Info 2013 2014 site

download Info 2013 2014 site

of 36

 • date post

  17-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.326
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of Info 2013 2014 site

 • 1. Omslag Organogram

2. INFOGIDS 3 Voorwoord Beste bestuursleden, Als bestuurslid van een jongerenvereniging die aangesloten is bij de PJG is het handig om alle basisinformatie van PJG en GAJK in een boekje bij elkaar te hebben. Daarom ontvang je van ons de nieuwe infogids van Plattelands Jongeren Gelderland. Het seizoen 2013-2014 gaat weer een leuk seizoen worden. Doordat de provinciale werkgroepen weer vol zitten met nieuwe bestuurders, nieuwe ideen en nieuwe energie gaat er een hoop werk verzet worden. En dit alles om jullie te kunnen faciliteren in het besturen van je vereniging maar ook om jongeren te bereiken die op dit moment nog niet bereikt worden. Daarnaast zijn wij begonnen met de PJ Academy. Verderop in deze gids lees je hier meer over, maar nu toch alvast een tipje van de sluier. Met de PJ Academy willen we zoveel mogelijk jonge bestuurders bereiken die meer willen doen dan alleen vrijwilligerswerk. Daarom bieden we expertmeetings en inspiratiebijeenkomsten aan en kunnen jongeren meedoen aan de Europass. Hierdoor kan je een officieel certificaat krijgen die jouw ervaring en kennis, opgedaan tijdens je vrijwilligerswerk, verzilverd! Tot slot wil ik nog even aandacht op de afgelopen maanden waarin het plattelands jongerenwerk op de kaart is komen te staan. Dankzij vele vrijwilligers, jullie aanwezigheid en ontzettend veel steun van allerlei organisatie hebben we 1 maart 2013 een heel bijzonder evenement weten te organiseren, namelijk ons 100 jarig jubileum. Zonder jullie hulp door onder andere het verspreiden van berichten via Twitter, Facebook en Website was dit jubileum nooit geslaagd. Ook super om te zien dat er zelfs bussen geregeld werden om met hele verenigingen naar Toldijk af te reizen. Als bestuur heeft ons dit evenement de nodige energie gekost, maar ook zeker veel opgeleverd! Heb je nog vragen aan ons, wil je hulp of inspiratie! Vraag het ons. Je kunt altijd bellen of mailen met bestuursleden of het kantoor. De contactinformatie staat verderop in deze gids. Voor nu genoeg geschreven. Ik wens jullie allemaal een goed seizoen toe! Namens Plattelands Jongeren Gelderland, Robert ter Maat Voorzitter Jubileum PJG 100 jaar. Toespraak Robert ter Maat (voorzitter PJG) 3. 4 INFOGIDS Inhoud Infogids 2013 - 2014 Omslag 1 Organogram 1 Voorwoord 3 Inhoud Infogids 2013 - 2014 4 Wat is PJG? 5 Hoe werkt het in de praktijk? 6 Dagelijks Bestuur PJG 7 PJG bestuur 7 GAJK bestuur 7 Wat doen we in seizoen 2013 - 2014 8 ALV 2014 8 Appie Happie 8 Bestuur on Tour 8 GAJK-dag 8 Ladiesnight 8 PJG en regiobijeenkomsten PJG 8 GAJK en agrarische ledenavonden 9 Vergaderschema 2013 - 2014 9 PJ Academy 10 Expertmeeting: Genereren van nieuwe inkomstenbronnen 10 Inspiratiebijeenkomst: Jij en de maatschappij 10 Expertmeeting: Duurzaam verenigen 11 Inspiratiebijeenkomst: Geef kleur aan je vereniging! 11 Adviesgesprekken 11 Europass 12 Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) 13 AgroEnergiek 13 Bewust Ondernemen 13 Eten bij de Boer 13 Remmen met Gassen 14 Plattelandsjongeren.nl 14 Landjepik 15 Jullie zijn Geweldig! 15 Contributie 16 Wat krijg je voor de contributie? 16 Verzekering 17 Wat te doen bij schade 17 KOPY voor ledenbladen en de nieuwsbrief 18 PJG kantoor 18 PJG en GAJK worden ondersteund door: 18 Adressen 19 OVERZICHT Plattelandsjongerenverenigingen AJKs en JAVs 34 KIS ledenadministratie 34 4. INFOGIDS 5 Wat is PJG? PJG staat voor Plattelands Jongeren Gelderland: een zelfstandige, provinciale vereniging voor en door jongeren van het platteland. Onze 28 lidverenigingen worden namelijk bestuurd door jongeren die activiteiten organiseren voor jongeren in hun directe omgeving. Naast algemene lidverenigingen zijn een aantal van de lidverenigingen Agrarisch Jongeren Kontakt of Jonge Agrarische Vrouwen. Algemene lidverenigingen hebben soms agrarische commissie. De agrarische jongeren houden zich voornamelijk bezig agrarische informatie avonden, maar ook met activiteiten. Binnen de PJG worden zij ondersteund door het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt. Wat is onze missie? De missie van de Plattelands Jongeren Gelderland is om het platteland leefbaar en aantrekkelijk te houden voor (agrarische-) jongeren en het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren bij hun leefomgeving. Wat is onze visie? Het realiseren van de missie zal vooral moeten gebeuren op plaatselijk niveau. De PJG zal vooral voorwaarden scheppen. Voorwaarden waardoor jongeren zelf in staat zijn om zich te ontwikkelen, hun verborgen talenten aan te boren, elkaar te ontmoeten en lol te hebben. Op deze manier kunnen jongeren zelf en bewust een bijdrage leveren aan hun leefomgeving. De PJG gaat uit van de kracht van de jongeren, het eigen enthousiasme en eigen verantwoordelijkheid om actief deel te nemen aan de maatschappij. In het realiseren van de missie voor agrarische jongeren zal de