  schilderij van de jonge Liszt door Henri Lehmann uit 1839

  foto van Gustav Mahler uit 1909

  Bijzonder geslaagde website over het leven en werk van Mahler: http://www.gustavmahler2010.cz

 • 7

  Op 7 juli 1860 werd Gustav Mahler geboren in het Boheemse Kalischt uit Joodse ouders. Niet lang na zijn geboorte verhuist de familie naar Iglau in Moravi, een garnizoenstadje dat zijn sporen heeft nagelaten in Mahlers composities in de vorm van militaire signalen. Tijdens zijn middelbare studies volgt hij aan het Conservatorium van Wenen piano bij Epstein, harmonie bij Fuchs en compositie bij Krenn. De eindexamens van het gymnasium en conservatorium vallen samen, en daarna schrijft hij zich in aan de universiteit voor wijsbegeerte en geschiedenis. In het kader van die lessen volgt hij het facultatieve college bij Bruckner, die een blijvende invloed op zijn werk zou hebben, en wiens werken hij later als dirigent vaak op het programma zou plaatsen. Mahlers eerste betrekking was die van dirigent aan het zomeroperettentheater van Bad Hall. Daarna volgen posten in Laibach, Olmtz en Kassel. In die laatste stad kon eindelijk ook Wagner en Mozart geprogrammeerd worden omdat er hier wel behoorlijke krachten voorhanden waren. Maar omdat hij slechts tweede kapelmeester was, waren deze "klassieke" werken niet voor hem. Na een kort verblijf in Leipzig en Praag, wordt hij operadirecteur aan de Koninklijke Opera van Boedapest, of wat hiervan overbleef: om enig resultaat te kunnen behalen, moest hij eerst de hele onderneming op alle gebied saneren. Voor de medewerkers was hij iets te veeleisend en te compromisloos, en door een wijziging aan het theaterstatuut werden hem alle autoritaire rechten ontnomen. Hij nam ontslag en werd prompt aangesteld als eerste dirigent te Hamburg. Van 1897 tot 1907 was hij directeur van de Hofopera in Wenen. Om die aanstelling te krijgen had hij zich eerste tot het katholicisme moeten "bekeren". Hij werkte die opera op tot n van de belangrijkste van Europa door een gedurfd repertoire en door het aantrekken van beroemde solisten. Als assistent kreeg hij Bruno Walter, en samen maakten ze van het orkest het gaafste geheel dat de concertluisteraar ooit te horen kreeg. In 1901 huwt hij de schildersdochter Alma Schindler. Vijf jaar na de "Kindertotenlieder" sterft hun oudste dochtertje. Hij moet zijn activiteiten inperken als de eerste symptomen van een hartkwaal aan het licht treden. Als gevolg van intriges, die onvermijdelijk schijnen te behoren tot kunstenaars op zijn niveau, moest hij 1907 ontslag nemen, en verliet Wenen op het hoogtepunt van zijn carrire, om in New York aan de Metropolitan Opera het Duitse repertoire voor zijn rekening te nemen. Ook werkte hij als dirigent van Philharmonic Orchestra. Vier jaren na mekaar pendelde hij tussen Europa en Amerika. 's Zomers nam hij, zoals hij altijd gedaan had, de tijd om in zijn zomerverblijf in de bergen uit te rusten. Toen bleek dat hij de grenzen van zijn eigen krachten overschat had: een reeks gastconcerten in Amerika moest voortijdig afgebroken worden. Via een hartspecialist in Parijs kwam hij in Wenen terecht, waar een longontsteking het einde betekende. Hij stierf er op 18 mei 1911. Bron: http://www.componisten.net

 • 8

  Wie puzzelt mee?

 • 9

  Om te onthouden:

  De inschrijvingen lopen altijd van midden juni tot midden september. Het inschrijvingsgeld moet verplicht tegen 5 oktober vereffend zijn!

  Terugbetalingen van inschrijvingsgelden en huurgelden kunnen wij eveneens ten laatste tot 5 oktober uitvoeren. Daarna kan op vragen niet meer ingegaan worden.

