Info Bulletin januari 2012

download Info Bulletin januari 2012

of 56

 • date post

  27-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Info Bulletin januari 2012

Transcript of Info Bulletin januari 2012

 • Info DSV jaargang 13 nummer 1 januari 2012 1

  1922 2012

  Clubgebouw DSV, Keurkampstraat 5 7415 DL Deventer. Telefoon 0570 607071

  Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken

  De DSV op het internet: www.dsveno.nl

 • Info DSV jaargang 13 nummer 1 januari 2012 2

 • Info DSV jaargang 13 nummer 1 januari 2012 3

  Het Info-bulletin is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken. Het Info-bulletin verschijnt zesmaal per jaar in een oplage van 300 stuks per keer. Redactieadres: Rolklaver 148, 7422 RC Deventer E-mail pk.zwier@home.nl De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken, opgericht 10 februari 1922, is aangesloten bij de COVS Nederland. Het bestuur bestaat uit :

  Gerhard Langenkamp, voorzitter, 0570-614578 g.langenkamp@home.nl

  Jan Krooshof, secretaris, 0548-363608

  krooshof43@concepts.nl

  Henk Bluemink, penningmeester 06-10932649 henk_bluemink@hotmail.com

  Wim Bronsvoort, 2e penningmeester, Werving en Behoud, 06-10624460

  wimbronsvoort@hotmail.com

  G Duchatteau, 2e voorzitter, Ontspanningscomm., 0570-633867 g.duchatteau@home.nl

  Martijn de Leest, 2e secretaris, Technische Commissie, 06-51920811

  mdeleest@ziggo.nl

  Rudie Boone, Opleiding, waaronder spelregels, 0570-650723 rudieboone@kpnmail.nl

  Correspondentieadres van de vereniging: Beusebergerweg 17, 7451 NG Holten. Bank : Rabobank nr. 31.45.45.700.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 1 januari 2012 4

  .Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training, behalve tijdens

  de Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering.

  Januari 2012 19 20.30 uur zal Jaap Uilenberg onze gastspreker zijn. 26 DSV-quiz. Aanvang 21.00 uur. 28 Jeugdquiz voor D- en E-pupillen (Trefpunt Etty Hillesum lyceum).

  Februari

  02 Behandeling van de spelregels om 21.00 uur. 06 Spelregelwedstrijd om de Jan Visserbokaal in Apeldoorn. 09 Ludieke Jubileum clubavond: Soundmix-playbackshow. 11 Zie programma jubileumcommissie. 16 90e Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur. 23 Kaarten en sjoelen. Aanvang 21.00 uur.

  Maart

  08 Behandeling van de spelregels. Aanvang 21.00 uur. 12 Gala Sportcaf bij Fa. Boerhof in Heeten. Aanvang 20.00 uur. 15 Spreker of praatavond. 22 Praatavond of spreker.

  Wijzigingen voorbehouden

  Inleveren kopie Info uitgave maart 2012, uiterlijk 1 maart 2012

  Jaargang 13, nummer 2 verschijnt 15 maart 2012

 • Info DSV jaargang 13 nummer 1 januari 2012 5

  Van de VoorzitterVan de Voorzitter

  Het kan u niet ontgaan zijn dat ons aller Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken op 10 februari 2012, 90 jaar het levenslicht zal zien. Wat velen niet weten is dat op 13 februari 1920 al een vergadering van Deventer Scheidsrechters is geweest in hotel Duijm, om tot een oprichting te komen van de huidige vereniging. Ook bleek dat er toen een duidelijk verschil was tussen scheidsrechters van de GVB en de KNVB. De KNVB-ers hadden al een bond en de vraag was op 13 februari 1920 of de KNVB-ers er ook niet bijgevraagd moesten worden. Blijkbaar heeft het toen nog 2 jaar geduurd voor het tot een statutaire vereniging kwam. De voorgaande 2 jaar sprak men over een bond. Ik heb als lid van de Scheidsrechtersvereniging Deventer 42 van de 90 jaar meegemaakt en tot op de dag van vandaag geen moment spijt. Aan de vooravond van ons jubileum mag ik met trots en dank-baarheid constateren, dat het een voorrecht is van een dergelijke vereniging voorzitter te mogen zijn. Een vereniging met een pas-sende loyaliteit jegens haar omgeving, zowel voor de COVS met al haar groepen, als de KNVB. Moge dit jubileum bijdragen tot een nog betere verstandhouding en voor verdieping van de vriendschap. Na dit jubileum, zondag 12 februari 2012, zeggen bestuur en leden tegen elkaar: wij gaan samen krachten opdoen voor een goede gang naar de 100 jaar. Wij zijn er rijp voor! Ik hoop u allen te mogen begroeten op het jubileumfeest 11 februari 2012 bij Boode in Bathmen.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 1 januari 2012 6

