In Ham - Februari 2015

of 24 /24
uw gemeentelijk magazine v.u.: College van Burgemeester en Schepenen Dorpsstraat 19 3945 Ham FEBRUARI 2015 NR 2 5 Burgerzaken Identiteitskaart verloren? 4 Goed om weten Heraanleg N141. Stand van zaken 24 Toerisme Schrijf nu al in voor onze garageverkoop 9

Embed Size (px)

description

Infomagazine gemeente Ham

Transcript of In Ham - Februari 2015

Page 1: In Ham - Februari 2015

uw gemeentelijk magazine

v.u.: College van Burgemeester en Schepenen • Dorpsstraat 19 • 3945 Ham

FEB

RU

AR

I 201

5 •

nR

2

5

Burgerzaken

Identiteitskaartverloren?

4

Goed om weten

Heraanleg n141.Stand van zaken

24

Toerisme

Schrijf nu al in vooronze garageverkoop

Afhaalmomentenhuisvuilzakken

9

Page 2: In Ham - Februari 2015

UW SCHEPEnCOLLEGE

BurgemeesterDirk De VisStaatsbaan 1323945 HamTel. 013 32 64 62 (privé)GSM: 0495 24 53 14E-mail: [email protected] beleid, veiligheid, politie, financiën, burgerzaken, economie, personeelSpreekuren: donderdag: 16.00 - 19.00 uur

SchepenenRobert VandezandeIn de Bus 203945 HamTel. 0496 60 71 98E-mail: [email protected]: stedenbouw, ruimtelijke ordening, huisvesting, mobiliteit, milieuSpreekuren: op afspraak

Jos OomsLangven 93945 HamTel. 0486 16 66 97E-mail: [email protected] werken, gebouwen, wegenis, riolering, nutsvoorzieningen, begraafplaatsen, groenvoorzieningSpreekuren: op afspraak

Danielle BiesemansGenenbemdestraat 25/a3945 HamTel. 0476 67 96 55E-mail: [email protected]: gezin, kinderopvang, gelijke kansen, volksgezondheid, onderwijs, jeugdSpreekuren: op afspraak

Patrick BosmansGerhoevenstraat 26c3945 HamTel: 0478 24 68 [email protected] tijdsbeleid: cultuur, bib, sport, toerisme, ontwikkelingssamenwerking, communicatie, ictSpreekuren: op afspraak

Willy BosmansRobynsstraat 423945 HamTel. 013 66 69 97 (privé)E-mail: [email protected], senioren, externe relaties, armoedebestrijdingSpreekuren:OCMW gebouw maandag: 10.00 - 12.00 uuren op afspraak

GemeentehuiS Dorpsstraat 19 - 3945 HamOpeningsuren:

ma.: 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 19.00 uurdi., do., vrij.: 08.30 - 12.00 uurwo.: 08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur

ONTHAAL tel.: 013 61 10 00 fax: 013 61 10 01 e-mail: [email protected]

POLITIE tel.: 013 67 08 80 (24/24 uur) fax: 013 67 08 89e-mail: [email protected] de kantooruren kan je voor dringende zaken steeds terecht op het hoofdcommissariaat te Beringen, Mijnschoolstraat 84, Telefonisch 24/24 uur op het nummer 011 27 95 79

TOERISTISCHE DIENST tel.: 013 61 10 15 e-mail: [email protected]

CULTUURDIENST tel.: 013 61 10 12 e-mail: [email protected] gemeentelijke zalen: 0474 29 80 83

SPORTDIENST tel.: 013 61 10 10 e-mail: [email protected]

TECHNISCHE DIENST tel. 013 61 10 40e-mail: [email protected]

PWA tel. 013 61 10 16 e-mail: [email protected]

OCmW Roerdompstraat 6 - 3945 Hamtel.: 013 61 10 80 fax: 013 61 10 81 e-mail: [email protected], [email protected]:

ma.: 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 17.00 uur 17.00 - 19.00 op afspraakdi. t/m vrij.: 08.30 - 12.00 uurSpreekuren Voorzitter Willy Bosmansma.: 10.00 - 12.00 uur in het OCMW Gebouwen op afspraak

teChniSCh CentRum Hoekstraat 3a - 3945 Ham(gemeentelijke werkplaatsen)tel. 013 61 10 71 fax: 013 61 10 70 e-mail: [email protected]:

ma t/m do: 07.30 - 16.30 uurvr.: 07.30 - 11.30 uur

ReCYCLAGePARK Truibroek 16 - 3945 Hamtel. 011 39 83 19 e-mail: [email protected]:

ma.: geslotendi., wo., vr.: 09.00 - 12.30 uur en 13.00 - 16.00 uurdo.: 09.00 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uurza.: 09.00 - 12.30 uur en 13.00 - 16.00 uur

GemeenteLiJKe muZieKACADemie teSSenDeRLO-hAm Stationsstraat 40 - 3980 Tessenderlotel. 013 66 67 59 fax: 013 67 46 38 e-mail: [email protected]

BiBLiOtheeKDorpsstraat 17 (Zille)tel. 013 61 10 60 e-mail: [email protected]

ma, di., do.: 10 - 12 uur en 18 - 20 uurwo.: 10 - 16 uurza.: 10 - 12 uur

De StiP Stipstraat 2 - 3945 Ham

JEUGDDIENSTtel. 013 61 10 66-67 e-mail: jeug[email protected] repetitieruimte en DJ LabOpeningsuren:

ma.: 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 19.00 uurdi., do., vrij.: 08.30 - 12.00 uurwo.: 08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur

STRAATHOEKWERKER STEVE ROTENtel. 013 61 10 68 GSM: 0472 60 34 84 e-mail: [email protected]

JEUGDHUIS DE STIPtel. 013 61 10 65 e-mail: [email protected]:

vrij. & za.: 20.00 - 02.00 uurwoe. & schoolvakanties: 20.00 - 01.00 uur

www.ham.be tot uw dienst

2www.ham.be

Page 3: In Ham - Februari 2015

uit de gemeenteraad van 18 december 2014■ De gemeenteraad keurt een tweede budgetwijziging

van dienstjaar 2014 goed. Daarnaast wordt het aangepast meerjarenplan 2014-2019 en het budget van 2015 goedgekeurd.

■ De gemeenteraad keurt de gemeentelijke dotatie voor de hulpverleningszone Noord-Limburg (brandweer) goed.

■ Het gemeentebestuur stemt volgende gemeente-belastingen en retributies:- Belasting huis aan huisbedeling van reclamefolders

2015-2019;- Belasting op bedrijfsvestigingen 2015;- Belasting op onbebouwde bouwgronden en percelen

2015-2019;- Retributiereglement culturele infrastructuur;- Retributiereglement voor sportkampen en andere

sportactiviteiten. De integrale reglementen kan je raadplegen op www.

ham.be onder de rubriek ‘bekendmaking subsidies en reglementen’.

■ De gemeenteraad gaat akkoord met de herschikking van het afbetalingsplan van de lening die werd toegekend aan KFC Ham United.

■ Het gemeentebestuur verkoopt de schoolgebouwen in de Stationsstraat in Oostham en de Kerkstraat in Genendijk aan het ‘Patrimonium Katholiek Onderwijs Limburg’. Herstellingen vallen niet langer ten laste van de gemeente. Voortaan kunnen subsidies van de Vlaamse Overheid worden verkregen voor infrastructuurwerken aan de schoolgebouwen.

■ De parking aan de school in Oostham wordt overgedragen aan het openbaar domein. Dit was een voorwaarde voor de verkoop van de schoolgebouwen. In Genendijk wordt een stukje van het openbaar domein (wegje dat de speelplaats doorkruist) overgedragen aan het privaat domein van de gemeente. Hierdoor kan ook dit verkocht worden.

■ De Vlaamse Landmaatschappij draagt de percelen binnen het erfgoedproject ‘De Schans van Gerhees’over aan de gemeente. Deze overdracht komt er in het kader van het landinrichtingsproject en de bescherming van de De Schans van Gerhees. Bedoeling is dat het gemeentebestuur in de toekomst de volledige site van het beschermd monument beheert.

■ De gemeenten Tessenderlo, Beringen en Ham onderzoeken samen de mogelijkheden van een herstructurering van bedrijventerrein Ravenshout. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg coördineert hiervoor een studie die voor de helft betaald wordt door het Agentschap ondernemen. De andere helft is te verdelen door de drie deelnemende gemeenten. Voor deze studie wordt een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd.

■ De gemeenteraad keurt een nieuwe samenwerkings-overeenkomst met CAD Limburg goed.

