Infoblad mei 2010

download Infoblad mei 2010

of 20

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Infoblad mei 2010

Transcript of Infoblad mei 2010

 • Mei 201039ste jaargang - nr. 5Afgiftekantoor, 2550 KontichVerant. uitgever: Secretaris, L. Dom, Gemeenteplein 1

  Gemeentebestuur Kontich,Gemeenteplein 1, 2550 KontichTel. 03 450 78 40, Fax 03 458 31 39E-mail gemeente@kontich.be www.kontich.be

  OPENDEURDAG BRANDWEER - ZONDAG 27 JUNI

  HE

  T G

  EM

  EE

  NT

  EB

  EST

  UU

  R K

  OC

  HT

  ON

  LA

  NG

  S E

  EN

  MIL

  IEU

  VR

  IEN

  DE

  LIJ

  KE

  DIE

  NST

  WA

  GE

  N A

  AN

  .M

  EE

  R I

  NFO

  OP

  PAG

  INA

  9

  Onze jaarlijkse opendeurdag vindt plaats op ZONDAG 27 JUNI van 12 tot 18uur in de Witvrouwenveldstraat.Na de unieke demo verleden jaar met de vliegende auto, stellen we dit jaar eenmodeshow voor.Verschillende technische demonstraties moeten duidelijk maken dat we klaarzijn om elke klus te klaren. De kinderen krijgen een eigen plaats op deze dag, voor hen zijn erverschillende opdrachten uitgewerkt. En zoals steeds is er een natje en droogje te verkrijgen.

  IEDEREEN VAN HARTEWELKOM

 • 2MEDEDELINGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR

  Het schepencollege besliste op 15 maart 2010 om de aanvragen voorsubsidiedossiers voor fotovoltasche zonne-installaties die geplaatst ENgekeurd werden in 2009, nog te aanvaarden tot en met 30 juni 2010.

  Wat moet u hiervoor doen?U vraagt het aanvraagformulier aan bij de dienst leefmilieu, tweedeverdieping van het gemeentehuis, ofwel telefonisch op het nummer03 450 78 69 ofwel via e-mail: duurzaamheid@kontich.be. Bij het aanvraagformulier voegt u volgende documenten:facturen, elektrisch schema en keuringsattest.

  SUBSIDIES ZONNEPANELEN

  Op zondag 4 juli passeert de Ronde vanFrankrijk door onze gemeente. We plannendie dag tal van activiteiten en plaatsen eengroot scherm waarop de volledige rit tevolgen is. Meer info over deze dag in eenextra editie van ons infoblad.

  RONDE VAN FRANKRIJK - 4 JULI

  Om ouderen hetzo comfortabelmogelijk temaken en hen demogelijkheid tebieden zo langmogelijk in hun eigen woning te blijven,bestaat er een individuele toelage voor hetaanpassen van de woning.

  Welke aanpassingen komen hiervoor inaanmerking?- Het plaatsen van een traplift;- het aanpassen van sanitair of keuken;- het voorzien van een ruimte voor een

  slaapkamer, badkamer of toilet zodat er opn niveau kan worden geleefd en

  - het wegwerken van niveauverschillen in dewoning en aan de toegangsdeur.

  Hoeveel bedraagt de premie?Het premiebedrag is afhankelijk van hetinkomen. De toelage bedraagt 35% of 50%van de aanvaarde kostprijs met eenmaximum van 2.000 euro. De minimum kostprijs van de werkenbedraagt 1.240 euro (inclusief BTW).

  Wie komt hiervoor in aanmerking?Personen die 65 jaar of ouder zijn. De aanvrager moet eigenaar, vruchtgebruikerof huurder zijn van de aan te passen woningen mag geen andere woningen in eigendomof vruchtgebruik hebben.

  Voorwaarden?U kan de voorwaarden voor deze premieopvragen bij uw gemeentelijk woonloket,gemeentehuis 2de verdieping

  PREMIE VOOR HETAANPASSEN VAN DEWONING VOOR OUDERENPROVINCIE ANTWERPEN

  Naar aanleiding van de wegenwerken inde Duffelsesteenweg en de Beekboshoeken het algemeen bouwreglement gaf hetgemeentebestuur onlangs twee extraedities van het infoblad uit. Indien udeze edities gemist hebt, kan u ze nogsteeds bekomen bij de gemeentelijkeinfodienst (gemeentehuis, 1steverdieping).

