IMPACT OF DESIGN 4 5 IMPACT OF DESIGN IMPACT OF DESIGN IMPACT OF DESIGN IMPACT OF DESIGN IMPACT OF...

download IMPACT OF DESIGN 4 5 IMPACT OF DESIGN IMPACT OF DESIGN IMPACT OF DESIGN IMPACT OF DESIGN IMPACT OF DESIGN

If you can't read please download the document

 • date post

  17-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of IMPACT OF DESIGN 4 5 IMPACT OF DESIGN IMPACT OF DESIGN IMPACT OF DESIGN IMPACT OF DESIGN IMPACT OF...

 • 1

  IM P

  A C

  T O

  F D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F D

  E S

  IG N

  IM P

  A C

  T O

  F D E

  S IG

  N

 • 2 3

  IM P

  A C

  T O

  F D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F D

  E S

  IG N

  IM P

  A C

  T O

  F D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F

  D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F

  D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F

  D E

  S IG

  N

  I N V L O E D V A N D E S I G N O P B E S L U I T V O R M I N G

  Hoe zorg je als ontwerper dat je het denkproces van mensen kunt beïnvloeden?

 • 4 5

  IM P

  A C

  T O

  F D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F D

  E S

  IG N

  IM P

  A C

  T O

  F D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F

  D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F

  D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F

  D E

  S IG

  N

  Can you design a shape of things

  so some actions are easier than

  others?

  Can you channel people so they

  come together (or split up)?

  Can you

  brin g a f

  eatu re to

  the

  user s, or

  mov e th

  e us ers t

  o

  whe re yo

  u wa nt th

  em t o be

  ?

  Wha t wo

  uld h app

  en if you

  sim ply

  took awa

  y fea ture

  s yo u do

  n’t

  wan t pe

  ople to u

  se?

  Can you hide functions or elements you’d prefer people

  didn’t use?

  Can y ou use

  the p ropert

  ies of

  differe nt ma

  terials to ma

  ke som e

  action s mor

  e com fortab

  le tha n

  others ?

  Can get people to follow the path

  you want them to, on the way to

  reaching something they want?

  Can you recognise the 'desire

  paths' of some of your users, and

  then codify them into your system,

  so others follow too?

  Can you r

  earra nge t

  hing s so p

  eople

  inter act w

  ith th em in

  the l ocat

  ions

  you w ant t

  hem to?

  Can you put things in users’ way,

  so they take an alternative route,

  or adjust their speed?Can you divide your system up into parts, so people only use one bit at a time?

  How simply can you structure

  things, to make it easier for users

  to do what you’d like them to do?

  Can you

  des ign a

  n ex tra ‘

  confi rma

  -

  tion ’ ste

  p be fore

  an a ction

  can be

  perf orm

  ed?

  Can you edit the choices presented

  to users so only the ones you want

  them to have are available?

  Can you

  give use

  rs w arni

  ngs base

  d

  on d etec

  ting the

  erro r the

  y’ve

  mad e, or

  mig ht b

  e ab out

  to m ake?

  Can you make the default setting the behaviour you’d prefer users toperform?

  Can y ou det

  ect an d sugg

  est a

  better optio

  n to u sers w

  hen it

  looks like th

  ey’re m aking

  an er ror?

  Can y ou set

  thing s up s

  o one action

  can’t be per

  forme d unti

  l anot her is

  comp leted?

  Can you make parts fit only when

  the right way round, or only with

  the products they should do?

  What happens if you make an

  option something people opt out

  of, rather than opt in to?