■ De heraanleg van de gewestweg verloopt in twee fases. De eerste fase start dit voorjaar. De tweede fase in Oostham wordt voorbereid. Vooral voor de Schoolstraat is bijkomend onderzoek nodig. Wil het gemeentebestuur voor de heraanleg van de Schoolstraat subsidies krijgen, dan moet een addendum en projectnota worden opgesteld. De gemeenteraad stemt hier mee in.

GEMEEnTERAAD

3inham • februari 2015

Page 4: In Ham - Februari 2015

GOED OM WETEn

VeRDeR in Dit nummeR

Goed om weten ................................................4Dienstencentrum ..............................................6Milieu ................................................................8 Cultuur ...........................................................10Uit in Ham ......................................................12Jeugd .............................................................16Sport ..............................................................20Politie .............................................................22

■ De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor:- De opmaak van een groenplan en de uitvoering van

groenvoorzieningen voor bedrijventerrein Truibroek;- De aankoop van een compacte tractor met maaidek;

■ De gemeenteraad neemt kennis van de tweede budgetwijziging van het OCMW voor dienstjaar 2014.

■ De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2015 en de budgetwijziging 2014 van - Kerkfabriek OLV Tenhemelopneming Genendijk- Kerkfabriek OLV Geboorte Oostham- Kerkfabriek Sint-Lambertus Kwaadmechelen en

Sint-Jan Genebos

heraanleg gewestwegeen stand van zakenNa heel wat vertragingen zitten de voorbereidingen voor de werken aan de gewestweg N141 op schema. De aannemer werd begin januari gegund. Volgens de planning kunnen de werken effectief starten in de tweede helft van maart 2015. AWV en het gemeentebestuur houden u op de hoogte via verschillende kanalen. Een aparte webstek, werffolders, bijlagen in het infoblad, sociale media, een infostand in het gemeentehuis,... het wordt intussen allemaal voorbereid. In de loop van februari wordt dit stelselmatig uitgerold.

infoavondenOp 3 en 10 maart worden er bovendien enkele infovergaderingen georganiseerd. Op 3 maart worden de omwonenden en zelfstandige onder-nemers uitgenodigd. Op 10 maart krijgen alle andere geïnteresseerden de nodige info. Hierover

lees je meer in het infoblad van maart. We houden dit bewust gescheiden omdat de inhoud van de vergaderingen verschilt. Direct betrokkenen hebben immers nood aan andere en/of meer info. We denken bijvoorbeeld aan het hele verhaal van de afkoppeling van de riolering. Dit is niet relevant voor de algemene bevolking en komt dus ook niet aan bod in de tweede sessie.

2 fasesDe werken worden uitgevoerd in twee fases. In de eerste fase komen de Dorpsstraat en een stukje Heidestraat aan bod. Ook de zijstraten worden mee aangepakt. Zo starten de werken van fase 1, volgens de huidige planning, in de Zandstraat. Van daaruit zetten de werken zich voort op de gewestweg. In een tweede fase wordt de rest van het traject tot het kruispunt van Oostham aangepakt. Bedoeling is wel om beide fases op mekaar te laten aansluiten. Het volledige plan van de eerste fase kan je inzien bij de technische dienst of kan je downloaden op www.ham.be/mobiliteit.

BereikbaarheidTijdens de werken blijft de gewestweg open in één richting (van Tessenderlo richting Oostham). Het verkeer dat komt van Oostham wordt omgeleid. Zo blijven alle woningen en handelszaken bereikbaar. Het vrachtverkeer en ander doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid. De omleidingen kan je ook raadplegen op www.ham.be/mobiliteit.

Info: [email protected] 350 650

VOLGenDe GemeenteRAAD

op donderdag 5 februari om 20 uur – raadzaal gemeentehuis

Verlichting toeristisch fietspadVanaf 30 januari plaatst Infrax openbare verlichting langs het toeristisch fietspad tussen de blauwe brug en Tessenderlo. Enkele jaren geleden werden ook al de andere stukken voorzien van verlichting. Het fietspad blijft tijdens de werken open voor fietsers. Plaatselijke hinder is helaas niet te vermijden. Na afloop zal het vol-ledige toeristisch fietspad verlicht zijn, wat de veiligheid zeker ten goede komt.

4www.ham.be

Page 5: In Ham - Februari 2015

Openbare houtverkoopHet gemeentebestuur verkoopt 3 loten hout. Het gaat om een mengeling van verschillende houtsoorten (berk, eik, els, …). De diameters variëren van 5 tot 50 cm met een stamlengte tot maximaal 3 meter. Elk lot heeft een grootte van ongeveer 8m³. Het hout wordt bij de uiteindelijke kopers langs de openbare weg op privaat domein (oprit, parking,…) losgestort. Elke bieder heeft recht op 1 lot.

Biedingen moeten uiterlijk op 16 februari in het bezit zijn van Marco Borejko. Dit kan digitaal via [email protected] of door afgifte onder gesloten omslag op het technisch centrum, Hoekstraat 3a te 3945 Ham met de vermelding ‘bieding hout’. Je kan je bieding ook versturen via de post naar gemeente Ham, t.a.v. Marco Borejko, Dorpsstraat 19 te 3945 Ham. De bieding vermeldt het totaalbedrag inclusief BTW voor de 8m³ hout.

Info: 013 61 10 74 – [email protected]

identiteitsdocument verloren? Waar moet je zijn?Voortaan moet je bij verlies niet altijd meer bij de politie zijn. Een overzicht:

Verlies van een eID, Kids-ID en paspoortAangifte gebeurt niet langer bij de politie, maar bij de dienst burgerzaken.

Verlies van een vreemdelingenkaartDeze aangifte verloopt nog steeds via de politie.

Verlies van een rijbewijsDeze aangifte verloopt ook nog steeds via de politie.

Aangifte van diefstal moet telkens bij de politie gebeuren. Daar wordt een attest van aangifte opgemaakt en wordt het verdwenen document geseind.

Binnenkort op vakantie? heb je al een Kids-iD?Wie in de krokusvakantie met vakantie vertrekt, doet er goed aan om nu al de nodige KIDS-ID’s aan te vragen. Dit kan bij de dienst bevolking. Een normale procedure duurt 3 tot 4 weken en kost 6,10 euro per pasje. Wie een spoedprocedure inroept, betaalt al vlug 110,80 euro (levering 3 werkdagen) en 176,30 euro (levering 2 werkdagen) per pasje. Wees er dus tijdig bij! Een dupli-caat kost 7,10 euro.

Info: [email protected] – 013 61 10 21 – www.ham.be/burgerzaken

Gaf je je GSm nummer al door?

Het gemeentebestuur is al even bezig met het verzamelen van zoveel mogelijk gsm-nummers. Wil je voortaan ook een sms’je krijgen dat je laat weten dat een document kan worden opgehaald? Mail dan zeker je gsm-nummer door naar [email protected]. Wie aan het loket komt, wordt ook steeds gevraagd naar zijn of haar gsm-nummer zodat we dit kunnen toevoegen.

Je gegevens worden enkel voor administratieve doel-einden gebruikt en worden nooit aan derden meege-deeld.

Info: [email protected] – 013 61 10 21 – www.ham.be/burgerzaken

5inham • februari 2015

GOED OM WETEn

Meer nieuws? Abonneer je op onze nieuwsbrief via www.ham.be, vind de pagina van gemeente Ham leuk op facebook of volg ons op twitter!

Meer nieuws?

Page 6: In Ham - Februari 2015

Info en inschrijven: Lot Smeyers – centrumleidster – 013 61 10 93 – [email protected] – www.ham.be/sociaalhuis

Dienstencentrum De RoerdompHet lokaal dienstencentrum De Roerdomp wil middelen en mogelijkheden aanbieden die de integratie en het zelfstandig functioneren bevorderen en stimuleren. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar senioren en personen met een beginnende zorgbehoevendheid. Het is een ontmoetingsplaats, een trefpunt voor informatie, vorming, recreatie en biedt een gamma aan dienstverlening.

WORDt VeRWACht:

- Petanque + KUBB, elke dinsdag – 10 uur. Gratis.- Korte gezondheidswandeling (+ gezelschapsspelen),

vrijdag 13 en 20 februari – 10 uur. Gratis. - Gezondheidswandeling, woensdag 18 februari –

13.30 uur. Gratis.- Gezondheidsconsult, donderdag 19 februari –

10.30 tot 11.30 uur. Gratis.

Zit je FitBen je ouder dan zestig en heb je last van krakende knoken, stijve spieren of een wankel evenwicht en wil je hier wat aan doen? Dat kan met de lessenreeks ‘Zit je fit!’. Deze cursus omvat een aantal eenvoudige be-wegingsoefeningen, die al zittend worden uitgevoerd. Aansluitend volgt er een korte gezondheidswandeling.