  EXTRA EDITIES INFOBLAD

  SLUITINGSDAGEN VAN DEGEMEENTEDIENSTEN

  De gemeentediensten zijn gesloten op:Donderdag 13 mei (O.L.H. Hemelvaart)

  Vrijdag 14 mei (Brugdag)en Maandag 24 mei (Pinkstermaandag)

 • 3De jaarlijkse zitdagen voor het invullen van de aangiften in depersonenbelasting vinden in Kontich plaats in de gebouwen van debelastingen (Mechelsesteenweg 83) op dinsdag 25 mei, donderdag27 mei, donderdag 3 juni en donderdag 17 juni telkens van 8.30 tot11.30 u. en van 13 tot 15 u.In Waarloos kan u op 8 juni van 13 tot 15 u. terecht in het oudegemeentehuis.

  ZITDAGEN INVULLEN BELASTINGSAANGIFTE

  De leeszaal van de gemeentelijke archiefdienst in de kelderverdiepingvan het gemeentehuis is kosteloos toegankelijk voor bezoekers:- elke maandag van 13.30 tot 16.30 en van 18 tot 20 u. - donderdag na afspraak.Hou wel rekening met volgende sluitingsdagen:24 mei, van 12 juli tot 15 augustus, 27 september, 1 november en van20 tot 27 december

  De gemeentelijke archiefdienst werkt ook met vrijwilligers. Iets voor u?Contacteer ons op 03 450 78 77 of via archief@kontich.be.

  NIEUWS VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST

  De Rijksdienst voor Pensioenenorganiseert maandelijks eenzitdag in onze gemeente.Deze zitdag vindt telkensplaats op de 4de woensdag vande maand, van 13 tot 15 u., inde collegezaal (2de verdieping

  van het gemeentehuis). Eerstkomendezitdagen zijn : 26 mei, 23 juni en 28 juli 2010.

  ZITDAGEN RIJKSDIENSTVOOR PENSIOENEN

  GOUDEN HUWELIJK

  - TEUNISSEN Leo - DE LAET ReginaHoeve-ter-Bekelaan 26 - Huwelijk : 02/02/1960

  - VERCAUTEREN Guido - DE NEVE AgnesKoningin Astridlaan 26 - Huwelijk : 23/02/1960

  - MICHIELS Cornelis - DE LAET WivinaSchuttershofstraat 29 - Huwelijk : 27/02/1960

  JUBILEA

  JUBILARISSEN

  - VAN DE POEL Lodewijk - DELBAEN JoannaVlierenpaal 18- Huwelijk : 27/02/1960

  - GOYVAERTS Jan - VANHELLEMONT FeliciaDorre Eikstraat 40 - Huwelijk : 27/02/1960

  - WUYTS Louis - VAN DUEREN FlorentinaKeizershoek 205 - Huwelijk : 05/03/1960

  ONTVANGEN IN HET GEMEENTEHUIS

  Op 28 februari werden de echtparen Teunissen-De Laet, Vercauteren-De Neve, Michiels-De Laet, Van de Poel-Delbaen enGoyvaerts-Vanhellemont ter gelegenheid van hun huwelijksverjaardag ontvangen in het gemeentehuis.

 • 4JEUGDDIENST

  De gemeente is verplicht om te voorzien in een huis-aan-huisophaling van papier en kartonnmaal per maand. Daarom organiseert de intercommunale Igean Milieu en Veiligheidnaast de papierslagen door de (jeugd)verenigingen aangesloten bij dit systeem, tussentijdssoms extra ophalingen. Hieronder treft u alle data aan voor de komende maanden.U vindt ze ook op uw afvalkalender of op de gemeentelijke website.

  Zet oud papier en karton (enkel uit gezinsgebruik, gn bedrijfsafval) op deze dagen goed zichtbaar op de stoep.Zorg ervoor dat geen hinder ontstaat voor voetgangers of verkeer. Lege kartonnen dozen moet u samenvouwen.Het pakket bindt u met natuurtouw stevig samen, of biedt u in een kartonnen doos of sterke papieren zak aan, draagbaardoor n persoon. Plasticzakken, piepschuimdozen of te grote pakken nemen de verenigingen niet meer mee!