  Schade aan een huurinstrument veroorzaakt door de leerling zelf, moet door de leerling vergoed worden! Laat uw instrument eventueel verzekeren.

  schoolkalender 2010-2011 pedagogische studiedag 15/12/10 (woensdag) kerstvakantie 24/12/10 t.e.m. 09/01/11 dag van het DKO 26/02/11 (zaterdag) krokusvakantie 07/03/11 t.e.m. 13/3/11 paasvakantie 11/04/11 t.e.m. 25/04/11 feest van de arbeid 01/05/11 (zondag) hemelvaart 02/06/11 t.e.m. 05/06/11 pinkstermaandag 13/06/11 opendeurdag 25/06/2011 (zaterdag)

  zomervakantie 01/07/11 t.e.m. 31/08/11

 • 10

  Jeugd en Muziek Waregem pakte op het eind van de zomer uit met een nieuw initiatief. Met toeters en bellen, een muzikale stage voor kleuters van 4 en 5 jaar. Het was meteen een schot in de roos. 20 kleuters kregen 3 dagen lang muzikale gewenning door verschillende lesgevers. We kunnen nu al doorgeven dat een nieuwe stage gepland is op donderdag 10 en vrijdag 11 maart 2011 tijdens de krokusvakantie. Meer informatie volgt begin volgend jaar.

  We maken van de jaarlijkse prijsuitreiking gebruik om een aantal leerlingen te huldigen die het afgelopen jaar een verdienstelijke prestatie neerzetten. In 2010 waren dat Wouter Dheedene die laureaat saxofoon werd met 85% op Dexia Classics en Pieter Delaere, eveneens saxofoon, behaalde de eerste prijs op het International Music Tournament in Verona (Itali). Oud-leerling Mathias Coppens won dit jaar de Jeugd en Muziek Prijs Compositie. Als laureaat krijgt hij nu 2 compositieopdrachten: 1 voor het Jeugd en Muziek Orkest van de provincie Antwerpen o.l.v. Ivo Venkov en 1 voor het Bl!ndman Saxofoon Quartet. Bedoeling is dan om beide creaties hier in Waregem te laten opvoeren. Meer nieuws volgt!

 • 11

  Hilde Osseel, afdelingshoofd in Wakken, samen met alle leerkrachten van de afdeling en verder gesteund door medewerkers van de lokale harmonie Kunst en Deugd en Hildes gezin... allen zorgden ze ervoor dat de viering van 10 jaar afdeling Wakken op zondag 28 november een groot succes werd. De sint en zijn zwarte pieten trokken door de straten van het centrum met muziek en liedjes en achteraf zorgden de leerlingen voor een schitterende auditie.

 • 12

 • 13

  Hlne Couckuyt, Sarah Vanmarcke, Manon Hoedt, Julie Ragolle, Jens Dewulf, Zo Delbeke en Robin Van Marcke zijn allen leerlingen uit de klas AVV

  (dictie) van juf Tine Vyncke in Desselgem. Samen met hun klas namen zij deel aan de gedichtenwedstrijd een droom van een droom voor leerlingen uit het vierde en het vijfde leerjaar. De wedstrijd is een organisatie van de regionale bibliotheken, UIT in Kortrijk en uitgeverij De Eenhoorn. De wedstrijd werd een groot succes! Bijna 1000 kinderen uit het vierde en vijfde leerjaar stuurden een gedicht in. Vijf juryleden selecteerden daaruit zon 50 favorieten. Die winnende gedichten komen terecht in een nagelnieuwe dichtbundel, uitgegeven door De Eenhoorn. De bundel wordt officieel gelanceerd op donderdag 27 januari in de Kortrijkse stadsschouwburg. Jan Sobry bekend om zijn familietheater met grappige inslag zal het werk van de laureaten naadloos inpassen in een wervelende show. We willen u en uw klas van harte uitnodigen op dit slotfeest. De voorstelling (ca. 60 min.) is helemaal gratis. Vooraf inschrijven is noodzakelijk (*) en gebeurt rechtstreeks bij de schouwburg, niet via de bibliotheek. De verantwoordelijke daar is Han Degezelle. Inschrijven kan vanaf 15 november telefonisch: 056/23.98.50, per mail: [email protected] of per fax: 056/23.98.58. Vanwege de grote interesse is er keuze tussen twee voorstellingen: om 10u en 14u. Aan het eind van de voorstelling krijgen alle laureaten een exemplaar van de bundel overhandigd. Na de voorstelling is er een boekenstand voorzien (inclusief een heuse signeersessie door de laureaten) waar schouwburggangers een exemplaar kunnen kopen. Nog later krijgen alle deelnemende leerkrachten en deelnemers van de voorbereidende workshop een gratis exemplaar van hun bibliotheek.

