In 7 stappen naar een - Dialog | Het online platform om de ... Dialog - In 7 stappen naar een...

download In 7 stappen naar een - Dialog | Het online platform om de ... Dialog - In 7 stappen naar een effectieve

If you can't read please download the document

 • date post

  19-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of In 7 stappen naar een - Dialog | Het online platform om de ... Dialog - In 7 stappen naar een...

 • 1

  2

  4

  5 6

  3

  7

  In 7 stappen naar een effectieve HR-cyclus

  E-book

 • Dialog - In 7 stappen naar een effectieve HR-cyclus Pagina 2

  Inleiding Het doel van de HR-cyclus is: medewerkers ondersteunen in het leren en presteren, zodat zij maximaal bijdragen aan het succes van de organisatie.

  Wanneer je de HR-cyclus gaat vernieuwen, is het dan ook essentieel om de medewerker als uitgangspunt te nemen. Ontwerp een nieuwe cyclus daarom niet voor je medewerkers, maar met je medewerkers.

  De 7 stappen die we in dit e-book presenteren, kun je doorlopen om tot een cyclus te komen die jouw medewerkers echt ondersteunt in het leren en presteren. Mocht je daarbij op enig moment hulp nodig hebben, aarzel dan niet contact met me op te nemen.

  Ik wens je veel succes bij het vernieuwen van jouw HR-cyclus!

  Met vriendelijke groet,

  Stefan Op de Woerd Oprichter Dialog stefan.opdewoerd@dialog.nl 06-24674286.

  Vernieuw je HR-cyclus

  mailto:stefan.opdewoerd%40dialog.nl?subject=

 • Dialog - In 7 stappen naar een effectieve HR-cyclus Pagina 3

  1 Inventarisatie problemen huidige cyclus

  2 Stel uitgangspunten op voor de nieuwe cyclus

  3 Ontwerp de nieuwe cyclus samen met medewerkers

  4 Selecteer ondersteunende technologie

  5 Start experimenten op met een aantal afdelingen

  6 Evalueer en leer

  7 Neem de organisatie mee in de nieuwe werkwijze

  De 7 stappen voor een effectieve HR-cyclus

  Vernieuw je HR-cyclus

 • Dialog - In 7 stappen naar een effectieve HR-cyclus Pagina 4

  Resultaat Je medewerkers voelen zich gehoord en de problemen die zij ervaren worden serieus genomen.

  1. Inventarisatie problemen huidige cyclus Vernieuwen om het vernieuwen is zelden een goed idee. Er is alleen reden om iets te veranderen als de huidige situatie niet voldoet. Begin daarom met een inv entarisatie van de problemen van de huidige cyclus.

  Methoden die hiervoor goed werken zijn:

  • survey onder de medewerkers

  • diepte-interviews houden met collega’s

  • organiseren van interactieve workshops

  De belangrijkste onderwerpen om hierin aan de orde te laten komen zijn:

  Doelen: Zijn de doelen duidelijk, uitdagend en haalbaar? Heb je inzicht in de voortgang? Word je voldoende ondersteund bij het realiseren van de doelen?

  Persoonlijke ontwikkeling: Vind je persoonlijke ontwikkeling belangrijk? Heb je duidelijke ontwikkeldoelen? Hoe ben je hiermee in de dagelijkse praktijk bezig? Word je voldoende ondersteund bij je persoonlijke ontwikkeling?

  Gesprekken: Voer je gesprekken over je doelen en persoonlijke ontwikkeling? Hoe ervaar je deze gesprekken? Zijn de gesprekken voldoende voorbereid?

  Beoordeling: Vind je de beoordeling waardevol? Ervaar je deze als eerlijk? Stimuleert deze je om te te leren en presteren?

  Vernieuw je HR-cyclus

 • Dialog - In 7 stappen naar een effectieve HR-cyclus Pagina 5

  2. Stel uitgangspunten op voor de nieuwe cyclus

  Als organisatie heb je waarschijnlijk een visie op de manier waarop je als organisatie wilt samenwerken. Het is goed om hiermee richting te geven aan de nieuwe cyclus.

  Een aantal onderwerpen is waardevol om over na te denken.

  Eigenaarschap

  • Zijn medewerkers vooral zelf in de lead of geeft de manager veel sturing?

  • Hebben jullie of willen jullie zelfsturende teams?

  • Welke rol zie je voor de manager?

  Transparantie

  • Zijn de organisatiedoelen voor alle collega’s inzichtelijk? En de voortgang op deze doelen?

  • Zijn de doelen van alle medewerkers voor alle collega’s inzichtelijk?

  • Of bepaalt een medewerker dit zelf? Of wordt dit per team afgesproken?

  Beoordelen

  • Vind je dat ‘beoordelen’ een rol moet spelen? Of wil je hiermee stoppen?

  • Wie spelen een rol in de beoordeling? Denk aan medewerker zelf, de leidinggevende, collega’s en klanten.

  • Wie geeft het eindoordeel: medewerker zelf, de leidinggevende, het team?

  • Hoe vaak vindt een beoordeling plaats?

  • Is beloning gekoppeld aan beoordeling?

  Vernieuw je HR-cyclus

 • Dialog - In 7 stappen naar een effectieve HR-cyclus Pagina 6

  Resultaat Je hebt een visie op de HR-cyclus. Op basis daarvan kun je in het ont- werp keuzes maken.

  Feedback

  • Welk belang hecht je als organisatie aan feedback?

