INFOGRAPHIC eHealthmonitor2015 finalPOTENTIËLE MEERWAARDE OVERZICHT GEMAK EN SERVICE ZELFMANAGEMENT...

of 1/1
POTENTIËLE MEERWAARDE OVERZICHT GEMAK EN SERVICE ZELFMANAGEMENT EN ONLINE BEHANDELING AANBEVELINGEN ZORG EN ONDERSTEUNING THUIS ELEKTRONISCHE DOSSIERVOERING ZORGVERLENERS ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE ZORGVERLENERS INZAGE IN MEDISCHE GEGEVENS Over dit onderzoek: De r esultaten van deze monit or zijn gebaseerd op vragenlijst en van 728 zorggebruikers, 84 4 artsen en 910 verpleegkundigen. Aanvullend namen 6 bestuurders van zorgorganisaties en 10 zorgverleners deel aan een online focusgr oep. Online dienst en voor zorggebruikers. Inclusief online inzage in medische g eg evens. Informatie- uitwisseling tussen zorgverleners. Artsen zijn het eens over de positieve eff ect en hiervan. Er is een duidelijk e groei te zien in het g ebruik van eHealth onder verpleegkundigen in de car e. • Focus de aandacht op de meest e kansrijke dienst en • Hardnekkige belemmering en moet en worden aangepakt Gebr ek aan financiële vergoeding en voor de benodig de tijd. Onduidelijkheid over wet- en r eg elg eving. Systemen kunnen slecht of in het g eheel niet g ekoppeld worden. juridisch technisch kg Hoe gaat het met u? Nou, uhm..: deze week 45 uur geslapen, 28078 stappen gezet, 0.65kg aangekomen en m’n bloeddruk stijgt wanneer ik naar de wc moet. • Sorteer voor op t oenemend belang consument en-eHealth Wat kan de zorgverlener met de meting en? En hoe worden dez e verwerkt? Maak informatie-uitwisseling tussen zorggebruiker en zorgverlener makkelijk er. Nictiz nictiz.nl Nictiz @nictiz NIVEL nivel.nl @nivel_research Wil je meer weten over de eHealth-monitor 2015 of met ons in gesprek gaan? Volg ons op: Zorgverleners wisselen elektronisch informatie uit: 93% Ziekenhuizen 91% Labor atoria 87% Apotheken 88% Huisartsposten Huisartsen met 6-8% care instellingen 4-8% care instellingen 23% Apotheken buiten eigen zorginstelling 51% Huisartspraktijken 75% Andere afdelingen 50% Labor atoria Medisch specialisten met Wie houdt zijn patiëntendossier elektronisch bij? Wie van de v erpleegkundigen werkt met een elektronisch dossier? 89% in de cure 50% in de care n=311-590 Elektronische dossiervoering wordt breed gebruikt, maar meer in de cure dan in de care. n=385 n=396 wil graag online inzage* 40-46% had online inzage* 0-1% Online inzage in medische g eg ev ens door z orggebruikers: Weinig zorggebruikers hebben mogelijkheid tot online inzage, maar veel zouden het wel willen. Medicijndispensers Beeldbellen *Verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen. (n=589-591) *Bij huisarts, medisch specialist, fysiotherapeut of GGZ-hulpverlener. (n=70-550) 2014 2015 11% 19% 2014 2015 12% 23% Medisch specialisten 79% Psychiaters 88% n=69-385 Beeldbellen en inzetten van medicijndispensers namen toe onder v erpleegkundigen in de car e* : Zelf met en en bijhouden van gegev ens ov er: Lichamelijk e activiteit 2014 2015 12% 19% Doktersbezoeken en/of behandeling en 2014 2015 3% 7% Zelf online gegevens bijhouden over de eigen gezondheid lijkt aan populariteit te winnen. 6% n=70 heeſt een online behandeling gevolgd in combinatie met behandeling in levenden lijve. Groep z orggebruikers die afg elopen jaar contac t heeſt g ehad met GGZ-hulpverlener: Online behandeling en in de GGZ: n=682-689 Via internet een herhaalrec ept aanvr agen Via e-mail of websit e een vraag stellen ? 4% 58% 29% 15% 72% 14% Bekendheid met online diensten onder zorggebruikers nam in 2015 niet toe. Huisartsen zeggen dat ze dit aanbieden. (n=396) Zorggebruikers weten dat dit mogelijk is. (n=555-562) Zorggebruikers maken hier gebruik van. (n=549-555) Wat zijn de meest voork omende ICT-problemen bij artsen? Artsen gaan zich komend jaar inspannen voor: Onvoldoende mogelijkheden om patiëntinformatie buiten eigen praktijk of zorginstelling te kunnen delen. Slechte integratie van ICT-diensten met hun informatiesysteem. Matige gebruiksvriendelijkheid, systemen werken traag en er zijn storingen. Zorg gebruikers* willen online dienst en: 41% Afspraken maken via internet 33% Eigen medische gegevens inzien via internet 43% Herhaalrec ept aanvr agen via internet *die voordelen zien van internet voor hun huidige situatie. (n=510) 39% ...het speciaal de deur uit moeten om een zorgverlener te spr eken. Zorg gebruikers ervaren problemen bij... Via internet afspr aak maken Veilig elektronisch informatie uitwisselen Informatie over afdeling op internet Ondanks irritaties over terugkerende I�T-problemen willen artsen investeren in eHealth. 27% ...het niet kunnen controleren op juistheid van verslaglegging van de zorgverlener. n=669-677 n=69-396 Behoeften van zorggebruikers op het gebied van zorg en gezondheid bieden kansen voor eHealth. 51% Medische informatie op websit es n=69-396 ZORG EN ONDERSTEUNING THUIS INZAGE MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCHE DOSSIERVOERING ZORGVERLENERS ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE ZORGVERLENERS ZELFMANAGEMENT EN ONLINE BEHANDELING POTENTIËLE MEERWAARDE GEMAK EN SERVICE Deze onderwerpen komen dit jaar aan de orde. Centraal staat de potentiële meerwaarde van eHealth. ‘TUSSEN VONK EN VLAM’ eHealth-monitor 2015 De eHealth-monitor is een doorlopend onderzoek waarin Nictiz en het NIVEL jaarlijks de stand van zaken op het gebied van eHealth in Nederland in kaart brengen. #eHealth eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. hp://www.nictiz.nl hp://www.nivel.nl hp://linkedin.com/company/nivel hp://www.twier.com/nivel_research hp://linkedin.com/grp/home?gid=72537 hp://www.facebook.com/nictiz hp://www.twier.com/nictiz
 • date post