PJG de jongeren in staat stellen om hun (toekomstige) bedrijf te ontwikkelen zoals zij dat willen. Om de jonge agrarirs hierin een goede keus te kunnen laten maken biedt de PJG kennis aan. Kennis over ondernemerschap, bedrijfsontwikkeling en bedrijfsovername. Wat is onze strategie? Lidverenigingen van PJG worden ondersteund met trainingen en advies over uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de vereniging. PJG is naar lidverenigingen informatievoorzienend over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe contacten in het werkveld of het aanbod van training en cursussen door externe partijen. Hierbij willen wij inspireren en motiveren tot het organiseren van meer maatschappelijk georinteerde activiteiten. We brengen onze lidverenigingen bij elkaar in regiobijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke knelpunten te bespreken en regionale samenwerking te verbeteren. AJKs en JAVs worden door het Gelders Agrarische Jongeren Kontakt (GAJK) benaderd. Zo ondersteunt GAJK de AJKs om actief aan de slag te gaan met actuele, interessante themas voor de agrarische sector. Veelal gebeurt dit in samenspraak met het NAJK of andere externe partijen. In verschillende ledenavonden komen zo sectorbrede onderwerpen aan de orde. Wanneer specifiek sector gerichte themas behandeld worden, wordt er een werkgroep ingezet. In 2013 is de werkgroep Mestbeleid opgezet. 5. 6 INFOGIDS PJG is bewust bezig met het leggen en onderhouden van contacten met plattelandsgemeenten. Veelal worden hier de lokale lidverenigingen bij betrokken. Hierdoor wordt jongerenparticipatie gestimuleerd. Tot slot behartigt de PJG de belangen van de verschillende doelgroepen bij verschillende organisaties en overheden, dit met het oog op onze missie en visie. Hoe werkt het in de praktijk? Om de missie na te streven en de strategie uit te voeren krijgt PJG jaarlijks een subsidie van de provincie Gelderland. Dit gaat in het potje project PJG. In dit project vallen eigenlijk alle activiteiten waarvan jullie ons kennen: PJ Academy, regiobijeenkomsten, provinciale avonden, contact met gemeenten, aspirantenwerk, maatschappelijke stages en nog veel meer. Naast het project PJG voert PJG ook andere projecten uit en organiseert het activiteiten. Deze projecten sluiten altijd aan bij de missie en visie van de PJG en passen binnen de strategie. Voorbeeld van deze projecten/activiteiten zijn: Jubileum PJG 100 jaar, stand op Farm & Country Fair. en voor wie precies: Project PJG is vooral gericht op jullie, de lidverenigingen en zijn bestuurders. De overige projecten kunnen ook gericht zijn op plattelandsjongeren in het algemeen. De doelgroep van de PJG zijn jongeren tussen de 16 en 35 jaar, wonend in een dorp op het platteland. De jongeren zijn zowel agrarisch als niet-agrarische genteresseerd en bij voorkeur aangesloten bij een lidvereniging. 6. INFOGIDS 7 Dagelijks Bestuur PJG Het Dagelijks Bestuur van PJGelderland bestaat uit bestuurders van het PJG-bestuur en het GAJK-bestuur. In dit bestuur nemen de volgende personen zitting: Robert ter Maat voorzitter Niek Groot Wassink secretaris Mark Hoftiezer penningmeester Dirk Slagman algemeen bestuurslid Zij houden zich o.a. bezig met de financile zaken, lange termijn planning, personeelszaken, projecten en de algemene ledenvergadering. PJG bestuur Het PJG bestuur bestaat uit: Ruben van Dommelen, Simone Jansen, Robert ter Maat, Annemiek Riefel, Mark Hoftiezer Het PJG bestuur functioneert als aanspreekpunt voor algemene afdelingen. Officieel is het PJG bestuur een werkgroep binnen de organisatie. De taken die het PJG bestuur heeft zijn: Contacten leggen en onderhouden met algemene afdelingen; Contacten onderhouden met PJ.nl aangaande afdelingondersteuning; Organiseren van algemene regiovergaderingen; Uitvoeren van taken bij projecten; Belangenbehartiging van plattelandsjongeren bij provinciale overheid, plattelandsjongeren.nl en het bedrijfsleven. GAJK bestuur Het GAJK is het aanspreekpunt voor agrarische afdelingen en agrarische commissies. Officieel is het GAJK een werkgroep binnen de vereniging Plattelands Jongeren Gelderland. De taken die het GAJK heeft zijn: Contacten leggen en onderhouden met agrarische afdelingen; Contacten onderhouden met NAJK aangaande afdelingondersteuning; Organiseren agrarische provinciale vergaderingen; Uitvoeren van taken behorende bij projecten; Belangenbehartigen van jonge agrarirs bij provinciale overheid, NAJK en het bedrijfsleven. Het GAJK bestuur, v.l.n.r., bestaat uit: Dirk Slagman Nardy Kning Suzanne Ruesink (vicevoorzitter) Beli den Hartog Niek Groot Wassink (voorzitter) Lisette Arends Edward Satkowski 7. 8 INFOGIDS Wat doen we in seizoen 2013 - 2014 ALV 2014 De Algemene Ledenvergadering van PJG/GAJK is op donderdag 17 april 2014. Appie Happie In 2014 wordt het Appie Happie zaalvoetbaltoernooi georganiseerd op zondag 26 januari 2013. Hiervoor worden alle afdelingen uitgenodigd. De uitnodiging volgt, maar de datum staat vast! Bestuur on Tour Ook in het seizoen 2013-2014 gaan de provinciale bestuurders aan de slag met Bestuur on Tour. De bedoe