 • 14

  4 leerlingen trompet uit de klassen van Luc Neirynck woonden in Veurne masterclass bij van Wiff Rudd (VSA)!

  Con Cuore Waregem heeft zondag 28 november in het Brugs Concertgebouw zijn titel van provinciaal laureaat met glans verdedigd. In de finale van de tweede cyclus van het Koorfestival van de provincie West-Vlaanderen behaalde het koor de grootste onderscheiding met felicitaties van de jury.

  foto: dirigent Jan Vuye

  Jan is verbonden als leerkracht Directie Vocale Muziek aan de academie.

  Op woensdag 10 november woonden Yana Vanoverwalle (foto), Els Verdonck, Mathieu Staelens en Steven Missiaen een workshop bij met de Amerikaanse trompetvirtuoos Wiff Rudd. De workshop ging door in de academie van Veurne en de leerlingen werden bijgestaan door hun leerkracht Luc Neirynck. Wiff Rudd is docent trompet aan de Baylor Universitys School of Music in Texas sinds 2002. Een uitgebreide biografie vindt u op: http://www.wiffrudd.com

 • 15

  CAMPAGNELIED GEZOCHT!

  Componeer de muziek voor het WAK-campagnelied en maak kans op een professionele opname van een zelfgekozen demo-nummer! De tekst van het lied, geschreven door niemand minder dan Mira, vind je hieronder. Misschien wordt jouw compositie wel het WAK-lied 2011! WAK = Week van de Amateurkunsten

  Deadline: 1 januari 2011 Deze wedstrijd wordt georganiseerd i.s.m. Jeugd en Muziek, Vlamo, Koor&Stem en Muziekmozaek.

  Alle info op: http://wak.be/wedstrijden/campagnelied

 • 16

  Op 11,12 en 13 november bracht het Desselgems Jeugdorkest (waarvan de klas Samenspel deel uit maakt) het totaalproject De Geheime Kamer. Naast de klas Samenspel uit Desselgem namen ook de leerlingen notenleer en woord hieraan deel. Kasper Vanoverbeke schreef het verslag... Tijdens het verlengde weekend van 11 november organiseerde het Desselgems Jeugdorkest voor de tweede maal een heus muzikaal spektakel. Gedurende 3 opeenvolgende avonden was de jeugdwerking van fanfareorkest KMV De Leiezonen (en tevens klas Samenspel van de Kunst-academie Waregem) aan zet. Zij brachten met medewerking van de klassen Notenleer van de Kunstacademie Waregem, afdeling Desselgem de muzikale theatervoorstelling De Geheime Kamer.

  Het Desselgems Jeugdorkest, o.l.v. dirigent Rudy Lareu zette een fantastische prestatie neer. De voorstellingen werden door het organiserende orkest speciaal opengesteld voor doven en slechthorenden. In de zaal was een ring-eiding aanwezig en de muziek en teksten werd

  vertolkt door professionele doventolken, een unicum binnen de hafabra-wereld. Bij het binnentreden van de zaal werd alle aandacht onmiddellijk op het podium gevestigd. Magicoe, een oude hardhorende tovenaarsleerkracht die zijn magie figuurlijk nog niet is verloren vertelde gezwind over de oude magische krachten, de alombekende spreuken en dit allemaal terwijl hij aan de slechthorende en dove mensen in de zaal in gebarentaal zijn verhaal ook nog eens deed. Een echte tovenaar met woorden en handgebaren! Zijn enthousiasme werd nog groter toen hij de aandacht vestigde op een metershoog schilderij. Dat schilderij had hij onlangs teruggevonden in de geheime kamer van de tovenaarsschool.