De cursus bevat 10 lessen die om de twee weken plaatsvinden in het dienstencentrum, telkens op vrij-dagvoormiddag om 10.30 uur. De lessen starten vanaf 6 februari 2015.

Data: 6 en 27 februari - 13 en 27 maart - 3 en 24 april - 8 en 22 mei - 5 en 19 juni

Deelnemers betalen 17 euro. Koffie na de les is inbegrepen.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Knutselen: Sjaal breien op armen In februari breien we een knappe sjaal op onze armen of op dikke buizen! Alles wordt stap voor stap op een prettige manier uit-gelegd. Iedereen welkom!

Meebrengen: 1 bol dik breigaren of lintjesgaren (colsjaal: 100 gr - sjaal: 300 gr)

Het overige materiaal wordt door ons aangekocht.

Benieuwd? De sjaals zijn te bezichtigen aan het onthaal van het dienstencentrum.

Datum: Woensdag 11 februari van 13.30 tot +/- 16 uurBegeleiding: Lia KaertsPrijs: Max. 8 euro (koffie/water inbegrepen)

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

infosessie: Gezond & actief ouder wordenLimburg kent een steeds ouder wordende bevolking die graag zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen. Een actieve en gezonde levensstijl is hierbij belangrijk. Tij-dens deze voordracht krijg je heel wat informatie, tips en technieken over wat je zelf kan doen om gezond en actief ouder te worden. Je maakt op een interactieve manier kennis met thema’s zoals gezonde voeding en beweging, kankeropsporing, valpreventie, vaccinaties, rookstop, geestelijke gezondheid, … De voordracht duurt 2 uur.

Datum: Woensdag 25 februari – 13.30 uurSpreker: Cindy Lodewyckx, medisch milieukundige Logo

LimburgKosten: Gratis. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

tai Chi 55+Tai Chi blijkt de ideale vorm van beweging te zijn voor valpreventie. De trage, vloeiende bewegingen ont-spannen de spieren en gewrichten. Je herwint zelfver-trouwen door het ervaren van een grotere spiersterkte, betere controle en coördinatie. Naast een allround wel-doener voor het lichaam, wekt Tai Chi eveneens een grote mentale kracht op.

De lessen vinden plaats op dinsdagvoormiddag van 10.45 tot 11.45 uur.

Data 10 en 24 februari - 10, 24 en 31 maart - 21 en 28 april - 5 en 19 mei - 2, 6 en 23 juni

Begeleider: Gert Clerckx Prijs: 30 euro voor een 10 beurtenkaart

(koffie/water inbegrepen)

Vooraf inschrijven is noodzakelijk

BreiclubBreien is leuk en ontspannend. Weet je dat breien zelfs goed is tegen stress? Je kan je hoofd even stilzetten om je te concentreren op iets anders. Niet langer zin om in je eentje te zitten breien of borduren? Kom dan gerust naar de breimomenten in het dienstencentrum.

Jenny de Klerk, onze nieuwe lesgeefster, gaat met jullie aan de slag.

Datum: Elke eerste en derde donderdag van 13.30 tot 16 uur

Materiaal zelf meebrengen

6www.ham.be

DIEnSTEnCEnTRUM

Page 7: In Ham - Februari 2015

Seniorenrestaurant: Elke derde donderdag van de maand tussen 11.45 en 13 uur kunnen alle bewoners van de service-flats, maar ook alle 65-plussers van de gemeente in het dienstencentrum, genieten van een warme maaltijd. Het menu bestaat uit soep, hoofdgerecht, dessert en wordt aangeboden in een gezellige sfeer met de mogelijkheid tot een leuke babbel met leef-tijdsgenoten.

Hiervoor betaal je 7 euro, water inbegrepen. Reser-veren kan via 013 61 10 80 of aan het onthaal van het OCMW en dit ten laatste op maandag van de betreffende week.

Burgerlijke stand december 2014Huwelijken: •BeaDuchêneenRudiKraft•NathalieOeyenenBartGrieten•JasmineCacharroenKoenUytterhoeven

Overlijdens:•JefOoms,weduwnaarvan

Maria Buekenberghs•JefWitters,echtgenootvanRaymondeNijs•CelineDekelver,weduwevanBenedictNoels•MariaZwinnen,weduwevanRenéGils•BerthaJacobs,weduwevanFonsLenaerts•JohannesvanAvesaat,echtgenootvan

Carla Vroonen•EugeenSchaeken,weduwnaarvan

Julia Schoonis

Warme maaltijden Inwoners ouder dan 65 jaar en/of mensen met een zorgvraag, kunnen een beroep doen op de dienst warme maaltijden van het OCMW van Ham.

Zij hebben dagelijks een keuze uit 2 menu’s (met soep en dessert). Ook dieetmaaltijden zijn mogelijk (vet, zout en/of suikerarm, …). Indien nodig kunnen de maaltijden ook gesneden of gemalen worden aangeboden.

De maaltijden worden geleverd van maandag t.e.m. zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur. Op zondag kan er een koude schotel of vacuüm maaltijd worden besteld. Deze wordt op zaterdag meegeleverd.

De opstart van de warme maaltijd service kan heel vlot en snel gebeuren. Je neemt hiervoor contact op met de thuiszorgdiensten van het OCMW. Dit kan via 013 61 10 80 of [email protected].

De prijs per maaltijd is afhankelijk van het inkomen. De betaling gebeurt door middel van een maandelijks factuur.

Info: Thuiszorgdiensten OCMW Ham - 013 61 10 80 [email protected]

menu DOnDeRDAG 19 FeBRuARi 2015

•broccolisoep•kalkoenfiletmetspinazieengebakkenaardappelen•vanillepuddingmetkrieken

7inham • februari 2015

DIEnSTEnCEnTRUM

Page 8: In Ham - Februari 2015

MILIEU

Ophaaldagen afval in februari 2015:PAPieR*: 7/2GROenAFVAL: 6/2 en 20/2huiSVuiL: 13/2 en 27/2PmD: 6/2 en 20/2GROF VuiL: 5/2 (enKeL OP AAnVRAAG)textieL: 4/2

* Papier en karton zal in de volgende straten opge-haald worden op maandag 2 februari:Abeelstraat, Anjerstraat, Bomanstraat, Boringwijk, Brouwerstraat, Dorpsstraat, Dwarsstraat, Heer-baanstraat, Hoekstraat, Hollestraat, Homansveld, Hopstraat, Iepstraat, Kanaalstraat, Kwamol, Lijs-terstraat, Maasbeekstraat, Merelstraat, Nijver-heidsweg, O.L.Vrouwstraat, Pastoriestraat, Pla-tanenlaan, Populierenwijk, Poststraat, Rozenlaan, Schipperstraat, Slagveld, Sparrenweg, Spoorweg-straat, Sportlaan, Steenkoolwijk, Vaartstraat, Vin-kenstraat, Vlierstraat, Walnootstraat, Wandelstraat, Wasseven, Wilgenlaan, Zandstraat, Zegelpad.

OPGeLet: ZORG eRVOOR DAt Je AFVAL Om6 uuR ’S mORGenS AAn De StRAAt StAAt.ZO Ben Je eR ZeKeR VAn DAt het WORDtmeeGenOmen. De OPhAALPLOeGen ZiJnimmeRS AL VROeG OP PAD!

Bosexploitatie openbare bossenMomenteel worden er kappingen uitgevoerd in de bosbestanden van de gemeente, het OCMW en de kerkfabrieken. Zo wordt er bijvoorbeeld gekapt in de bossen op Kepkensberg en in Gerhees. Deze kappingen gebeuren volgens een goed-gekeurd Bosbeheersplan. Ze worden om de 6 jaar uitgevoerd. Over het algemeen gaat het om het uitdunnen van de bosbestanden. Soms wordt een eindkap uitgevoerd die gekoppeld wordt aan een herbebossing of een natuurlijke verjonging. De totale bosoppervlakte vermindert uiteraard niet.

De bosexploitatie gebeurt onder toezicht van de boswachters van het Agentschap Natuur en Bos. Het is gebruikelijk dat bij de bosexploitatie machines worden ingezet die tijdelijk hinder kunnen veroorzaken bij de bosrecreanten.Na uitvoering van de werken worden de boswegen in hun oorspronkelijke staat hersteld.

Info: milieudienst - 013 61 10 52 - [email protected]

Laat je stroomlijnenDe Stroomlijners, de nieuwe campagne van de provincie Limburg, geeft je meer dan honderd tips om slim om te gaan met je huishoudelijke toestellen. Van wassen op lagere temperatuur tot energiezuinige frigo’s, van was drogen op het rek tot sluipverbruik voorkomen. De Stroomlijners helpt je om met een minimum aan investeringen geld te besparen. En zo help je ook mee aan een Klimaatneutraal Limburg!

