Infokrant juli-augustus 2016

Click here to load reader

 • date post

  03-Aug-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Resultaten van het tevredenheidsonderzoek, uitnodiging voor het Ouderenforum, speelpleinwerking en veel fietstochten in de zomer

Transcript of Infokrant juli-augustus 2016

 • 1In deze zomereditie van de infokrant schotelen wij u met plezier een stevige brok leesvoer voor, zodat u uw vrije tijd nuttig kan doorbrengen. Op deze pagina leest u de beknopte resultaten van een tevredenheidsonderzoek, op pagina 3 vindt u de financile cijfers van uw gemeente n een uitnodiging om mee na te denken over het gemeentelijke ouderenbeleid in 2030. Wie zich toch liever op een actieve manier ontspant, vindt zijn gading in de activiteitenkalender vanaf pagina 4. Prettige vakantie!

  TevredenheidsonderzoekIn 2015 hielden we een enqute bij een steekproef van de Nazarethse bevolking. Bijna 400 mensen vulden een vragenlijst in. De resultaten zijn representatief en zijn geanalyseerd door een student van UGent. Zo kwamen we te weten hoe tevreden u bent over de gemeentelijke dienstverlening.

  72 % is tevredenBijna drie vierde van de inwoners is tevreden of heel tevreden over het gemeentebestuur. Een vijfde heeft geen uitgesproken mening en slechts 3 % is niet tevreden.

  U bent vooral tevreden over de dienstverlening aan de loketten, het activiteitenaanbod en het onderhoud van het openbaar domein.

  Minder mensen zijn tevreden over de telefonische dienstverlening (55 %). Een vierde vindt dat hij of zij te veel doorgestuurd wordt van de ene naar de andere dienst.

  De gemeenteraad besliste unaniem 1000 euro uit het gemeentelijk noodfonds over te maken aan Artsen Zonder Grenzen, voor hun hulpverlening in Ecuador. Op 16 april 2016 beefde daar de aarde met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Er vielen 700 dodelijke slachtoffers en 4000 gewonden.

  Artsen zonder Grenzen mobiliseerde meteen enkele teams uit de omliggende landen. Zij hebben zich toegelegd op psychologische hulp. Deze hulpverlening bleek bijna nergens in het land verzorgd te worden, terwijl het wel belangrijk was. Na de aardbeving, waarop nog veel naschokken volgden, was de bevolking angstig en ongerust.

  Ecuador

  ZuivErE composT voor uw Tuin

  !

  Zuivere compost in zakken is niet te verkrijgen in de handel. Als inwoner van Nazareth kan u vanaf 1 juli 2016 Vlaco-compost in zakken kopen op het recyclagepark.

  De compost wordt u aangeboden in zakken van 40 liter aan de democratische prijs van 3 per zak. Dit is hoogwaardige compost, perfect geschikt voor uw tuin. Losse compost kan u nog steeds gratis krijgen op het recyclagepark.

  27e

  jaar

  gang

  nr.

  7 / M

  aand

  elijk

  se u

  itgav

  e va

  n de

  gem

  eent

  e N

  azar

  eth

  /Afg

  iftek

  anto

  or G

  ent X

  JULI

  -AU

  GU

  STU

  S 20

  16

  vakantie is ... doen waar u zin in hebt!TEVREDENHEIDSONDERZOEK BIJ DE BEVOLKING > 1

  80 IN 2030: OUDERENFORUM VOOR IEDEREEN > 3

  SPEELPLEINWERKING OP STERRENBOS > 4

  We nemen deze opmerking ter harte en zijn onze interne afspraken hierrond aan het verbeteren. We doen er alles aan om u aan de telefoon snel en efficint te helpen.

  FietspadenOver de fietspaden in Nazareth is iets minder dan 60 % van de respondenten tevreden. De inspanningen van het gemeentebestuur blijken nog niet zichtbaar in het straatbeeld. Toch zijn we al jarenlang verschillende grote dossiers aan het voorbereiden. Deze wegenisprojecten brengen we nu in een stroomversnelling, zodat er tegen begin 2018 heel wat extra fietspaden zullen zijn. Bovendien besteden we elk jaar 330.000 euro aan het structureel onderhoud van bestaande wegen en fietspaden.

  Informatie en inspraakBijna 90 % van de inwoners vindt het belangrijk genformeerd te zijn over Nazareth. Drie vierden vindt dat de gemeente correct en tijdig communiceert. De meesten zoeken hun informatie op de website (87 %) of in de infokrant (70 %). De infokrant is enkele jaren geleden vernieuwd, dit jaar is de website aan de beurt. Dan zal u via www.nazareth.be nog gemakkelijker een antwoord op uw vragen vinden, zowel op pc als op smartphone.

  Zes op de tien inwoners wil graag meepraten over wat er gebeurt in Nazareth, maar 15 % vindt inspraak niet belangrijk. Het liefst geeft u uw mening via een schriftelijke of online-enqute. Een minderheid komt liever naar een informatievergadering waarin het publiek vragen kan stellen.

  Meer weten? Neem contact op met communicatieambtenaar Els Verbeke, T 09 382 82 89.

  Compost te koop in het recyclagepark, Sticheldreef 3 A. Open op maandagvoormiddag, woensdag de hele dag, donderdag- en vrijdagnamiddag, zaterdag de hele dag. www.nazareth.be/recyclagepark, T 09 371 42 35

 • 2 Gemeentelijk nieuws

  niEuwE afsprakEn voor houTinZamEling

  Vanaf 1 juli pakken we de selectieve inzameling van hout anders aan op ons recyclagepark. In plaats van alle hout in 1 container in te zamelen, zal u het voortaan in 2 verschillende containers deponeren. Zo spelen we in op de groeiende vraag naar beter herbruikbaar hout.

