Immens bedrijfspresentatie

13
Immens

description

 

Transcript of Immens bedrijfspresentatie

Page 1: Immens bedrijfspresentatie

Immens

Page 2: Immens bedrijfspresentatie

Inhoudsopgave

� Immens Interim Management & Finance

� Wat kunt u van ons verwachten?

� Branches

� De opdrachtgevers van Immens

� Functies

� Thema’s

� Project- en managementvaardigheid

� Immens verbindt strategie en operatie

� Resultaatgerichte project aanpak

� De gezichten van Immens

� Contactgegevens Immens

Page 3: Immens bedrijfspresentatie

Interim Management & Finance

Immens is een zelfstandig, onafhankelijk interim-management bureau dat zich

richt op het uitvoeren van interim-opdrachten en het verstrekken van adviezen

op het gebied van management & finance.

Immens beschikt over een jarenlange kennis en ervaring in interim-

management, met een grote diversiteit in opdrachten en kennisgebieden.

Immens werkt met een grote groep van (zelfstandige) interim-managers en

consultants waardoor onafhankelijkheid en deskundigheid zijn geborgd. Het

inzetten van de juiste mensen voor een specifieke opdracht is ‘maatwerk’,

waarbij Immens samen met de opdrachtgever en de interim-manager het

probleem oplost.

Page 4: Immens bedrijfspresentatie

Wat kunt ú van ons verwachten

� Snelheid en betrouwbaarheid

� Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding

� Helderheid en openheid in communicatie en werkwijze

� Persoonlijke aandacht voor cliënt en interim-manager

� Jarenlange kennis en ervaring in interim- en projectmanagement

� Actieve begeleiding van en participatie in (ICT) projecten

� Samenwerking met deskundige en gedreven zelfstandige interim-

managers

Page 5: Immens bedrijfspresentatie

Sectoren

Immens voert opdrachten uit o.a. in de volgende branches:

� Agro, food en feed

� Financiële instellingen o.a. pensioen- en zorgverzekeraars

� Zorginstellingen waaronder Ziekenhuizen, Verpleging en

Verzorging, GGZ, Jeugdzorg, Thuiszorg

� Woningcorporaties

� Waterschappen, gemeenten, provincies en de rijksoverheid

Page 6: Immens bedrijfspresentatie

Opdrachtgevers Immens

Immens voert opdrachten uit bij onder andere de volgende organisaties:

� Dienst Uitvoering Onderwijs, Provincie Groningen, Gemeente Groningen,

� Koninklijke FrieslandCampina, Smeding, ForFarmers, N.A.K. Kievit, Hoogesteger, Melka Tenson

� Achmea, Interpolis, Menzis, Univé, UVIT, VPZ Assuradeuren, Allianz, KPMG

� Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Leveste, Accare, Jeugdzorg Groningen, Kwadrantgroep, Stichting De Hoven, Noorderbreedte, GGZ, Zorggroep Groningen, Compassion, Estinea, Elker

� Provincie Drenthe, Waterbedrijf Groningen, Essent, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Rijksuniversiteit Groningen

� Strukton, Nederlandse Spoorwegen, Gasunie

� Wolters Noordhoff, Wegener, Sanoma

� DeltaWonen, Ieder1, WoonFriesland, Domesta

� Bollegraaf recycling machinery, Breustedt Chemie, Tuinland, Marchon

Page 7: Immens bedrijfspresentatie

Vakgebieden

Immens richt zich op het uitvoeren van interim-management opdrachten op het gebied van:

� Finance & control (planning & control, audit, accounting)

� ICT(-project)management

� Algemeen- en verandermanagement

� Human Resource Management

� Supply Chain management

� Marketing, communicatie en sales

Page 8: Immens bedrijfspresentatie

Project & managementvaardigheid

� Professionaliseren control, accounting, treasury & riskmanagement

� Herstructureren processen en afdelingen (reorganiseren)

� Stabiliseren/optimaliseren bedrijfsprocessen

� Implementeren en sturen veranderingsprocessen

� Migreren organisaties

(centralisatie of decentralisatie, shared services, e.d.)

Page 9: Immens bedrijfspresentatie

Functieniveaus

Immens richt zich voornamelijk op het uitvoeren van interim-management

op het tactisch niveau:

Strategisch Strategie &

Beleid

Operatio-

neel Uitvoering

Tactisch Verbinden IM-mens

Page 10: Immens bedrijfspresentatie

Selectie uitgevoerde opdrachten

� Diverse financiële functies zoals bijvoorbeeld:

� (business) controller

� administrateur

� credit manager

� Directeur marketing & sales

� Logistiek manager

� Plant controller

� Master planner

� Projectmanager ICT

� Projectmedewerker processen/systemen Shared Service afdeling

� Procesbeschrijver HR processen

� Manager Distributie Centrum

� Corporate office assistent

� Projectmanager(s) implementatie ERP systemen

� Projectmedewerker SAP implementatie

� Projectmanager implementatie financieel consolidatie pakket

� Auditor projecten ICT (o.a. op ERP implementaties)

Page 11: Immens bedrijfspresentatie

Resultaatgerichte aanpak

Consolideren resultaten

Een juiste afhechting en overdracht

zorgen voor blijvend resultaat

Begeleiden/uitvoeren opdracht

Tussentijdse rapportages maken

project beheersbaar

Opstellen plan van aanpak

Pva is de basis voor deelresultaten, focus en tijd

Selecteren projectteam/interimmanager

Deskundigheid en vaardigheid

bepalen “fit”

Samen met de klant probleemanalyse

en oplossingsrichting vaststellen

Analyseren opdracht

Page 12: Immens bedrijfspresentatie

De gezichten van Immens

Hans Peter Hoorn RC is oprichter en partner van Immens. Daarvoor was hij als manager verbonden aan Ernst & Young Interim-management. In deze functie heeft hij vele opdrachten begeleid en uitgevoerd in de handel en industrie, energiesector en zakelijke dienstverlening. Daarvoor is hij 11 jaar werkzaam geweest in de accountantspraktijk van KPMG.

Remko Koopman AC QC is oprichter en partner van Immens. Daarvoor was hij regiodirecteur van Ernst & Young Interim-management. Hij heeft een achtergrond als financieel en algemeen manager. Remko heeft tal van interim-management opdrachten uitgevoerd en begeleid in de Zorgsector, bij Woningcorporaties en in de Agro en Food sector.

Richard de Vries QC is oprichter en partner van Immens en was voorheen werkzaam bij Ernst & Young Interim-management. Daarvoor heeft hij een aantal jaren in de accountantspraktijk van Ernst & Young gewerkt. Richard heeft diverse interim-opdrachten uitgevoerd en begeleid, met name op het gebied van ICT management, productie/logistiek management, ERP implementaties en pakketselecties.

Nicole Glazenborg BBA is als Manager Front Office/Accountmanager verantwoordelijk voor de werving en selectie, project- en relatiebeheer, secretariaat, de marketing en het offertetraject. Daarvoor heeft Nicole als intercedente gewerkt bij de uitzendorganisatie Start People.

Patricia Boer-Bos is als Manager Back Office verantwoordelijk voor het contractmanagement, de projectadministratie en een deel secretariële ondersteuning.

Page 13: Immens bedrijfspresentatie

Contactgegevens

Immens is gevestigd in “de Peizerstate” te Groningen. Onze volledige adresgegevens zijn:

IM-mens b.v. Interim Management & Finance

Bezoek- en

correspondentie adres: Peizerweg 87g

9727 AH Groningen

Telefoon: 050-5291738

Fax: 050-5291739

E-mail: [email protected]

Internetadres: www.immens.nu