Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km...

26
Wandel Sport Vereniging W.S.V. Schelle vzw 1012 Infoblad 2/2020 Jaargang 40 - Maart - April Afgiſtekantoor : 2620 Hemiksem 1 Erkenningsnummer : P 008018 Email : [email protected] / Bezoek onze website : www.wsvschelle.be Tweemaandelijks gras clubblad voor de leden van WSV Schelle vzw Afzender en retouradres : Claes Hugo / Eerste Meistraat, 54 / 2845 Niel Verantwoordelijk uitgever : J.P.Buve / Kerkstraat 60 / 2620 Hemiksem Op het programma : BELGIE - Belgique P.B. 2620 Hemiksem 1 8/6259 Maart 2020 : 07/03 - Busreis Hasselt / Domein Bokrijk 21/03 - WSV Schelle zingt 29/03 - Super Ster Tocht Antwerpen Wandelt April 2020 : 26/04 - Busreis Asse - Vlaamse Wandeldag Secretariaat : [email protected] Mei 2020 : 09/05 - Barbecue met WSV Schelle Foto M.De Bruyn Foto M.De Keyzer Foto J.P.Van Bouwel

Transcript of Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km...

Page 1: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

Wandel Sport Vereniging W.S.V. Schelle vzw 1012

Infoblad 2/2020 Jaargang 40 - Maart - April

Afgiftekantoor :

2620 Hemiksem 1 Erkenningsnummer :

P 008018

Email : [email protected] / Bezoek onze website : www.wsvschelle.be

Tweemaandelijks gratis clubblad voor de leden van WSV Schelle vzw

Afzender en retouradres : Claes Hugo / Eerste Meistraat, 54 / 2845 Niel

Verantwoordelijk uitgever : J.P.Buve / Kerkstraat 60 / 2620 Hemiksem

Op het programma :

BELGIE - Belgique P.B.

2620 Hemiksem 1 8/6259

Maart 2020 :

07/03 - Busreis Hasselt / Domein Bokrijk

21/03 - WSV Schelle zingt

29/03 - Super Ster Tocht Antwerpen Wandelt

April 2020 :

26/04 - Busreis Asse - Vlaamse Wandeldag

Secretariaat : [email protected]

Mei 2020 :

09/05 - Barbecue met WSV Schelle

Foto M.De Bruyn Foto M.De Keyzer

Foto J.P.Van Bouwel

Page 2: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

Buve Jean Pierre, Kerkstaat 60 - 2620 Hemiksem - Tel. 03 887 72 63 - GSM : 0475 65 56 10

[email protected]

Cools Roland, Koekoekstraat 136/1V - 2630 Aartselaar - Tel. 03 887 69 56 - GSM 0497 43 48 45

[email protected]

Paelinckx Maria, Kapelstraat 52 - 2627 Schelle - GSM : 0485 79 17 52

[email protected]

De Herdt Rita, Eerste Meistraat 35 - 2845 Niel - GSM : 0497 08 09 28

Vaes Dirk , Paepevelden 17 - 2627 Schelle - GSM : 0475 80 05 02. [email protected]

Covens Bert , Varenstraat 126 - 2620 Hemiksem - GSM : 0495 26 61 31 - [email protected]

Jean Pierre Buve Rita De Herdt Maria Paelinckx Roland Cools Dirk Vaes

Voorzitter, afgevaardigde Sportraad en

parcourmeester

Penningmeester en Secretaris

Feest- en Reisleiding Clubkledij

Medewerkster Feest- en Reisleiding

Clubkledij Raadslid

Clubkledij Volgende artikelen met logo van onze club zijn te koop

aan lage prijzen en dit voor een goede kwaliteit .

Voor alle inlichtingen en bestellingen kan u terecht

bij : Maria Paelinckx

Bij bestelling graag betalen via

onze bankrekening.

T-Shirts

T-Shirts voor kinderen (-14 jaar)

9,00 €

7,00 €

Polo 18,00€

Sweater 18,50 €

Fleece 55,00 €

Regenjas 45,00 €

Singlet (marcelleke) man/vrouw 12,00 €

Etiketten

Zelfklevers kan je gratis bekomen

op eenvoudige vraag aan het secretariaat

[email protected] of 0497 43 48 45

Onze bankrekening :

BE05 8600 0613 9775 van WSV Schelle vzw

Koekoekstraat 136/1V - 2630 Aartselaar

Onze website : www.wsvschelle.be

Email secretariaat : [email protected]

Email redactie : [email protected]

Redactie « Infoblad » en Webbeheer :

Claes Hugo, Eerste Meistraat 54 - 2845 Niel

Tel. 03 888 05 15 / [email protected]

Teksten voor nummer 3/2020

binnen op ons adres ten laatste

10 april 2020 : Eerste Meistraat, 54

2845 Niel

Is uw adres gewijzigd ?

Laat het ons zo snel mogelijk weten.

Uw privacy is belangrijk :

onder geen enkele voorwaarde worden uw persoonsgegevens

doorgegeven aan derden.

U hebt inzage-, aanpassings- en recht tot schrappen.

Info : [email protected]

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag. 2

BESTUUR W.S.V. SCHELLE vzw W.S.V. SCHELLE vzw

Raadslid

Bert Covens

Page 3: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag. 3

Beste wandelvrienden,

Ons tweede clubblad van 2020, de feestdagen zijn voorbij, de goede voornemens voor het

nieuwe jaar zijn hier en daar al ver weg maar de goede bedoelingen om meer te gaan wandelen

mogen we toch niet vergeten. Echter de stormen van de laatste weken bevorderd niet dit voornemen.

Dit goede wandelweer jdens onze wintertocht hebben we ook niet gekregen. Slechts 883 wandelaars trotseerden

dit regenach g weer. Toch blijven we het herhalen, de wandelaars vinden het een mooi parcours, vriendelijke me-

dewerkers en de ideale startplaats.

Tevens omdat we onze medewerkers belangrijk vinden, hebben we ze in een nieuwe ou'it gestoken. Mooie groene

schorten met als opdruk "WSV Schelle, tot uw dienst.

Wat ook zeer posi ef was, de vele medewerkers voor het bewegwijzeren van de wandeling, de opbouw, de opkuis

en het weghalen van de pijlen op het parcours.

Toch nog even terug kijken op de andere voorbije ac viteiten.

Op de SST van Beerse waren we met 71 leden aanwezig, een mooie ploeg, proficiat. Ook op de algemene vergade-

ring van 21/02 was er een grote opkomst. Met 108 aanwezigen, een record, werd de overvolle agenda vlotjes door-

genomen. Bedankt, het deed deugd dat er nog zoveel interesse was voor het doen en laten van onze club. Het ver-

slag van deze vergadering vind je verder in het clubblad.

Een speciale dank wil ik richten tot Dora Caluwe, die negen jaar als bestuurslid fungeerde.

Op de rustpost jdens de wandelingen loste zij alle kleine en grote problemen op een rus ge manier op. Ook een

dank aan Jhonny Van Dam die een trouwe medewerker was en de laatste jaren de opbergplaats in orde hielt.

Posi ef voor de werking van de club is dat we een jonge kracht, Bert Covens mogen begroeten als lid van het be-

stuur. Ook wat betre5 de belangrijke func e als materiaalmeester hebben we een oplossing gevonden. Luis Alme-

nar neemt in opvolging van Jhonny deze taak op zich. Ook proficiat aan al onze wandelaars die in 2019 met 139

waren die meer dan 11 wandelingen hebben gepresteerd. We hopen dat we in 2020 daar ver boven gaan en mis-

schien ben jij de winnaar van een waardebon.

De toekomst, 28/2, onze eerste clubwandeling vertrekkende in Hemiksem aan de kerk. De wandeling gaat door en-

kele mooie privédomeinen.

Onze eerste busreis is op zaterdag 7 maart naar Hasselt. De domein Bokrijktocht is zeker een aanrader.

We mogen eens rusten ook en dan gaan we onze stembanden eens laten werken. Op 21/3 hebben we onze WSV

Schelle zingt, een gezellig zangfes jn.

Op 29/3 hebben we dan de SST naar Sint Annastrand. Dit is de regionale wandeldag van Antwerpen. Zeker doen

want in 2021 organiseren wij deze regionale wandeldag op 31/01/2021, en onze aanwezigheid is de beste propa-

ganda die we kunnen maken.

Als laatste programmapunt voor deze twee maanden is de busreis naar Asse voor de Vlaamse wandeldag. Laat ook

daar ons in grote getallen zien.

Vrienden, genoeg mogelijkheden om jullie te ontmoeten op de vele wandelingen of op een van onze volgende ac -

viteiten.