 • 17

  Het schilderij kon terugkeren in de tijd en bracht het publiek in een flits terug naar het verre verleden. Ditmaal bracht het schilderij de toehoorders terug naar de tijd van Mozart. Maar eerst hield het nog even halt op 16 oktober 2010, de dag dat het Desselgems Jeugdorkest voor het eerst deelnam aan de Vlamo-evaluatiewedstrijd voor jeugdorkesten te Vichte. We hoorden en zagen in het schilderij het jeugdorkest opnieuw zijn wedstrijd spelen. Ondertussen werden beelden getoond van de voorbereidende repetities en de wedstrijd zelf. Uiteindelijk werd het orkest beloond met een eerste prijs door de aanwezige jury in de zaal.

  Daarna werd de grote stap in het verleden gezet. Het jeugdorkest speelde als overgangsnummer het overbekende Elvira Madigan van de hand van de al even bekende Wolfgang Amadeus Mozart. Voor de doven werd dit werk in gebarentaal vertolkt. Wie de gebarentaal onder de knie had,

  kreeg een romantisch verhaal te horen (of in dit geval te zien) tussen twee geliefden. Met een orkest van 55 muzikanten zat het podium al goed vol. Nog niet voldoende! moeten de organisatoren gedacht hebbben. Er kwamen 80 jonge zangertjes het podium op. De leerlingen van de klassen Notenleer waren onder leiding van muziekleerkracht Hilde Vandevoorde- aan de beurt. Onder begeleiding van het jonge orkest vertelden zij met zang en de nodige handgebaren het verhaal van Tom Stone. Het verhaal ging zo: Tom Stone reisde door de tijd en belandde in het keizerlijke paleis te Wenen. Daar zou Mozart een nieuw menuet brengen. Maar er was een probleem: de jonge Mozart was nergens te bespeuren. Na een korte zoektocht kon Tom Stone de jonge componist toch terugvinden en brachten ze samen het nieuwe menuet. Wat daarna gebeurde, daarover liet de tovenaar het aanwezige publiek in het ongewisse. Wat wel gebeurde, was een grote bewondering vanuit de zaal voor de meer dan 130 jonge uitvoerders. Na het spelen van de evaluatiewedstrijd was dit een tweede hoogtepunt tijdens de voorstelling. Zeker de combinatie muziek, zang en gebarentaal waren een schot in de roos. Ookal kon de meerderheid van het publiek geen gebarentaal, toch was iedereen van oordeel dat de gebarentolk een grote meerwaarde bood aan het geheel. Enthousiasme, muzikaliteit, gezwindheid en met de nodige genegenheid bracht de tolk in gebaren over wat de muziek teweegbracht.

