Infobrochure ed2015a

of 16 /16
INFO BROCHURE editie 2015

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Infobrochure ed2015a

Page 1: Infobrochure ed2015a

INFO BROCHURE editie 2015

Page 2: Infobrochure ed2015a

Vertrouwen!

Het komt anders!

Vertrouwen groeit

als ik mijn vragen deel met anderen

en als we elkaar samen dragen

met enkelen en met velen;

als we geloven dat de tegenstroom

al op gang is;

als ik jou niet alleen laat

in het donker en jij mij niet.

De toekomst geeft me hoop

dankzij mensen

die ik in mijn hart mag bewaren;

dankzij mensen

die meer luisteren dan spreken;

dankzij de lessen

in de school van het alledaagse leven;

dankzij mensen en groepen

die hard werken

aan een meer menselijke wereld.

Aan ons om de lieve, tedere aandacht te leren

voor het zwakke, het broze en het kwetsbare;

om zó langzaam en dankbaar

de tegenstroom meer kracht te geven

in grenzeloze eerbied voor al wat leeft

en voor iedere levende mens,

te beginnen met de meest machteloze.

Phil Bosmans

Page 3: Infobrochure ed2015a

OKRA Trefpunt Sint-Pieter TURNHOUT

OKRA… Een beweging die werkt rond vier woorden

Open, Kristelijk, Respectvol, Actief

OKRA… Een beweging die verder bouwt

rond haar bestaande pijlers:

een fris en gevarieerd sociaal-cultureel aanbod

én een trefzekere belangenbehartiging met en voor ouderen.

Missie OKRA verenigt gepensioneerden en zij die in dezelfde levensfase gekomen zijn

om hun persoonlijke ontplooiing en hun deelname aan het maatschappelijk leven te bevorderen.

Doelstellingen

OKRA wil zoveel mogelijk gepensioneerden kansen geven en motiveren om deel te

nemen aan sociale, educatieve en culturele activiteiten die bijdragen tot hun

persoonlijke ontplooiing en tot hun deelname aan het maatschappelijk leven.

Daarom biedt OKRA zelf activiteiten aan of maakt ze deze activiteiten

toegankelijker.

Deze activiteiten kunnen zijn:

(1) ontmoetingsactiviteiten,

(2) informatieve activiteiten,

(3) bewustmakende activiteiten,

(4) educatieve activiteiten,

(6) zingevingsactiviteiten (levensbeschouwelijk),

(7) creatieve en culturele activiteiten,

(8) sport- en bewegingsactiviteiten.

OKRA neemt initiatieven of neemt deel aan initiatieven die leiden tot betere

levensomstandigheden voor de gepensioneerden en tot een betere samenleving voor

iedereen.

Deze initiatieven kunnen zijn:

(1) beluisteren, registreren en signaleren van de problemen en behoeften

van gepensioneerden;

(2) informatie geven hierover via vergaderingen, het ledenmagazine,

informatieve brochures en de websites;

(3) gepensioneerden verwijzen naar diensten of instanties die individuele

problemen kunnen oplossen;

(4) sociale actie voeren - eventueel in samenwerking met andere organisaties

- indien het gaat om collectieve problemen of noden.

OKRA streeft ernaar zoveel mogelijk gepensioneerden optimaal te betrekken in

een democratische beweging. OKRA wordt gedragen door de gepensioneerden zelf

en is opgebouwd vanuit lokale trefpunten of groepen.

Page 4: Infobrochure ed2015a

AANBOD TREFPUNT SINT – PIETER TURNHOUT

http://www.okra.be/trefpunt-turnhoutsintpieter

Secretarissen: Chris Borghs – Maria Lauwers

GSM 0476/21.68.94 E-mail: [email protected]

Page 5: Infobrochure ed2015a

Wandelclub 1

Voor de rustige wandelaar, afstand tot 5 km, op een

heel rustig tempo, met een tussenstop in een of ander

drankgelegenheid.

Elke donderdag vertrek Ringparking om 13.30 u.

Info: Annie Van Morrelgem tel 014/43.02.04

Wandelclub 2

Voor de actieve wandelaar, afstand tot 7 km, op

een rustig tempo met eveneens een tussenstop.