Nog het allerbeste en vele spor eve groeten,

Uw voorzi=er, Jean Pierre

WOORDJE VOORZITTER W.S.V. SCHELLE vzw

Page 4: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag. 4

EIGEN ACTIVITEITEN

Za 21/03 Schelle zingt

Za 09/05 Barbecue

Vr 22/05 Tweede clubwandeling

Vr 07/08 Derde clubwandeling

Zo 30/08 43ste Wandeling door de Rupelstreek Schelle

Za 12 /09 Dag van de Medewerker

Za 26/09 Quiz en Kaasavond

Wo 07/10 tot en met Zo 11/10 Wandelweek

Zo 08/11 17de Octaa4ocht Niel

Za 21/11 Opendeurdag

Za 05/12 Jaarfeest

BUSREIZEN

Za 07/03 Hasselt - Domein Bokrijktocht - WSV De Rakkers vzw

Zo 26/04 Asse - Vlaamse Wandeldag - WRC Manke Fiel - De Trekplosters

Zo 07/06 Petegem ad Leie - 36e Vriendschapst - WC Natuurvrienden Deinze

Zo 15/11 Meeuwen - Neveltocht - Donderslagtrippers

Zo 13/12 Sint Truiden - Kerstsfeer Sint Truiden - WC AVIAT Sint Truiden

SUPER STER TOCHTEN

Zo 29/03 Antwerpen Wandelt - Sint Annatochten - Merksems WC De Stroboeren

Zo 10/05 Vlaams Brabant Wandelt - Airportwandeling - WC De Parkvr Zaventem

Zo 21/06 Puurs - 39e Zomertochten - WVK Puurs

Di 21/07 Ruisbroek - Herdenkingstocht 43 j Waterramp - WM Ruisbroek

Za 01/08 Rumst - Vosbergtocht - Vosbergstappers

Za 03/10 Bornem - Herfs>ocht - KWIK Bornem

Zo 29/11 Wolvertem - 29e Herfs>ocht - WC Cracks Wolvertem

JAARPROGRAMMA 2020 W.S.V. SCHELLE vzw

Droge maart en natte april, dat is de boer zijn wil.

Maartse zon en aprilse wind, schenden menig lieflijk kind.

Maart niet te droog en niet te nat, vult de boer zijn kist en vat.

Page 5: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag. 5

ALLERLEI W.S.V. SCHELLE vzw

Nieuwe leden

Jackie Aerts , Pascale Crevecoeur

Flor De Laet, Inge De Winter

Sven Heyninck, Irma Heyvaert

Philomena Langmuller, Inge Lauwers

Nancy Noens, Marianne Oliviers

Ellen Rens, Ronny Van Donick

Gerda Van Dyck, Fil Van Loock

Terug van weggeweest

Cas Bosmans , Maureen Bosmans

Pieter Bosmans, Wout Bosmans

Jarigen maart

Jarigen april

AERTS HERMAN

BOEN JOZEF

BOSMANS MAUREEN

BRANDERS SIMONNE

BUVE JEAN PIERRE

CALLENS EVY

COOLS LEONA

COVENS BRAM

DE SMIT BERNARD

DE WACHTER VERA

DECKERS HENDRIK

HAUCHECORNE GERDA

MARIËN LUC

MATTHYS SABINE

VAN BOXEM FRANS

VAN DE WAUWER KATRIN

VAN DEN EYNDE LEO

VAN DONICK RONNY

VAN DOORSLAER MARIETTE

VAN HEEMST JOSEPH

VAN WASSENHOVE JOS

VERMORGEN FRANCINE

VERSTREPEN VITAL

DE PRINS PAULETTE

DE ROOVERE STEFAN

DE SUTTER FRIE

DE WEERDT PAULA

DE WITTE ANNE-MARIE

DILLEN SUZANNE

FERNANDEZ PAUL

FRANSSEN AGNES

GILLEIR ANTOINETTE

GODDERIE MARIE-THERESE

HENDRICKX FRANCINE

HENDRICKX JAN

HEYNINCK SVEN

KEIRSMAEKERS RITA

LANGENS HELENA

LEENAERTS MARTINE

LEMMENS WILLY

NAGELS ELISE

NIETO GABY

NOENS NANCY

PINTENS SIGI

POLFLIET SHEBA

SEGERS DIRK

SELDERSLAGHS JOKE

SUY WILLY

VALENTIJN CHARLES

VAN CAUWENBERGH NANCY

VAN DEN BOSCH DENISE

VAN DEN BROECK STEFAN

VAN DESSEL HILDA

VAN EESTER GUSTAAF

VAN GOEY RITA

VAN LENT JEANNINE

VAN MOL MARIA

VAN PRAET DIANE

VANPEE ANNE-MARIE

VERBOVEN CHRISTIANE

VERBOVEN FRIEDA

VEREYCKEN JOZEFINA

VERHEYDEN LUC

VERSPEEK VIVIANE

Jarigen april

BOLLE GUIDO

CELIS TOM

CLEREBOUT FRIEDA

CLOOSTERMANS THEOFIEL

COOLS EMMA

COOLS SANDRA

COTTEGNIE FRIEDA

COVENS HANNE

DE KINDER BETTY

Page 6: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag. 6

WANDELEN MAART (1)

Zondag 8 maart 2020 -3212 Pellenberg Vlaams-Brabant - De Horizonstappers vzw

31e Voorjaarswandeling

Fijne voorjaarswandeling door het frisse groen rond Lubbeek met natuurgebied en mooie vergezichten. Pellenberg, het hoogste punt van de provincie Vlaams-Brabant, zal je verleiden voor deze gezonde tocht. Bereikbaarheid Trein: station Leuven. Bus: De Lijn 3 Leuven-Lubbeek halte Dorp Pellenberg. Startlocatie:Parochiezaal Pellenberg,Kortebergstraat,3212 Pellenberg-Starten tussen 07u00 en 15u00 -Laatste aankomsttijd 17u00 Extra info:4 km-7 km-10 km-15 km-20 km-30 km

Zondag 1 maart 2020 -2560 Kessel Antwerpen - Wsv Club 76 Merksem vzw

Lentetocht Natuurwandeling over de Kesselse Heide, langs de Neteboorden en door het vele groen in en rondom Kessel. Bereikbaarheid Trein: lijn Antwerpen-Herentals station Kessel op 200m van de start. Startlocatie:Parochiezaal,Torenvenstraat 5,2560 Kessel-Starten tussen 08u00 en 15u00 - Laatste aankomsttijd 18u00 Extra info:5 km-7 km-12 km-14 km-21 km-31 km

W.S.V. SCHELLE vzw

Zondag 1 maart 2020 -3200 Aarschot Vlaams-Brabant - WSC Langdorp vzw 46e Mars der Zuiderkempen - Trofee Harten Vijf Start 42-50 km tot 08.00u. Langs de Demerboorden en Broeken naar de Langdorpse bossen. Over de Kempense landduinen, kronkelend door de bossen met een bezoek aan de Heimolen en Wolfsdonk. Genieten van de ontluikende natuur. Gratis bagage-vervoer. Bereikbaarheid Trein: station Aarschot op 800m van de start, volg de blauwe pijlen. Startlocatie:Sint-Jozefscollege,Bekaflaan 65,3200 Aarschot-Starten tussen 06u00 en 15u00 -Laatste aankomsttijd 18u00 Extra info:5 km-8 km-12 km-16 km-20 km-30 km-42 km-50 km

Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens-Minstens één parcours geschikt voor rolstoelen

Zaterdag 7 maart 2020 - BUSREIS -3500 Hasselt Limburg - W.S.V. De Rakkers vzw Domein Bokrijk-tocht Deze tocht brengt je naar het Provinciaal Domein van Bokrijk. De club biedt elke deelnemer 1 gratis consumptie aan voor haar 50-jarig bestaan. Bereikbaarheid Auto: E313 vanuit Luik afrit 29, vanuit Antwerpen afrit 27, telkens richting Hasselt tot Grote Ring, dan Eindho-ven. Trein/bus: vanaf station Hasselt bus H31 (heen) en H13 (terug), halte aan de start. Startlocatie:School KIDS,Borggravevijversstraat 9,3500 Hasselt-Starten tussen 07u00 en 15u00 -Laatste aankomsttijd 17u30 Extra info:5 km-8 km-13 km-21 km-30 km

Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens-Minstens één parcours geschikt voor rolstoelen

Zondag 8 maart 2020 -9140 Steendorp Oost-Vlaanderen - Wandelclub Temse Omloop van Temse

Mooie afstanden zijn hier een zekerheid. Alles is tiptop geregeld. Bereikbaarheid Auto: E17 afrit 15b Haasdonk-Steendorp. Bus: De Lijn 99 Antwerpen-Temse-Hamme of De Lijn 93 Antwerpen–Temse–Sint-Niklaas, telkens halte Sterstraat Steendorp. Startlocatie:Zaal Mosterdpot,Gelaagstraat,9140 Steendorp-Starten tussen 07u00 en 15u00 -Laatste aankomsttijd 18u00 Extra info:7 km-14 km-21 km30 km

Zaterdag 14 maart 2020 -2960 Sint-Job-in-'t-Goor Antwerpen - St.-Michielstappers Brecht Gewijzigd t.o.v. Walking in Belgium 2020

Caterstocht- Walk 2 Gether-tocht Wandelen in een bosrijke en rustgevende omgeving met veel onverharde wegen. Ruime en verzorgde rustposten. Bereikbaarheid Bus: lijnen 443-601-608-621 halte parking school, lijnen 412-607 halte Chinees restaurant, lijn 620 Antwerpen-

Hoogstraten, lijn 629 Antwerpen-Schoten-Oostmalle. Startlocatie:Kristus Koning,Bethaniënlei 5,2960 Sint-Job-in-'t-Goor-Starten tussen 07u30 en 15u00 -Laatste aankomsttijd 18u00 Extra info:4 km-6 km-9 km-12 km-17 km-23 km-29 km-33 km

Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens- Minstens één parcours geschikt voor rolstoelen

Page 7: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag. 7

WANDELEN MAART (2)