  De parkwachters vertellen u ter plaatse welk hout in welke container moet. Ook op de borden naast de containers staan duidelijke richtlijnen.

  Mogen wij u vragen de instructies van het personeel goed op te volgen? Zo zetten we opnieuw een fantastische stap in de richting van een duurzame kringloopeconomie. We houden u op de hoogte van het verloop van dit proefproject.

  afval bEsTaaT niET

  Afval bestaat niet: deze slogan hebt u vast al eens gezien op de wagens van Van Gansewinkel, de firma die instaat voor de inzameling van papier & karton, PMD en GFT. Dit is ook de firma die in opdracht van de gemeente het recyclagepark uitbaat. We slagen erin steeds meer materialen te recycleren. Dat is goed voor het milieu, het klimaat en de circulaire economie.

  Enkele cijfersIn onze gemeente werken we goed samen aan een selectief beheer van materialen. Dit blijkt uit de jaarcijfers 2015.

  De gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner is gedaald van 150 kg (2012) naar 116 kg (2015).

  De hoeveelheid grof huisvuil in het recyclagepark is met meer dan 100.000 kg gedaald in vergelijking met 2013.

  Daartegenover staat dat de inzameling van recycleerbare materialen fors is gestegen. Goed nieuws, dus!

  Inwoners beloondOm de gebruikers van het recyclagepark aan te moedigen verder mee te werken aan de selectieve inzameling van niet meer bruikbare materialen, schonk Van Gansewinkel op 9 april 2016 een gratis zak van 40 liter compost aan de bezoekers. Zuivere gerecycleerde compost als dank voor het samen waarmaken van die belangrijke slogan Afval bestaat niet.

  graTis rEnovaTiE-adviEs aan huis Er komt heel wat kijken bij de renovatie van uw huis: energiezuinig bouwen, zonne-energie, opvangen van regenwater, isolatie ... Voor u eraan begint, vraagt u dus best advies aan een onafhankelijk expert.

  Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen lanceert daarom renovatieadvies aan huis. Als inwoner van Nazareth hebt u recht op anderhalf uur gratis renovatieadvies. De gemeente en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen nemen de volledige kost op zich.

  Surf naar www.bouwwijs.be/renovatieadvies en vul uw aanvraag digitaal in. Een adviseur neemt contact met u op voor een afspraak.

  word onThaaloudEr En harTEnvErovEraar

  lochTinkTrTErs lEuksTE naZarEThsE dialEcTwoord

  U hebt uw hart verloren aan kinderen en u hebt zin in een nieuwe professionele uitdaging? U ziet het wel zitten om zelf over uw werkritme en dagindeling te beslissen? U bent de files beu en u wil graag thuis of in de buurt werken? U wil meer tijd doorbrengen met uw eigen kroost en u zou het fijn vinden om die met andere kinderen te delen?

  Dan is dit het moment waarop u droom en werkelijkheid kan laten samenvallen! Hebt u er al eens over gedacht om onthaalouder te worden?

  De Dienst voor Onthaalouders zoekt gemotiveerde onthaalouders en kinderbegeleiders in Nazareth en Eke.

  Alleen of met tweeU kan ervoor kiezen om alleen te werken of u kan ook met 2 samenwerken in een groepsopvang. U kan kindjes opvangen tussen 0 en 3 jaar of u kan schoolgaande kinderen voor of na school en tijdens de vakanties opvangen. U kan de opvang organiseren in uw eigen woning of in een andere woning, die uitsluitend voor kinderopvang ingericht is.

  Een tweede thuisAls u de opvang in uw eigen woning inricht, dan moet uw huis wel kindvriendelijk en veilig zijn. Voorts zijn de gezondheid, de veiligheid en het geluk van uw opvangkindjes uw eerste prioriteit. U geeft de kinderen een tweede thuis: u stimuleert hen in hun ontwikkeling en u onderneemt samen leuke dingen. Verder zorgt u voor een gezonde voeding en u vindt het fijn om samen te werken met de dienst en met de ouders.

  De job van uw levenMisschien hebt u uw nieuwe droomjob wel gevonden. Wil u meer informatie, surf naar www.ikwordonthaalouder.be en neem contact op met de dienst.

  Dienst voor Onthaalouders Alfred Amelotstraat 53 9750 Zingem T 09 389 68 12 [email protected]

  Lochtinktrters is met grote voorsprong verkozen tot het leukste dialectwoord van Nazareth. Lochtinktrters zijn grote schoenen of grote voeten. Wil u graag meer Nazareths dialect lezen? We zullen in de infokrant regelmatig een typisch woord of een Nazarethse zegswijze in de kijker zetten. Maar u hoeft daarop niet te wachten ...

  DialectboekjeWe stellen u met plezier het Nazareths dialectboekje E zue zme dat voor. Het bevat een schat aan Nazarethse woorden en uitdrukkingen, gellustreerd met prachtige tekeningen. Het dialectboekje is te koop in de bibliotheek en in het gemeentehuis voor de luttele prijs van 3 euro.

  Heb jij een groot hart voor de allerkleinsten? Wil je hen helpen opgroeien en ontwikkelen? En doe je dat liefst in jouw vertrouwde, huiselijke omgeving?

  Ontdek alle voordelen op

  www.ikwordonthaalouder.beJe krijgt er zoveel voor terug!

  Vereniging

  van

  Vlaam

  se Stede

  n en

  Gem

  eenten

  vzw