Info Tessenderlo - 2 2014

download Info Tessenderlo - 2 2014

of 28

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  244
 • download

  9

Embed Size (px)

description

Informatieblad 2 van 2014

Transcript of Info Tessenderlo - 2 2014

 • infoTessenderlo

  n2 I 2014juli

  nieuw inschrijfsysteem Sportdienst

  Verkeersdoorstroming Gerhagen gewijzigd

  Team Tessenderlo neemt deel aan Levensloop

 • 02

  zitdagen

  Burgemeester sp.a-SPiLfons VerwimpGeelsebaan 900497 32 50 45burgemeester@tessenderlo.be

  Bevoegdheden: Gemeentelijk management, administratie, personeelsbeleid, brandweer, rampenplan, verkeer, informatie, inspraak, rijksregister, juridische aangelegenheden, burgerlijke stand, militie, bevolking, feestelijkheden, evenementen, promotie, politie, veiligheid en preventie, andere door de wet opgelegde bevoegdheden

  ZitdagenElke dag in het gemeentehuis, na afspraak

  Schepen Liliane Moonen sp.a-SPiLMolenstraat 57013 66 80 41 of 0477 69 67 68schepen.moonen@tessenderlo.be

  Bevoegdheden: Openbare werken, Onderhoud gebouwen, reinigingsdienst, huisvuil, afvalwaters en zuiveringsstation, riolering, nutsvoorzieningen, telecommunicatie, tv-distributie, groenvoorzieningenZitdagen: Elke dag in het gemeentehuis, na afspraak

  Schepen Stefan Govaerts CD&VMolenstraat 53013 67 20 26 of 0495 58 64 34schepen.govaerts@tessenderlo.be

  Bevoegdheden: Leefmilieu, recyclagepark, bosbeheer, jacht, ruimtelijke ordening, steden-bouw, grondbeleid, weekendverblijvenZitdagen: Enkel na afspraak

  Schepen Willy Wilms sp.a-SPiLneerstraat 170473 88 65 27schepen.wilms@tessenderlo.be

  Bevoegdheden: Financin, begroting en rekening, belastingen, retributies, premies, subsidies, financile werking gemeentelijke vzws, nijverheid, handel, tewerkstelling, middenstand, informaticaZitdagen Enkel na afspraak

  Schepen Alies Smeets CD&VBaal 111013 66 34 55 of 0479 63 87 92schepen.smeets@tessenderlo.be

  Bevoegdheden: Cultuur, bibliotheek, buitenschoolse opvang, kinderopvang, onderwijs (academies) wijkraden, begraafplaatsen, kerkfabrieken, MolenhuisZitdagen: Elke werkdag in het gemeentehuis, na afspraak

  Schepen inne Peys sp.a-SPiLSparrenweg 1150477 18 56 91schepen.peys@tessenderlo.be

  Bevoegdheden: Jeugdzaken, speelpleinen, sport, sport, toerisme, sport, VVV, monumenten enlandschappen, markten, kermissenZitdagen: Enkel na afspraak

  Schepen Joris Billen CD&VVarode 120486 67 87 66schepen.billen@tessenderlo.be

  Bevoegdheden: Sociale zaken, derde leeftijd, gehandicapten, migranten, OCMW, volksgezondheid, welzijnszorg, gezinsbeleid, kinderwelzijn, huisvesting, Europese zaken, emancipatie-aangelegenheden, ontwikkelingssamenwerking, welzijnZitdagen: Elke dag bij het OCMW na afspraak