  30-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of INFOGRAPHIC eHealthmonitor2015 finalPOTENTIËLE MEERWAARDE OVERZICHT GEMAK EN SERVICE ZELFMANAGEMENT...

 • POTENTIËLE MEERWAARDE

  OVERZICHT

  GEMAK EN SERVICE

  ZELFMANAGEMENT EN ONLINE BEHANDELING

  AANBEVELINGEN

  ZORG EN ONDERSTEUNING THUIS

  ELEKTRONISCHE DOSSIERVOERING ZORGVERLENERS

  ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE ZORGVERLENERS

  INZAGE IN MEDISCHE GEGEVENS

  Over dit onderzoek: De resultaten van deze monitor zijn gebaseerd op vragenlijsten van 728 zorggebruikers, 844 artsen en 910 verpleegkundigen. Aanvullend namen 6 bestuurders van zorgorganisaties en 10 zorgverleners deel aan een online focusgroep.

  Online diensten voor zorggebruikers. Inclusief

  online inzage in medische gegevens.

  Informatie-uitwisseling tussen

  zorgverleners. Artsen zijn het eens over de positieve

  eecten hiervan.

  Er is een duidelijke groei te zien in het gebruik van

  eHealth onder verpleegkundigen

  in de care.

  • Focus de aandacht op de meeste kansrijke diensten

  financieel

  • Hardnekkige belemmeringen moeten worden aangepakt

  Gebrek aan nanciële vergoedingen voor de

  benodigde tijd.

  Onduidelijkheid over wet- en regelgeving.

  Systemen kunnen slecht of in het geheel

  niet gekoppeld worden.

  juridisch technisch

  kgHoe gaat het met u? Nou, uhm..: deze week 45 uur

  geslapen, 28078 stappen gezet,0.65kg aangekomen en m’n bloeddruk stijgt wanneer ik

  naar de wc moet.

  • Sorteer voor op toenemend belang consumenten-eHealth

  Wat kan de zorgverlener met

  de metingen?

  En hoe worden deze verwerkt?

  Maak informatie-uitwisseling tussen zorggebruiker en zorgverlener makkelijker.

  Nictiznictiz.nl

  [email protected]

  NIVELnivel.nl

  @nivel_research

  Wil je meer weten over de eHealth-monitor 2015 of met ons in gesprek gaan?

  Volg ons op:

  Zorgverleners wisselen elektronisch informatie uit:

  93%Ziekenhuizen

  91%Laboratoria

  87%Apotheken88%

  Huisartsposten

  Huisartsenmet

  6-8%care instellingen

  4-8%care instellingen

  23%

  Apotheken buiteneigen zorginstelling

  51%Huisartspraktijken

  75%Andere afdelingen

  50%Laboratoria

  Medisch specialistenmet

  Wie houdt zijn patiëntendossier elektronisch bij?