Elke donderdag vertrek Ringparking aan ‘ De

Snol ‘ om 13.30 u.

Info: Robert Wygers tel 014/42.25.70 Gust Muësen tel 014/72.06.64

Page 6: Infobrochure ed2015a

Fietsclub 1

Voor de actieve fietsers, afstand op een namiddag 30 tot

maximum 35 km, aan een tempo van ± 15 km per uur;

eveneens met een tussenstop. Bij een dagtrip bedraagt de

afstand tot 60 tot 65 km, met een paar tussenstops.

Wekelijks op maandag en donderdag, vertrek om 13.30 u

maandelijks afwisselend aan Brug 1 of aan de Sporthal

Stadspark.

Info: Hugo De Meyer gsm 0499/16.98.89

Fietsclub 2

Voor de rustige fietsers, afstand op een namiddag tot 25

km. aan een tempo van ± 12 km per uur; eveneens met

een tussenstop.

Wekelijks op maandag, vertrek om 13.30 u maandelijks

afwisselend aan Brug 1 of aan de Sporthal Stadspark.

Info: Eddy Daniels tel 014/41.66.60 Staf Van Breda gsm 0473/33.88.63

Page 7: Infobrochure ed2015a

Turnclub

Elke dinsdag van 10 tot 11 uur

in zaal " Den Bond".

Niet tijdens de schoolvakanties.

Info: Monique Brouwers tel 014/41.56.78

Lijndans

Elke woensdag van 9.30 tot 11.00 uur

in zaal " Den Bond".

Niet in de maand juli.

Info: Greta Lauwers tel 014/61.83.81

Page 8: Infobrochure ed2015a

Zangkoor " Excelsior"

Elke woensdag van 14.00 u. tot 15.30 u

in de muziekklas van St. Victor.

Verzorgen misvieringen en andere optredens.

Niet tijdens de schoolvakanties.

Info: Maria Verwaest tel 01/41.45.69

Petanque

Elke vrijdag van 14.00 u. tot 17.00u.

Sporthal " Technico", Smiskensstraat Turnhout.

Info: Frans Van De Heyning tel 014/41.41.72

Page 9: Infobrochure ed2015a

Hobbyclub

Om de twee weken op dinsdag

van 13.30 u. tot 16.30 u.

in zaal " Den Bond".

Info: Frieda Van Dooren gsm 0473/33.88.63

Kaartclub

Elke dinsdag van 14.00 u tot 16.30u

in cafe ' Den Bond'

Info: Frans Cabanier gsm 0477/97.15.71

Page 10: Infobrochure ed2015a

Verder bieden wij in de zomerperiode daguitstappen aan voor onze leden. Ook worden er regelmatig uitstappen van de regio door ons trefpunt aangeboden.

Deelname aan meerdaagse reizen kan altijd via de regio worden geregeld.

Ook optredens ( operettes, pianorecitals, kooroptredens enz...) die gegeven worden in de "Warande" behoren eveneens tot de interesses van onze leden.

Page 11: Infobrochure ed2015a

In de winterperiode hebben we onze befaamde " ledenfeesten", waar de leden aan

een democratische prijs kunnen genieten van een warme of koude maaltijd + drank, verbonden met animatie van min of meer bekende artiesten en traditioneel

afgesloten met een tombola.

Page 12: Infobrochure ed2015a

Ma 5 Bestuursvergadering Ma 2 Bestuursvergadering

Vr 23 Open deurdag Vr 20 Ledenfeest

Ma 2 Bestuursvergadering Vr 24 Ledenfeest

Ma 16 Operette ' Op de purperen hei'