 • 18

  Achteraf kon je hier en daar zelfs een appreciatie horen voor de gebarentaal. Een riskant, maar zeker en vast een geslaagd opzet. Op het derde hoogtepunt was het niet lang wachten. Het Desselgems Jeugdorkest was immers al 2 jaar duchtig op zoek naar een nieuwe naam voor hun orkest. De bekendmaking van deze nieuwe naam gebeurde in het bijzijn van enkele Desselgemse schepenen en het talrijk aanwezige publiek. De ingeslagen weg van magie werd verdergezet: een sprekende hoed maakte de nieuwe naam bekend. Na enkele afgekeurde namen gaf de magische hoed uiteindelijk zijn zegen. Vanaf nu heet het Desselgems Jeugdorkest niet meer als dusdanig, maar gaan ze door het muzikale leven als Young Woody-Brass, een frisse en hippe naam die een perfecte omschrijving geeft van wat het orkest is. Terwijl het publiek van een glas schuimwijn kon genieten, bracht het orkest voor een allerlaatste keer hun eigen tune, de DJO-tune. Krijgen we binnenkort een YWB-tune? Er werd afgesloten met een laatste gezamenlijk moment: 80 zangers en 55 muzikanten op n podium Het gaf voor de zoveelste keer een impressionant beeld. We kunnen stellen dat de magie van muziek meer dan ooit leeft in de gemeente Desselgem. 135 uitvoerders en tientallen medewerkers die zich vrijwillig inzetten om een prachtig muzikaal spektakel te brengen geeft altijd een enorm goed gevoel, zowel naar de organisatie als naar het aanwezige publiek. Opnieuw bewees het Desselgemse jeugdorkest dat jeugdwerking binnen een muziekvereniging niet beperkt moet blijven tot repeteren en af en toe in een verdoken hoekje een concertje spelen. Integendeel, tijdens de 3 voorstellingen kwamen enkele honderden mensen genieten van het spektakel. Een prachtige prestatie van het jeugdorkest, zowel muzikaal als organisatorisch. Of zoals een journalist het schreef: Het Jeugdorkest blinkt uit! foto: dirigent en leerkracht Rudy Lareu

 • 19

  Bevers Harmonieorkest biedt gratis inkom voor de leerlingen van de academie op hun nieuwjaarsconcert.

  Op vrijdag 7 januari 2011 zet het Bevers Harmonieorkest, Cultureel Ambassadeur van Waregem, naar goede traditie het nieuwe jaar in met een lichtklassiek concert. Net zoals de vorige editie werd gekozen voor een gevarieerd en toegankelijk programma. Op het concert wordt ook de CD Live in Contest II officieel gereleased.

  Alle leerlingen aan de academie (Waregem en afdelingen) krijgen gratis toegang tot het concert op vertoon van hun inschrijvingskaart aan de ingang.

  Het nieuwjaarconcert vindt plaats op vrijdag 7 januari 2011 om 20 uur in de Sint-Jan-de-Doperkerk te Beveren-Leie. Kaarten aan 10 en gezinskaarten aan 25 zijn te verkrijgen bij bestuursleden en muzikanten. Voor gereserveerde plaatsen (15) contacteert u best Germain Courtens op 0485 36 24 25 of [email protected] .

  U kan voor meer details steeds terecht op hun website, www.beversharmonieorkest.be .

 • 20

  Sylvesterconcert van de klas Samenspel Waregem en het Jeugdorkest van het Waregems Harmonieorkest

  op 30 december 2010 Een veertigtal jonge muzikanten, leden van de Jeugdorkest Waregem en de klas van samenspel offeren drie dagen van hun kerstvakantie op. Ze trekken namelijk naar Duin en Zee te Oostende waar ze zich in afzondering zullen voorbereiden op een sylvesterconcert. Onder deskundige leiding van twee dirigenten Luc Neirynck en Nico Logghe zullen ze drie dagen lang repeteren om zich klaar testomen voor het concert. Ook jong talent van eigen bodem, namelijk Eline Brys krijgt de kans om voor de eerste keer de dirigeerstok te hanteren. Het resultaat is te zien en te horen op het Sylvesterconcert dat doorgaat op donderdag 30 december 2009, om 19u. in De Schalmei (lokaal Waregems Harmonieorkest), Processiestraat te Waregem. Toegangsprijs : 6 (receptie inbegrepen), kinderen -12j. : gratis Meer info : Bert Vanderbeken ( 056 61 15 91 of 0479 98 06 82)

 • 21

  Kerstmis is een periode van warmte, gezelligheid en vreugde. Helaas is dat niet voor iedereen mogelijk. Sommige kinderen kunnen geen cadeautje openen vanonder hun kerstboom, en daar willen wij verandering in brengen!