  Zitdagen burgemeester en schepenen

  RaadsledenGeyskens Bob Raadslid- voorzitter sp.a-SPIL Spekestraat 20 0477 65 18 82 bob.geyskens@telenet.be gemeenteraad Bertels Hugo Raadslid CD&V Hommelbeek 17 013 67 16 05 - 0478 41 33 89 hugobertels@telenet.beBollen Edwin Raadslid N-VA Zavelberg 5 0473 89 77 31 e.bollen@clbgroup.beBrusseleers Katleen Raadslid sp.a-SPIL Laarbossenstraat 20 0476 29 08 39 leen.brusseleers@telenet.beCamps Maurits Raadslid sp.a-SPIL Engsbergseweg 44 013 33 47 87 maurits.camps@telenet.beEens Karolien Raadslid sp.a-SPIL Steendriesen 5 0498 69 18 66 karolien.eens@claes-knaeps.beGaethofs Chris Raadslid Open VLD Baal 65 0477 41 70 45 chris.gaethofs1@telenet.beGeyskens Liesbet Raadslid N-VA Eersels 137 bus 101 0474 24 89 11 liesbet.geyskens@gmail.comJanssen Wouter Raadslid sp.a-SPIL Baal 47 0479 27 34 85 wouter.janssen@devoorzorg.beMeeus Emiel Raadslid CD&V Sparrenweg 96 013 31 20 72 emiel.meeus1@telenet.beMoors Ann Raadslid N-VA Laarbossenstraat 29 0476 99 06 53 ann.moors@itcomfort.beSanen nancy Raadslid CD&V Diesterstraat 66 0479 33 94 43 nancy.sanen@hotmail.comSteurs Guido Raadslid sp.a-SPIL Lichtveld 42 bus 2 0479 21 34 42 guidosteurs@telenet.beTaels Sara Raadslid N-VA Hofstraat 37 0476 31 54 74 sarataels@hotmail.comVan den Bergh Willy Raadslid VLAAMS BELANG Schans 41 013 66 43 94 /Van Sweevelt Paula Raadslid CD&V Liebroek 6 0474 60 99 20 paula_van_sweevelt@hotmail.comVangeel Eric Raadslid N-VA Paalseweg 122 0476 31 36 09 eric.vangeel@n-va.beWouters Jef Raadslid Open VLD Groenstraat 4 0476 96 82 15 jef.wouters@kuehne-nagel.com

 • 03

  voorwoord

  Beste LooienaarsBeste Looienaars De vakantie is aangebroken en het ziet ernaar uit dat we ook dit jaar weer een mooie zomer zullen krijgen. Verkoeling kunnen we vinden in het zwembad en op de wandelpaden onder de bomen in Gerhagen. Daarnaast zorgen onze gemeentelijke diensten en de verschillende Looise verenigingen naar goede gewoonte voor het nodige plezier en vertier. In de UiT-kalender vindt ieder zijn gading. Wie meer houdt van lekker luieren op zonovergoten terrasjes heeft ze voor het uitkiezen in het centrum en de gehuchten of natuurlijk in Gerhagen. De verkeersdoorstroming is hier dan wel veranderd, maar de horecazaken zijn nog steeds uitstekend bereikbaar. Een woordje uitleg en een plannetje vind je verderop in dit infoblad, in de rubriek Gerhagen. Ht evenement van het jaar is uiteraard Looi Feest, dat door onze gemeentelijke Evenementencel en de Looise middenstand wordt georganiseerd van 4 tot 8 juli. De gekende onderdelen van ons dorpsfeest zijn ook dit jaar de kermis, de braderij (helemaal in het teken van de voetbal en mt straatanimatie!), de 29e editie van de loopwedstrijd The Classic en met als spetterende afsluiter voor een heerlijk weekend: het vuurwerk! In de UiT vind je het volledige programma. Tot slot wil ik nog meegeven dat op 24 juni officieel het nagelnieuwe bedrijventerrein ENA Genebos werd ingehuldigd door de gemeentebesturen van Tessenderlo en Ham en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg, samen met de private partner Landexplo/Cordeel. Met dit nieuwe regionaal bedrijventerrein, bestemd voor transport, dis-tributie en logistiek, zullen in Tessenderlo een aantal nieuwe bedrijven kunnen gevestigd worden. Hiermee kunnen we rekenen op heel wat nieuwe arbeidsplaatsen in onze gemeente. Ik wens alle Looienaars een prettige zomervakantie! Je burgemeesterFons Verwimp

  InhoudZitdagen 2

  Voorwoord 3

  Gemeenteraadszittingen 4-5

  Leven & Welzijn 6

  ontwikkelingssamenwerking 7-8

  Kinderen en jongereren 8-9

  familienieuws 10-11

  Mobiliteit 12

  Werken & Bouwen 12-13

  Looi feest 14-15

  Gerhagen 16-18

  Milieu & natuur 18-21

  Vrije tijd & Sport 22-26

  Wachtdiensten 27

 • 04

  gemeenteraadszittingen

  Hieronder vind je een beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van januari, februari en maart 2014.Een volledig verslag van de gemeenteraadszittingen kan je lezen op www.tessenderlo.be (rubriek Bestuur). Je kunt ook inschrijven voor de nieuwsbrief, zodat je elke maand de dagorde voor de komende zitting en het verslag van de vorige zitting in je mailbox krijgt.