  • Is het verplicht dat medewerkers feedback vragen?

  • Is feedback puur gericht op de persoonlijke ontwikkeling of speelt het ook een rol in de beoordeling?

  Persoonlijke ontwikkeling

  • Verwacht je van alle medewerkers dat zij actief met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn, of is dit een keuze?

  • Wil je competenties gebruiken om te beschrijven welk gedrag je van medewerkers verwacht?

  • Is persoonlijke ontwikkeling een onderdeel van de beoordeling?

  Gesprekken

  • Hoe wil je dat medewerkers in gesprek zijn over hun prestaties en ontwikkeling?

  • Bepalen zij zelf of en met wie zij gesprekken voeren?

  • Zijn er vaste gespreksmomenten in het jaar?

  • Moet er iets worden vastgelegd over de gesprekken?

  Vernieuw je HR-cyclus

 • Dialog - In 7 stappen naar een effectieve HR-cyclus Pagina 7

  Resultaat Je hebt een gedragen werkwijze die je kunt gaan testen.

  3. Ontwerp de nieuwe cyclus samen met medewerkers

  Omdat de HR-cyclus is bedoeld om medewerkers te ondersteunen bij het leren en presteren, wil je de cyclus ook ontwerpen samen met medewerkers.

  Vaak vorm je hiervoor een groep medewerkers die een goede afspiegeling zijn van jouw organisatie. In een aantal sessies krijg je met elkaar scherp hoe een effectieve cyclus eruit kan zien.

  Start met het delen, toetsen en aanscherpen van de visie. Daarna ga je samen aan de slag om een cyclus te ontwerpen. Je geeft concrete invulling aan de onderwerpen eigenaarschap, transparantie, beoordelen, feedback, persoonlijke ontwikkeling en gesprekken. Je bedenkt wat verplicht is en wat optioneel is, wat er minimaal moet worden vastgelegd en welke vaste gespreksmomenten er zijn.

  Je kunt overwegen om verschillende varianten uit te werken, die je gaat testen. Soms zijn er verschillende goede opties en weet je van tevoren niet wat het beste gaat werken voor de medewerkers. Daarnaast kunnen afdelingen heel verschillend zijn in de aard van de werkzaamheden of de volwassenheid van het team. Daardoor kan ook een andere invulling nodig zijn.

  Vernieuw je HR-cyclus

 • Dialog - In 7 stappen naar een effectieve HR-cyclus Pagina 8

  Resultaat Je hebt technologie geselecteerd die perfect aansluit op jouw cyclus en het voor medewerkers verrassend simpel maakt.

  4. Selecteer ondersteunende technologie

  Een HR-cyclus zonder technologie is tegenwoordig bijna ondenkbaar. Goede technologie zorgt er immers voor dat het proces makkelijker wordt: het geeft inzicht en biedt op de juiste momenten ondersteuning.

  Drie zaken zijn cruciaal bij de introductie van ondersteunende technologie:

  1. De technologie bepaalt niet hoe de cyclus eruit ziet, maar de cyclus bepaalt hoe de technologie eruit ziet. Doe dus altijd een softwareselectie o.b.v. vooraf opgestelde requirements.

  2. De technologie is flexibel instelbaar, zodat aanpassingen in de cyclus (die er zeker gaan komen!) ook makkelijk in de software zijn door te voeren.

  3. De technologie is extreem gebruiksvriendelijk, zodat medewerkers ook echt blij worden van het gebruik ervan. Software die niet prettig werkt voor de medewerkers is een garantie voor een falende HR-cyclus.

  Je kunt ervoor kiezen om technologie pas in een later stadium te introduceren. Maar het is belangrijk om je te realiseren dat de technologie het succes van de nieuwe cyclus kan maken of breken.

  Vernieuw je HR-cyclus

 • Dialog - In 7 stappen naar een effectieve HR-cyclus Pagina 9

  5. Start experimenten op een aantal afdelingen

  Probeer niet alles tot in de puntjes uit te werken. De kans is groot dat niet alles wat je bedenkt direct goed werkt. Je hebt dan veel werk voor niets gedaan. Een van de beste manieren om snel te leren of de nieuwe HR-cyclus werkt, is om zo snel mogelijk te starten met experimenteren.

  Het kenmerk van een succesvol experiment is dat je zo veel mogelijk leert in zo min mogelijk tijd. De beste manier om dit te doen is om vooraf hypothesen op te stel- len over wat je wilt leren. Je kunt je experimenten dan heel gericht vorm geven om deze hypothesen te valideren (of falsificeren natuurlijk).

  Een aantal voorbeelden van hypothesen die je zou kunnen testen:

  Medewerkers staan vaker stil bij hun doelen

  Medewerkers zijn bewuster bezig met hun persoonlijke ontwikkeling

  Medewerkers hebben helder op welke wijze zij bijdragen aan de doelen van de organisatie of het team

  Medewerkers en leidinggevenden hebben beter inzicht in de voortgang op de doelen

  Gesprekken tussen medewerker en leidinggevende gaan vaker over doelen en persoonlijke ontwikkeling

  Vernieuw je HR-cyclus

 • Dialog - In 7 stappen naar een effectieve HR-cyclus Pagina 10

  Resultaat Je hebt scherp wat de succesfactoren zijn voor de nieuwe cyclus en hoe je dit gaat testen.

  Leidinggevenden zijn beter in staat om medewerkers te coachen bij het leren en