  Op 18 december 2010 om 19u30 presenteren wij u

  'Een Hart Voor Kinderen'. Dit kerstconcert gaat door in de Stedelijke Kunstacademie, Olmstraat 25 te Waregem. De leerlingen van Melanie De Bleeckere, zangleerkracht aan de academie, hebben zich reeds opgewarmd om jullie een onvergetelijke avond te schenken. Dit is een muzikaal project waar Kerstmis en liefde een gouden middenweg vormen. Alle opbrengst schenken wij aan SOS Kinderdorpen, omdat wij vinden dat een kindertoekomst niet mag ontnomen worden. Tickets zijn te verkrijgen aan het secretariaat of bij de deelnemende leerlingen.

  http://www.kerstconcertkunstacademie.tk/

  een hart voor kinderen

 • 22

  20.01.2011 > 03.03.2011

  WOUTER VERVAECK ETIENNE DE VOS

  DIRK BOSSOUW

  LUC WANDELS

  Schilderijen en fotos Tentoonstelling Zaal 29 Olmstraat 29 - 8790 Waregem U wordt vriendelijk uitgenodigd op de opening donderdag 20 januari 2011 om 19.30u

  verder open op werkdagen; 13.30u -19u op zaterdag van 8.30u 12u / 13.30u 17u gesloten op zondag en maandag

  Etienne De Vos, Dirk Bossouw en Luc Wandels, drie gedreven schilders die het motto in het vaandel dragen om eerst iets te kunnen, vooraleer dingen te tonen. Startend uit het persoonlijk zoeken hebben de drie kunstenaars een eigen stijl ontwikkeld, die verder gevolueerd is onder de vruchtbare invloed van de Kunstacademie. Hun verworven -heden werden ondersteund en verfijnd. Elk in zijn eigen stijl laten ze zich opvallen. Zij schilderen doeken waar wij als toeschouwer naar opkijken. Alle drie vertrekken ze vanuit het figuratief gegeven, dat - in plaats van ons te tonen wat ze kunnen schilderen - omgebogen wordt naar een sfeerschepping of gericht onderwerp dat ons als kijker in andere werelden brengt. De een stileert iets meer dan de andere maar het essentile, namelijk de herkenbare verhaallijn, zetten ze in de verf. De vierde exposant, Wouter Vervaeck, de jongste en misschien het buitenbeentje, is meester in de fotografie. Die titel van meester heeft hij zich niet ten onrechte toegeigend. Hij leidt ons op zijn beurt op een geheel ander spoor op het ogenblik dat we naar de dingen kijken. De sfeerschepping en speciale fotografische technieken dienen ook bij hem, net zoals bij de schilders, om de boodschap op subtiele wijze te laten overkomen.

 • 23

  Donderdag 23 december om 19u00 OBLATENAUDITORIUM Kunstacademie Waregem

  Reservatie verplicht !

  Met medewerking van de woordklassen van Lore Waignein en Pat Mechele, AMV-klassen van Kathleen Goutsmet, Lies Six, Johan Meersman en An De Ruyter De instrumentklassen van Veerle Secember, Ellen Donovan, Annick Engelaere, Joos Creteur, Luc Neirynck, Paul Van Egghen, Lakshmi Matthieu, Katelijne Lanneau en Paul De Meyer

 • 24

  Activiteitenkalender Zaterdag 11 december 2010 : Klasconcert door de leerlingen viool van Jo

  Vercruysse om 11u00 in de Pleyelklas.

  Zaterdag 18 december 2010 : Kerstconcert door de leerlingen zang en Koor van Melanie Debleeckere in het Oblatenauditorium. Aanvang : 19u30

  Donderdag 23 december 2010 : Kerstconcert met de leerlingen AMV van Kathleen Goutsmet en Johan Meersman alsook de leerlingen van verschillende instrumentklassen en klassen woord (detail vorige pagina). Aanvang : 19u. - Oblatenauditorium

  Zondag 2 januari 2011 : Opluisteren nieuwjaarsaperitief Stad Waregem in de SBS Desselgem door de klas samenspel Desselgem/DJO.

