InfoBorsbeek editie maart 2015

download InfoBorsbeek editie maart 2015

of 28

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  4

Embed Size (px)

description

 

Transcript of InfoBorsbeek editie maart 2015

 • 1item

  item

  item

  Voedselteams helpen lokaal en duurzaam consumeren

  In de kijker: de gemachtigd opzichter

  Nieuw in de bibliotheek: luistertijdschriften

  gemeentelijk informatieblad maart 2015

  3

 • Twinkeltje dankt je voor je stem

  Poetsdienst OCMW

  Boechoutsesteenwegwordt verkeersveiliger

  Voedselteams dicht bij huis

  In beeld:nieuwjaarsdrink

  UiT in Borsbeek

  Toon je kunsten

  In de kijker:gemachtigd opzichter

  Borsbeek tijdens de 19de eeuw

  Nieuw in de bibliotheek:luistertijdschriften

  3

  5

  12

  8

  16

  7

  15

  10

  18

  26

  gemeentelijke dienstenGemeentehuis, de Robianostraat 6403 320 94 00info@borsbeek.be

  openingsurenmaandag tot vrijdag: 8.45 tot 12 uurmaandag: 17.30 tot 20 uurwoensdag: 13.30 tot 16 uur

  Snelle info

  www.borsbeek.be

  noodnummersPolitie: 101 of 112 (gsm)Brandweer: 100Lokale Politie Zone Minos: 03 321 17 00Brandweer Borsbeek: 03 321 33 23

  overige dienstenBibliotheek: 03 322 01 76Recyclagepark: 03 350 08 14PWA-Zita: 03 450 89 65Kunstschool Academia: 03 321 22 66Basisschool De Klinker: 03 321 20 21Buitenschoolse opvang Stekelbees:03 309 41 07

  OCMW - Sociaal HuisLucien Hendrickxlei 1703 366 48 01info@ocmwborsbeek.be

  openingsurenvan maandag tot vrijdagtelkens van 9 tot 12 uurmaandagavond van 18 tot 20 uur

  Op kamp in Borsbeek27

 • 3Actua

  Twinkeltje dankt je voor je stemIn december vorig jaar was Twinkeltje n van de 45 projecten waarop je kon stemmen op de website van Solidariteitsklik. Met deze actie zette warenhuis-keten Carrefour zich in om minderbedeelden te steunen.

  Massaal veel Borsbekenaars surfden meermaals, sommigen zelfs dagelijks, naar de website om hun stem uit te brengen op Twinkeltje. Want hoe meer stemmen een project zou halen, hoe groter de dotatie zou zijn die de wa-renhuisketen zou geven aan het project. Twinkeltje staat nog in zijn kinder-schoenen en zou een extra steun goed kunnen gebruiken voor materiaal om voedsel veilig en efficint te vervoeren, te bewaren of zelf klaar te maken.

  En heeft al dat gesurf nu ook het gewenste resultaat opgeleverd? Jawel! Twinkeltje ontving 10.186 stemmen en eindigde zo op een mooie 10de plaats.

  Bedankt, Borsbekenaars, om Twinkeltje te steunen gedurende de wedstrijd Solidariteitsklik van Carrefour! Dankzij jullie stemmen wint Twinkeltje een schenking ter waarde van 10.000 euro! Twinkeltje zal die schenking aanwen-den om extra keuken- en koelmateriaal aan te schaffen.

  Met een meer uitgebreide keuken kan Twinkeltje onder meer zijn workshops rond budgetkoken verbeteren. Deze workshops vinden elke eerste dinsdag van de maand plaats in Twinkeltje van 10 tot 12 uur. Heb je zin om nieuwe mensen te ontmoeten en samen te koken op een ge-zonde en budgetvriendelijke manier? Kom mee proeven van onze workshops, inschrijven is niet nodig!