Vr 20 Lentefeest

Ma 30 Bestuursvergadering april

Ma 4 Bestuursvergadering Ma 1 Bestuursvergadering

Wo 20 Daguitstap: Kevelaer Wo 24 Daguitstap Diksmuide

Ma 6 Bestuursvergadering Ma 3 Bestuursvergadering

Vr 24 Daguitstap Luik

Ma 7 Bestuursvergadering Ma 5 Bestuursvergadering

Vr 18 Daguitstap OLV Waver Vr 23 Ledenfeest

Ma 2 Herdenking overledenen Ma 7 Bestuursvergadering

Ma 2 Bestuursvergadering Vr 18 Kerstfeest

Vr 20 Seniorenfeest

JAARPROGRAMMA 2015

FEBRUARI

APRIL

JUNI

AUGUSTUS

OKTOBER

DECEMBER

JANUARI

MAART

MEI

JULI

SEPTEMBER

NOVEMBER

Ma Fietsclub 1 Fietsclub 2

Di Turnclub Hobbyclub Kaartclub

Wo Lijndansen Zangkoor Excelsior

Do Wandelclub 1 Wandelclub 2 Fietsclub 1

Vr Petanque

Activiteitendag

Page 13: Infobrochure ed2015a

OKRA Trefpunt Sint-Pieter TURNHOUT

Dagelijks bestuur

K verantwoordelijke

Willems Rik

Begijnendreef, 7 2300 Turnhout Tel: 014/41.68.65 E-mail: [email protected]

Sportverantwoordelijke

Moonen Jozef

Boomstraat,3 Turnhout

Tel: 014/43.81.00 Gsm: 0475/73.56.98

E-mail: [email protected]

Backx Ria Fonteinstraat, 167

2300 Turnhout Tel:014/72.69.74

E-mail: [email protected] Voorzitter

Lauwers Greta Papenbruggestraat 82b4

Turnhout Tel: 014/61.83.81

E-mail: [email protected] Medevoorzitter

Borghs Chris – Lauwers Maria Steenweg op Mol 91

2300 Turnhout

Tel: 0476/ 21 68 94 E-mail: [email protected]

Secretariaat

Cool Gilbert Graatakker,164/3

2300 Turnhout

Tel: 014/43.71.01 E-mail: [email protected]

Penningmeester

Van Dooren Frieda

Kastelein, 19 2300 Turnhout

Tel: 0473/33.88.63 E-mail: [email protected]

Bestuurslid

Muësen Gust

Heizijde, 140 2300 Turnhout

Tel: 014/72.06.64 Email: [email protected]

