Info 24, Schooljaar 2015 - 2016

download Info 24, Schooljaar 2015 - 2016

of 8

 • date post

  26-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Wekelijkse nieuwsbrief van OBS Molenakker te Weert.

Transcript of Info 24, Schooljaar 2015 - 2016

 • Kopij voor de info uiterlijk dinsdag 12.00 uur mailen naar: p.vdbosch@obsmolenakker.nl

  INFO Jaargang 24, nr. 24 10 maart 2016

  OBS Molenakker 1: Oude Laarderweg 15 - OBS Molenakker 2: Molenakkerdreef 103

  Postbus 10051 6000 GB Weert - 0495-539067 - info@obsmolenakker.nl

  Beste ouders en kinderen.Beste ouders en kinderen. Volgende week is het dan eindelijk zover: De jaarlijkse projectweek gaat weer van start.

  Na een gedegen voorbereiding zijn we er helemaal klaar voor.

  Bij voorbaat willen we iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegeholpen aan deze voorbereidingen heel hartelijk bedanken.

  Samen maken we op OBS Molenakker school!

  Veel leesplezier!

  Team OBS Molenakker

  SEOSEO Elke twee weken staat er een nieuwe SEO-poster

  (Sociaal Emotionele Ontwikkeling)

  centraal in onze school.

  Deze twee weken wordt er aandacht geschonken aan:

  Een bijzonder feest

  Wij feliciteren (alvast).Wij feliciteren (alvast).

  Elysha Smeets 10 maart 6A

  Lynn van Bree 11 maart 1-2C

  Britt Ras 11 maart 7B

  Daan Ras 11 maart 4B

  Mare Wolfs 11 maart 3A

  Robin van den Boogaert 12 maart 6A

  Faya Tulfer 12 maart 5B

  Joep Cruijssen 13 maart 7-8A

  Noa Verspeek 14 maart 6B

  Juf Marij 15 maart

  Luc Lambrichts 16 maart 7-8A

  Jordi Springer 16 maart 6B

  Welkom!Welkom!

  Wij heten Raf Driessen uit groep 1A van harte welkom in onze school.

  Raf, wij wensen je een fijne tijd in onze school!

 • Nummer 24 / 10 maart 2016 Pagina 2

  Brandweer op bezoekBrandweer op bezoek Afgelopen donderdag kwam de opa van Charlotte Beesems in de groep vertellen over de brandweer.

  De kleuters van juf Sonja zijn al een paar weken over dit thema aan het werken, en het was dus bijzonder boeiend om een echte brandweercommandant te ho-ren vertellen hoe het allemaal in het echt eraan toe gaat!

  We konden ook allemaal onze vragen stellen. Het was heel leerzaam!

  Dank u wel opa van Charlotte!

  Groep 1-2 D

  Vragenlijst Vragenlijst -- monitormonitor Dinsdag hebben jullie van ITS een vragenlijst ontvan-gen. Eerder hebben wij jullie hierover per mail genfor-meerd. Om een goed beeld te krijgen zou het fijn zijn als iedereen de vragenlijst invult.

  Alvast dank.

  Zoals afgesproken zullen wij jullie t.z.t berichten over de uitkomsten.

  Projectweek Lekker FitProjectweek Lekker Fit Volgende week staat ons schoolprogramma volledig in het teken van bewegen en gezonde voeding. Met zn allen maken we er een mooie en leerzame week van.

  Leerkrachten zijn druk doende met voorbereidingen van het speciale lespro-gramma

  Veel gastsprekers hebben toegezegd, waaronder oud-leerlingen

  Diverse workshops/clinics staan gepland

  De opening is /wordt zoals altijd speci-aal

  Het vignet gezonde school wordt maandag aan ons overhandigd

  De overblijfcommissie levert lunchideen aan

  Ook Kinderopvang Humanitas heeft ex-tra aandacht voor dit thema.

  Donderdagavond 17 maart is er een speciale ouderavond in Molenakker 2 (geef je op!!!)

  Kom naar de Open Dag op 20 maart (van 10.00-12.00 uur)

  Wil je alsnog - een bijdrage leveren (over bewegen of voeding), neem dan contact op met de leerkracht.

  Idee??!! Wil je ons iets speciaals laten weten, wil je iets voor onze school doen, heb je spullen die we zou-den kunnen gebruiken, wil je iets vertellen of laten zien, wil je ons ergens op attenderen enz. enz. Onze digitale ideenbus is hiervoor bedoeld.

  Schrijf een mailtje naar:

  ideeenbus@obsmolenakker.nl.

 • Nummer 24 / 10 maart 2016 Pagina 3

  Veel bewegenVeel bewegen Het hoeft geen uitleg dat veel bewegen goed en gezond is. In onze school besteden we daar natuurlijk niet alleen aandacht aan tijdens de projectweek. Dat doen we het hele jaar door. Zo ook in de Kinderopvang Humani-tas. Lees verder :

  Buitengewoon bewegen bij de BSO

  Wat is het?

  Het tegenovergestelde van beweging is bewegingsarmoede en dit is een groot probleem bij de hedendaagse jeugd. Kinderen

  zitten vooral stil en bewegen veel te weinig omdat onze maatschappij daartoe minder uitnodigt.

  Te weinig beweging, waardoor je minder fit bent, kan een oorzaak van sportblessures bij kinderen zijn. Dat blijkt uit het Trend-

  rapport Bewegen en Gezondheid 2000-2014, dat minister Schippers naar de Kamer stuurde. Het aantal sportblessures neemt

  in alle leeftijdscategorien toe, maar voornamelijk bij kinderen en jongeren, aldus RTL Nieuws. Een gezonde leefstijl is dus

  belangrijk.

