Inclusief editie #1Talentontwikkeling in de 21e eeuw

download Inclusief editie #1Talentontwikkeling in de 21e eeuw

of 90

Embed Size (px)

description

Academische inflatie en automatisering Economische samenwerkingsorganisatie OESO voorspelt dat in het jaar 2020 China, Argentinië, Brazilië, India, Indonesië, Rusland, Saoedi-Arabië en Zuid-Afrika bijna 40% meer hoogopgeleiden hebben dan de 34 OESO-landen samen. Daarnaast geeft een studie van de Oxford Martin School aan dat de komende 20 jaar 47% van al onze banen geautomatiseerd worden. Welke invloed heeft dit op talentontwikkeling binnen het onderwijs en bedrijven? Het antwoord lijken we niet te moeten zoeken in Den Haag, waar het debat gedomineerd wordt door financieringsproblemen en de fixatie op toetsscores. Moeten we het antwoord wellicht dichterbij onszelf zoeken? Ontdek dit en meer tijdens de eerste editie van Inclusief: talentontwikkeling in de 21e eeuw. Geleid door dagvoorzitter Robert de Groot benaderen drie uiteenlopende sprekers elk in 18 minuten talentontwikkeling nu en in de toekomst.

Transcript of Inclusief editie #1Talentontwikkeling in de 21e eeuw

 • Talentontwikkeling in de 21e eeuwOntdek een andere kijk op talentontwikkelingInclusief seminar

 • 16.00Opening16.10De weg naar Excellentie Gerard aan de Stegge16.30Talentgerichte systemen Gert-Jan Egberink16.50Pauze met een hapje17.10Kansen van generatie Y Bob Egberink17.45Vragen18.00Borrel

 • The BeatlesPaul McCartney

 • VirginRichard Branson

 • operasterSusan Boyle

 • serial entrepreneurHenny van der Most

 • reflectie 21e eeuwErfenis

 • ontwikkeling en innovatieherbestemming

 • industrile revolutieindustrile hoogtij

 • behoeftegeschoolde arbeid

 • ontwikkelfocusindustriel model

 • geldende systeemprincipesverbruik, massa en groei

 • geldende systeemprincipescontrole, optimalisatie en maakbaarheid

 • geldende systeemprincipeseenheid en standaardisatie

 • geldende systeemprincipesde algemene standaard borgen

 • geldende systeemprincipeseen systeem dat op zichzelf focust

 • geldende systeemprincipesgeen ruimte voor uitzonderingen

 • constateringHaarscheuren

 • trendAsia

 • trendAutomatisering

 • trendAbundance

 • een alternatief systeemontwikkelen

 • een alternatief systeemuit de blamegame

 • een alternatief systeemtools zonder backfire

 • Gerard aan de SteggeDe weg naar Excellentie

 • Laten groeien

 • Tijdlijn2006 - 2008Rekenen, taal en begrijpend lezen2000 - 2006BAS2008 - 2010ICT ontwikkelingen2010 - 2014Kwaliteit en zorg2014 >Talenten

 • Organisatie: Bouwen aan Adaptieve School BAS is het fundament

 • Samenwerking

 • Visieontwikkeling

 • Schoolorganisatie tot 2006 Strategie, structuur en cultuur is vastgelegd en geborgd

 • Lectoraat Preventie van LeesproblemenLector Dr. Thoni Houtveen (HU)Drs. Lucie Spreij (SvO)Drs. Marlou Jansen (Fontys)Anneke Smits (Windesheim)Lezen Taal en Rekenen Lezen IS Top project

 • Onzekerheid en twijfels

 • LIST-project leesprotocol geborgd in BASDoel inspectie: 95% van de bao-leerlingen en 80% van de sbo-leerlingen verlaten de school functioneel geletterd

  Door middel van:verbeteren van leesonderwijs op leerkracht- en schoolniveauvergroten van veranderingsvermogen van scholen

 • Individuele ondersteuning

 • SamenwerkingVerantwoordelijkheid delen om elkaar te helpen nieuw gedrag te lerenOrganisatie: structuur versus cultuurIntensiteit: van zwakke tot sterke koppelingBron: contrived versus collegial

 • ICT 2008 - 2010: Mariaschool London 2010

 • ConcernsBegrip concern (bekommernis of betrokkenheid) verwijst naar zorgen, vragen, emoties in verband met een bepaalde vernieuwingDrie fasen van betrokkenheidZelf: kan ik het wel?Taak: doe ik het wel goed?Ander: wat levert het op voor leerlingen

 • participatie Meebeslissen

 • ICT Visie bij BAS niet bij TOF

 • resultaat Ontwerpend leren geborgd in onze organisatie BAS

 • Kwaliteit=opbrengstgericht werken Leerroutes Onderwijsprofiel

 • Omgaan met verschillen Convergente differentiatie

 • Stimuleren reflectie

 • Welke leerkrachtvaardigheden geven vooral betere resultaten?De combinatie van:Effectieve instructieGoed omgaan met verschillen tussen leerlingen (convergente differentiatie)Effectieve feedbackDoelmatige klassenorganisatie