Bestuurslid

Page 14: Infobrochure ed2015a

Clubverantwoordelijken

Wijkverantwoordelijken

Van Morrelgem Annie Heidevenstraat 3 Turnhout 014/43.02.04

Wygers Robert Veldstraat 45 Turnhout 014/42.25.70

Janssen Alois

De Meyer Hugo

Tuinbouwstraat 22b2

Lindekensstraat 63

Turnhout

Turnhout

0497/80.46.38

0499/16.98.89

Daniels Eddy

Van Breda Staf

H. Consciencestraat 9

Kastelein 19

Turnhout

Turnhout

014/41.66.60

0473/33.88.63

Van Dooren Frieda Kastelein 19 Turnhout 0473/33.88.63

Brouwers Monique Koning Albertstraat 33b3 Turnhout 014/41.56.78

Verwaest Maria Kerkhofweg 38 Turnhout 014/41.45.69

Van de Heyning Frans Graatakker 91 b 5 Turnhout 014/41.41.72

Cabanier Frans Oude Vaartstraat 146 Turnhout 0477/97.15.71

Lauwers Greta Papenbruggestraat 82b4 Turnhout 014/61.83.81

Adams Maria Oude Vaartstraat 174 Turnhout 014/41.60.38

Allaerts Rik Hooghuisstraat 5 Turnhout 014/42.10.79

Backx Willy Steenweg op Merksplas 22/1 Turnhout 014/42.28.79

Borghs Chris Steenweg op Mol 91 Turnhout 0476/21.68.94

Clefas Jean Smalvoortstraat 102 Turnhout 014/42.57.78

Daniels Eddy Hendrik Consciencestraat 9 Turnhout 014/41.66.60

De Kok Raymond Xaverianensplantsoen 25 Turnhout 014/43.01.47

Debaille Regina Lindekensstraat 25/1 Turnhout 014/43.34.12

Dickens Lisette Graatakker 79/4 Turnhout 014/41.88.06

Huibrechts Yvonne Kroonstraat 1 Turnhout 014/41.83.35

Lauwers Maria Steenweg op Mol 91 Turnhout 0476/21.68.94

Lenaerts Luc Molenbergstraat 28/6 Turnhout 0486/44.27.11

Maes Elvira Gasstraat 19 Turnhout 014/41.76.96

Muësen Gust Heizijde 140 Turnhout 014/72.06.64

Peeraer Monique Albert Van Dyckstraat 10 /64 Turnhout 014/41.44.31

Portael Frans Gasstraat 33 Turnhout 0476/20.34.61

Proost José Lindekensstraat 25/ 2 Turnhout 014/41.98.73

Severeyns Maria Meirstraat 8 Turnhout 014/41.35.73

Van Dooren Frieda Kastelein 19 Turnhout 0473/33.88.63

Van Gael Lucienne Boomstraat 3 Turnhout 014/43.81.00

Van Mierlo Frans Paterstraat 44 /10 Turnhout 014/61.32.81

Van Noppen Angele Begijnenstraat 42 /2 Turnhout 014/41.22.05

Van Otten Josée Kerkplein 24 Turnhout 014/41.00.68

Verhoeven Annemie Lodewyck De Coninckstraat 50 Turnhout 014/41.49.09

Verhoeven José Oudevaartstraat 47 Turnhout 014/42.25.62

Willems Rik Begijnendreef 7 Turnhout 014/41.68.65

Wygers Robert Veldstraat 45 Turnhout 014/42.25.70

Page 15: Infobrochure ed2015a

OKRA is een open beweging waar alle gepensioneerden en mensen in een

aanverwant statuut welkom zijn. Het is een vereniging voor mensen die niet

(meer) beroepsactief zijn, ongeacht hun leeftijd. Door het betalen van de

lidmaatschapsbijdrage wordt men lid. Hoe wordt men lid?

Men kan lid worden door aan te sluiten in het trefpunt. De contactpersoon of

wijkverantwoordelijke die ook verantwoordelijk is voor het bezorgen van OKRA-

magazine en de informatie int de ledenbijdrage.

Men kan ook kiezen voor aansluiting via de regio: neem hiervoor contact op met

het regiosecretariaat of surf naar de regionale website.

Men kan lid worden via het Algemeen secretariaat van OKRA: neem hiervoor contact

op met het Algemeen secretariaat of surf naar www.okra.be.

Het lidgeld wordt in drie delen verdeeld: een gedeelte blijft in het trefpunt om de

plaatselijke werking te financieren, een tweede deel gaat naar de regio en het derde

deel gaat naar de werking van OKRA-Algemeen.

Wat biedt OKRA de leden aan? In de trefpunten ligt voor de leden een

kwaliteitsvol en verscheiden aanbod aan activiteiten klaar in functie van de

behoeften van de leden en de mogelijkheden van het trefpunt. De leden krijgen

een jaarabonnement op de tien nummers van het OKRA-magazine en genieten van

de algemene ledenverzekering tijdens de activiteiten van OKRA. Leden kunnen ook

deelnemen aan een pak regionale en Algemene activiteiten in het kader van OKRA-

ACADEMIE, OKRA-SPORT, OKRA-CULTUUR, OKRA-ZINGEVING... De leden zijn automa-

tisch aangesloten bij OKRA-ZORGRECHT en kunnen rekenen op de

dienstverlening. Bij de OKRA-lidkaart horen ook ledenvoordelen. OKRA leden

kunnen tegen een voordelig tarief aansluiten bij OKRA-sport.

Wil je ook behoren tot deze bruisende, dynamische groep, aarzel dan niet en sluit

aan bij OKRA Sint-Pieter Turnhout.

Als je lid wilt worden van ons trefpunt, neem dan contact op met een van de

wijkverantwoordelijken.

Het lidgeld 2015 bedraagt:

€ 20 voor een hoofdlid,

€ 15 voor een tweede lid van hetzelfde gezin,

€ 10 voor een rusthuisbewoner,

€ 8 sportverzekering (eventueel terug betaalbaar via de mutualiteit),

€ 5 als men reeds OKRA lid is bij een ander trefpunt.

Van harte welkom !

Page 16: Infobrochure ed2015a

©Gilbert Cool

Okra Sint-Pieter Turnhout

http://www.okra.be/trefpunt-turnhoutsintpieter