Bereken je winstHoeveel verbruiken jouw elektrische toestellen? Welke toestellen verslinden energie? Interesse in een infosessie of achtergrondinformatie? Surf dan naar www.destroomlijners.be. Hier kan je ook berekenen hoeveel winst je kan maken door slim om te gaan met elektriciteit!

Gratis advies op maatHeb je graag hulp bij het energiezuiniger maken van je woning? Reserveer dan via www.destroomlijners.be een gratis huisbezoek van een van onze Stroomtrainers. Zij geven mogelijke besparingen aan die jij kan realiseren met eenvoudige tips en slimme keuzes. Deze actie loopt tot april 2015.

Info: www.destroomlijners.be

houd de omgeving van de glasbollen proper!Het achterlaten van glas naast de glasbollen is sluikstorten en dus strafbaar. Merk je dat de glasbol vol zit? Ga dan even naar het recyclagepark. Hier kan je je glas ook gratis achterlaten.

De glasbollen staan ten dienste van de gezinnen. Bedrijven en horecagelegenheden staan zelf in voor het verwijderen van hun afvalstoffen. Zij kunnen, mits aankoop van een toegangskaartje, wel terecht op het recyclagepark.

8www.ham.be

Page 9: In Ham - Februari 2015

De afvalfactuur: klare kijk op uw afvalkosten.Limburg.net zorgt ervoor dat uw afval wordt ingezameld en verwerkt. Dat we hiervoor een bijdrage moeten betalen is logisch. De kostprijs van de afvalverwerking is de laatste jaren bovendien sterk gestegen. De afvalfactuur werd in het verleden betaald met algemene middelen van de gemeente. Dit gaf de valse indruk dat de huisvuilverwerking gratis was. Maar eigenlijk betaalde je ze in de vorm van gemeentebelastingen.

De vervuiler betaaltVanaf dit jaar ontvang je van Limburg.net zelf een factuur voor de kosten voor de afvalophaling en –verwerking. De gemeente moet de factuur niet meer zelf betalen. Er vallen dan ook enkele gemeentebelastingen weg zoals de belasting op drijfkracht, de algemene dienstenbelasting van 85 euro, … Bedoeling van het nieuwe systeem is om de werkelijke afvalkosten te verhalen op de afvalproducenten.

Welk bedrag wordt aangerekend?Het bedrag op het aanslagbiljet bestaat uit 2 delen:1. Een gezinskost die bestaat uit de

basisdienstverlening ongeacht de gezinssamenstelling. Deze vaste kost bedraagt 92,09 euro voor elk gezin. Met dit bedrag worden de kosten betaald van de organisatie en inzameling van ons afval (huisvuil, papier/karton, glasbollen, enz…), de werking van het recyclagepark.

2. Het ‘tegoed huisvuilzakken’ waarmee de verwerking van het huisvuil wordt betaald. Dit tegoed wordt berekend in functie van de gezinssamenstelling op 1 januari.

Wat kost het dan in ham?De gemeente Ham komt tussen voor 14 euro in de bijdrage voor de gezinnen. Afhankelijk van je gezinssamenstelling betaal je in Ham:•96,84eurovooreeneenpersoonsgezin;•103,09eurovooreentweepersoonsgezin;•109,34eurovooreendriepersoonsgezin;•115,59eurovooreenvierpersoonsgezinenmeer;

De sociale korting (voor gezinnen met iemand die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming) van 34 euro blijft ook bestaan.

Limburg.net stuurt de afvalfactuur in de loop van 2015 naar onze gezinnen.

Vragen? www.limburg.net/veelgestelde-vragen0800 90 720 of [email protected]

- Maandag 23 februari van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 19.00 uur, Technische dienst, Dorpsstraat 19;

- Dinsdag 24 februari van 16.00 uur tot 18.00 uur, Zaal Sint-Jan, Genebosstraat 6;

- Woensdag 25 februari van 16.00 uur tot 18.00 uur, Zaal Sint-Jozef, Kerkstraat 5;

- Donderdag 26 februari van 13.30 uur tot 19.00 uur, Sporthal Oostham, Schoolstraat 10;

- Zaterdag 28 februari van 10.00 uur tot 12.00 uur, Technische dienst, Dorpsstraat 19.

Vergeet je gemeentekaart of elektronische identiteits-kaart niet mee te brengen!

Gezinssamen-stelling op 1 januari

Tegoed huisvuilzakken

Waarde huisvuilzakken

1 persoon 3 rollen van 22 liter 18,75 euro

2 personen 2 rollen van 44 liter 25,00 euro

3 personen 2 rollen van 44 liter en 1 rol van 22 liter

31,25 euro

4 personen of meer

3 rollen van 44 liter 37,50 euro

Afhalen tegoed huisvuilzakken 2015Onze gemeente organiseert speciale bedelingsdagen waarop je het tegoed huisvuilzakken kan afhalen:

9inham • februari 2015

GOED OM WETENMILIEU

Page 10: In Ham - Februari 2015

Cursusaanbod voorjaar 2015eten is (W)etenTijdens deze workshops reiken we je verhelderende in-zichten aan over jouw uniek voedingspatroon. De be-doeling is om terug in balans te geraken, je energiepeil op te krikken, je goed in je vel te voelen. Door bewust met voeding om te gaan, door oude vastgeroeste en onbewuste eetpatronen los te laten, kom je uit op je eigen op maat gemaakt eetpatroon.

Ont-Rommel je leven: FenG-Shui en OPRuimen

Waarom ontstaat rommel? Hoe krijg je greep op de chaos? En hoe breng je jezelf tot een grote opruiming? Feng Shui is een Chinese filosofische methode om een harmonieuze woonomgeving te creëren. Als je je huis opruimt, dan merk je vanzelf dat je ook weer orde in je leven krijgt. Deze cursus geeft opruimtips en adviezen, maar gaat ook in op de achterliggende redenen van rommel.

Wanneer Donderdag 5 en 12 maart van 19.30 tot 22.30 uur

Waar De Zille, kleine zaalLesgever Joyce JongenDeelnemers Min.12 – max.15Prijs 20 euro

make-up tips voor iedereenTijdens deze praktische workshop experimenteren we met make-up. Je ontdekt welke producten er op de markt zijn en waarvoor ze dienen. Je leert een aantal maquillagetechnieken en gaat zelf aan de slag. Je krijgt veel tips zodat iedereen stralend naar buiten gaat. De lesgeefster brengt al het materiaal mee. Er wordt ge-werkt met professionele producten.

Wanneer Woensdag 4 en 11 maart van 19.00 tot 22.00 uur

Waar Annex – Oude PastorieLesgever Peggy TimmermansDeelnemers Min. 8 – max.12Prijs 35 euro

Programma volgende maandenAPRiL

•Kruidenindekeuken•Creatieffotograferen

mei

•Zelfjesushilerenmaken

Juni

•DehedendaagseItaliaansekeuken

Info en inschrijven: [email protected] – 013 61 10 12 – www.uitinham.be

Wanneer Donderdag 5, 12 en 19 februari van 19.00 tot 22.00 uur

Waar De Zille, kleine zaalLesgever Christel VanderheydenDeelnemers Min. 8 – max.12Prijs 20 euro

Zelfverdediging voor vrouwen In deze cursus leer je enkele eenvoudige basistechnie-ken om jezelf te verdedigen. Je oefent deze grondig zodat het automatismen worden. Door de technieken te beheersen, vergroot je bovendien je zelfverzekerd-heid.

Wanneer 6 zaterdagvoormiddagen van 10.00 tot 12.30 uur

28 februari – 7, 14, 21 en 28 maart – 4 aprilWaar Annex – Oude PastorieLesgever Veronique BreugelmansDeelnemers Min. 8 – max.12Prijs 60 euroPraktisch Gemakkelijke, losse kledij

10www.ham.be

CULTUUR

Page 11: In Ham - Februari 2015

huis-aan-huisverkoop…

Verenigingen die deur aan deur gaan verkopen om hun kas te spijzen, hebben te maken met de wet op de ambulante handel. Dit betekent dat deze verkopen gebonden zijn aan een aantal voorwaarden.

• Huis-aan-huisverkopenmogenslechtsafentoegebeuren. Enkele keren per jaar kan gerust, maar zeker niet wekelijks;

• ‘verkopers’ zijn best herkenbaar als lid ofmedewerker van jullie vereniging. Een uniform of ander herkenningsteken kan hierbij helpen;

• Bij de verkoop van voedselwaren moet je deregels rond de volksgezondheid respecteren. Hou dus een oogje op hygiëne, versheid…

• Huis-aan-huisverkopen kunnen enkel maar tenvoordele van jullie vereniging. Je kan ook zaken verkopen t.v.v. van een ander menslievend, sociaal, cultureel, sportief of educatief doel. Verkopen uit persoonlijk winstbejag of louter commerciële overwegingen kan niet.