  De vrijwilligers van Twinkeltje aan de Reusenslei, een initiatief van het lokale Soci-aal Huis, zorgen ervoor dat voedseloverschotten in de vorm van voedselpaketten terechtkomen bij inwoners van Borsbeek die het door ziekte, werkverlies of een andere tegenslag erg moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Tegelijk maken ze van Twinkeltje een gastvrije ontmoetingsruimte waar mensen contac-ten kunnen leggen en elkaar met raad en daad kunnen steunen.

  Wil je weten of je in aanmerking komt voor het verkrijgen van voedselpakketten, dan kan je hiervoor terecht in het Sociaal Huis.

  Meer info Twinkeltje | Jozef Reusenslei 13 Sociaal Huis | Lucien Hendrickxlei 17 03 366 48 01 | info@ocmwborsbeek.be

 • 4Actua

  Met de kinderen op vakantie?

  Vraag je Kids-ID tijdig aan!Ben je van plan om met je kinderen naar het buitenland te reizen? Vergeet dan niet dat kinderen onder de twaalf jaar voor reizen bin-nen Europa een Kids-ID nodig hebben. Deze Kids-ID kost 6,10 euro, is 3 jaar geldig en heeft een leveringstermijn van 3 weken.

  Als je te lang wacht met het aanvragen van de Kids-ID moet je deze via een dure spoedprocedure aanvragen. Gezien het prijskaartje dat daaraan vasthangt (109,80 of 173,30 euro), is dit geen aanrader!

  Deze elektronische identiteitskaart voor kinderen is een goed bevei-ligd reisdocument dat geldig is in Europa en enkele andere landen. Het heeft trouwens ook een telefoon-cascadesysteem waardoor een verloren kind snel in contact kan worden gebracht met zijn familie.

  Hoe aanvragen?Ouders of personen met het ouderlijk gezag kunnen de Kids-ID aan-vragen bij de dienst burgerzaken. Het kind moet meekomen voor de aanvraag. Een recente pasfoto van het kind en de identiteitskaart van de ouder(s) moeten voorgelegd worden.

  Meer info dienst burgerzaken | 03 320 94 00 | bevolking@borsbeek.be

  Half februari startte sociale huisvestingsmaat-schappij De Ideale Woning met de bouw van elf sociale koopwoningen aan de Singel en met de bouw van 58 huurwoningen aan de Frans Beiren-slaan en de nieuwe straat Malpertus.

  De duur van de werken wordt geraamd op 700 dagen. Dit betekent dat de gemeente Borsbeek in het voorjaar van 2017 niet minder dan 69 ge-zinnen in een nieuwe woning kan huisvesten.

  Meer info dienst huisvesting 03 320 96 75 | huisvesting@borsbeek.be

 • 5Wil jij als nieuwe ploegbaas mee leiding geven?De gemeente Borsbeek telt bijna 40 onderhouds- en technische medewerkers die een ploegbaas nodig hebben. Kan jij goed samenwerken, heb je een diploma van hoger secundair onderwijs en bij voorkeur ook wat relevante ervaring? Dan ben jij misschien de man of vrouw die we zoeken voor de vacante contractuele functie van co-ordinerend ploegbaas (C1-C3). Hij of zij wordt verantwoordelijk voor de planning en cordinatie van de dienst, en voor het toezicht en de controle op de werking ervan. Je werkt onder leiding van het afdelingshoofd grond-gebiedzaken, aan wie je ook rapporteert.Wij bieden je een bruto beginwedde van 2.025 euro / maximumwedde van 3.324 euro per maand, maal-tijdcheques, een fietsvergoeding en een gratis hospitalisatieverzekering. Ancinniteit in andere openbare diensten en maximaal acht jaar relevante ervaring in de privsector of als zelfstandige worden gevaloriseerd.Meer informatie over deze vacature vind je op onze website. Met vragen over de voorwaarden en de aanwer-vingsprocedure of voor een uitgebreide functiebeschrijving kan je terecht bij de personeelsdienst. Wens je deel te nemen aan het aanwervingsexamen, schrijf dan vr 9 maart 2015 je motiveringsbrief met cv en kopie van het vereiste diploma aan het college van burgemeester en schepenen. Je kan je schrijven ook per mail bezorgen via de personeelsdienst.