Zondag 22 maart 2020 -3270 Scherpenheuvel-Zichem Vlaams-Brabant - WC De Grashoppers vzw Grashopperstocht Ontdek de mooiste plaatsjes van het bedevaartsoord in een landelijke omgeving door het land van 'De Witte'. Er is een rustpost op alle afstanden. Startlocatie:CC Den Egger,August Nihoulstraat 15,3270 Scherpenheuvel-Zichem-Starten tussen 07u00 en 15u00 -Laatste aan-komsttijd 18u00 Extra info:5 km-8 km-10 km-12 km-15 km-20 km-25 km-30 km - Minstens één parcours geschikt voor rolstoelen

Zondag 15 maart 2020 -2310 Rijkevorsel Antwerpen - 't Beerke Beerse vzw Pensentocht Wandelen in de driehoek Rijkevorsel, Merksplas en Beerse met o.a. het Blak, het Ekstergoor, Luysterbos, Meergoren en Kievits-heide. Goed verzorgde startzaal en rustposten. Bereikbaarheid Bus: De Lijn Turnhout-Rijkevorsel halte Rijkevorsel Sint-Jozefkerk op 100m van de start. Startlocatie:Parochiezaal,Pastoor Lambrechtsstraat 1,2310 Rijkevorsel Starten tussen 07u00 en 15u00 -Laatste aankomsttijd 18u00 - Extra info:4 km-6 km-7 km-12 km-17 km-22 km-25 km-30 km

Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens-Minstens één parcours geschikt voor rolstoelen

W.S.V. SCHELLE vzw

Zondag 15 maart 2020 -3080 Moorsel Vlaams-Brabant - Vreugdestappers Huldenberg 5e Voorjaarswandelingen

Gevarieerde omlopen ter verkenning van de mooiste plekjes in de Voervallei en in de omgeving van Moorsel. Eerste van 3 toch-ten voor een schuimend verrassingsgeschenk (3 op 3 deelnames). Wandeling maakt deel uit van Challenge Wheels & Walking. Bereikbaarheid Bus: De Lijn Brussel-Moorsel-Leuven of Kraainem-Sterrebeek-Leuven of Zaventem-Moorsel-Bertem-Leuven, telkens halte Tervuren Moorsel-kerk op 50m van de start. Auto: E40 afrit 21. Startlocatie:Sporthal De Steenberg,Spechtenlaan 8,3080 Moorsel-Starten tussen 07u00 en 15u00 -Laatste aankomsttijd 18u00 Extra info:6 km-12 km-18 km-25 km

Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens-Minstens één parcours geschikt voor rolstoelen

Zaterdag 21 maart 2020 -9770 Kruishoutem Oost-Vlaanderen - vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 30e Gulden Eitocht - Viggaaltocht Start 20 km tot 13.00u, 15 km tot 14.00u. Echte natuurtocht aan de voet van de Vlaamse Ardennen. Nieuw parcours richting Lozer met het Lozerbos. Gratis eiermaal voor elke deelnemer. Geschenk voor wie aan 6 van de 9 tochten deelneemt. Bereikbaarheid Bus: De Lijn 83 Deinze-Oudenaarde. Belbus: 450 halte Nieuw Plein (na reservatie op +32(0)9 211 91 91). Startlocatie:Zaal De Mastbloem,Waregemsesteenweg 22,9770 Kruishoutem-Starten tussen 06u30 en 15u00 -Laatste aankomst-tijd 17u00 Extra info:6 km-10 km-15 km-20 km

Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens-Minstens één parcours geschikt voor rolstoelen

Zondag 22 maart 2020 -2800 Mechelen Antwerpen - Wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw Gouden Caroluswandeling - Tivolitocht Ideale dag voor een wandeling met de kinderen door het Tivolipark. Vanaf 12 km wandel je door het gebied Battenbroek, langs de Nete en het Fort van Walem, domein Roosendael, het Kauwendaalbos en Tivolipark. Bereikbaarheid Trein/bus: vanaf station Mechelen bus 500 halte aan de start of bus 550-552 halte Eikestraat. Auto: E19 afrit Mechelen-Noord, volg wandeltochtpijlen; parking op Colruyt Liersesteenweg 351 Mechelen. Startlocatie:Wijk- en lokaaldienstencentrum De Schijf,Lijsterstraat 2,2800 Mechelen-Starten tussen 08u00 en 15u00 -Laatste aankomsttijd 17u00 - Extra info:4 km-8 km-12 km-15 km-20 km-28 km

Zaterdag 28 maart 2020 -2840 Terhagen Antwerpen - De Kleitrappers vzw Klinkaerttocht - Memorial André Vanheuckelom en François Schoeters

Kom wandelen door de Rupelstreek met mooie natuur langs rustige wandelwegen van Terhagen, Boom en Reet. Bereikbaarheid Auto: E19 afrit 8 Rumst of A12 afrit Boom richting Terhagen-Rumst, ruime parking aan de start. Bus: lijn 500 Antwerpen-Mechelen halte kerk Terhagen op 250m van de start. Startlocatie:Clublokaal De Kleitrappers,Korte Veerstraat,2840 Terhagen-Starten tussen 08u00 en 15u00 - Laatste aankomsttijd 18u00 - Extra info:4 km-7 km-13 km-18 km-22 km

Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens-Minstens één parcours geschikt voor rolstoelen

Zondag 29 maart 2020 - SUPER STER TOCHT -2050 Antwerpen Antwerpen - Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw

Antwerpen Wandelt - Sint-Annatochten

Ontdek de mooie natuur op Antwerpen-Linkeroever, nieuwe wandelpaden, de jachthaven, de Scheldedijk met rede van Antwer-pen, Sint-Annekestrand, Galgeweel, Middenvijver. Langere afstanden langs Burchtse Weel en Rechteroever. 5 km is zoektocht. Bereikbaarheid Bus: lijnen 36-93-95-99, telkens halte Frederik van Eedenplein op 300m van de start. Tram: lijnen 3-5-9-15, telkens halte Frederik van Eedenplein op 300m van de start. Startlocatie:Sint-Annacollege,Oscar de Gruyterlaan,2050 Antwerpen-Starten tussen 07u00 en 15u00 -Laatste aankomsttijd 18u00 Extra info:4 km-5 km-8 km-11 km-15 km-21 km-25 km-30 km-35 km-42 km

Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens-Minstens één parcours geschikt voor rolstoelen

Gratis inschrijfkaarten voor de leden in dit “Infoblad”

Page 8: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag. 8

WANDELEN APRIL (1)

Zondag 12 april 2020 -2520 Broechem Antwerpen - Wsv De Ranstuilen Ranst vzw

40e Internationale Wandeltocht - Walk 2 Gether-tocht Zeer gevarieerd, rustig en landelijk parcours. Je trekt richting Kessel, waar rustposten voorzien zijn. Verzorgde, ruime rustposten en grote startzaal. Start to walk met kidspad en zoektocht met beloning! En niet te vergeten, de 10 miles! Bereikbaarheid Bus: De Lijn Berchem-Statie–Broechem halte Van Den Nestlaan op 100m van de start. Startlocatie:Evenementenhal Den Boomgaard,Antwerpsesteenweg,2520 Broechem-Starten tussen 06u30 en 15u00 -Laatste aan-komsttijd 18u00 Extra info:4 km-8 km-13 km-16 km-20 km-25 km-30 km-36 km-42 km

Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens-Minstens één parcours geschikt voor rolstoelen

Zaterdag 4 april 2020 -2460 Kasterlee Antwerpen - De Pompoenstappers vzw

Marathonwandeling

Door de bossen van Kasterlee, langs de Hoge Mouw en de Duivelskuil, een van de kleine venen binnen de Kempische Heide. Door de Koningsbossen naar Lichtaart en Rielen (Rielenkapel). Bereikbaarheid Bus: De Lijn 305-490. Startlocatie:MPI de 3master,Pater Damiaanstraat,2460 Kasterlee-Starten tussen 06u00 en 15u00 -Laatste aankomsttijd 18u00 Extra info:4 km-6 km-10 km-15 km-20 km-25 km-30 km-42 km

W.S.V. SCHELLE vzw

Zondag 5 april 2020 -2910 Essen Antwerpen - Wandelclub De Sint-Jansstappers Den Ouwen Uil Tochten - Walk 2 Gether-tocht Rustige, landelijke wegen en Horendonkse bossen. Bereikbaarheid Bus: De Lijn 12 Kapellen-Essen halte Kleuterschool Postbaan op 500m van de start. Startlocatie:Parochiezaal,Dreveneind 1,2910 Essen-Starten tussen 07u00 en 15u00 -Laatste aankomsttijd 18u00 Extra info:4 km-7 km-12 km-16 km-19 km-25 km-35 km

Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens

Zondag 5 april 2020 -2290 Vorselaar Antwerpen - Herentalse Wv vzw

36e Perswandeling

Door gemengde bossen tussen Vorselaar en Herentals. Over Kempische veldwegen, langs een watermolen en door de natuur op haar mooist, langs de oevers van de Aa en de Toeristentoren. Startlocatie:Evenementenhal De Dreef,Oostakker 1,2290 Vorselaar-Starten tussen 07u00 en 15u00 -Laatste aankomsttijd 18u00 Extra info:5 km-10 km-15 km-20 km-25 km-30 km