  Goedkeuring (subsidie)reglementenDe gemeenteraad keurde onderstaande reglementen goed. Je vindt de volledige reglementen op www.tessenderlo.be > Bestuur > Reglementen en verordeningen. Subsidiereglementvoorhetsteriliserenencastreren

  van huiskatten Vaststellingtarievenverschillendediensten Retributiereglementvoorsportkampenenandere

  sportactiviteiten Retributiereglementcultureleinfrastructuur Reglementuitleninggeluidsmeters RetributiereglementactiviteitenJeugddienst OmvormingverhuurreglementtMuuzaaiketot

  retributiereglement Retributiereglementzomerwerkingen Gemeentelijkretributiereglementopdeuitreiking

  van een doorgangskaart en een badge in de voetgangerszone Binnenhof

  Aankopen LichttafelvoorcultuurcentrumhetLOO:erwerd

  prijsgevraagd bij drie leveranciers. Het geraamde bedrag is 8 800,00 euro.

  LichtevrachtwagenvoorGroendienst:erwerd prijsgevraagd bij zes leveranciers. Het geraamde bedrag is 21 000,00 euro.

  Inschrijfsysteemvrijetijdsdiensten:15000euro. 15pcsenbeeldschermen:20666,33euro.

  Jeugd- Vereffening gemeentelijke jeugdraad vzw: zie ook

  onder bij Opheffing vzw Sportpromotie- Investeringssubsidie KLJ Schoot- Investeringssubsidies Haeidonck: de vzw Haeidonck

  vraagt in naam van Chiro IDOE Hulst en Scouts Baden Powell Hulst investeringssubsidies aan om hun lokalen te vernieuwen.

  SportOpheffing vzw Sportpromotie: het gemeentedecreet bepaalt dat per 1 januari 2014 verzelfstandigde organen die vastgesteld worden als gemeentelijk moeten afgestemd zijn op het gemeentedecreet. De gemeenteraad keurde de ontbinding van de vzw Sportpromotie goed en laat de werking verderzetten als gewone gemeentelijke dienst.

  Werken & Bouwen Goedkeuringaankoopgrondenvoorherinrichting

  schoolomgeving Schoterweg GoedkeuringerfpachtovereenkomstmetvzwDe

  Broeders van Liefde uit Gent voor de uitbreiding van de parking aan de Weggevoerdenstraat

  Overdrachtwaterlopenvanderdecategorieaan provinciebestuur van Limburg en samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot beheer en onderhoud van de waterlopen

  ConcessiebeheerfietssatellietpuntEikelplein Gunstigadviesherstel-enrenovatiewerkenkerk

  Sint-Jozef Werkman in Schoot

  Goedkeuring wegtrac KMo-zone Het Zand, gelegen tussen fabrieksstraat, Hulsterweg en Hofstraat ingevolge verkaveling: BRX Invest bvba (Verbeeck Alex) diende een verkavelingsaanvraag in. Omdat deze verkaveling een uitbreiding van het wegennet inhoudt, verleende de gemeenteraad goedkeuring aan het trac van de weg. Het gaat om gratis grondafstand met een oppervlakte van 1996.31m, om in te lijven bij het openbaar domein.

  Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van een verkaveling aan Paddenhoek (aansluitend aan Rooierbeemden): door de private partners (Het Grondjuweel nv en AVS- Invest nv) werd initiatief genomen voor de ontwikkeling van een nieuwe verkaveling met wegenaanleg binnen het RUP Schoot. Het is een verkaveling met kavels voor open, halfopen

 • 05

  en beperkt gesloten bebouwing met een hoofd- ontsluiting op de Paddenhoek. Er worden eveneens fietsverbindingen voo