Info 35, Schooljaar 2015 - 2016

Info 35, Schooljaar 2015 - 2016 page 1
Info 35, Schooljaar 2015 - 2016 page 2
Info 35, Schooljaar 2015 - 2016 page 3
download Info 35, Schooljaar 2015 - 2016

of 3

 • date post

  01-Aug-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Wekelijkse nieuwsbrief van OBS Molenakker te Weert.

Transcript of Info 35, Schooljaar 2015 - 2016

 • Kopij voor de info uiterlijk dinsdag 12.00 uur mailen naar: p.vdbosch@koalaschool.nl

  INFO Jaargang 24, nr. 35 09 juni 2016

  OBS Molenakker 1: Oude Laarderweg 15 - OBS Molenakker 2: Molenakkerdreef 103

  Postbus 10051 6000 GB Weert - 0495-539067 - info@obsmolenakker.nl

  Beste ouders en kinderen.

  Ouderraad, ouderportaal, ouderhulpvrijwel alle acti-viteiten op school worden georganiseerd met hulp van vele ouders.

  Zonder een actieve ouderraad en helpende ouders kun-nen we op OBS Molenakker niet.

  Fijn dat we steeds weer opnieuw op jullie kunnen reke-nen!

  Samen maken we op OBS Molenakker school!

  Veel leesplezier!

  Team OBS Molenakker

  SEO Elke twee weken staat er een nieuwe SEO-poster

  (Sociaal Emotionele Ontw ikkeling)

  centraal in onze school.

  Deze twee weken wordt er aandacht geschonken aan:

  Jij bent vet gaaf!

  Wij feliciteren (alvast).

  Jinte van Gansewinkel 5B 11 juni

  Pieter Hengeveld 6B 12 juni

  Keith Fung A Loi 4a 13 juni

  Don Lemmen 1-2D 15 juni

  Luuk Maassen 4B 15 juni

  Charlotte Rubingh 6a 15 juni

  Maud Schepens 3B 15 juni

  Wij heten welkom. Wij heten Pim Jacobs uit groep 1-2E van harte welkom!

  Pim, wij wensen je een fijne tijd in onze school!

  Overblijfnieuws groep 8 Aan alle ouders/verzorgers van leerlingen groep 8

  We moeten helaas aan het einde van het schooljaar weer afscheid nemen van de leerlingen uit groep 8.

  Wij, als overblijfcommissie, willen hun een goede start wensen op hun nieuwe school.

  In week 25 (20-24 juni) krijgen alle leerlingen van de groepen 8, diegene die een strippenkaart hebben, een brief mee, om de overgebleven strippen te laten uitbe-talen.

  Vult U die zo snel mogelijk in en lever hem in bij het overblijflokaal ML.2 (uiterlijk 8 juli)

  Van leerlingen die een overblijfabonnement hebben,

  wordt het abonnement automatisch stopgezet.

  De overblijfcommissie.

 • Nummer 35 / 09 juni 2016 Pagina 2

  Ouderraad

  Beste ouder,

  Meeleven met de ervaringen van uw kind op school doet u waarschijnlijk allemaal.

  U bezoekt informatieavonden, bespreekt het dagelijkse schoolleven met uw kind en hebt af en toe contact met de leerkracht van uw kind.

  Maar wist u dat u ook kunt meedoen en meedenken in de ouderraad?

  De ouderraad organiseert activiteiten voor leerlingen. Ook denkt de ouderraad mee over zaken die kinderen en ouders direct betreffen, zoals veiligheid en de ouderbijdrage.

  De ouderraad komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar.

  Bent u een ouder die graag betrokken is bij de (nieuwe) school van uw kind, dan is er nog plaats voor u in de ou-derraad. Daarnaast zijn we binnen ons bestuur voor het nieuwe schooljaar ook op zoek naar een penningmeester.

  Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de secretaris:

  Wendy van Heugten, wvheugten@ziggo.nl, tel.nr. 06-21144104.

  Natuurlijk bent u ook van harte welkom op onze laatste vergadering van dit schooljaar. Deze vergadering zal op donderdag 30 juni a.s. om 19.30 uur in het gebouw van Molenakker 1 starten.

  In deze vergadering zullen alle projectgroepen een korte presentatie geven van de georganiseerde activiteiten van het afgelopen schooljaar.

  U bent van harte welkom!

  Met vriendelijke groet,

  De ouderraad

 • Nummer 35 / 09 juni 2016 Pagina 3

  Proficiat! allemaal

  Wat zijn we toch trots op onze leerlingen! Zeker na het lezen van onderstaand bericht:

  Beste leerkracht,

  De uitslag van het praktisch verkeersexamen 2016 is bekend.

  Er zijn uiteindelijk 390 leerlingen gestart. Van hen zijn helaas 15 leerlingen niet geslaagd.

  Gefeliciteerd, al uw deelnemende

  leerlingen zijn geslaagd

  Wij hopen dat volgend jaar weer veel scholen met een goed resultaat meedoen. In 2017 wordt het verkeers-examen gehouden op:

  donderdag 18 mei.

  Tot volgend jaar.

  Veilig Verkeer afdeling Weert-Stramproy

  Kofferbakverkoop Annamolen Keent

  Ouderportaal OBS Molenakker

  Beste ouders,

  Op dit moment hebben vrij-wel alle ouders van onze school zich aangemeld bij ons ouderportaal.

  De ouders die dit nog niet gedaan hebben of die mo-gelijk problemen ondervinden bij het aanmelden zullen door de groepsleerkracht benaderd worden en worden indien nodig geholpen bij de aanmelding.

  Wanneer dit geregeld is kunnen we echt aan de slag met ons ouderportaal en zal al onze communicatie met ouders via het ouderportaal gaan verlopen.

  Denk dan aan:

  korte berichtjes van de leerkracht over een indi-viduele leerling.

  Berichtjes van de leerkracht aan de gehele groep.

  Oproepjes voor hulp via de leerkracht of groeps-ouder.

  Verlofaanvragen

  Absentie- / ziekmeldingen

  Te zijner tijd zullen ook de oudergesprekken via het ouderportaal geregeld gaan worden.

  Ook voor ons als OBS Molenakker is dit een nieuwe tool waar we nog ervaren in moeten worden.

  De komende periode zullen met name de groep van meester Roy en juf Sabine testberichtjes ontvangen. Zo leren we ook zelf het ouderportaal goed te gebrui-ken. (uiteraard proberen we deze testberichtjes tot een minimum te beperken)

  Via deze info zullen we jullie als ouders blijven infor-meren!

  Voor vragen over dit ouderportaal kunnen jullie mailen naar r.vdooren@obsmolenakker.nl

  Jullie krijgen dan zo snel mogelijk antwoord op jullie vragen.

  Succes met het verdere gebruik!

  Team OBS Molenakker weten? Hier vind je extra informatie: www.basisonline.nl/Ouderportaal

  Idee??!! Wil je ons iets speciaals laten weten, wil je iets voor onze school doen, heb je spullen die we zou-den kunnen gebruiken, wil je iets vertellen of laten zien, wil je ons ergens op attenderen enz. enz. Onze digitale ideenbus is hiervoor bedoeld.

  Schrijf een mailtje naar:

  ideeenbus@obsmolenakker.nl.