  Design with Intent Patterns for influencing behaviour through design Auteurs: Dan Lockton, David Harrison, Neville A.stanton, April 2010

 • 6 7

  IM P

  A C

  T O

  F D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F D

  E S

  IG N

  IM P

  A C

  T O

  F D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F

  D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F

  D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F

  D E

  S IG

  N

  Colofon

  Scriptie

  ‘Invloed Van Design Op Besluitvorming’ 10.01.2020

  Inhoud en vormgeving: Vladimir Pakhomov

  Begeleiders: Jacqueline Covė

  Gijsbert Dijker

  Font: Corbel Family

  ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Zwolle

  N ie

  ts u

  it de

  ze u

  itg av

  e m

  ag w

  or de

  n ve

  rv ee

  lv ou

  di gd

  e n/

  of o

  pe nb

  aa r

  w or

  de n

  ge m

  aa kt

  d oo

  r m id

  de l v

  an d

  ru k,

  fo to

  ko pi

  e, g

  el ui

  ds ba

  nd , e

  le kt

  ro ni

  sc h

  of o

  p w

  el ke

  w

  ijz e

  da n

  oo k,

  z on

  de r s

  ch rif

  te lij

  ke to

  es te

  m m

  in g

  va n

  de u

  itg ev

  er .

 • 8 9

  IM P

  A C

  T O

  F D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F D

  E S

  IG N

  IM P

  A C

  T O

  F D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F

  D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F

  D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F

  D E

  S IG

  N

  Voorwoord Als iemand die afkomstig is uit Post-Sovjet Rusland waar propaganda een groot onderdeel van het leven uitmaakte, ben ik bewust en angstig van de invloed die design op menselijke levens kan hebben. Tegen- woordig wordt vaak gesproken over de gevolgen en ‘What Design Can Do?’ in de positieve zin. Maar wat ook belangrijk is om niet te vergeten, is dat

  'Design Thinking' net zo'n sterke negatieve invloed heeft gehad op de wereld. Om dat te voorkomen moeten wij het hele spectrum van design kunnen zien en dan ook dat het misbruik van design kennis mogelijk blijft. Met de opkomst van nieuwe techno- logieën zijn er nieuwe dreigingen en mogelijkheden geïntroduceerd die misbruik van de designkennis mogelijk maken. Was Design Thinking ooit mis- bruikt in het verleden? Wat zijn de manieren om bewust te worden van de manipulatie die we dagelijks meemaken?

  Des te meer redenen om onderzoek te doen naar de manier waarop grafisch ontwerpers door middel van beelden invloed hebben gehad op de wereld. Op de academie hebben we het vaak gehad over de verantwoordelijkheid van de ontwerpers en hoe belangrijk design thinking is. Ontwerpers die zich bewust zijn van hun invloed op de samenleving proberen de wereld te verbeteren. Het probleem is dat designkennis ook gebruikt wordt voor commer- ciële doeleinden met onverwachte resultaten die schadelijk kunnen zijn.

  Vladimir Pakhomov Zwolle, 6 januari 2020

 • 10 11

  IM P

  A C

  T O

  F D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F D

  E S

  IG N

  IM P

  A C

  T O

  F D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F

  D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F

  D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F

  D E

  S IG

  N

  Voorwoord 9 Inhoudsopgave 10 Inleiding 12 Aanleiding 13 Probleemstelling/doelstelling 14 Plan van aanpak 16

  1 Hoofdstuk 1 20 Neutrale/schone informatie in Grafisch Ontwerpen

  1.1 Retorica 21 1.2 Conclusie 25

  2 Hoofdstuk 2 29 Manipulatie door middel van beeld 2.1 Manipulatie 30 2.2 Nudging 32 2.3 Dark Patterns 36 2.4 Propaganda 40

  Inhoudsopgave

  2.5 Designing Dictators 2.6 Fake News 2.7 Conclusie

  3 Hoofdstuk 3 Ethiek in Grafisch Ontwerpen 3.1 Weaponized Design 3.2 Ethiek in het ontwerpen 3.3 Invloed op maatschappij

  4 Hoofdstuk 4 Conclusie 4.2 Eindwerk 4.3 Literatuurlijst

  42 44

  50

  51 54 56

  58 59

  61 63

 • 12 13

  IM P

  A C

  T O

  F D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F D

  E S

  IG N

  IM P

  A C

  T O

  F D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F

  D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F

  D E

  S IG

  N IM

  P A

  C T

  O F

  D E

  S IG

  N

  Inleiding

  Wat is de aanleiding voor jouw onderzoek?

  De kern van de grafisch vormgeving is het overbrengen van informatie. Ontwerp hoort te overtuigen en soms ook te verleiden. Het moet het gedrag van de kijk