  Bewegen zorgt ervoor dat negatieve gevoelens als stress gereguleerd worden en dat kinderen een gezonde uitlaatklep hier-

  voor hebben. Met name wanneer beweging gecombineerd kan worden met buiten zijn, helpt dit kinderen erg om tot rust te

  komen. Juist buiten, in de natuur, vinden veel mensen - en dus ook kinderen - hun rust. Het is belangrijk dat kinderen zelf ont-

  dekken wat bewegen is en wat er zo leuk aan is.

  Wat willen we bereiken?

  Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook op de BSO voldoende bewegen. Daarvoor is sport een goed middel. Met sporten

  leren kinderen samenspelen en samenwerken. Dat is goed voor hun ontwikkeling, concentratie en zelfvertrouwen. Het leren

  omgaan met grenzen, samenwerken als team en incasseren van tegenslagen (verliezen) levert nuttige ervaringen op. Kin-

  deren leren daarvan, niet in de laatste plaats over henzelf.

  Bewegen op de BSO kan kinderen helpen om te ontdekken wat ze leuk vinden, om te ervaren dat ze dingen kunnen waarvan

  ze geen weet hadden. Het kan ook een stimulans zijn om buiten BSO-tijd een bepaalde sport te gaan doen. Daarbij is het be-

  langrijk dat kinderen kunnen kiezen wat ze doen, BSO-tijd is immers vrije tijd.

  Net als bij andere beslissingen nodigen we kinderen uit om inspraak te leveren bij wt er op het activiteitenprogramma komt.

  Bovendien zijn ze al heel goed in staat om zelf activiteiten te leiden en uit te voeren en die kans krijgen ze bij ons, ook als het

  gaat om bewegingsactiviteiten.

  Voor alle duidelijkheid: bewgen is mr dan sporten. En niet ieder kind is gek op sport Buiten avontuurlijk bezig zijn in na-

  tuurplekken bij de BSO of op ontdekking door de wijk: met dit soort activiteiten en spel zorgen we ook ervoor dat kinderen in

  beweging komen.

  Wat we doen!

  Door bewegen op te nemen in het programma laten we zien dat het een belangrijk onderdeel is van een gezonde leefstijl. Het

  gaat hand in hand met ons gezonde voedingsbeleid.

  We bieden minstens n keer per week een bewegingsactiviteit. In de schoolvakanties komt dit ook terug, dan is er ruimte

  voor grotere (langer durende) activiteiten.

 • Nummer 24 / 10 maart 2016 Pagina 4

  (Vervolg)(Vervolg)

  Buitengewoon bewegen met peuters / Bewegingsspelletjes met peuters

  Wat is het?

  Peuters zijn veel en graag in beweging. Ze leren door te bewegen. Bijvoorbeeld het inschatten van afstanden, wat hun lichaam

  allemaal kan, het opbouwen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van hun zintuigen. Bij peuters houdt dit in dat ze leren

  springen, hinkelen, huppelen, fietsen en ze ontwikkelen hun evenwichtsgevoel steeds verder. In de peuterleeftijd merken we

  dat kinderen bewegen op muziek superleuk vinden. Bewegen gebeurt niet alleen maar tijdens het activiteitengericht werken!

  Het betekent ook dat we niet steeds aan tafel zitten, dat kinderen zelf op de commode mogen klimmen en dat ze bijvoorbeeld

  mogen helpen met boodschappen uitpakken, tafel dekken en dergelijke. (Buiten) bewegen zorgt ervoor dat negatieve gevoe-

  lens als stress gereguleerd worden en dat kinderen een gezonde uitlaatklep hiervoor hebben. Met name wanneer beweging

  gecombineerd kan worden met buiten zijn, helpt dit kinderen erg om tot rust te komen. Juist buiten, in de natuur, vinden veel

  mensen - en dus ook kinderen - hun rust.

  Daarnaast is bewegen natuurlijk een belangrijke pijler onder het voorkomen van overgewicht, iets wat in deze tijd flink onder de

  aandacht is. Zo blijkt uit onderzoek dat kinderen van ouders die bij hun huis een tuin hebben, op latere leeftijd minder overge-

  wicht hebben. Ook zien we tegenwoordig steeds meer kinderen met een beweegachterstand, vaak veroorzaakt door veel ver-

  voer met de auto of in de kinderwagen, veelvuldig TV kijken enzovoort. Door jonge kinderen in contact te laten komen met al-

  lerlei vormen van beweging leren ze wat ze wel en niet leuk vinden en zijn ze geneigd een sport te kiezen die goed bij hen

  past.

  Wat willen we bereiken?

  We willen bereiken dat kinderen alle ruimte krijgen om hun motoriek en evenwichtsgevoel te ontwikkelen. En dat ze hiervan

  kunnen genieten! We volgen hun ontwikkeling via Kijk mij nou.

  Wat we doen!

  Bewegen komt meerdere malen per week terug op het activiteitenaanbod en dus op het activiteitenbord;

  De activiteiten worden zowel buiten als binnen aangeboden;

 • Nummer 24 / 10 maart 2016 Pagina 5

  (Vervolg)(Vervolg)

  Buitengewoon bewegen met babys

  Wat is het?

  Bewegingsvrijheid is belangrijk voor de motorische ontwikkeling van kinderen. De basis voor een goede motorische ontwikke-

  ling wordt al in de eerste zes maanden van het leven gelegd.

  Een baby zal tijdens het spelen de cordinatie en spierkracht moeten ontwikkelen en bereidt zich op die manier voor op