  Meer info Personeelsdienst | www.borsbeek.be | personeel@borsbeek.be | 03 320 94 24

  Poetsdienst OCMW

  Valt het poetsen van je woning je te zwaar?Gezinnen, mensen met een handicap en bejaarden die niet in staat zijn hun woning zelf schoon te maken kunnen een beroep doen op de poetsdienst van het OCMW.

  Wat kan de poetsvrouw voor je doen?De ervaren poetsvrouwen van het OCMW kunnen afstoffen, dweilen, stofzuigen, schuren, boenen, kasten schoonmaken, de traphal poetsen... Mits dit op een veilige manier kan, mogen de poetsvrouwen ook ramen poetsen.

  Hoeveel moet je voor deze poetshulp betalen?Dat is afhankelijk van je inkomen en je graad van zorg-behoefte. De bijdrage wordt minstens nmaal per jaar berekend. Het OCMW van Borsbeek biedt ook poetshulp aan met dienstencheques. Maak je geen zorgen over administra-tieve rompslomp zoals het bestellen van de diensten-cheques. Dit wordt voor jou gedaan door medewerkers van het OCMW. De prijs van een dienstencheque be-draagt momenteel 9 euro, maar je hebt een belasting-voordeel van 30%.

  De cordinatie van de poetsdienst gebeurt op het OCMW. Bovendien kunnen ook steeds andere OCMW-diensten ingeschakeld worden zoals warme maaltijden, minder-mobielencentrale en gezinszorg. Voordat de poetsvrouw ingeschakeld wordt, komt de verantwoordelijke van de poetsdienst op huisbezoek om de hulp te bespreken.

  Meer info OCMW Borsbeek Caroline Mertens 03 366 48 01 | caroline.mertens@ocmwborsbeek.be

  Personeelgezocht

 • 6Actua

  Borsbeek steunt particuliere projecten voor ontwikkelingssamenwerking Vraag gauw subsidie aan voor jouw projectBorsbeek leeft. Niet op een eiland, maar midden in een geglobaliseerde en diverse wereld. Daarom vindt de gemeente een goed Noord-Zuidbeleid erg belangrijk. Het gemeentebestuur wil de inwoners informeren en sensibiliseren, ethisch en duurzaam besturen, en Borsbeekse ontwikkelingsprojecten in het Zuiden steu-nen.

  Om het bestuur hierin bij te staan, werd eind 2013 een heuse adviesraad in de steigers gezet. De Gemeentelij-ke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, kortweg de GROS, vormt de politiek onafhankelijke koepel van alle plaatselijke verenigingen n individuen die zich actief willen inzetten voor een lokale werking rond duurzame ontwikkelingssamenwerking.

  Ontwikkelingsprojecten in het Zuiden kunnen worden onderverdeeld in vier "pijlers": 1ste pijler: projecten van lokale en nationale overheden; 2de pijler: projecten van internationale organisaties; 3de pijler: projecten van niet-gouvernementele organisaties of ngo's; 4de pijler: particulitere initiatieven.

  En van de taken van de GROS bestaat erin het bestuur te adviseren met betrekking tot de subsidiring van 4de-pijlerprojecten, m.a.w. particuliere initiatieven voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden. Hun aandeel is de voorbije jaren ten opzichte van de drie traditionele pijlers fors gestegen.

  Onze gemeente reserveert jaarlijks een subsidiebudget voor 4de-pijlerinitiatieven die op n of andere manier verbonden zijn met de gemeente.

  Het volledige subsidiereglement is te lezen op de ge-meentelijke website www.borsbeek.be. D