Afhankelijk van het soort vereniging gelden bijkomende voorwaarden:1. Verenigingen erkend door de Minister van

Financiën zoals het Rode Kruis of 11.11.11 mogen fiscaal aftrekbare giften ontvangen. Zij kunnen ook verkopen organiseren zonder voorafgaande toelating, maar ze moeten de verkoop wel op voorhand melden.

Een lijst van deze verenigingen vind je op de website van de FOD Financiën:

http://www.fiscus.fgov.be/interfaoifnl/giften/instellingen/inleiding.htm#pdf

2. Erkende jeugdverenigingen mogen dergelijke verkoopacties ook organiseren zonder voorafgaande toelating. Ze moeten bovendien géén voorafgaande aankondiging bezorgen.

3. Alle andere verenigingen moeten vooraf een toelating aanvragen.

Een huis-aan-huisverkoop vooraf melden (1) of een aanvraag tot toelating (3) doe je via:Gemeente Ham – FeestloketDorpsstraat 193945 Ham013 61 10 12 [email protected] - www.ham.be/organiseren

Wie buiten de gemeentegrenzen een verkoop organiseert, moet een verklaring aanvragen bij Dienst Economische Vergunningen van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. www.economie.fgov.be.

Wees alert!De laatste jaren kregen we in Ham enkele keren te maken met nepverkopers. Wees als inwoner dus waakzaam met huis aan huis verkopers. Vraag bij twijfel gerust naar een toelating of legitimatie om na te gaan of de verkopers effectief gekend zijn. Een melding doen bij de politie is ook steeds mogelijk.

11inham • februari 2015

CULTUUR

FeestloketOrganisatoren worden steeds meer geconfronteerd met een hoop administratie bij de organisatie van hun activiteiten. Het feestloket biedt een oplossing voor al deze administratieve rompslomp. Alle informatie en formulieren worden namelijk geconcentreerd binnen één dienst. In Ham kan je hiervoor terecht bij de cultuurdienst. Elke maand geeft het feestloket informatie over een aspect van het organiseren van activiteiten.

Diaclub stelt tentoonDe diaclub nam het afgelopen jaar deel aan heel wat fotowedstrijden. Deze tentoonstelling biedt een overzicht van behaalde aanvaardingen. De diaclub behaalde bovendien de gouden medaille voor de beste Limburgse club in de discipline “natuur”!

Zij stellen dan ook met enige trots deze en andere werken voor in het gemeentehuis tot eind februari.

Page 12: In Ham - Februari 2015

Zettersprijskamp 2015 (deel 1)

KWB KwaadmechelenGemeenschapshuis De Zille

Countrybal

Dansclub Happy Dancer Gemeenschapshuis De Zille

Eten is (W)eten

Cultuurdienst Ham Kleine zaal De Zille

Pippi Langkous

Gezinsbond KwaadmechelenGemeente Ham

FeBRuARimA 02

13:00, Crea, Liberale Dames Ham, Beukenlaan 27 (Ham), 0477 23 83 12, [email protected]

Di 03

19:30, Bloemschikken het jaar rond, Femma - Kwaadmechelen Centrum, Gemeenschapshuis De Zille, 0496 87 76 22, www.femma.be/nl/groep/kwaadmechelen-centrum

DO 05

19:30, Voedselallergieën Theoretische sessie, Femma-Kwaadmechelen Centrum, Gemeenschapshuis De Zille, 013 66 26 44, www.femma.be/nl/groep/kwaadmechelen-centrum

VR 06

20:00, Zettersprijskamp 2015 (deel 1), KWB Kwaadmechelen, Gemeenschapshuis De Zille, [email protected]

ZA 07

19:30, Countrybal, Dansclub Happy Dancer, Gemeenschapshuis De Zille, 013 66 53 99, 0477 77 27 29, [email protected], www.happydancer.be

ZO 08

8:00, Ontbijtdag, KFC Ham United, www.kfchamunited.com11:30, Eetdag, Ziekenzorg Oostham, Zaal Kristoffelheem, 011 40 32 03

mA 09

13:00, Snit & Naad, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 3519:00, Op Stap!, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35

Di 10

13:00, Taarten zonder oven, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35

WO 11

20:00, Infoavond Groepsaankopen, Curieus Ham, Café De Snelle Vlucht, 0494 44 50 56, [email protected]

DO 12

19:30, Voedselallergieën Praktijksessie, Femma - Kwaadmechelen Centrum, Gemeenschapshuis De Zille, 013 66 26 44, www.femma.be/nl/groep/kwaadmechelen-centrum

ZA 14

14:11, Kinderkarnaval, Raad Van Elf, Zaal Kristoffelheem

ZO 15

12:00, 2de handsbeurs voor baby- en kinders-pullen, kinderkleding en speelgoed, Gezinsbond Oostham, Kristoffelheem, 011 34 12 73, www.gezinsbond.be/oostham

Voor een activiteit die plaats vindt in MAART > invoeren voor 1 FEBRUARIAPRIL > invoeren voor 1 MAARTKalender raadplegen: www.uitinham.beActiviteit ingeven: www.uitdatabank.be

Zettersprijskamp 2015 (deel 1)

Eten is (W)eten

Countrybal

Pippi Langkous

VR 06 | 02

ZA 07 | 02

DO 05 | 02

WO 18 | 02

12www.ham.be

Page 13: In Ham - Februari 2015

BIBLIOTHEEKKALEnDER

teRuGKeRenDe ACtiViteitenDinSDAG, 03/02, 10/02, 17/02, 24/02,

13:00, Fietsen, Femma - Kwaadmechelen Centrum, Vertrek Poststraat, 013 66 43 07, www.femma.be/nl/groep/kwaadmechelen- centrum

DinSDAG, 03/02, 17/02,

13:00, Hobby, KVLV Oostham, Zaal Kristoffel-heem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be

ieDeRe DinSDAG,

13:00, Hobbynamiddag, Hobbyclub De Brug, Buurthuis Sint-Jan Genebos, 013 66 73 1913:00, VriendEnTaal, Integratiedienst, diensten-centrum De Roerdomp, 013 61 10 17

DinSDAG, 03/02, 10/02,17/02, 24/02,

13:00, Wandelen, Liberale Dames Ham, Beukenlaan 27 (Ham), 0477 23 83 12

WOenSDAG, 04/02, 18/02,

9:00, Kantklossen, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35, www.kvlv.be

WOenSDAG, 04/02, 18/02,

19:00, Wandelen, Femma - Kwaadmechelen Centrum, Gemeenschapshuis De Zille, 013 66 26 44,www.femma.be/nl/groep/ kwaadmechelen-centrum

ieDeRe WOenSDAG,

Repetitie, Volwassenenkoor Rigoletto, Gemeenschapshuis De Zille, [email protected]

DOnDeRDAG, 05/02, 12/02, 19/02,

19:00, Cursus: Eten is (W)eten, Cultuurdienst Ham, Gemeenschapshuis De Zille, 013 61 10 12, [email protected], www.ham.be

ieDeRe ZOnDAG,

10:00, Repetitie, Concertband Musica-Ham VZW, Zaal “De Vriendenkring”, www.musica-ham.be

mA 16

16:00, Hanenkap + Carnavalbal, Toekomst Geneberg, Kantine Toekomst Geneberg, 011 34 80 79

Di 17

13:00, Demonstratie: Fa Lamont, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 3519:30, Rug in beweging, De 4 KWB’s van Ham, Buurthuis Sint-Jan Genebos, www.kwbeensgezind.beCarnavalbal, Toekomst Geneberg, Kantine Toekomst Geneberg, 011 34 80 79

WO 18

10:00, Sing-a-Song-3-daagse, Rigolettokoren, Zaal Sint-Jan Genebos, [email protected]:00, Pippi Langkous, Gezinsbond Kwaadmeche-len, Ethias Theater Hasselt, 0473 93 62 67, chr[email protected], www.gezinsbondkwaadmechelen.be

DO 19

10:00, Sing-a-Song-3-daagse, Rigolettokoren, Zaal Sint-Jan Genebos, [email protected]

VR 20

13:00, Sing-a-Song-3-daagse, Rigolettokoren, Zaal Sint-Jan Genebos, [email protected]:00, Al spelend je tuin en de wereld leren kennen, Tuinhier Ham, De Zille, 011 34 66 1719:00, Je tuin en de wereld kennen in 30 vragen, Tuinhier Ham, De Zille, 011 34 66 1720:00, Kienavond, Hondenschool KV Genebos, Zaal Kristoffelheem, www.kv-genebos.be