  Zaterdag 15 januari 2011 : Leerling-leraarsconcert door Elisabeth De

  Bock en Heleen Parmentier om 14u45 in de Pleyelklas

  Zaterdag 15 januari 2011: Klasconcert fluit en piano met de leerlingen van Veerle Secember en Marieke Arnou om 14u30 Lisztauditorium.

  20 januari 2011 tot 03/03/11 : Wintertentoonstelling in zaal 29 met fotos en schilderijen van Wouter Vervaeck, Etienne Devos, Dirk Bossouw, Luc Wandels. Leerlingen van de hogere graad, richting schilderen

  Woensdag 26 januari 2011: Etudes & Vocalisen door de leerlingen uit de klassen piano van Sophie Lerouge en Genevive Gits samen met de leerlingen uit de klas zang van Regula Boeninger

  om 19.30 uur, Oblatenauditorium

  Donderdag 27 januari 2011: Nieuwjaarsconcert door de klas accordeon van Frederik Caelen samen met leerlingen dans van Sabine Vercruysse en de leerlingen woord van Pat Mechele om

  19 uur, Oblatenauditorium. Vrijdag 28 januari 2011: Klasconcert door de leerlingen piano van Sophie Lerouge en Genevive Gits om 18.30 uur, Hndelklas.

 • 25

  Activiteitenkalender (vervolg) Vrijdag 4 februari 2011 : Lezing door schrijfster dichteres Tjitske

  Jansen (Nederland) . Lisztauditorium Kunstacademie Waregem Aanvang : 19u30.

  Zaterdag 5 februari 2011: Klarinetdag

  Zaterdag 19 februari 2011: Pianodag

  Zaterdag 19 februari 2011 : Familievoorstelling Meneer Satie in het kader van Jeugd en Muziek en de pianodag in het Lisztauditorium van de Kunstacademie Waregem - aanvang : 18u.

  Zaterdag 19 februari 2011 : Concert Jeugd en Muziek met Mel Bonis m/v van het jaar in het Oblatenauditorium van de Kunstacademie Waregem Aanvang 19u30

 • 26

  Leerlingen woord uit de middelbare graad van de hoofdschool te Waregem werkten mee aan de Verwendag van de bibliotheek op zaterdag 16 oktober. In wijzerzin zie je: Thibault Demeester, Annelies Raes, Florence Vandermeulen, Jana Devos, Thyra Dhaeyere, Aline Gevaert, Tala Corpuz, Jerko Vanderghinste, Eline en Margot Vancraeyveldt, Flore Vanthuyne, Liesbeth Deknudt en Pauline Descamps. Niet op de fotos: Pauline Rogiers, Fien Vroman en Eva Lippens.

 • 27

  Onverwachte ontmoetingen waren er trouwens ook in de filialen van de bibliotheek in Desselgem en St.-Eloois-Vijve.

  In Desselgem brachten leerlingen middelbare graad van Linda Dujardin en Tine Vyncke teksten die pasten bij de rubrieken in de bib (misdaad, koken, kranten,...). De deelnemende leerlingen waren: Lotte Decraene, Ester Verhamme, Eva Hobbel, Lynn Seynhaeve, Lennert Coorevits, Fien Soens, Lotte Lavaert en Janna Zasada.

  In Sint-Eloois-Vijve kon leerkracht Ilse Vanommeslaeghe rekenen op de steun van volgende leerlingen: Leni Bekaert, Heleen Vandevoorde, Rene Delarue, Lorena Dhondt, Levrau Hanne en Parmentier Melissa. Zij brachten korte dialoogjes rond onvoorziene omstandigheden.

  In Desselgem werkten bovendien 2 leerlingen voordracht van Linda

  Dujardin mee aan de jaarlijkse 11-november-herdenking.

  Lennert Coorevits bracht De laatste uren van Samuel Koch van jeugdauteur Patricia De Landtsheer en Inez Schepens de tekst Een Joods voddenkind van Liselore Gerritsen.

 • 28

  om te kleuren