Info 30, Schooljaar 2013 - 2014

Info 30, Schooljaar 2013 - 2014 page 1
Info 30, Schooljaar 2013 - 2014 page 2
Info 30, Schooljaar 2013 - 2014 page 3
Info 30, Schooljaar 2013 - 2014 page 4
Info 30, Schooljaar 2013 - 2014 page 5
download Info 30, Schooljaar 2013 - 2014

of 5

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Wekelijkse nieuwsbrief OBS Molenakker, Weert

Transcript of Info 30, Schooljaar 2013 - 2014

 • Molenakker 1: Oude Laarderweg 15 Molenakker 2: Molenakkerdreef 103

  Postbus 10051 6000 GB Weert 0495-539067 j.franssen@obsmolenakker.nl Kopij voor de info uiterlijk dinsdag 12.00 uur mailen naar: p.vdbosch@obsmolenakker.nl

  Beste ouders en kinderen

  SEO Elke twee weken staat er een nieuwe

  SEO-poster (Sociaal Emotionele Ontwikkeling) centraal in onze school.

  In de groepen hangen deze posters ook op en daarnaast kom je ze op diverse plekken in onze gebouwen tegen.

  In de groepen wordt extra aandacht gegeven aan onderwerpen van deze posters.

  Deze twee weken wordt er aandacht geschonken aan:

  Tot 10 tellen

  Daar zijn we weer, info 30!

  Ook deze week weer een goed gevulde info met zeer divers nieuws. Dit keer o.a. aan-

  dacht voor de nationale rekendag en natuurlijk onze jarige en nieuwe leerlingen.

  Daarnaast deze week extra veel informatie over buitenschoolse activiteiten.

  Opnieuw een info die het lezen meer dan waard is. Wij wensen iedereen weer veel lees-plezier!

  INF

  OIN

  FO

  INF

  O

  Jaar

  gang

  22

  nr. 3

  0

  Jaar

  gang

  22

  nr. 3

  0

  Jaar

  gang

  22

  nr. 3

  0

  10 a

  pril

  2014

  .10

  apr

  il 20

  14.

  10 a

  pril

  2014

  .

  Paul Haans Gisteren bereikte ons het trieste bericht dat Paul Haans zaterdag 5 april is overleden.

  Paul, vader van oud-leerling Florian en echtgenoot van Marian Dings (Marian, die nog altijd met regelmaat briga-diert) was jarenlang lid van onze Medezeggenschapsraad (MR). Een trouw lid, die met veel inzet, betrokkenheid en op zijn-eigen-wijze een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkelingen van OBS Molenakker.

  Het waren toen stormachtige tijden waarin huisvesting (alweer uitbreiding van de school!!) een vast MR-agendapunt was. Op een bijzonder innemende manier was hij aanwezig. Paul was geen man van veel woorden, maar wel altijd met de juiste woorden.

  We zullen Paul blijvend herinneren als een zeer gewaardeerd MR-lid, maar bovenal als een aimabel mens. Vriend van velen staat op de kaart en dat is meer dan terecht.

  Wij wensen Marian en Florian heel veel sterkte voor nu en de toekomst.

  Directie en team OBS Molenakker

 • Pagina 2 I N F O N R . 3 0 , 1 0 A P R I L 2 0 1 4

  Wij feliciteren (alvast). Elize Peerlings 11 april groep 1-2C

  Juf Sandra

  Keano Jacobs 12 april groep 1-2D

  Kyra van der Heijde 13 april groep 4A

  Cas Vinkes 13 april groep 4B

  Bram Berkenbosch 14 april groep 1-2C

  Iris Bongers 15 april groep 8A

  Maikel Hendrikx 15 april groep 7A

  Loes Kirkels 15 april groep 6A

  Michelle Melissen 15 april groep 1-2D

  Evi Zupancic 15 april groep 8B

  Wilemien (Risse) 15 april

  Fleur Elias 16 april groep 8A

  WST: Herhaalde oproep

  We moeten echt 2 scheidsrechters leveren en hebben nog niemand

  gevonden..

  Beste ouders

  Op vrijdag 16 mei wordt weer het jaar-lijkse Weerter Scholen Toernooi (WST) gehouden op de sportvelden van FC Oda.

  Ook de groepen 7 en 8 van onze school doen daar aan mee.

  Voor het onderdeel voetbal ( kleine veldjes) moet iedere school minimaal 2 scheidsrechters aanleveren die die dag. van 08:45u tot 14:00u wedstrijdjes van een kwartier fluiten. Regelmatig is er een pauze.

  Heeft tijd en zin, geef u naam dan even door aan meester Louis of meester Jos.

  Ps. Opa, ooms, oudere broers (vanaf 16 jaar), tantes zijn natuurlijk ook welkom

  Wij heten welkom...

  Wij heten Tara Verrips uit in groep 1E van harte welkom.

  Tara, wij wensen je een fijne tijd in onze school!

  Nationale Rekendag 1 Op onze school hebben we alle-maal aandacht besteed aan de nationale rekendag!

  Bijzonder was het wel, dat de peuters op bezoek kwamen bij de groepen 1-2 van juf Sandra en juf Sonja. Ze kregen daar een echte rekenles!!

  Bij juf Sandra gingen ze samen met de kleuters van groep 1 blokken sor-teren en tellen, en bij juf Sonja gingen ze tellen hoe oud het lieveheers-beestje was!

  Kortom een geslaagde activiteit: zowel de peuters, kleuters , de leidsters als de juffen, vonden het heel gezellig en goed om elkaar op deze ma-nier te ontmoeten!