Zaterdag 11 april 2020 -2800 Mechelen Antwerpen - De Vaartlandstappers

Lentetocht Wandelen in de Mechelse natuurgebieden met vertrek vanuit het mooie Battel, verscholen in het groen aan de Leuvense Vaart. Je wandelt door den Battelaar, Tiegembroek, het Vrijbroekpark, langs de Vaart, de vallei van de Zenne en het Zennegat. Bereikbaarheid Auto: E19 afrit 9 Mechelen-Noord, richting Willebroek; A12 afrit 6 Willebroek-Zuid, richting Mechelen. Bus: stadsbus 4 halte aan de start. Startlocatie:Ons Huis,Battelse Bergen 28,2800 Mechelen-Starten tussen 08u00 en 15u00 -Laatste aankomsttijd 17u30 Extra info:7 km-14 km-21 km-28 km

Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens-Minstens één parcours geschikt voor rolstoelen

Zondag 12 april 2020 -2850 Boom Antwerpen - Wsv Schorrestappers 6e Kleiputtentocht Wandeling langs de groene pracht van de Rupelstreek. Gratis versnapering (zolang de voorraad strekt). Zoektocht voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Bereikbaarheid Bus: De Lijn 500 halte Bosstraat. Startlocatie:APB De Schorre,Schommelei 1,2850 Boom-Starten tussen 07u00 en 15u00 -Laatste aankomsttijd 18u00 Extra info:4 km-7 km-9 km-12 km-14 km-21 km-25 km-28 km

Zaterdag 18 april 2020 -3200 Gelrode Vlaams-Brabant - WSC Langdorp vzw

19e Panorama - Bloesemtocht Genieten van de ontluikende natuur. Weidse zichten over het Hageland, waar de boomgaarden ontwaken en hun mooie bloe-menpracht tentoonspreiden. Dwalen over onverharde, al dan niet, holle wegen. Vraag je spaarkaart voor gratis pannenkoeken. Bereikbaarheid Bus: De Lijn halte station Gelrode op 1 km van de start. Startlocatie:Parochiezaal Gelrode,Rillaarsebaan 134,3200 Gelrode-Starten tussen 07u00 en 15u00 -Laatste aankomsttijd 17u30 Extra info:4 km-6 km-10 km-14 km-20 km-30 km

Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens-Minstens één parcours geschikt voor rolstoelen

Page 9: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag. 9

WANDELEN APRIL (2)

Zondag 19 april 2020 -2890 Lippelo Antwerpen - WVK Puurs vzw 35e Lippeloboswandeling

Nieuwe omlopen! Nieuwe verzorgde rustpost. Bereikbaarheid Auto: N17 baan Dendermonde-Willebroek. Trein: station Malderen op ± 450m van rustpost, waar je ook kan inschrijven en vervolgens naar de start kan wandelen. Startlocatie:Parochiezaal Sint-Stefaan,Broekstraat 22,2890 Lippelo-Starten tussen 07u30 en 15u00 -Laatste aankomsttijd 17u00 Extra info:6 km-10 km-15 km-20 km

Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens-Minstens één parcours geschikt voor rolstoelen

W.S.V. SCHELLE vzw

Zondag 19 april 2020 -2930 Brasschaat Antwerpen - Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw Tweedaagse Maria ter Heide

Uiterst groene wandeling langs Antitankgracht, door natuurgebieden Inslag en Uitlegger, park De Mik, de kinderboerderij, mili-tair domein Klein Schietveld, vliegveld. Vanaf 20 km naar Gooreind. Voor 10 t/m 20 km andere omlopen dan op zaterdag. Bereikbaarheid Busl: De Lijn 640 halte Bethanië op 700m van de start, volg wandeltochtpijlen. Startlocatie:Parochiezaal d'Oude Kerk,Lage Kaart 644,2930 Brasschaat-Starten tussen 07u30 en 15u00 Laatste aankomsttijd 18u00 Extra info:5 km-7 km-10 km-16 km-20 km-31 km-42 km

Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens-Minstens één parcours geschikt voor rolstoelen

Zaterdag 25 april 2020 -2400 Mol Antwerpen - De Molse 60

De Molse 60

De 60 km bestaat uit verschillende lussen, loopt voornamelijk over onverharde boswegen en brengt je langs de verschillende Molse meren en natuurreservaten. Bereikbaarheid Auto: ruime parking. Fiets: parking met VIP-plaatsen voor de fietsers. Alle info omtrent bereikbaarheid vind je op www.demolse60.be. Startlocatie:Jeugdkamp De Maat,Postelsesteenweg 111,2400 Mol-Starten tussen 05u00 en 10u00 -Laatste aankomsttijd 18u00 Extra info:5 km-10 km-15 km-20 km-30 km-40 km-60 km

Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens-Minstens één parcours geschikt voor rolstoelen

Zondag 26 april 2020 - BUSREIS -1730 Asse Vlaams-Brabant - Wandelsport Vlaanderen vzw VLAANDEREN WANDELT

Kom Asse ontdekken! De gemeente in de Zennevallei is de poort tot enerzijds het Pajottenland met zijn prachtige vergezichten en anderzijds de Brabantse Kouters met zijn open velden. Een wandeling met voor elk wat wils in een Breughels landschap. Startlocatie:Sportloods,Pastinakenstraat,1730 Asse-Starten tussen 07u00 en 15u00 -Laatste aankomsttijd 17u00 Extra info:3 km-5 km-7 km-12 km-14 km-21 km-25 km-30 km-35 km-42 km

Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens-Minstens één parcours geschikt voor rolstoelen

Sint-Martinuskerk

Broekbeek

Page 10: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag. 10

BUSREIS HASSELT 07/03/2020

Zaterdag 7 maart 2020 -3500 Hasselt Limburg - W.S.V. De Rakkers vzw

Domein Bokrijk-tocht

W.S.V. SCHELLE vzw

OPGELET !

Er is ook een opstapplaats in Niel

(vraag info bij Maria).

Gelieve 10 minuten voor het vertre-

kuur aanwezig te zijn aan de opstap-

plaatsen en breng propere schoenen

mee om eventueel bij slecht weer aan

te doen bij terugkeer !!!

Inschrijven bij :

Maria Paelinckx, Kapelstraat 52

2627 Schelle - GSM : 0485 79 17 52

[email protected]

Uiterste inschrijvingsdatum 1 MAART 2020 (gegarandeerd plaats op de bus)

Later alleen wanneer nog

plaats beschikbaar is op de bus.

Vertrek stipt om 7:00 uur aan Gemeentehuis

Fabiolalaan te Schelle - (Opstapplaats Niel : 6:50 u)

Volgens ons « Huishoudelijk Reglement Art. 6.7 » is het inschrijvingsgeld bij afwezigheid

niet terug opeisbaar

INSCHRIJVING BUSREIS HASSELT OP ZATERDAG 7 MAART 2020

_____________________________ (naam) schrij) in voor:

___ personen x 6 euro voor de bus. = ______________euro

Inschrijven voor de bus kan nog tot zondag 1 maart 2020

Inschrijven bij Maria Paelinckx, Kapelstraat 52 te 2627 Schelle.

Gsm: 0485 79 17 52 - [email protected]

Het bedrag mag gestort worden op onze rekening:

BE05 8600 0613 9775 van WSV Schelle vzw

Met vermelding “Busreis 07/03/2020”

Zaterdag 7 maart 2020 - BUSREIS -3500 Hasselt Limburg - W.S.V. De Rakkers vzw

Domein Bokrijk-tocht

Deze tocht brengt je naar het Provinciaal Domein van Bokrijk. De club biedt elke deelnemer 1 graBs con-

sumpBe aan voor haar 50-jarig bestaan.

Bereikbaarheid Auto: E313 vanuit Luik afrit 29, vanuit Antwerpen afrit 27, telkens richBng Hasselt tot Gro-

te Ring, dan Eindhoven. Trein/bus: vanaf staBon Hasselt bus H31 (heen) en H13 (terug), halte aan de start.

StartlocaBe:School KIDS,Borggravevijversstraat 9,3500 Hasselt-Starten tussen 07u00 en 15u00

5 km-8 km-13 km-21 km-30 km

Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens-Minstens één parcours geschikt voor rolstoelen

Page 11: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag. 11

BUSREIS ASSE 26/04/2020 W.S.V. SCHELLE vzw

OPGELET !

Er is ook een opstapplaats in Niel

(vraag info bij Maria).

Gelieve 10 minuten voor het vertre-

kuur aanwezig te zijn aan de opstap-

plaatsen en breng propere schoenen

mee om eventueel bij slecht weer aan

te doen bij terugkeer !!!

Inschrijven bij :

Maria Paelinckx, Kapelstraat 52

2627 Schelle - GSM : 0485 79 17 52

[email protected]

Uiterste inschrijvingsdatum 19 APRIL 2020 (gegarandeerd plaats op de bus)

Later alleen wanneer nog

plaats beschikbaar is op de bus.

Vertrek stipt om 7:00 uur aan Gemeentehuis

Fabiolalaan te Schelle - (Opstapplaats Niel : 6:50 u)

Volgens ons « Huishoudelijk Reglement Art. 6.7 » is het inschrijvingsgeld bij afwezigheid

niet terug opeisbaar

INSCHRIJVING BUSREIS ASSE OP ZONDAG 26 APRIL 2020

_____________________________ (naam) schrij) in voor:

___ personen x 6 euro voor de bus. = ______________euro

Inschrijven voor de bus kan nog tot ZONDAG 19 APRIL 2020

Inschrijven bij Maria Paelinckx, Kapelstraat 52 te 2627 Schelle.