  Wie van de verpleegkundigen werkt met een elektronisch dossier?

  89%in de cure

  50%in de caren=311-590

  Elektronische dossiervoeringwordt breed gebruikt, maar meer in de cure

  dan in de care.

  n=385n=396

  wil graagonline inzage*

  40-46%

  hadonline inzage*

  0-1 %

  Online inzage in medische gegevens door zorggebruikers:

  Weinig zorggebruikers hebben mogelijkheid tot online inzage,

  maar veel zouden het wel willen.

  Medicijndispensers Beeldbellen

  *Verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen. (n=589-591)

  *Bij huisarts, medisch specialist, fysiotherapeut of GGZ-hulpverlener.

  (n=70-550)

  2014 2015

  11 %

  19 %

  2014 2015

  12 %

  23 %

  Medischspecialisten

  79%Psychiaters

  88%n=69-385

  Beeldbellen en inzetten van medicijndispensers namen toe onder verpleegkundigen in de care* :

  Zelf meten en bijhouden van gegevens over:Lichamelijke activiteit

  2014 2015

  12 %19 %

  Doktersbezoeken en/of behandelingen

  2014 2015

  3 %7 %

  Zelf online gegevens bijhouden over de eigengezondheid lijkt aan populariteit te winnen.

  6%n=70

  hee� een online behandeling gevolgd in combinatie met behandeling in levenden lijve.

  Groep zorggebruikers die afgelopen jaar contact hee¸ gehad met GGZ-hulpverlener:

  Online behandelingen in de GGZ:

  n=682-689

  Via internet een herhaalrecept aanvragen

  Via e-mail of website een vraag stellen

  ?

  4%

  58%29%

  15%

  72%14%

  Bekendheid met online diensten onder zorggebruikers

  nam in 2015 niet toe.

  Huisartsen zeggen dat ze dit aanbieden. (n=396)Zorggebruikers weten dat dit mogelijk is. (n=555-562)Zorggebruikers maken hier gebruik van. (n=549-555)

  Wat zijn de meest voorkomende ICT-problemen bij artsen?

  Artsen gaan zich komend jaarinspannen voor:

  Onvoldoende mogelijkheden om patiëntinformatie buiten eigen praktijk of zorginstelling te kunnen delen.

  Slechte integratie van ICT-diensten met hun informatiesysteem.

  Matige gebruiksvriendelijkheid, systemen werken traag en er zijn storingen.

  Zorggebruikers* willen online diensten:

  41%

  Afspraken makenvia internet

  33%

  Eigen medische gegevens inzien via internet

  43%

  Herhaalrecept aanvragen via internet

  *die voordelen zien van internet voor hun huidige situatie. (n=510)

  39% ...het speciaal de deur uit moeten om een zorgverlener te spreken.

  Zorggebruikers ervaren problemen bij...

  Via internetafspraak maken

  Veilig elektronisch informatie uitwisselen

  Informatie over afdeling op internet

  Ondanks irritaties over terugkerende I�T-problemenwillen artsen investeren in eHealth.

  27% ...het niet kunnen controleren op juistheid van verslaglegging van de zorgverlener.

  n=669-677

  n=69-396

  Behoeften vanzorggebruikers op het gebied

  van zorg en gezondheid bieden kansen voor eHealth.

  51%

  Medische informatie op

  websites

  n=69-396

  ZORG EN ONDERSTEUNING

  THUIS

  INZAGE MEDISCHE GEGEVENS

  ELEKTRONISCHE DOSSIERVOERING ZORGVERLENERS

  ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE ZORGVERLENERS

  ZELFMANAGEMENT EN ONLINE

  BEHANDELING

  POTENTIËLE MEERWAARDE

  GEMAK EN SERVICE

  Deze onderwerpenkomen dit jaar aan de orde. Centraal staat de potentiëlemeerwaarde van eHealth.

  ‘TUSSEN VONK EN VLAM’eHealth-monitor 2015

  De eHealth-monitor is een doorlopend onderzoek waarin Nictiz en het NIVEL jaarlijks de stand van zaken op het gebied van eHealth in Nederland in kaart brengen.

  #eHealth

  eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.

  h�p://www.nictiz.nlh�p://www.nivel.nl h�p://linkedin.com/company/nivel

  h�p://www.twi�er.com/nivel_research

  h�p://linkedin.com/grp/home?gid=72537

  h�p://www.facebook.com/nictizh�p://www.twi�er.com/nictiz