  Wanneer u deze Info onder ogen krijgt, staat de start van de tweede helft seizoen 2011-2012 voor de deur. Gelukkig hebben velen van de mogelijkheid gebruik gemaakt om het loopvermogen op peil te houden tijdens de winterstop bij de DSV. Ondanks de festiviteiten die de jubileumcommissie heeft ontwikkeld, gaat het normale verenigingsleven gewoon door. Na de spreekbeurt van Jaap Uilenberg is er op 26 januari de DSV-quiz. Op 28 januari heeft de jubileumcommissie een dag voor D- en E-pupil-len op het programma staan. Over 11 februari hoef ik u verder niet te informeren, het dag- en avond-programma zijn voldoende bekend. Op 16 februari wordt de 90ste Algemene Jaarlijkse Ledenverga-dering gehouden in de huiskamer van De Keurkamp, aanvang om 20.00 uur. U zult tijdig de nodige stukken en uitnodiging ontvangen. Vanaf deze plaats wil ik alle sponsoren dankzeggen voor hun spontane toezegging om onze vereniging financieel te ondersteunen en daarbij Erik Nieuwenhuijsen danken voor zijn inzet jegens de DSV. Denk bij nieuwe aankopen aan onze adverteerders, dit wil ik u allen meegeven. Ik wil u ook verwijzen naar onze website www.dsveno.nl. Deze heeft site ziet er meer dan voortreffelijk uit en de werkgroep Informatie-voorziening wil ik vanaf deze plaats complimenteren met het behaalde resultaat. Het team oliebollen bakken in de ruimste zin van het woord, inclusief de interieurverzorgers, wil ik dank zeggen voor wat zij wederom

  Vervolg voorwoord Vervolg voorwoord

 • Info DSV jaargang 13 nummer 1 januari 2012 7

  hebben gepresteerd voor onze vereniging. Hieruit blijkt wederom waarin relatief een kleine vereniging groot kan zijn. Tot slot wens ik allen die ziek of geblesseerd zijn een spoedig herstel toe. Tot ziens op de activiteiten van ons aller DSV en ik wens u allen een prachtig jubileumjaar. Onze lijfspreuk is en blijft : Samen staan wij Sterk Gerhard Langenkamp, Voorzitter

  Vervolg voorwoord Vervolg voorwoord

 • Info DSV jaargang 13 nummer 1 januari 2012 8

 • Info DSV jaargang 13 nummer 1 januari 2012 9

 • Info DSV jaargang 13 nummer 1 januari 2012 10

  Spelregels:Spelregels: 5 vragen van de commissie5 vragen van de commissie

 • Info DSV jaargang 13 nummer 1 januari 2012 11

 • Info DSV jaargang 13 nummer 1 januari 2012 12

 • Info DSV jaargang 13 nummer 1 januari 2012 13

  Om te beginnen voor iedereen die dit leest een heel gelukkig, sportief maar vooral gezond 2012 toegewenst. Zelf heb ik de pech gehad om niet bij het nieuwjaarsbiljarten aanwezig te kunnen zijn in verband met een trainingskamp in Portugal. Maar via deze weg ben ik gelukkig toch in de gelegenheid om iedereen de beste wensen over te brengen. Bij deze! Eind december is bij SV Twello een BOS-cursus afgerond. Onder de deelnemers is ook een aantal mensen uit ons werkgebied. Een van de deelnemers was onze eigen Ronny Broekman die de cursus met goed ge-volg heeft afgelegd. Op de voorlaatste cursusavond heb ik een kort praatje gehouden voor deze groep, prima aangevuld door Ronny overigens, om hen op de hoogte te brengen van het bestaan van en de activiteiten van de COVS in het algemeen en natuurlijk de DSV in het bijzonder. Aangezien, op Ronny en een jongen uit Lochem na, alle deel-nemers als clubscheidsrechter aan de gang gaan, liep en loopt het nog geen storm met aanmeldingen uit deze hoek. Maar goed, je weet: er moet eerst gezaaid worden, voor er geoogst kan worden. In dat verband is het zonder meer een nuttig bezoek geweest. Daarnaast zijn enkele potentile leden/begunstigers benaderd met informatie over onze vereniging, zijn langs de velden mensen aange-sproken en benaderd, en heeft een potentieel lid/begunstiger een club-avond bezocht om sfeer te proeven. Heb je bij jouw voetbalvereniging of in je vrienden/kennissenkring men-sen rondlopen die wellicht bij onze vereniging betrokken willen worden en/of de arbitrage een warm hart toedragen: schroom niet om ze een keer als introduc mee te nemen. Ook kun je natuurlijk altijd bij mij of een van de bestuursleden terecht en deze informatie doorspelen, zodat deze mensen actief benaderd kunnen worden.

  Werving en BehoudWerving en Behoud

 • Info DSV jaargang 13 nummer 1 januari 2012 14

  In de afgelopen periode hebben echter wel een aantal personen hun lidmaatschap c.q. zijn van begunstiger beindigd: - Niek Emaus (maakte geen gebruik van de DSV); - Henk Hemeltjen (verhuizing naar Duitsland); - Mamadou Jalloh (verhuizing); - Wil van der Plas (verminderde mobiliteit). Daartegenover staan gelukkig ook een aantal nieuwe aanmeldingen: Leden: - Evert Gerrits (ex-Fado bestuurder en Club-SR bij SV Twello); - (Gerrit) Jan Hennink (met terugwerkende kracht..); - Hans ten Napel (KNVB-scheidsrechter afkomstig uit Twello). Begunstiger: - Nick Koers. Zoals ook voor alle nieuwe leden en begunstigers geldt: van harte welkom bij onze club. We hopen dat jullie je snel thuis voelen en dat we jullie regelmatig op de clubavonden of andere activiteiten tegenkomen. Verder blijft de commissie Toekomst DSV aan de weg timmeren, ook getuige hun presentatie eind november aan het bestuur, ereleden en leden van verdienste. De plannen zien er goed uit en vanuit Werving en Behoud is er grote bereidheid om, indien gewenst, een rol te spelen in de uitvoering van deze plannen. Dit zal ongetwijfeld worden vervolgd. Het verzoek aan een ieder is verder om ons te informeren wanneer men-sen minder prettige zaken meemaken op het veld, met gezond-heidsproblemen kampen, jubilea vieren of om wat voor reden dan ook aandacht verdienen in het kader van Lief en Leed. Als bestuur proberen wij hier zeer alert op