Gsm: 0485 79 17 52 - [email protected]

Het bedrag mag gestort worden op onze rekening:

BE05 8600 0613 9775 van WSV Schelle vzw

Met vermelding “Busreis 26/04/2020”

VLAANDEREN WANDELT

Kom Asse ontdekken! De gemeente in de Zennevallei is de poort tot enerzijds het PajoDenland met

zijn prachEge vergezichten en anderzijds de Brabantse Kouters met zijn open velden. Een wandeling

met voor elk wat wils in een Breughels landschap.

StartlocaEe / Sportloods,PasEnakenstraat1730 Asse - Vlaams-Brabant

Starten tussen 07u00 en 15u00 - Laatste aankomsFjd 17u00

Extra info : 3 km-5 km-7 km-12 km-14 km-21 km-25 km-30 km-35 km-42 km

Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens - Minstens één parcours geschikt voor rolstoelen

Page 12: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag. 12 Bron : Wikipedia

Het poortgebouw uit Heers (1774),

hoofdingang van het domein

'Kelderhut' - Reconstructie van een kuilwoning, een van de meest primitieve woonvormen uit de Kempen

Pastorij van Schriek

Verlevendiging en demonstraties - jeneverstoken

op authentieke destilleerkuip

Bokrijk (domein) Het Provinciaal Domein Bokrijk is een 550 hectare groot domein, gelegen in de Belgische gemeente Genk.

Het is overwegend bekend om zijn openluchtmuseum, arboretum en openluchtspeeltuin.

Het gebied is Europees beschermd als Natura 2000-gebied (vogelrichtlijngebied BE2200525 'Bokrijk en omgeving').

Een vijver in Bokrijk

BUSREIS HASSELT W.S.V. SCHELLE vzw

Page 13: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

W.S.V. SCHELLE Zingt op 21/03/2020

W.S.V. SCHELLE ZINGT ! Zaal “De Mouterij”, Leopoldstraat te Schelle

Op zaterdag 21 maart 2020 Inschrijving bij Maria Paelinckx tot en met zondag 15 maart 2020

Openingsdrink van 17 tot 18 uur. Vanaf 18 uur zang met live muziek

Omstreeks 19 uur eten : Vlaamse frieten met stoofvlees of vol au vent en mayonaise

Na het eten, terug zang met live muziek. De teksten van de Nederlandstalige liedjes worden voor iedereen afgedrukt.

INSCHRIJVINGSPRIJS: 15 euro. Niet leden: 25 euro. Het bedrag van « WSV Schelle zingt » mag gestort worden op onze rekening : BE05 8600 0613 9775 van WSV Schelle vzw

Live muziek verzorgt door Duo Melodie

Inschrijvingsformulier WSV Schelle zingt op 21 maart 2020

Naam : ……………………….. Straat en nummer : ………………………………………….. Postcode : …………… / Gemeente : ……………………….. Lidnummer : 1012/……………….. / Eventueel telefoon nr. : …………………… Aantal deelnemers : ……………. X 15,00 € / Aantal deelnemers : ……………. X 25,00 € Aantal keuze stoofvlees : ………………….. Aantal keuze vol au vent : ………………..

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag. 13

Page 14: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

BARBECUE 2020

ZATERDAG 9 mei 2020

Waar: Gemeentelijke Basisschool De Klim, Provinciale Steenweg te Schelle.

Menu: - Aperitief

- Scampi en twee stukken vlees

- Assortiment van groentjes en sauzen

- Dessert

Prijs: - Leden € 15,00

- Niet leden € 25,00

Aanvang vanaf 16 uur

Opgelet: Uiterste inschrijvingsdatum:

Zondag 3 mei 2020 bij Maria Paelinckx, Kapelstraat 52 te 2627 Schelle.

GSM: 0485 79 17 52. [email protected]

Het bedrag mag gestort worden op onze rekening :

BE05 8600 0613 9775 van W.S.V. Schelle vzw.

Inschrijvingsformulier Barbecue van 9 mei 2020

Naam: ______________________________________________

Aantal deelnemers Leden: ________________

Niet leden: ________________

Totaal bedrag: €......................, samen met deze strook bezorgen bij

Maria Paelinckx of storten op onze bankrekening.

WSV Infoblad 2/2020 – pag.14

Page 15: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag. 15

Verslag Algemene Vergadering 21/02/2020(1) W.S.V. SCHELLE vzw

Aanwezig 108 leden waarvan 51 werkende leden en 1 werkend lid met een volmacht.

Op de 58 werkende leden van WSV Schelle vzw zijn er meer dan 2/3 aanwezig zodat er geldig kan ver-gaderd worden.

1- Welkom

De voorzitter Jean Pierre Buve opent de vergadering, en bedankt de aanwezigen voor hun talrijke op-komst. Hij verwelkomt de ereleden Frieda Cottegnie en Siegfried Rottiers. Hij vraagt een moment van stilte voor de overleden clubgenoten

2- Aanstelling kiesbureau

De drie kandidaten voor het tellen van de stemmen

- Beck Eric -- Celis Rita - De Bruijn Ans

3- Verkiezing genomineerden “ Werkend Lid “

Volgende leden werden voorgedragen als werkend lid.

- Almenar Y Gallego Luis (stb 1)

- Backhovens Hubert (stb 2)

- Gyselaers Stan (stb 3)

- Selderslaghs Lieve (stb 4)

- Van Loock Betty (stb 5)

Alle vijf de kandidaten werden met een meerderheid aanvaard (zie uitslag stemming) en hebben voor het verdere verloop van de vergadering eveneens stemrecht.

4- Verslag van de vorige Algemene Vergadering van 22/02/2019

De secretaris gaf een samengevat overzicht van de vorige A.V. wat in ons 2de clubblad van 2019 was verschenen. De werkende leden werd gevraagd stembriefje 6 in te vullen.

5- Financieel verslag 2019

De penningmeester geeft gedetailleerd uitleg over de inkomsten (67226,52 euro) en uitgaven (59833,80 euro) van de vereniging. Hij sluit het boekjaar af met een positief saldo van 7392,72 euro. De liquiditei-ten bedragen in totaal 23758,75 euro. Samen met de stocks en roerende goederen is het totaal ver-mogen van club 27359 euro

6- Verslag van de Controleurs

Jarne Horvath en Josepha Selderslaghs waren de 2 controleurs die op 12 februari 2020 de boeken van onze vereniging bij de penningmeester zijn gaan controleren. Jarne gaf tijdens een korte toelichting de melding dat de controle is gebeurd aan de hand van steekproeven. Alles was punctueel in orde en het financieel verslag kan aanvaard worden.

Hierna werd gevraagd om stembriefje 7 in te vullen.

7- Begroting 2020

De penningmeester gaf een uiteenzetting van de verwachte in- en uitgaven voor 2020.

Hij voorziet en verwachte inkomsten van 71350 euro en uitgaven 73250 euro.

De verwachte begroting is dus 1900 euro negatief.

Hier werd ook gevraagd om het stembriefje 8 in te vullen

8- Aanduiden Controleurs controle Kasverslag 2020

Voorzitter vraagt twee controleurs voor het kasverslag 2020. Volgende personen stelden zich kandidaat.

Edith De Bruijn - Martine Rottie

Deze 2 werkende leden gaven zich op om begin 2021 de boeken te gaan inzien wat betreft de financiële verhandelingen in 2020

Page 16: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag. 16

Verslag Algemene Vergadering 21/02/2020(2) W.S.V. SCHELLE vzw

9 - Wijziging statuten W.S.V. Schelle vzw

Secretaris bedankte vooreerst de heer Jan Nauwelaers voor zijn hulp bij het opstellen van deze nieuwe statuten.

De leden met stemrecht hadden een voorstel gekregen ter inzage.

De wijzigingen zijn in overeenstemming met de nieuwe wet voor vennootschappen en verenigingen.

De belangrijkste wijzigingen in deze nieuwe statuten zijn:

• Maatschappelijke zetel. Deze is nu gevestigd in het gewest Vlaanderen.

• Via een bestuurlijke mededeling zal het nieuwe adres van de

maatschappelijke zetel "Kapelstraat 52 te 2627 Schelle" zijn.

- De benaming Raad van Bestuur werd vervangen door "Bestuur" of "Bestuursorgaan".

- Een werkend lid werd "Lid" en een lid werd "toegetreden lid".

- Het huishoudelijk reglement werd "Intern reglement"

- Communicatie naar de leden mag nu ook per e mail gebeuren tenzij ze uitdrukkelijk wensen dat dit niet gebeurd.

- De uitnodiging voor de algemene vergadering moet 15 dagen op voorhand gebeuren terwijl dit vroeger 8 dagen was.

Voorzitter vraagt of deze nieuwe statuten worden aanvaard door de vergadering. Hiervoor wordt stem-brief 9 ingevuld.

10 Wijzigingen Intern reglement.

Secretaris licht de wijzigingen toe.

- Huishoudelijk reglement wordt dus "Intern reglement".

- Het lidgeld wordt vanaf 2021 verhoogd van 15 naar 18 euro.

- De inschrijvingsprijs voor de busreizen wordt vanaf 01/04/2020 verhoogd van 6 naar 7 euro.

- De stemming op de AV zal in de toekomst enkel nog geheim en schriftelijk zijn als het persoonsgebon-den is. Voor al het andere zal het door handopstekingen gebeuren.

Voorzitter vraagt stembrief 10 in te vullen of de leden al dan niet akkoord gaan met deze wijzigingen.

