Impact Investing Nieuws 15 maart 2016

download Impact Investing Nieuws 15 maart 2016

of 25

Embed Size (px)

Transcript of Impact Investing Nieuws 15 maart 2016

 • Drs Alcanne J. Houtzaager MA, public speaker & blogger on public equity impact investing

 • Deze keer: ING biedt ASN Microkredietfonds aan, Triodos Bank 2015: groei en 'individuen, ondernemers en gemeenschappen motor energietransitie'. Luxemburgse beurs viert 100ste groene obligatie notering, het heeft het grootste -apart genoteerde- aanbod van Groene obligaties met heldere listing voorwaarden. Een Green Bond met retail campagne van de New York Metro.

  Transparantie: Morningstar publiceert ESG criteria voor (institutionele) klanten: 20.000 fondsen met 4500 door Sustainalytics gescreende bedrijven. Think ETF's integreert UN Global Compact in haar ETF portfolio. JP Morgan lanceert Ethos Platform voor advisors, want 'het rendement van ESG investeringen is net zo goed als van traditionele investeringen'.

  Facts & Figures (agendasetting): De Britse Sociaal investeerder Big Society Capital onderzocht sociaal investeren in 5 landen, waaronder Nederland. Het verleidt me tot een beschouwing over mogelijke fiscale stimulansen voor Nederlandse banken en waarom niet? Ondernemers. De Anthos Bank (C&A, Brenninkmeyers) heeft namelijk ANBI status & het heeft #impinv topvrouwen aangetrokken.

  Een social credit framework van Barclays UK Wealth Management & Behavioral Quant Finance voor impact investing & filantropie. Wat voorzichtig en ingewikkeld, maar ze moeten wel: 91% is (enigszins) genteresseerd en 9% doet het al.

  Social Impact Bonds het preferred financierings-instrument van de Britse overheid volgens de chari minister, NPC protesteert. Nederlands Consortium van Impact experts voor chari's & Sinzer v/h Social Evaluator integreert IRIS en IFC standaarden in haar IT platform (zie ook events&trainingen)

  Forbes portretteerde een kleine impact investor die met zijn investeringen n aanzienlijke giften impact wilrealiseren. Invest close by in what you believe in & dont forget to donate!

  Quote van dit blog: Bij Barclays is voorzichtigheid rond impact investing troef: the framework explores how much investors should be willing to do, in terms of both impact investing and philanthropy. How to become an Impact Invetsor Barclays gids voor Wealth Management

  Quote van dit blog2: Tax breaks, such as Social Impact Tax Relief in the UK, make impact investment easier (rather than just cheaper). Investors need help getting over the barriers to making that crucial first investment.

  Drs Alcanne J. Houtzaager MA, public speaker & blogger on public equity impact investing

 • Ook in de Barclays Wealth Management gids. NB In hun voorbeelden staan de fiscaal aantrekkelijke investeringen bovenaan :)

  Nieuws Toptweets sinds 1 maart@Alcanne Mar 1 Vandaag volgt Anglique Laskewitz Giuseppe van der Helm op als algemeen directeur van de @ VBDO Ver. Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Views 868 actions 19 respons 2.2%

  @alcanne Mar 4 NewYorkMetro 500m US$ certified # GreenBond & campaign retail # mpinv goo.gl/iG5r3E 8,5m people travel MTA trains&buses every day Views 228 @Alcanne Mar 9 Brexit lurching or not @BigSocietyCap(ital) is looking around the world to see & learn #impinv #socinv http://goo.gl/PN45SC Views 161 LinkedIn Twitter 109 Actions 3 respons 3%@Alcanne Mar14 Social Impact Bonds will become the norm for government funding, says charities minister http://goo.gl/WWBTI0 Views 183 Actions 9 Respons 2%

  Inclusive Impact Investing

  ING bank neemt ASN Microkrediet fonds opING bank biedt sinds begin 2016 ASN Microkredietfonds aan aan haar klanten. Het is (uiteraard) opgenomen in de duurzame beleggingsportefeuille en met de hoogste duurzaamheidskwalificatie NFI++.

  (Want) ASN Bank selecteert de MFIs waarin het ASN-Novib Microkredietfonds belegt, mede op hun sociale prestaties. We beoordelen ze bijvoorbeeld op de manier waarop ze hun klanten beschermen tegen overkreditering. En op de nadruk die ze leggen op de dienstverlening aan mensen die nauwelijks terechtkunnen bij reguliere banken, zoals vrouwen en mensen op het platteland. Alle MFIs in het ASN-Novib Microkredietfonds samen verstrekken momenteel leningen aan ruim 7,8 miljoen mensen. Bron: http://nieuws.asnbank.nl/ing-biedt-asn-novib-microkredietfonds-aan/

  Het ASN Microkredietfonds is sinds okt 2015 beursgenoteerd aan Euronext/NL0011494117. De Morningstar analyse staat hier: Morningstar.nl/ASN Novib Microkredietfonds Ook het ASN Groenfonds is nu beursgenoteerd Euronext/NL0011613351-XAMS De Morningstar analyse staat hier: Morningstar.nl/ASN Groenfonds Dit fonds heeft het als een van de weinige dit jaar goed gedaan: 0,6% en het heeft een lage instap met circa 26euro.