  Plaats uw papier en karton a.u.b. tijdig buiten (voor 7.30u. s ochtends). Het is niet omdat de papierslag door eenvereniging gebeurt, dat deze regel niet geldt. De vuilniswagen passeert ook maar nmaal; zo moet ook de vereniging inprincipe slechts n keer door elke straat rijden.U kan natuurlijk ook altijd permanent sparen op volgend adres (enkel oud papier en karton!):HolleWeg Chirolokalen Chiro KokaRespecteer de opgegeven uren en laat nooit zomaar papier of ander afval achter bij een container, ook niet als die al volis. Dit is sluikstorten!

  Voor vragen of opmerkingen bij het gecordineerd papierslagsysteem kan u altijd terecht bij de GemeentelijkeJeugddienst (Parklokaal Antwerpsesteenweg), tel. & fax 03 457 27 14, jeugd@kontich.be.

  do. 23 decemberIGEAN

  zo. 12 decemberGidsen

  do. 23 decemberIGEAN

  do. 17 juniIGEAN

  do. 10 juniIGEAN

  do. 17 juniIGEAN

  zo. 24 oktoberChiro Koka

  za. 9 oktoberKSJ

  zo. 24 oktoberChiro Waarloos

  do. 19 augustusIGEAN

  do. 6 augustusIGEAN

  do. 19 augustusIGEAN

  PAPIERSLAGSYSTEEM

  do. 20 meiIGEAN

  zo. 2 meiScouts

  do. 20 meiIGEAN

  zo. 18 juliChiro Koka

  do. 8 juliIGEAN

  zo. 18 juliChiro Waarloos

  KONTICH-KAZERNEKONTICH-CENTRUM WAARLOOS+

  do. 23 septemberIGEAN

  zo. 12 septemberGidsen

  do. 23 septemberIGEAN

  zo. 21 novemberScouting Kokaz

  za. 13 novemberAVKA

  zo. 21 novemberChiro Waarloos

  Op 19 februari werden dewinnaars van de Valentijnsactie

  van VANK 2000 gehuldigd.

 • 5Sinds enkele maanden zet de gemeente extra in op opvoedingsondersteuning.We bedeelden al 2 nummers van het Triple-P-magazine via de basisscholen, en plannen nog ditvoorjaar een cursusreeks positief ouderschap voor ouders van -12-jarigen.In het najaar volgt dan een reeks van 3 avonden voor ouders van +12-jarigen.Hou de schooltas van je kind of de gemeentelijke webstek in de gaten voor meer info.Tripe-P-magazine gemist? Haal snel jouw exemplaar op de jeugddienst in het Parklokaal.Neem ook ineens de themafolder mee Met je kind naar een festival.

  TRIPLE-P (POSITIVE PARENTING PROGRAMME)

  Van 16 tot 23 mei ishet de Week van deOpvoeding.We zetten dit inKontich in de kijkermet de start van de Triple-P-cursusreeks voor ouders van+12-jarigen, maar er is nog veel meer te doen.Lees er alles over op de website www.groeimee.be, Overopvoeden gesproken.

  WEEK VAN DE OPVOEDING

  De Grabbelpasactiviteiten in krokus- en paasvakantie liggen al even achter ons. Eerstdaagsvertrekt het zomerprogramma naar de drukker. We bedelen de nieuwe brochure in de scholenbegin juni. Wie niet in Kontich naar school gaat of gewoon heel nieuwsgierig is, kan deprogrammabrochures voor de zomervakantie vanaf juni downloaden via www.kontich.be ofkomen afhalen op de Gemeentelijke Jeugddienst in het Parklokaal aan de Antwerpsesteenweg.Daar kan je ook nog altijd terecht voor de aankoop van je persoonlijke Grabbelpas (pasfoto en 3euro meebrengen).

  GRABBELPASactiviteiten en kortingen voor 3 t.e.m. 11-jarigen

  Ook voor de tieners is erweer een bruisendzomerprogrammaklaargestoomd. De SWAP-activiteiten van onze regiozijn samengebald in een handige pocket. Ga je ni