11- Herkiezing kandidaat Bestuur.

Dora Caluwe is uittredend en niet her verkiesbaar.

Volgend bestuurslid is uittredend en terug verkiesbaar

- Roland Cools (stb 11)

Hier werd ook gevraagd om het stembriefje in te vullen.

12 Verkiezing kandidaat Bestuur.

Bert Covens stelt zich kandidaat om toe te treden als lid van het bestuur.

Voorzitter vraagt om stembrief 12 in te vullen.

PAUZE

Met gebak en koffie / thee aangeboden door de vereniging.

Ophaling en telling van de stembriefjes door het kiesbureau.

Loting van wie er een waardebon krijgt voor zijn aantal wandelingen in 2019.

13- Overzicht afgelopen jaar 2019

Via een projectie op het grote scherm met hier en daar een lichte noot en met achtergrond muziek kre-gen de aanwezigen een overzicht van 2019 te zien.

14- Programma 2020

Hier werd nog eens even in detail een overzicht gegeven van de geplande activiteiten, met opnieuw een zeer gevarieerd programma. Ook hier is er voor ieder zijn gading wel wat bij.

Page 17: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag. 17

Verslag AlgemeneVergadering 21/02/2020(3) W.S.V. SCHELLE vzw

15-Lancering wandelweekend 2020

Secretaris gaf meer informatie over het wandelweekend van 7, 8, 9, 10 en 11 oktober 2020.

Bestemming is Stadtkill in Duitsland. Totale kostprijs verblijf, eten, koffie, thee, dranken tijdens bepaalde uren en vervoer naar en terug inbegrepen is 310 euro. Er is een optie genomen voor 70 leden. Inschrij-ven kan tot 28 februari 2020 of bij volboeking. Er wordt bij inschrijving een voorschot gevraagd van 50 euro. (Voor eenpersoonskamers is er een toeslag van 50 euro. Zij betalen bij inschrijving 100 euro voor-schot.)

Er is ook een vrijblijvende annulatieverzekering voorzien bij ziekte. Deze kost 12,50 euro per persoon en is eveneens te betalen bij inschrijving.

16 - Bekendmaking winnaars verdienstelijke wandelaars.

Penningmeester maakte melding dat de voorziene waardebon van 6 euro verhoogd werd naar 7 euro.

Tijdens de pauze werden respectievelijk 20 leden met meer dan 11 tot 30 wandelingen in 2019 uitgeloot.

De volgende winnaars kwamen uit de bus:

Paul Waterschoot, Gerti Peeters, Magda Joly, Andre Poppe, Mil Spruyt, Eddy Van Der Stappen, Rita De Doncker, Robert Van Der Borght, Jozef Crols, Suzanne Dillen, Jan Hendricks, Nancy Van Cauwen-bergh, Hilde De Cock, Joos Merckelbagh, Christianne Koeck, Jean Pierre Van De Voorde, van houteg-hem Magda, Lieve Van leemputten, Martine Lenaerts en Justina Van Goethem.

Ook werden 10 leden uitgeloot met meer dan 31 wandelingen in 2019. Zij kregen een waardebon van 15 euro. De volgende winnaars werden geloot:

Daniella Huwaert, Yvonne Fleurackers, Eddy Van Boxem, Phillipe Kozak, Guido Nagels, Irene Van Mieghem, Jozef Mampaey, Danielle Tropato, Albert De Bruyn en Augustijn De Ryck.

Deze waardebons kunnen gebruikt worden bij inschrijving voor busreizen en voor aankoop

van clubkledij.

Ze werden ter plaatse afgegeven aan de betrokkenen of aan eventuele kennissen. De andere zullen verstuurd worden naar de betrokkenen door het secretariaat.

17- Rondvraag en allerlei

- Guido De Meyer vraagt of er nog steeds naamstickers te verkrijgen zijn. Deze worden nog altijd gratis aangeleverd bij eenvoudige vraag aan het secretariaat.

- Ida De Sutter vraagt of er bij de Opendeurdag ook niet kan gewerkt worden met drankbonnen. Dit pro-bleem is al besproken op het bestuur en zal mogelijk toegepast worden.

- Martine Rottie vraagt of het clubblad, uitnodigingen en dergelijke niet met de mail kan verstuurd wor-den. Dit is een mogelijkheid alhoewel de meeste mensen toch liever een papieren document krijgen om te lezen. Op de volgende bestuursvergadering zal dit besproken worden.

- Gerti Peeters benadrukte dat niet iedereen even handig is met elektronische communicatie en dat we zeker daar ook aandacht voor moeten hebben.

- Marie Louise Van Meulder wil een speciale dank richten aan al die medewerkers die 's avonds na de wandeling mee komen opkuisen. Voorzitter wenste dit ook te doen.

Page 18: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag. 18

Verslag AlgemeneVergadering 21/02/2020(4) W.S.V. SCHELLE vzw

18- Uitslag stemming

Voor tegen ongeldig

Stembriefje 1: 50 2 0

2: 52 0 0

3: 51 1 0

4: 50 1 1

5: 51 1 0

6 57 0 0

7 57 0 0

8 57 0 0

9 57 0 0

10 57 0 0

Roland Cools 11 56 1 0

Bert Covens 12 54 1 2

Het herverkozen lid en het nieuwe lid van het bestuur aanvaarden hun mandaat.

19- Slotwoord

De voorzitter Jean Pierre Buve bedankt alle aanwezigen voor hun aandacht.

Hij bedankte speciaal Dora Caluwe voor haar inzet en inbreng als lid van het Bestuur gedurende de af-gelopen negen jaar. Zij kreeg een warm en langdurig applaus.

Jhonny Van Dam en Lutgart Van Den Bergh hebben schriftelijk hun ontslag als lid (medewerkend lid) aangeboden. Zij werden eveneens bedankt voor hun inzet.

Voorzitter melde dat Almenar Y Gallego Luis de taak van materiaalmeester op zich heeft genomen.

Voorzitter benadrukte eveneens dat we nog altijd meer medewerkers kunnen gebruiken. Het is aange-naam om zoals bij de Wintertocht, zowel bij de opbouw als bij de opkuis, over zoveel helpende handen te kunnen beschikken.

Ook de nieuwe schorten van onze medewerkers was een succes.

Hij wenste iedereen nog een behouden thuiskomst en veel wandelplezier in 2020.

Het bestuur.

Page 19: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag. 19

WAAR WANDELDEN ? (1) W.S.V. SCHELLE vzw

17/12/19 AVIFLORASTAPPERS Aviflorawandeltocht 1

18/12/19 WSV EGMONT ZOTTEGEM Jenevertocht 1

19/12/19 TORENVRIENDEN Eindejaarstocht 1

21/12/19 WSV HORIZON DONK Winters wandelen 2

21/12/19 WANDELCLUB OPSINJOORKE MECHELEN Mechelen in kerstsfeer en in den doenker 19

22/12/19 BOSGEUZEN-VOORKEMPEN Winterwandeling 9

22/12/19 RBK ANTWERPEN Antwerpen in de winter 43

22/12/19 WANDELCLUB PAUL GERARD Wintertocht 4

22/12/19 DE KLEITRAPPERS Verdwenen Gehuchtjestocht 25

23/12/19 WANDELCLUB DIKSMUIDE Eindejaarstocht 1

25/12/19 WSV HORIZON OPWIJK 27e Kersttocht 11

26/12/19 LEVENSLIJN TEAM DAMME Kerstsfeer in Damme 5

26/12/19 WANDELCLUB KWIK BORNEM 34e Eindejaarstocht 10

26/12/19 WTC NIEUWPOORT Hendrik Geeraerttocht 1

26/12/19 HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE Oudenaarde in kerstsfeer 1