  Drs Alcanne J. Houtzaager MA, public speaker & blogger on public equity impact investing

  https://twitter.com/alcannehttp://www.morningstar.nl/nl/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04B30https://www.euronext.com/nl/products/funds/NL0011613351-XAMShttp://www.morningstar.nl/nl/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR05PTRhttps://t.co/300b9I6bWphttp://nieuws.asnbank.nl/ing-biedt-asn-novib-microkredietfonds-aan/https://t.co/ZJM8aFQcMMhttp://goo.gl/PN45SChttps://t.co/uEyvg1DC0Xhttps://twitter.com/hashtag/mpinv?src=hashhttps://twitter.com/hashtag/mpinv?src=hashhttps://twitter.com/hashtag/GreenBond?src=hashhttps://twitter.com/hashtag/GreenBond?src=hashhttps://twitter.com/alcanne/status/705731312821399552https://twitter.com/alcannehttps://twitter.com/VBDOhttps://twitter.com/VBDOhttps://twitter.com/alcanne/status/704768373498974208

 • Inclusive Impact Investing II

  Triodos Bank presenteert jaarcijfers 2015Triodos Bank blikt terug op weer een goed jaar: 15% groei van de balans door de groei van (hypotheek)leningen, toevertrouwde middelen en nieuw aangetrokken vermogen; 15% nieuwe rekeninghouders nu totaal 607.000;16% groei van het beheerd vermogen naar EUR 12,3 miljard; 5,5% rendement op het vermogen (2014: 4,4%); 13% groei van duurzame leningen; -35% stijging van de nettowinst naar EUR 40,7 miljoen; en de buffer, de Core Tier_1-kapitaal ratio: 19,0%*

  Grass root movement?''.. wij zien dat het niet langer de regeringen, maar veeleer individuen, ondernemers en gemeenschappen zijn die de energietransitie voortstuwen, die technologie gebruiken om meer mensen op meer plaatsen toegang te geven tot basale financile diensten en die gezamenlijk de overgang naar een ecologisch meer evenwichtige en eerlijke economiegestalte geven. Met onze goede resultaten kunnen wij steeds meer van dit soort initiatieven financieren en onze positieve impact uitbreiden."

  Voor de driejarige periode 2016-2018 gaat Triodos Bank uit van een groei met 10-15% op jaarbasis (maar ook minder winst in 2016). NB Triodos is niet beursgenoteerd het heeft slechts coupons voor rekeninghouders. Bron: Triodos-Bank/jaarcijfers-2015

  GROENE OBLIGATIES

  Luxemburgse beurs kampioen groene obligaties met 100ste noteringOp de Luxemburgse beurs werd de 100ste groene obligatie genoteerd en daarmee heeft het haar positie als leider in deze snel groeiende markt stevig gevestigd. De afspraken van de Klimaatconferentie in Parijs zullen de groene obligatie markt nog verder versnellen. De Luxemburgse notering is een duidelijk geval van Early Adapter voordeel: De 1e groene obligatie voor de EuropeseInvesteringsBank (EIB) werd ook aan de Luxemburgse beurs genoteerd. Deze 100ste notering is weer een groene obligatie van de EIB voor Climate Awareness (Bond, CAB, de preferred name to green).

  Drs Alcanne J. Houtzaager MA, public speaker & blogger on public equity impact investing

  https://www.triodos.be/nl/over-triodos-bank/nieuws/persberichten/jaarcijfers-2015/https://nl.wikipedia.org/wiki/Tier_1-kapitaalhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Tier_1-kapitaal

 • Actieve MarketingLuxemburg heeft een lijst van Green Bonds: Bourse.lu/green-bonds-trading daar staan nu lopende 93 groene obligaties, in allerlei valuta. Van supranationale- en ontwikkelingsbanken maar ook groene bedrijfsobligaties. En een aparte webpage: Bourse.Lu/listing-green-bonds met de listing voorwaarden (GB principles, certificatie, verificatie). Video: YouTube (2m).

  De 100ste obligatie heeft een omvang van 1,5miljard Euro en is daarmee een van de EIBs grootste voor klimaat-bewustzijn. Eerder noteerde de EIB aan de Luxemburgse beurs groene obligaties van 1,5miljard (2023) en 3 miljard (2019) In het persbericht staat volgens mij een foutje, de ISIN van de eerdere obligatie uit 2014. ISIN XS1107718279,bourse.lux 214016, die heeft een looptijd van 10 jaar en geeft 1,5% rente. De koers is nu al 107%, op deze EIB obligaties is dus best wat koerswinst te maken. Tip: e-Nieuwsbrief Climatebonds Initiative Bron: PB Bourse Lux-lists-100th-green-bond

  New York Metro retail green bond met campagne De New Yorkse Metro (MTA Metropolitan Transport Authority) heeft haar 1ste groene obligatie uitgegeven van 500miljoen US$. De obligatie is gecertificeerd door het Climate Bonds Initiative (CBI, Nb Er is een aparte standaard voor (public) transport) en geverifieerd door ESG researchbureau Sustainalytics. CBI CEO Sean Kidney Significant investment in low carbon mass transport is essential if existing and emerging urban conurbations are to help limit global warming to 2C. This MTA green bond issuance is a milestone in the inclusion of rail transport in the burgeoning green bond market. De investeringen zijn bedoeld voor de elektrische vervoermiddelen en infrastructuur.

  Inclusive Impact InvestingDe MTA voert een massa mediale campagne (lokale outlets & radio) om de obligatie onder de aandacht te brengen. Haar 14miljoen klanten, waarvan 8,5 miljoen dagelijkse, leveren een grote bijdrage aan het verminderen van CO uitstoot door met het openbaar vervoer te reizen.

  Bron: MTA/PR/New-Yorkers-invest-planet-invest-mta en Climatebonds.net/certification/MTA

  Drs Alcanne J. Houtzaage