ZO 22

Pannenkoekendag , Ziekenzorg Kwaadmechelen-Genebos, Gemeenschapshuis De Zille, 013 67 14 33

Di 24,

13:00, Crea, Liberale Dames Ham, Beukenlaan 27 (Ham), 0477 23 83 12, [email protected]:30, Naaisalon, Femma Kwaadmechelen Centrum, Gemeenschapshuis De Zille, 013 67 12 17, www.femma.be/nl/groep/kwaadmechelen-centrum19:30, Rug in beweging, De 4 KWB’s van Ham, Buurthuis Sint-Jan Genebos, www.kwbeensgezind.be

WO 25

19:00, Bloemschikken, KVLV Oostham, Zaal Kristoffelheem, 0496 24 15 35

DO 26

8:00, Boswandeling, Wandelclub De Torenvrienden, Zaal Kristoffelheem, [email protected]

VR 27

Meerstemmige humor met ‘t Kafkoor, Davidsfonds Kwaadmechelen, Buurthuis Genendijk

ZA 28,

9:00, Help mee voor meer en betere natuur in de buurt!, Natuurpunt Ham, Natuur.huis De Rammelaars, [email protected], www.natuurpuntham.be10:00, Cursus: zelfverdediging voor vrouwen., Cultuurdienst Ham, Annex - Oude Pastorie, 013 61 10 12, [email protected], www.ham.be

13inham • febdruari 2015

Page 14: In Ham - Februari 2015

14www.ham.be

CULTUUR

CultuurbussenAspe – moord in het theater

De eigenzinnige hoofdin-specteur Van In (Herbert Flack) komt onmiddellijk in actie nadat vlak voor je neus een heuse moord is gepleegd! De schok bij het publiek en de thea-termedewerkers is groot, maar een aantal van deze medewerkers weet meer ... en jij misschien ook?

Het publiek waant zich middenin een spannende

nieuwe aflevering van deze populaire televisieserie. Pieter Aspe zelf heeft zijn stempel gedrukt op het ver-haal, en dan weet je dat je je aan alles kan verwach-ten. Kom, geniet en speur mee in “ASPE. Moord in het theater!”

Waar: CC De Velinx - TongerenWanneer: Zondag 15 maartVertrek: 14 uur kerk KwaadmechelenKostprijs: 23 euro (ticket en bus inbegrepen)

WORDt VeRWACht

•Zaterdag 25 april: bezoek MOU en Oudenaarde – i.s.m. Davidsfonds

Inschrijven en info: [email protected] – 013 61 10 12 – www.uitinham.be

Limburg 1914-1918: 44 betonnen Duitse Stahlhelmen.44 betonnen Duitse Stahlhelmen vertellen het verhaal van de bezetting in Limburg.

Elke helm heeft een aparte QRcode die een lo-kaal verhaal vertelt, één voor elke Limburgse gemeente. In het najaar stonden de helmen op C-mine. Op 23 januari verzamelden ze op het Kolonel Dusartplein in Hasselt, waar de expo tot 20 februari loopt. Daarna krijgt elke gemeente de kans om zijn helm creatief vorm te geven. De “gepersonaliseerde” helmen zijn vervolgens te zien op de volgende expo in Domein Bokrijk, van 8 mei tot 7 juni. Daarna verhuizen ze definitief naar een permanente plaats van herinnering.

Op zondag 29 maart wordt ‘onze’ helm creatief aangekleed in het monumentenpark. Pas gebo-ren, 18 jaar of 100 jaar geworden in 2014? Jullie worden persoonlijk uitgenodigd om hieraan mee te werken!

Voor meer info kan je terecht op dienst cultuur &toerisme: [email protected] – 013 61 10 12.

Vriendentaal. iets voor jou?

Je wilt je Nederlands oefenen en met andere men-sen Nederlands praten? Dan is VriendENtaal iets voor jou. Samen praten we over dagdagelijkse dingen, dingen die ons bezighouden. Of we gaan er samen op uit. VriendENtaal vindt plaats op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur. (behalve in de school-vakanties) in de Blauwe zaal van OCMW, Roerdompstraat 6.

Wij zoeken ook nog vrijwilligers! Ben jij een enthousiaste spreekpartner die zich vrij kan maken om anderstaligen te helpen oefenen met Nederlands? Je krijgt er ongetwijfeld heel wat vriendschap en warmte voor terug. Interesse? Neem contact op met de integratiedienst via 013 61 10 17 of [email protected].

Page 15: In Ham - Februari 2015

15inham • februari 2015

In DE KIJKER

Enkele doedelzakspelers brachten een originele vertolking van enkele kerststukken.

De kerk van Oostham liep meer dan vol voor een prachtige en verrassende muzikale avond.

Concertband Musica en het Sint-Kristoffelkoor brachten de aanwezigen moeiteloos in de kerstsfeer.

Een knikkerbaan met vuurknikkers zorgde voor heel wat spektakel.

De derde editie van BraKaad was betoverend mooi!

Zowel jong als oud was in de ban van De Vuurmeesters.

Ruim 400 inwoners zakten op zondag 6 januari af naar het gemeenteplein om het nieuwe jaar feestelijkin te zetten.

Meer foto’s op www.ham.be/haminbeeld

De jenever vloeide rijkelijk en er werden volop handjes geschud en kussen uitgedeeld.

400

Page 16: In Ham - Februari 2015

KiekeBOek je mee?Kiekeboek is een tof clubje voor kleuters van 3 tot 6 jaar. Kiekeboek koppelt de mooiste voorleesverhalen telkens aan een leuke, speelse, creatieve activiteit.

Zaterdag 7 februari van 10.00 tot 12.00 uur

Kiekeboek bij de brandweerKiekeboek gaat op verkenning bij de brandweer. Van de controlepost tot de hoge toren waar de brandweerslangen worden gedroogd. Hoe snel gaat een brandweerwagen? Wie past er in een brandweerpak? Wie durft er op de brandweerladder? En wie kan er spuiten met een brandweerslang? En opgepast voor dit brandbaar verhaal!

Nog een keer! (Emily Gravett)

Draakje Fred moet naar bed. Er is nog net tijd voor een verhaaltje. Maar Fred krijgt er niet genoeg van. Hij wil het nog een keer horen. En nog een keer. En nog een keer. Vader draak

geeft het op en valt in slaap. Maar als draken boos worden, spuwen ze vuur. Ook de kleintjes!

PRAKTISCH:Voor wie? Kleuters geboren in 2009, 2010 en 2011.Waar? Deze Kiekeboek vindt plaats bij de

brandweer van Tessenderlo (Heilig-Hartlaan 30).

Prijs? Gratis. Ook een drankje is voorzien.Inschrijven? [email protected] - 013 61 10 60 of in de

bibliotheek. Wees er op tijd bij. Het aantal plaatsen is beperkt!

VOLZet

16www.ham.be

JEUGD

KiDS CAFé “make-A-movie” @ Jh De StipWoensdag 4 februari van 13.30 tot 17.00 uur

Samen met de Cameraman van Villa Basta maken we een kortfilm of stop-motion filmpjes. Dit kan met jezelf in de hoofdrol of met animatie-figuurtjes die je ter plekke maakt.

Voor tieners van het 5e leerjaar tot 2e middel-baar. Graag een seintje vooraf als je komt.

Bekijk de laatste producties op www.jeugdraadham.be.

Info: [email protected] - 013 61 10 67

Workshop ballonplooien @ Jh De StipMaandag 16 februari

Tijdens deze workshop is het pompen en draaien ge-blazen. Onder begeleiding ‘twisten’ de kinderen de meest coole ballonnen. Van kleurrijke hoeden tot een-voudige diertjes... Voor kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar.

VM Sessie: 10.00 tot 12.00 uurNM Sessie: 13.00 tot 15.00 uur

Inschrijven? Mail je naam, leerjaar en keuze sessie naar [email protected]

Prijs: 3 euro inclusief drankje.

Page 17: In Ham - Februari 2015

17inham • februari 2015

JEUGD

KiDS CAFé @ Jh De StipWoensdag 18 februari van 14.00 tot 16.00 uur

Tafeltennissen, tornooitje kickeren of gewoon wat chillen in de zetels? Op het Stippleintje voetballen, gamen op de Playstation of een megadomino opzetten? Dat beslis je zelf. Ben je wat later? Geen probleem, je mag altijd binnenspringen of vroeger naar huis gaan. Dit spreek je thuis af. Er is enkel toezicht in De Stip.

Vanaf het 5de leerjaar tot het 2de middelbaar.

