in vier stappen · • Naar een nieuwe OV-opbouw • Snelle hoogfrequente OV-corridors, selectief...

27
HUBS in vier stappen 31 oktober 2019

Transcript of in vier stappen · • Naar een nieuwe OV-opbouw • Snelle hoogfrequente OV-corridors, selectief...

HUBSin vier stappen

31 oktober 2019

Groningen-Drenthe: PT-HUBs Park & Ride HUB’s Bus stop of the futurePT-strategy Noord Brabant

Study on urban beltway Amsterdam Merwede Canal Area Utrecht Real estate Amsterdam ‘Vertical’ (‘living as a service’)

Neighbourhood HUB Moerwijk Logistic conceptsHuub Buiksloterham Amsterdam Hub Schoemaker plantage Delft

Mobility HUB’s breed benaderen

• Transferpunt tussen vervoerwijzen

(OV-knoop, parkeergarage, fietsenstalling)

• Ontmoetingsplek van mensen

• Moment van discomfort transformeren

tot moment van comfort

• Community-HUB

• Van wie is een HUB?

• Wie voelt zich verantwoordelijk?

• Kostendragers?

Stap 1: wat is de primaire driver

• Wijkontwikkeling

(bottom up, leefbaarheid, groene ruimte, 2de auto)

• Stedelijke ontwikkeling

(anders omgaan met parkeren, reduceren verkeersdruk)

• Logistiek

(zero emission stadslogistiek)

• Netwerk gedreven optimalisatie

(top down, beter OV, first-last-mile, kostendekking)

Stap 2: ruimtelijke positionering

• A-B-C-zonering

• Mobiliteitsvoorkeuren

• Afstanden tot HOV, autonetwerk

Scope / scale

Stap 3: HUB typologie

Voorbeeld micro HUB

• ‘Schoon Schip’

• Bewonersinitiatief

• Ca. 40 waterwoningen nabij

binnenstad Amsterdam

• Geen eigen parkeerplaatsen

• 100% deelmobiliteit:

6 e-auto’s, 1 e-busje, 4

e-fietsen, OV,

op termijn 4 e-bakfietsen

en 4 e-scooters

Stap 3: HUB typologie

Scope / scale

Voorbeeld stedelijke mobiliteits HUB

• Plan Merwede door 11 ontwikkelaars

• Ca. 6.000 woningen in hoge dichtheden

in bestaande stad

• Enorme ruimte- en milieudruk in de stad

• 0,3 pp/woning + deelmobiliteit

• Bouwen van geclusterde

parkeercapaciteit voor iedereen (één

pool), capaciteit in te kopen via centrale

gebiedsorganisatie

• Twee Mobility HUB’s met

mobiliteitswinkel (pakketten, retail,

wijkconcierge, horeca)

Van parkeernorm naar mobiliteitsnorm

• ‘De auto’: vaak eerste aanleiding

• Maar het gaat om mobiliteit in brede zin

• Bereikbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid:

overheid – ontwikkelaar – gebruiker

• Mobiliteitsnormen: auto, fiets, lopen, delen en OV in samenhang

• Mobiliteitsstrategietool

Plan ‘business as usual’ Plan met mobiliteitsstrategie

Voorbeeld stedelijke mobiliteits HUB

• Ruimte en mobiliteit …

• … maar ook governance en finance

• Wie voelt zich verantwoordelijk voor het totale

mobiliteitsconcept?

• Wie draagt hoe bij aan de kosten?

• Bijv. onrendabele top MaaS?

• Sturende rol van gemeente (lange adem,

collectief belang, mobiliteitsfonds, eisen aan

MaaS-provider)?

Mobility HUB 1

Mobility HUB 2

Car parking in black

Bicycle parking in orange

Logistics in green

More development opportunities

without additional car traffic

Higher yields from

real estate

development

Invest in Maas / HUB product:

stronger modal shift,

Less car traffic

Mobility sets boundaries to

development (too much car

traffic, noise, pollution)

MaaS / HUB – strategy:

less car traffic per dwelling

Voorbeeld stedelijke mobiliteits HUB

Scope / scale

Stap 3: HUB typologie

Voorbeeld OV gedreven HUB’s

• EVAnet concept / Bushalte 2.0

• Combinatie OV en Logistiek

• Extra voorzieningen op bushaltes

en P+R HUB’s.

• ‘Wijken bestelbusvrij’,

‘voorzieningen trekken weg uit

dorpen’ en ’24uurs economie’.

• HUB’s als verbindende schakel

lokale economie en het internet.

Scope / scale

Stap 3: HUB typologie

Voorbeeld OV gedreven HUB’s

• OV-visie Groningen (concept)

• Naar een nieuwe OV-opbouw

• Snelle hoogfrequente OV-corridors,

selectief stoppen, fietsen naar halte

• First-last-mile OV, korte loopafstanden,

nieuwe vormen van mobiliteit

(vraagafhankelijk, koppeling met

andere vervoerwijzen, bv. P+R)

• HUB’s als verbindende schakel tussen

belevingswerelden, community-HUB’s

Voorbeeld OV gedreven HUB’s

Voorbeeld OV gedreven HUB’s

Voorbeeld OV gedreven HUB’s

Mobiliteitsaanbod

(multimodaal)

Reizigers-

voorzieningen

Community-

voorzieningen

Scope / scale

Stap 3: HUB typologie

Scope / scale

Stap 3: HUB typologie

Stap 4: optimum in samenhang ruimte – mobiliteit – finance – governance

Ruimte Mobiliteit

Governane Finance

Stap 4: optimum in samenhang ruimte – mobiliteit – finance – governance

Ruimtelijk programma

Ruimtelijke inpassing

Community services

Ruimtelijke positionering

Mobiliteitsmilieu

Ondersteunend mobiliteitsbeleid

Mobiliteitsnormen

MaaS services

Parkeren en stallen

Ruimte Mobiliteit

Governane Finance

Samen verder werken

aan gezonde en duurzame

ruimte & mobiliteit

Goudappel Coffeng BV | New Babylon Center Offices 1 | Anna van Buerenplein 46 | 2595 DA Den Haag | Postbus 161 | 7400 AD Deventer | The Netherlands | www.goudappel.nl

Goudappel Coffeng is onderdeel van de Goudappel Groep. Wij werken vanuit Amsterdam, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Leeuwarden en via partners in het buitenland.

Nick Juffermans

[email protected]

+31(0)6 – 15 90 29 61

Christiaan Kwantes

[email protected]

+31(0)6- 51 36 03 74