28/12/19 WAK (WANDELCLUB AL KONTENT) Meetjesland… maak het mee - Eindejaarst 4

28/12/19 DE DRAGONDERS Eindejaartocht 1

29/12/19 TONGERSE WANDELVRIENDEN Wintertocht 1

29/12/19 WSV EGMONT ZOTTEGEM Wafelentocht 1

29/12/19 W.S.V. HOLSBEEK Wintertocht 4

29/12/19 DE RAVELSE WANDELAARS 14e Mieke Pap Route 19

29/12/19 WVK PUURS HOME 34e Eindejaarstochten 66

30/12/19 WSV DE HEIKNEUTERS Rondom Hengelhoef 1

30/12/19 WSV DE NATUURVR - ZOERSEL VZW Oliebollentocht 2

31/12/19 KREKETREKKERS KORTEMARK 14e Tis Tied Ta Tud Tis-tocht 1

2/01/20 DE RAKKERS Bolderbergse Driekoningentocht 2

4/01/20 WARDEN OOM STAPPERS Nieuwjaarswandeling 2

4/01/20 HERENTALSE WANDELCLUB 26e Driekoningentocht 2

5/01/20 WANDELCLUB BEERNEM VZW Nieuwjaarstocht 2

5/01/20 WSV IBIS PUURS VZW 1e Ibis-Winterserietocht 32

5/01/20 BLIJF JONG GENEBOS 43e Wintertocht 1

5/01/20 WSV BEEKAKKERS 38e Boerenfrikadellentocht 18

5/01/20 WC GASTHOFSTAPPERS SINT-GILLIS Driekoningentocht 13

5/01/20 De Heidetochten Kester-Gooik vzw 14e Nieuwjaarstocht 16

5/01/20 RWK DE MORGENSTOND HUMBEEK Wintertocht 9

5/01/20 DE LEEUWERIK LANDEN Wintertocht 4

11/01/20 DE LUSTIGE STAPPERS LANGDORP Frikadellentocht Herselt 3

11/01/20 WSV COLLIEM. OOSTNIEUWK-STADEN Putje Wintertocht 2

11/01/20 SCHELDESTAPPERS ZINGEM Wandelen door Kruishoutem - Viggaalt 3

12/01/20 WANDELCLUB ROAL BENTI Sint-Jozeftocht 3

12/01/20 HOUTHEIMST STEENOKKERZEEL VZW Wintertocht 6

12/01/20 WSV CLUB 76 MERKSEM VZW Wintertocht 23

12/01/20 'T BEERKE BEERSE Berentocht 71

12/01/20 LES SPITANTS DE NAMUR ASBL 42e Marche de la Citadelle 1

18/01/20 WSV ZELDEN RUST 22e Zelden Rust Wintertocht 2

18/01/20 WANDELCLUB ZANDSTAPPERS Finalewandeling Walk 2 Gether 2019 12

18/01/20 OMLOOP KLUISBERGEN VZW 12e Winterwandeling 1

19/01/20 BOSGEUZEN-VOORKEMPEN Winterwandeling 17

Page 20: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag. 20

WAAR WANDELDEN ? (2) W.S.V. SCHELLE vzw

19/01/20 DE KLEITRAPPERS Winterheidetocht 38

19/01/20 DE LUSTIGE WANDELAARS MERCHTEM 35e Winterse Brabantse Kouterstocht 9

19/01/20 Wandelclub Tornado Wintertocht 9

19/01/20 VZW WANDELKLUB HALEWIJN Wintertocht 4

19/01/20 WSV DE KADEES AALST Sint-Antoniustocht 4

19/01/20 DE DRAGONDERS Geeneindetocht 1

23/01/20 WSV HORIZON DONK Zilveren Helmentocht 1

25/01/20 VZW VREDESEILANDEN Vredeseilandentocht 2

26/01/20 WSV MOL Wintertocht 4

26/01/20 Drevestappers Zonnebeke 2e War Memories 2

26/01/20 WANDELCLUB CRACKS WOLVERTEM Winterwandeling 31

26/01/20 DEN ENGEL LEUVEN VZW Zoet Water-tocht 6

26/01/20 DE MIJNLAMP BERINGEN-MIJN Winterwandeling 7

26/01/20 BOERENKRIJGSTAPPERS OVERMERE Donkmeertocht 10

26/01/20 WSV NETELAND DUFFEL VZW 30e Witlooftocht 21

1/02/20 De Trekvogels Boekhoute vzw 2e Wintertocht 1

1/02/20 WC GEDOVIBA VZW 13e Doffenwandeling 5

2/02/20 HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE Prosper De Maeghtwandeling 3

2/02/20 WSV IBIS PUURS VZW 2e Ibis-Winterserietocht 7

2/02/20 Wsv Schelle vzw 31e Wintertocht 167

4/02/20 W.S.V. DE KAMPSE WANDELAARS Baekelandttocht - Pannenkoekentocht 1

8/02/20 SAMEN UIT SAMEN THUIS Tweedaagse Terriltocht 2

8/02/20 WSV HORIZON OPWIJK 28e Valentijntjeswandeling 6

8/02/20 DE MARGRIETE STAPPERS Oliebollentocht 2

9/02/20 WIJTSCHOTDUVELS 10e Winterduveltocht 6

9/02/20 WANDELCLUB DE LACHENDE KLOMP Pannenkoekentocht 6

9/02/20 SPOETNIKSTAPPERS 22e Strandjutterstocht 2

12/02/20 DE DEMERSTAPPERS BILZEN Krokustocht 1

15/02/20 SPORT + KINROOI Wintertocht 2

15/02/20 WSV BAASRODE 16e Winterwandeling 18

Page 21: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag. 21

SCHERPENHEUVEL W.S.V. SCHELLE vzw

In groep wandelen naar Scherpenheuvel.

Wandelen doen we met onze vereniging meestal individueel of in kleine groepjes, ieder naar ei-

gen tempo. Je vertrekt wanneer je wil, je rust zolang je nodig hebt.

Er is ook een andere manier om te wandelen: in groep.

In Niel wandelen ze jaarlijks naar Scherpenheuvel en terug, in groep. “Samen uit, samen thuis”

is het motto.

Straffer nog, het is eigenlijk een wandelweekend, met mogelijkheid tot slapen in Scherpenheu-

vel.

Je mag het hele traject mee op stap gaan of kiezen om slechts een halve tocht mee te stappen.

(enkel op of enkel af)

Wanneer : vrijdag, 29 mei 2020 om 18.00 vertrekken in Niel aan de kerk en aankomen in

Scherpenheuvel zaterdagmorgen om 8.00 (nachtwandeling)

zondag, 31 mei 2020 om 5.30 aan de basiliek in Scherpenheuvel vertrekken,

weer terug in Niel rond 19.15 (dagtocht)

Afstand : 2 x 60 km

Hoe gaat het eraan toe ?

Er wordt in groep vertrokken, met vaste mensen die vooraan stappen (koplampen). Er zijn ook

vaste mensen die achteraan stappen (achterlichten). Er is een vast tempo, dat door iedereen

aangehouden wordt. Op regelmatige tijdstippen is er een rustpauze ingebouwd, 3 keer een half

uurtje en 2 keer een uur waar je ook mogelijkheid hebt om je eigen lunchpakket op te eten. Je

kan er een drank naar keuze bestellen.

Op deze rustplaatsen zijn ook vrijwilligers van het rode kruis aanwezig om mogelijke verzorging

uit te voeren.

Wandelen in een groep aan een vast tempo is niet zo eenvoudig. Daarom zijn er ook bezemwa-

gentjes voorzien die op regelmatige plaatsen aan de kant van de weg staan en waarin je dan

kan rusten zolang je wil.

Het is de bedoeling om er een fijne groepsactiviteit van te maken, daarom is het opvolgen van

de richtlijnen van de organisatoren wel belangrijk. Omdat we ook ’s nachts wandelen en soms

ook wel langs wat drukkere wegen stappen, is er onderweg op meerdere plaatsen ook politiebe-

geleiding.

Heb jij zin in deze nieuwe ervaring ? Vind je het een uitdaging ?

Voor meer info kan je terecht bij Marie-Louise Van Meulder 0477/92.31.80

of Maggy De Keyser 0484/62.31.00 .

Page 22: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag. 22

OPLOSSING KRUISWOORDRAADSEL 1/2020 W.S.V. SCHELLE vzw

I

K

P

E

V

A

I N

B

A

A

R

L

E

R

I N

G

D

D

I

D O

IJ

G

E

I

Z

A A

K

G R

A

N

O

L

V

I

S

S

T

E

E

G

R

S

I N

T

E

L

G

E

M

A

K

D

E

E

T

U

I

O

W

V U

U

R

Z

E

E

O M

E

G

A

I

A

IJ D

E

L

U

I T

K

N

O

K

K

E

N

B

N

I E

P

N

E

V

E

R

S

L

O T

R

E

D

E

N A

D

A

E

G

N

O

E

N

D

G

E

N

E

O P

L

A

G

E

M W

O

N

D

O K

S

E

L

E

A

S

E M

T

E

T R

A

K R

A

B

N O

B

E

L

S M

K

C

O D

E

N A

F

T

A

Punte

na

anta

l --

-->

N

/D

J/F

P

unte

na

anta

l --

-->

N

/D

J/F

Pare

daen

s P

. 1939

2104

H

uyck W

alter

1015

1015

Go

nzale

z F

ern

an

dez

1897

2064

D

e L

eeu

w C

hristine

847

1014

Van

de

rmeir

sch

Eri

c

1839

2008

V

erd

ickt Jean

843

1012

Roela

nts

Maria

1826

1995

C

alu

we D

ora

840

1009

De K

eyser

Mag

gy

1823

1992

M

ort

elm

ans M

arina

680

849

Verd

ickt N

icola

as

1737

1906

V

erc

am

men M

arie

-679

848

Ileg

em

s A

lbert

1860

1860

F

ern

and

es P

aul

679

847

Verm

eyle

n L

inda

1678

1847

Jorissen M

ari

na

678

847

Van H

oute

ghem

Ern

a

1665

1834

Loockx G

.