Info: [email protected] – 013 61 10 67 of straath[email protected] – 0472 60 34 84Meer info op www.jeugdraadham.be

2x KinDeRFiLm @ Jh De StipDonderdag 19 februari / gratis inkom

13.30 uur: KOEMBA, DE ZEBRADe jonge zebra Koemba mist enkele strepen op zijn vachtje. Om niet langer het buitenbeen-tje in zijn kudde te zijn, besluit hij hen te redden van de plotselinge droogte in de vallei en op deze manier zijn strepen te verdienen. Wat volgt is een moedige missie waarbij Koemba met een paar bijzondere vriendjes een onver-getelijk avontuur beleeft.

82 minuten – Vlaamse versie – alle leeftijden

15.30 uur: HEKSEN BESTAAN NIETErgens tussen hemel en aarde komt bij volle maan een gehei-me heksenraad bijeen. Concu-ela, één van de vijf sterrenhek-sen, wil echter chaos creëren door het voor altijd donker te laten worden op aarde. De hek-senraad verbant haar naar een spiegelgevangenis. Een ma-gisch amulet wordt geactiveerd om een nieuwe vijfde sterren-

heks te vinden. Katie, een vrolijk getalenteerd meisje, blijkt al haar hele leven speciale gaven te bezitten…90 minuten – Nederlands gesproken – 6+

2x KinDeRFiLm @ Jh De StipDinsdag 17 februari / gratis inkom

13.30 uur: PLANES 1Dusty, een klein sproeivliegtuig-je met grote ambities, droomt ervan om mee te doen aan ’s werelds meest spannende en opwindende luchtrace rond de wereld. Er is alleen een klein probleem. Dusty is niet gemaakt om te racen en hij heeft last van hoogtevrees. Gelukkig is daar Skipper, een oorlogsveteraan en uitstekende vlieger, die hem

aanmoedigt om de strijd aan te gaan.88 minuten – Vlaamse versie – alle leeftijden

15.30 uur: WALKING WITH DINOSAURSWe gaan 70 miljoen jaar terug in de tijd. Toen werd onze planeet nog bevolkt door de machtige dinosaurussen. We volgen de Pachyrhinosaurus Patchi, de kleinste van het nest, maar ook de meest avontuurlijke. Bij het opgroeien wachten hem en zijn soortgenoten heel wat gevaren.

87 minuten – Vlaamse versie – 6+

Page 18: In Ham - Februari 2015

OPLOSSING JANUARI 2015: NERO

PRIJSWINNAAR: Dora Es

Zij wint een geschenkbon t.w.v. 25 euro en een mini waveshopper, geschonken door Larelle, Allerheiligenberg 8, 3945 Ham, www.larelle.be, [email protected].

Ben jij de winnaar? De bon wordt automatisch verstuurd via de post. Je moet hier niet voor langskomen.

ANTWOORDKAART

Naam

Adres

Gemeente

Tel

E-mail

Antwoord

De oplossing van deze vraag vind je in dit infoblad. Stuur de antwoordstrook met je antwoord voor 10 februari 2015 naar: Gemeentebestuur Ham, t.a.v. de informatiedienst, Dorpsstraat 19 - 3945 HAM

Hoeveel lopers namen deel aan het loopcriterium Limburg?

een waardebon van 25 euro, geschonken door ’t Serreke, Dijkstraat 35a, 3945 Ham, 013 66 44 35, www.serreke.beWIn

PRiJSVRAAG FeBRuARi 2015

PRiJSVRAAG VAn De mAAnD

18www.ham.be

Vrijdag 20 februari

In de kleutervoorstelling Het Paard Van Marcel zoe-ken de kleuters samen met Marcel hoe ze buur-vrouw Cecile blij kunnen maken. Nagel per nagel, hamer per hamer, noot per noot bouwen de kleu-ters en Marcel een waar Trojaans paard om de lip-pen van buurvrouw Cecile in een lach te krullen.

Voor kleuters van 3 tot 6 jaar1 euro inkomDuur: ca. 45 minuten

Snel inschrijven want de plaatsen zijn beperkt. Stuur een mailtje naar [email protected] met de naam + leeftijd van je kind + voorkeur voorstelling.•11.00uurVoorstelling1•13.15uurVoorstelling2(voorbehoudenvoorPATOE)•15.00uurVoorstelling3

JEUGD

het PAARD VAn mARCeL @ Jh De Stip

Page 19: In Ham - Februari 2015

19inham • februari 2015

In DE KIJKER

467 kinderen op 12e Springedingdag – filmpje online!

90 toeschouwers genoten van Circus Krakdj-poolHam viert 12-jarig bestaan

35 jongens en meisjes tijdens onze Kerst 2 daagse

68 kriebelende KIDS!

69 schaatsers maakten het Hasseltse ijs onveilig.

25 juniorkoks op de 7e Kookki(e)ds

Scouts Genendijk winnen de 14e jeugdraadkwis

Foto’s en filmpjes op www.jeugdraadham.be

25

467

90

68 35

69

Page 20: In Ham - Februari 2015

Week van de sportclubWanneer? Van 16 februari t.e.m. 20 februari van 10.00 tot 16.00 uur. Op woensdag 18 februari gaan we schaatsen en zijn we terug om 17.00 uur. Op vrijdag 20 februari gaan we zwemmen en zijn we terug rond 16.00 uur.

Waar? Sporthal ‘t Vlietje.

Wie? Kinderen van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar.

Wat? De kinderen krijgen initiatielessen voetbal, karate, dans, turnen, capoeira, omnisport, … De lessen wor-den gegeven door ervaren en gediplomeerde lesge-vers van de Hamse sportclubs. Voor de sportinitiaties worden de kinderen ingedeeld in leeftijdsgroepen. Laat bij inschrijving ook even weten of je kind een zwemdi-ploma heeft.

Meebrengen:•Elkedagsportkledingensportschoenenvoorbinnen

meebrengen. Sportschoenen met gekleurde zolen zijn toegelaten als ze de vermelding “non-marking” op de zool dragen.

•Voor’smiddags:eenlunchpakketeneendrankje•Eentussendoortje•Voorwoensdagnamiddagbrengjebestwarmekle-

ren mee. Vergeet zeker je handschoenen niet. Heb je eigen schaatsen, breng ze zeker mee!

•Vergeetjezwemgeriefnietopvrijdag!

Prijs: 50 euro inclusief gebruik van alle materialen, in-kom zwembad en schaatsbaan, vervoer en verzeke-ring.

Opvang: Vanaf 9.30 uur is er opvang in de sporthal voorzien. Vanaf 7.00 uur kan je terecht bij kinderop-vang Patoe. Hiervoor moet je wel eerst inschrijven. Dit kan via 013 53 11 56 of [email protected].

Schaatsen

Wanneer? 18 februari van 14.00 tot 16.00 uurWie? Iedereen van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar.Prijs? 6 euro inclusief vervoer, huur schaatsen, inkom

en verzekering

Vertrek:12.45 uur: Sporthal ‘t Vlietje13.00 uur: Sporthal Kristoffelheem13.10 uur: Bushalte kerk Kwaadmechelen13.15 uur: Bushalte oprit snelweg13.20 uur: Bushalte Meerhoutstraat in Genendijk

Wij zijn terug rond 17.00 uur.

Vergeet je handschoenen niet!

SPORT

20www.ham.be

inSChRiJVinGSFORmuLieR

Ik schrijf me in voor:

Schaatsen 6 euroEn stap op aan

Sporthal ‘t Vlietje Sporthal Kristoffelheem Bushalte kerk Kwaadmechelen Bushalte oprit snelweg Bushalte Meerhoutstraat in Genendijk

Week Van de Sportclub 50 euro

Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mail:

Geboortedatum:

Zwemdiploma: ja neen

Het inschrijvingsgeld kan je overschrijven op rekening-nummer BE14 0682 0804 1583 met vermelding van de activiteit en de naam van je kind(eren). OPGELET: Dit is een ander rekeningnummer dan tijdens de andere vakanties!

Ik maak gebruik van opvang in Patoe op:Maandag ochtend avondDinsdag ochtend avondWoensdag ochtend avondDonderdag ochtend avondVrijdag ochtend avond

Tijdens de sportkampen worden er foto’s gemaakt. Als je niet wil dat deze worden gepubliceerd in de gemeentelijke communicatiekanalen, vink dan dit vakje aan.

Page 21: In Ham - Februari 2015

MELDInGSKAART

U ka

n de

ze k

aart

teru

gstu

ren

naar

het

Col

lege

van

bur

gem

eest

er e

n sc

hepe

nen,

Dorp

sstr

aat 1

9, 3

945

Ham

. U k

an z

e oo

k af

geve

n aa

n he

t ont

haal

van

het

gem

eent

ehui

s.U

kan

deze

kaa

rt te

rugs

ture

n na

ar h

et C

olle

ge v

an b

urge

mee

ster

en

sche

pene

n,Do

rpss

traa

t 19,

394

5 Ha

m. U

kan

ze

ook

afge

ven

aan

het o

ntha

al v

an h

et g

emee

nteh

uis.