  Deze week vinden ook de uitwisselingsbezoeken plaats van de leerkrach-ten naar de peutergroepen: we mogen daar een half uurtje op bezoek komen. De leidsters zelf zijn vorige week allemaal een half uurtje bij de groepen 1-2 op bezoek geweest! Zinvol en goed om op deze manier kennis te maken met elkaar en onze werkwijzen!

  Zo zijn we een echte BREDE SCHOOL!!

 • Pagina 3 I N F O N R . 3 0 , 1 0 A P R I L 2 0 1 4

  Rekendag 2 Levelwerkers geven rekenles.

  Woensdag was het Nationale Rekendag, toen mochten

  de levelwerkers rekenles geven. We kregen het dins-dag te horen en toen moesten we een rekenles verzin-

  nen op basis van de gewone rekenles. We gingen zoe-ken naar spelletjes en probeerde de onderdelen van de rekenles leuker te maken. We deden iets met breu-

  ken, tabellen en SPELLETJES!!! We vonden het heel leuk om een rekenles te geven.

  Robin ,

  Robin,

  Robin ,

  Tim,

  Stan

  en

  Amira.

  Overblijfcommissie Graag willen wij er U er aan herinneren dat per 15 april aanstaande de

  overblijfabonnementen weer automatisch worden gencasseerd.

  Mochten er nieuwe abonnementen of wijzigingen zijn, geef dit dan door vr 15 april aan de overblijfbalie.

  Namens de overblijfcommissie,

  Petra Koppen

  Schoolfotograaf, anders dan normaal! Beste ouders, In tegenstelling tot andere jaren gaan we de schoolfotos die aanstaande maandag gemaakt gaan worden op school verkopen. In week 17, de week van 21 april, is er op onderstaande dagen de gelegenheid om de fotopakketten te komen bekijken en direct, contant, te kopen (graag zoveel mogelijk gepast betalen). Een compleet pakket kost 9.00. Dinsdagmiddag 22 april van 14.30 -15.00 uur Woensdagochtend 23 april van 8.30 - 9.00 uur en van 12.00 - 12.30 uur Donderdagmiddag 24 april van 14.30 - 15.00 uur Vrijdagochtend 25 april van 8.30 - 9.00 uur en van 14.30 - 15.00 uur Dit vindt plaats op Molenakker 1! OR Commissie Schoolfotograaf

  Thema-avond OR Uitnodiging infoavond cyberpesten en chatten

  Donderdag 17 april, 19.30-21.30 uur.

  Onze kinderen groeien op in een digitaal tijdperk vol met nieuwe mogelijkheden. Via het internet ligt de wereld let-terlijk aan hun voeten.

  Internet biedt prachtige nieuwe mogelijkheden, kennis is met een druk op de knop onder handbereik. En dan te be-denken dat al deze ontwikkelingen nog maar in de kinder-schoenen staan..

  Wat kunt u donderdag 17 april verwachten op het gebied van moderne media;

  o.a. cyberpesten, chatten, telefoongebruik... Een ongeveer 2 uur durende interactieve presentatie over hoe je nu als ouders moet omgaan met kinderen die inter-net en de telefoon ontdekt hebben.

  Het maakt niet uit in welke groep uw kind zit. Kinderen gaan van jongs af aan al spellen spelen en surfen op internet. Dus een leerzame avond!

  Geef je op door een mailtje te sturen naar:

  or@obsmolenakker.nl opgeven kan tot en met vrijdag 11 april.

  (geef a.u.b. aan met hoeveel personen je komt)

 • Pagina 4 I N F O N R . 3 0 , 1 0 A P R I L 2 0 1 4

  www.gratiskinderboek.nl Ter informatie.

  Al 3 jaar is www.gratiskinderboek.nl een site voor kinderen met dyslexie en leesproblemen. Alle e-boeken kunnen er gratis gedownload worden en dat is al door meer dan 100.000 keer gedaan. De reacties zijn lovend en kinderen le-zen de boeken graag.

  www.gratiskinderboek.nl is een onderdeel van Stichting Lezen is Gezond en wordt aanbevolen door:

  - het Steunpunt Dyslexie van het Steunpunt Passend Onderwijs

  - het Expertise Centrum Nederlands

  - de Nederlandse Dyslexie Vereniging

  - de Belgische Dyslexie Vereniging

  Hoe meer kinderen de kans krijgen om te lezen, hoe beter het is. Mogelijk draagt deze site hieraan bij. Veel leesplezier.

  Volleybal; iets voor jou? Volleybal is een gezellige teamsport voor elke leeftijd en op ieder niveau. VC Weert staat voor Volleybalclub Weert en bestaat uit leden van 6 tot 66 jaar. Het eerste damesteam speelt al ja-ren in de eredivisie van Nederland. Verder heb-ben we op dit moment 13 jeugdteams, waarin kinderen met veel plezier volleyballen.

  Maar wellicht is volleybal ook iets voor jou! In de maand april organiseert VC Weert twee acti-viteiten, waarbij we hopen dat er veel basis-schooljeugd aan gaat meedoen. In samenwer-king met de gemeente Weert en Punt Welzijn organiseert VC Weert in het kader van de Week van de Sport op 23 april een inlooptraining voor de basisschooljeugd in sporthal Aan de Bron van 14.00 uur tot 16.00 uur.

  Ook neemt VC Weert deel aan de vakantiepas in de voorjaarsvakantie. Hierbij kun je op 30 april meedoen aan nog een inlooptraining voor de basisschooljeu