677

846

Verc

am

men J

osee

1665

1834

E

nkels

Jacque

line

676

844

Peete

rs D

iana

1527

1697

R

ega L

ou

isa

754

754

De S

met M

arc

1525

1694

V

an T

ong

erlo

o F

irre

509

678

Opsom

mer

Harr

y

1559

1559

Jansegers

Bett

y

506

675

Cools

Leo

na

1351

1519

V

an D

oors

laer

Patr

ick

505

674

Op d

e B

eeck A

nn

a

1348

1517

C

ort

hou

dt Je

an

509

509

Bea P

ossem

iers

1356

1356

V

erc

am

men R

udi

339

508

Evera

ert

Yvette

1186

1354

A

ert

s H

erm

an

339

508

Cools

Lou

isa

1184

1354

V

ere

lst M

irella

335

504

Wijc

km

ans E

dd

y

1182

1350

T

ropato

Dan

ielle

340

340

Die

rckx F

redd

y

1178

1347

V

erc

am

men K

riste

l 170

339

Cle

ment E

dd

y

1190

1190

V

an D

ae

le M

arc

170

339

Fe

lix I

ngri

d

1186

1186

B

oe

n J

ulia

170

170

Van H

oute

ghem

Magda

1016

1185

B

eeckaert

Gerd

je

169

169

Seld

ers

laghs J

oke

1015

1185

S

tuer

Mari

a

2113

169

De B

ruyn

Joha

nna

1015

1185

G

eude

ns T

ais

a

0

0

De C

lerc

q S

tefa

an

1014

1184

V

an D

en B

erg

h L

utg

art

0

0

Pae

linckx M

aria

1018

1018

Ontv

ange

n o

plo

ssin

ge

n :

39 / V

olle

dig

ju

iste

: 5

De

ze m

aal bere

ikte

n P

are

daens P

., G

on

za

lez F

ern

an

de

z e

n V

an

derm

eirsch E

ric d

e kaap v

an 2

00

0 p

unte

n ,

pro

ficia

t

Zij

mogen de a

ankoopb

on e

ers

tdaa

gs v

erw

achte

n e

n s

tart

en

vo

lge

nde

de

eln

am

e m

et 0 p

un-

Page 23: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag. 23

Na

am

: …

……

……

……

…..

/ L

idn

um

me

r W

SV

Sch

ell

e :

WS

VL/

……

……

… o

f e

�k

et

Op

loss

ing

te

n l

aa

tste

10

ap

ril

20

20

op

on

s a

dre

s :

WS

V S

che

lle

vzw

- K

W2

/20

20

Ee

rste

Me

istr

aa

t 5

4 -

28

45

Nie

l

Ma

xim

um

17

0 p

un

ten

bij

ee

n v

oll

ed

ig j

uis

te o

plo

ssin

g

VERGEET NIET UW NAAM EN LIDNUMMER OP TE GEVEN

ZONIET IS HET ONMOGELIJK UW DEELNAME OP TE NEMEN

VE

RT

IKA

AL

HO

RIZ

ON

TA

AL

KRUISWOORDRAADSEL 2/2020 W.S.V. SCHELLE vzw

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

12

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

18

1

9

2

0

21

22

23

24

25

26

27

28

2

9

3

0

3

1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

3

7

38

3

9

4

0

4

1

42

43

4

4

45

46

47

48

4

9

50

51

5

2

5

3

5

4

55

56

5

7

5

8

Page 24: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

GETUIGENIS VAN EEN LID:

Al lang leef ik me graag uit in het lange afstandwandelen en korte afstanden joggen.

Al lang wilde ik een doel geven aan deze sportieve activiteiten die meestal solo gebeurde.

Al lang wil ik mijn sportieve ervaring wel ergens gebruiken en er een "sociaal engagement"

aan linken.

Niet meer zomaar 100 km alleen wandelen of 5 à 10 km lopen, maar de mogelijkheid geven

aan blinden en slechtzienden (B&S) om hun wandel- en loopdroom te kunnen realiseren, om

hun een geweldig gevoel van onafhankelijkheid te bezorgen.

Tien jaar lang heb ik met dat idee geworsteld. Hoe kan ik in aanraking komen met mensen

van deze doelgroep ?

Wachten tot het toeval slaat of actief zoeken ? Maar waar en hoe ? Het was voor mij een

raadsel en het leek net zo goed als zoeken naar een speld in een hooiberg.

Bij mijn contacten met vragen naar verenigingen die ondersteuning geven aan B&S kreeg ik

regelmatig het deksel op mijn neus. Neen, 100 km .... dat doen we niet hoor en we kennen

geen vereniging die zo'n sportieve uitdaging organiseert.

Van Mieke, wandelvriendin en lerares, die in het kader van een eenmalig schoolproject,

succesvol blinden heeft begeleid voor de dodentocht, wist ik nochtans dat de wil om 100 km

te wandelen of een jogging te lopen, sterk leeft bij veel sportieve blinden en slechtzienden.

Zoals wij houden zij ook van uitdagingen, willen ze zich ook graag uitleven in een sport

ondanks hun handicap. Maar hun mobiliteitsbeperking en hun afhankelijkheid laten dat

helaas niet toe.

Ik bleef dus achter met deze mooie gedachte, "ooit zal ik iemand met een visueel handicap

begeleiden voor een 100 km" .

In 2019 is het werkelijkheid geworden. Will Tura heeft gelijk wanneer hij zingt "het staat in de

sterren geschreven.....".

In 2018 tijdens een bezoek aan het museum van de Brailleliga in Brussel, heb ik de

contactgegevens gekregen van een Brussels wandelclubje (Bon Pied mais Pas Bon Oeil) dat

maandelijks wandelingen organiseert voor B&S.

Ik ben daar lid van geworden en tijdens de eerste wandeling, begin januari 2019, kon ik mijn

talent van begeleidster al uittesten met Pascal. Een ongelooflijke, superavontuurlijke en

sportieve doofblinde man. En .... neusje van de zalm, hij vertelde me dat hij op 11 en 12 mei

2019 een 100 km ging wandelen in Luik. La marche des coquelicots (klaprooswandeling)

georganiseerd door de vereniging "La Lumière". Pascal voegde er onmiddellijk aan toe dat

de organisatoren nog wanhopig op zoek waren naar een paar begeleiders om één van de

zeven ploegen te versterken. Ik kon mijn oren niet geloven !!

Na twee unieke officiële testtrainingen van respectievelijk 35 en 55 km zagen twee

begeleiders van eenzelfde ploeg het niet meer zitten en hadden afgehaakt.

Begeleiders van B&S voor een lange afstandstocht blijkt een knelpuntberoep te zijn. Ze

vonden niemand die de taak van deze twee begeleiders op zich kon nemen met als gevolg

dat de ploeg in kwestie niet kon starten.

Ik kwam dus als geroepen en werd met open armen ontvangen. Twee vliegen in een klap,

hun en mijn droom gingen uitkomen. Geweldig..... de tocht kon doorgaan.

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag24.

Page 25: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

Na de eerste euforische gevoelens, vonden bij mij momenten van twijfels plaats. Al snel zag

ik de struikelblokken op ons parcours van 100 km dat op 30 uur moest afgelegd worden.

De organisator en de in totaal 54 mensen (B&S en begeleiders) die de tocht gingen doen,

waren al één jaar met dit

project bezig. Een sterke

solidariteitsband was in elke

ploeg al aan het groeien.

Gezien ik me 3 maanden

voor de start heb

ingeschreven had ik het

gevoel dat ik op een rijdende

trein was gesprongen.

Voor de D-day heb ik mijn

ploeg maar een keer ontmoet

en we hebben maar een keer

samen getraind.

Niemand van onze ploeg had

ooit meer dan 55 km

gewandeld. Maar 100 km ,

precies een ver van mijn bed

show, voor hen een

onrealistisch iets. Ze wisten niet wat het was, hoe het ging verlopen, wat hun te wachten

stond.

Daarom hadden ze al hun hoop op mijn schouders gelegd. Ik kon en mocht niet falen. Dat

kon ik niet als ervaren lange afstandswandelaar. Ik besefte dat het niet van een leien dakje

ging lopen, maar ik moest hun in veiligheid naar de finish brengen. Dat was althans mijn

bedoeling en trouwens wie heeft ooit gezegd, "yes, we can of yes, I can".

Elke ploeg was uit acht personen samengesteld, twee B&S en zes begeleiders.

Onze ploeg is de tocht gestart met zes

mensen, twee B&S en vier

begeleiders. Heel snel (na 20 km)

moest een van de begeleiders en een

B&S stoppen door een blessure. Dertig

uur lang hebben wij de wandeling

gedaan met vier.

Ik moet toegeven dat de motivatie en

de veerkracht van Nathalie, de blinde

vrouw van onze ploeg, verbluffend

was. Het was de uitdaging van haar

leven. Ze heeft het gehaald samen met

ons. Deze dag zal in haar geheugen

gegrift blijven als iets onvergetelijk,

desondanks haar enorme rugpijn.

Pascal, die in een andere ploeg was,

heeft ook de 100 km zonder problemen

gewandeld.

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag.25

Page 26: Infoblad 2/2020 - WSV Schelle · 2020-05-13 · Extra info:5 km -8 km -12 km -16 km -20 km -30 km -42 km -50 km Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens -Minstens één

Groot respect voor deze blinde en slechtziende mensen. Geloof mij, het is niet evident om

100 km te wandelen en te bewegen in het donker.

THEY DID IT ..... Kort wil ik nog zeggen dat deze

wandeltocht georganiseerd werd

door La Lumière, een vereniging

van Luik die in 2019 haar

honderdjarig bestaan wou vieren

met iets spectaculairs. Een 100 km

wandeling.

Juist na WO I is La Lumière

ontstaan.

Twee objectieven voor deze tocht:

eerst en vooral een sportieve

uitdaging, 54 blinden, slechtzienden

en hun begeleiders samen de tour

van de Luikse forten laten doen,

een wandeling van 100 km op 30

uur. Ze laten passeren langs de forten van Fléron, Evegnée, Barchon, Pontisse, Liers, Lantin,

Loncin, Hollogne en Flemalle.

Het tweede doel, geld verzamelen voor de financiering van de schoolintegratie van blinde en

slechtziende kinderen in het gewoon onderwijs.

___________________________________________________________ Groetjes, Ginette

WSV - Infoblad 2/2020 - Pag.26

Onze medewerkers in actie ....op de wintertocht !