Naam

:

Adre

s:

Tel.

nr.:

E-m

ail:

Plaa

ts v

an h

et p

robl

eem

:

Naam

:

Adre

s:

Tel.

nr.:

E-m

ail:

inFO

Rm

Ati

e

Sugg

estie

s aa

n he

t gem

eent

ebes

tuur

:PR

OB

Lem

en

Het w

egde

k is

bes

chad

igd

De v

oetp

aden

moe

ten

hers

teld

wor

den

Onde

rhou

d va

n de

pla

ntso

enen

is g

ewen

st

De ri

oler

ing

is v

erst

opt

De o

penb

are

verli

chtin

g is

def

ect

Ande

re p

robl

emen

:

StARt 2 Run : eerste les op dinsdag 24 februari

Met een aangepast schema leer je in 10 weken, 5 km lopen. Het is een langzaam opbouwend programma. Gedurende 3 dagen per week wordt je hele lichaam gelijkmatig geschoold. We lopen 2 maal per week onder begeleiding. De derde training is individueel en dus vrij te kiezen.

Wanneer? Dinsdag en donderdag van 20.00 tot 20.30 uurWaar? Finse piste, sporthal ’t VlietjePrijs? €15. Slaag je in de 5 km test, dan krijg je

het inschrijvingsgeld terug!

Winnaars loopcriterium Limburg 2014Het loopcriterium Limburg van 2014 zit er weer op. En we konden terugblikken op een geslaagde editie! Over de 5 boslopen namen er in totaal 1.091 sportievelin-gen deel! “16 die hards” liepen de 5 boslopen en kre-gen een handdoek van het loopcriterium als attentie. Van de lopers die aan minstens 4 van de 5 boslopen deelnamen, maakten 5 personen ook nog kans op een waardebon van €50 van REN-sport! Hieronder de winnaars voor 2014:- Mertens Ivan- Dils John- Vleugels Caroline- Van Holsbeke Steven- De Wit Alex Ook in 2015 vindt het loopcriterium plaats. Noteer dus alvast onderstaande data in je agenda:- Ham: 10 mei- Leopoldsburg: 21 juni- Beringen: 27 september- Tessenderlo: 13 december De verschillende sportdiensten willen via deze weg al de vrijwilligers, sponsors en medewerkers van het criterium bedanken voor de goede en fijne samenwerking!

Info: www.facebook.com/loopcriteriumlimburg

Page 22: In Ham - Februari 2015

POLITIE

College van burgemeester en schepenen

Dorpsstraat 193945 Ham

frankerenals brief

College van burgemeester en schepenen

Dorpsstraat 193945 Ham

frankerenals brief

Gevonden voorwerpen•Zwarte GSM gevonden in de Dorpsstraat

op 30/11/2014;•Fietssleutel gevonden aan de fietsenstalling

in de Stationsstraat op 04/12/2014;•Digitale sleutel BMW gevonden in de Beuken-

laan op 05/12/2014;•Speelgoedhelikopter gevonden in de Molenwijk

in november 2014;•Zwarte fietstas gevonden op het fietspad in de

Heidestraat op 18/12/2014;•Roze zonnebril gevonden op Brakaad op

21/12/2014;•Zwarte fietstas, gevonden op 29/12/2014;•Bril, zwart montuur gevonden in de Sportlaan

op 06/01/2015;

De eigenaar kan zijn of haar voorwerp komen afhalen bij de politie, Dorpsstraat 19, 3945 Ham, 013 67 08 80.

Page 23: In Ham - Februari 2015

WIE IS VAn DIEnST

DOKteRS: CentRAAL nummeR 013 67 58 58

Alle huisartsen van de regio Ham-Olmen werken met een centraal bereikbaar wachtnummer. Als u dit nummer vormt, komt u automa-tisch terecht bij de dokter van dienst. Als u bij de dokter thuis wilt gaan, is het aangeraden om hem eerst telefonisch te verwittigen.

APOtheKeRS

Vind een apotheek van wacht:•opdewebsitewww.apotheek.be•viatelefoonnaar090399000(€1.5/minuut)•viadeapotheekappopuwsmartphone•opdewachtaffichebijuwvertrouwdeapotheek

tAnDARtSen

De wachtdiensten voor tandartsen zijn telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 18.00 uur, zowel op zaterdag/zondag als feestdagen. Je bereikt de tandarts op het centraal nummer 0903 39 969, waar-bij je tijdens de voorgestelde uren doorverbonden wordt naar de dichtstbijzijnde tandarts van wacht.

DieRenARtSen31/01-01/02Dr. I. Mensch, Stationsstraat 3, 3945 Ham, 011 57 59 6807/02-08/02Dr. I. Tomme, Genkerbaan 90, 3520 Zonhoven, 011 53 15 6014/02-15/02Dr. H. Coenen, Ringlaan 244, 3550 Zolder, 011 53 70 3321/02-22/02Dr. J. Melotte, Beringersteenweg 103, 3520 Zonhoven, 011 82 15 6128/02-01/03Dr. L. Mertens, Koolmijnlaan 70, 3580 Beringen, 011 43 26 81

KinDeROPVAnG hAm

KINDEROPVANG PATOE EN KINDERDAGVERBLIJF PETIT PATOEStipstraat 1 - 3945 Ham013 53 11 [email protected]/kinderopvang

CentRAAL meLDPunt KinDeROPVAnG hAm

013 46 20 09

POLitiehuLP

011 27 95 79 - 101

BRAnDWeeR LeOPOLDSBuRG

011 34 31 33. Voor dringende hulp: 112

De WAteRGROePTIJDENS KANTOORUREN: 011 28 06 11BUITEN KANTOORUREN: 016 30 13 40

WAChtDienSt inFRAx

INFOLIJN: 078 35 30 20STORINGSLIJN: 078 35 34 33BIJ GASBREUK: 0800 60 888

LimBuRG.net

Gratis nummer 0800 90 720

ZieKenVeRVOeR

ANTIGIFCENTRUM: 070 24 52 45VLAAMS KRUIS: 0477 66 81 11VLAAMS KRUIS: ambulance 24/24 - 7/7VLAAMS KRUIS: [email protected] KRUIS: 105UITLEENDIENST: 0474 64 35 82(elke werkdag tussen 9 en 17 uur - Warande 48)HULPDIENST: 013 66 44 48 Tel. + Fax

POStKAntOOR hAm

Particulieren: 022 012345Bedrijven & overheidsinstanties: 022 011111

StiChtinG teGen KAnKeR, PRAAtGROeP en AquAGYm in teSSenDeRLO

SARAH STEMGéE: 0473 82 11 39

VZW PAnDORA

meld- en steunpunt voor mishandeling, verkrachting en incest24 uur telefoonlijn 011 26 10 60

De contactgegevens van andere vrije beroepen kan je raadplegenvia www.ham.be/ondernemersloket

KRinGWinKeL De BiehAL

011 63 68 44

WiJKAGenten Antenne hAm

Dorpsstraat 19, 3945 HAM – 013 67 08 80 – 101Hoofdcommissariaat Beringen, Mijnschoolstraat 84 – 011 27 95 79 – 101

Bieke Verhelst Patrick Dirkx Jan Hermans Frieda Winderickx

23inham • februari 2015

Page 24: In Ham - Februari 2015

Info:dienst cultuur & toerisme HamDorpsstraat 19tel 013 61 10 [email protected]@ham.be

Garageverkoop 11 en 12 april 2015tussen 10 en 16 uur

11 en 12 april 2015Is het tijd voor de grote voorjaarskuis of heb je te veel spullen die je eigenlijk wel van de hand wil doen? Dan is de garageverkoop op 11 en 12 april misschien wel iets voor jou. Het idee is simpel. Je bouwt je eigen garage om tot een winkeltje waarin je al je oude spullen te koop aanbiedt. De garageverkoop vindt plaats tussen 10 en 16 uur.

Interesse? Vul dan snel het inschrijvingsformulier in en breng dit binnen bij de dienst toerisme. Inschrijven kan tot 9 maart 2015. De deelname is gratis.

Nog even dit: bij “Te Koop” vul je enkel die zaken in waarvan je denkt: ‘hiermee lok ik zeker en vast volk naar mijn garage’

Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mail:

Te koop:

Neemt deel op: (aankruisen wat van toepassing is)

zaterdag en zondag

enkel zaterdag

enkel zondag

I N s c H r I j v I N G s f o r m u l I e r

Datum

Inschrijven voor 9 maart 2015.

Garage - verkoop

Nu ook snel en

makkelijk via

www.ham.be/e-loketq