 • Talenten en toekomst zichtbaar maken

 • Transformatief leiderschap

 • Tot slotexcellentie vraagt innovatie

 • Bouwstenen entussenevaluatie

  StrategieArchitectuur / management StructuurProcessen en organisatie CultuurLeiderschap basisvaardig- heden MensenCompetentie vaardigheden MiddelenICT, geld faciliteiten ResultatenPortfolio effecten Groei en veranderingStructuurCultuurMensenMiddelenResultatenVerwarringStrategieCultuurMensenMiddelenResultatenChaosStrategieStructuurMensenMiddelenResultatenWeerstandStrategieStructuurCultuurMiddelenResultatenOngerustStrategieStructuurCultuurMensenResultatenFrustratieStrategieStructuurCultuurMensenMiddelenNutteloos

 • Zonder betrokkenheid Geen excellentie

 • Gert-Jan EgberinkTalentgerichte systemen

 • unieke klant

  professionalhier en nuinteresse

 • unieke klant

  professionalbeleidprocedureformatgeldtijdkwaliteithier en nu

 • unieke klant

  professionalbeleidprocedureformatgeldtijdkwaliteithier en nuinteresse

 • Flip the system!lerarenschoolleidingbestuurinspectieministerieministerieinspectiebestuurschoolleidingleraren

 • Toename eigenaarschapAfname eigenaarschapafschuivenverantwoordelijkheidFlip the system!lerarenschoolleidingbestuurinspectieministerieministerieinspectiebestuurschoolleidingleraren

 • Schooloverstijgend onderwijsLeren door te doenDoelgerichtActiefEnthousiastOnderzoekendVerbindendSamenwerking tussen scholen, ouders en leerlingenAanvulling op uitstroomprofielTechniekcursusZichtbare toekomstKWTOOonsOntwikkeling van nieuwe onderwijsconceptenSchool voor de toekomst

 • Gastles van Andre KuipersEen eigen raket bouwen met handvaardigheidEen dag meekijken in een lab bij de UTik doeEen omgeving creren waarin kinderen kunnen onderzoeken, ontdekken en ervaren wat hun talenten zijnbeleven ~ ervaren ~ doenervarenik wilDoor vragen te stellen en op creatieve wijze kinderen hun toekomst zichtbaar laten makenzichtbaar makenik kanHet toetsen van cognitieve mogelijkheden om het niveau van de droom inzichtelijk te makenlezen ~ schrijven ~ rekenenfaciliterenZichtbare toekomstDeze drie elementen vormen samen een completer beeld van de leerroute die in 8 jaar wordt afgelegd en dient als basis voor het advies dat elk kind na de basisschool ontvangt.

 • anders denkenKWTO TechniekcursuswaaromMeer belangstelling en verwondering voor techniek kweken experimenterenmet verschillende soorten techniek in samenwerking met het bedrijfsleveninspiratieLeraar in staat stellen en te inspireren om technieklessen te geven

 • de smaak van arabische passiePauze met een hapje

 • de smaak van arabische passiePauze met een hapje

 • Bob EgberinkKansen van generatie Y

  Ewald Engelen: Luie flikkers.

  2000 maandagen.

  140.000 jonge werklozen in Nederland; 75 miljoen wereldwijd.

  Op de stapel.

  De Correspondent: De overheid geeft 7 miljard uit aan het trainen van werklozen.

  In China studeren jaarlijks bijna 7 miljoen hoogopgeleiden af.

  De komende 20 jaar zullen 47% van al onze banen geautomatiseerd worden.

  Door de strategie te veranderen, verandert de mindset.

  Professional Rebel: Wij geloven in mensen die binnen hun vakgebied kleine of grote revoluties initiren en verwezenlijken.

  Globalisering:We zijn steeds afhankelijker van elkaar.

  (Matt Ridley - The Rational Optimist)Gemiddelde menselijke levensduur x2;Het gemiddelde inkomen per hoofd x3;Kindersterfte daalde x10;Levenskosten 10 tot 1000-voudig gedaald.

  We staan op de schouders van reuzen.

  Jeroen van Baar:De keerzijde is dat veel jonge mensen hoge verwachtingen van zichzelf hebben, en ook niet zo goed weten op welk gebied ze die moeten waarmaken.

  Een omgeving om vooruit te vallen.

 • Learning by doing

  Zelfkennis, zelfvertrouwen, focus en praktijkervaring

 • MindsetVaardigheidToepassingKapitaliserenOntdekkenEigen maken

 • Kees Hendriksen - Pionier Inc. AcademieHet is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat ik zoveel ideen heb. Het is een kwaliteit van mij. Als ik dit koppel aan mijn schrijftalent dan heb ik een gouden combinatie in handen.

 • VragenGert-Jan EgberinkBob EgberinkGerard aan de Stegge

  Archetypen is een model om te kijken welk type logo past bij Van Maanen. Er zijn 12 archetypen diein ons proces hebben geholpen om er achter te komen wat de juiste vorm is die bij van Maanen past.