Imagemakers bedrijfspresentatie 2013

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  5

Embed Size (px)

description

What's Your Image - Imagemakers Retail Book

Transcript of Imagemakers bedrijfspresentatie 2013

 • whats your image?

  IMAGEmaKeRs YOUR BRaND aCtiVatiON ageNCY

 • VISIE Durf te dromen

  STRATEGIE & imagemakers biedt ht antwoord op merk-ACTIVATIE strategie en merkactivatie. een herinnering

  achterlaten in het hoofd van de consument, dat is waar imagemakers haar specialiteit wil laten blijken. wij willen een bron van inspiratie zijn, die haar klanten in staat stelt om te durven dromen.

  AANPAK Bij imagemakers starten we met het inventariseren van de behoeften van de consument n de organisatie. alleen dan kunnen we een concept ontwikkelen dat scoort. wij denken en ondernemen met u mee en voorzien uw strategie zo van de best passende visuele identiteit.

  IMAGEmaKeRs YOUR BRaND aCtiVatiON ageNCY

 • IMAGEmaKeRs YOUR BRaND aCtiVatiON ageNCY

  BRON: BaNKsY

  rETAIL sTrATEgy

  Als u weet waar u voor staat, dan zorgen wij ervoor dat u gezien wordt. wij waarborgen uw identiteit in alle uitingen. Dit gaat veel verder dan een correct kleurgebruik en typografie, maar heeft te maken met het creren van het juiste gevoel zodat uw merk meer wordt dan alleen een plaatje met een naam.

 • IMAGEmaKeRs YOUR BRaND aCtiVatiON ageNCY

  rETAIL AcTIvATIon

  Onze specialiteit is merken bouwen voor de retail sector. Dit is een vak apart! imagemakers heeft al meerdere malen bewezen binnen de kaders van retail succesvolle concepten neer te kunnen zetten.

  wij leiden de consument, die vandaag de dag erg wispelturig en overprikkeld is, uw merk te ontdekken en zich daar zelfs aan te binden. wij weten dat deze markt continu in beweging is en zorgen daarom snel te kunnen schakelen.

 • IMAGEmaKeRs YOUR BRaND aCtiVatiON ageNCY

  Cases

 • Brand:

  Magazine

  IMAGEmaKeRs Cases VOORBeelDeN

  Communicatie Concept

  Winkel Interieur

  Interactieve meubels

  STRATEGIE & ACTIVAT IEstrategiemultichannel

  winkeldesign&bouw

  webshoprestylingprintedmedia

  Webshop

 • Stijlvol en slimlorem ipsum do

  lor sit

  amet, consectetuer

  Lorem ipsum dolor sit amet, con

  sectetuer

  adipiscing elit. Aenean commod

  o ligula

  eget dolor. Aenean massa. Cum

  sociis

  natoque penatibus et magnis dis

  parturient

  montes.

  Light

  Philips LivingColours

  SKU2013/12

  Luceplan Curl

  SKU2013/12

  van 149.99

  74.99Philips Ecomoo

  ds

  TafellampSKU2013/12

  van 99.99

  64.99

  van 99.99

  64.99

  sum

  mer c

  alen

  da

  r

  kom deze zomer

  naar myshop!

  van

  1 JulI t/m

  8 septem

  Ber 2013

  Sfeervol en modernDe sfeer in je huis bepaal je helemaal zelf!

  NIEUW2013

  van 89.99

  69.99SKU2013/12

  Nederlands English

  U dient eerst in te loggen op onlinestore.philips.nl voordat u de acties kunt bekijken

  BRAND STORE

  MaandelijksMagazine

  Spreadmagazine Bestelformulier

  Brand: |E-mailnewsletter

  Bestel online! shop 7 dagen per week 24 uur per dag op: myshop.philips.nl

  BestelFor

  mu

  lier

  Philips Draadloze InSight HD-babyfoon voor iPhone/iPad CES2013InnovationsAwards;Eervollevermelding

  voortechnologievooreenbeterewereld

  DePhilipsInSightdraadlozebabyfoonishetideale

  kinderkameraccessoirevoordesmartphonegeneratie

  B120/00

  Houduwbabyofkleinkindoveralin

  degatenopuwiPhone/iPad.Metde

  draadlozeInSightHD-babyfoonvanPhilips

  kuntuoveralkijkenenluisterennaaruw

  babyopuwiPhoneofiPad.Ukijktin

  kristalheldereHD-kwaliteit,enmethet

  nachtzichtkuntuuwbabyzelfsinhet

  donkerzien.

  Altijd in contactmetuwbaby

  van169.99

  89.99

  nieuw2013

  ook online

  IMAGEmaKeRs Cases VOORBeelDeN

  STRATEGIE &

  ACTIVAT IEstrategie

  multichannel

  winkeldesign&

  bouwwebshopr

  estyling

  printedmedia

  Winkel Interieur

  NIEUW2013

  BRAND STORE

  INN

  OVATIES

  NIEUW2013

  INN

  OVA

  TIES

  BRAND STORE

  POS

 • Brand:

  Moodboard

  Koopkaart

  Resultaat

  Winkelinterieur

  KoopkaartHoe werkt het?

  1 Bekijk het assortiment 3 Scan uw koopkaart2 Maak uw keuze 4 Reken af bij de kassa

  Kijkshop koopkaart.indd 1 19-03-13 10:15

  IMAGEmaKeRs Cases VOORBeelDeN

  STRATEGIE & ACTIVAT IEstrategiemultichannel

  winkeldesign

 • Brand:

  Webshop

  Flyer

  e-mailnieuwsbrief

  Gratis be

  zorgen!

  De goedk

  oopste!

  24 uur per

  dag!

  Veilig bet

  alen!

  De beste

  merken!

  De eerste

  !

  Jumboweb

  .nl is d w

  ebwinkel

  voor Jumb

  o medewe

  rkers met

  exclusieve

  aanbiedin

  gen en kor

  tingen op

  elektronic

  a, er op ui

  t, cosmeti

  ca,

  mode, verz

  ekeringen

  , sport, hui

  s & tuin e

  n coupons

  . Winkelen

  is eenvou

  dig: log in

  met je pe

  rsoneelsnu

  mmer en g

  eboorteda

  tum en be

  stel!

  kijk op Ju

  mboweb.

  nl voor al

  le nieuwe

  aanbiedi

  ngen! Alle

  rechten v

  oorbehou

  den, prijze

  n en besc

  hikbaarhe

  id onder v

  oorbehou

  d.

  Mode

  Huis & Tu

  in

  Tuinschild

  erijen

  Te bestel

  len met div

  erse print

  s en in ve

  rschillend

  e maten.

  Eastpak sc

  houdertas

  Delegate

  oranje

  Inhoud: 2

  2 liter.

  Coupons

  Romantis

  ch voord

  eel

  overnach

  ten in

  een kastee

  l vanaf

  69,- per

  persoon.

  49.95

  vanaf

  Verzekeri

  ng

  15,- reto

  ur van Ao

  n

  bij een door

  lopende re

  isverzeker

  ing

  De zomerp

  eriode kom

  t er weer a

  an. Als je o

  p reis gaat

  ,

  is een goed

  e reisverze

  kering gee

  n overbod

  ige luxe.

  Goed nieu

  ws! Bij de

  doorlopen

  de reisver

  zekering v

  an

  5 Sterren

  Zekerheid

  krijg je nu

  15,- ret

  our!

  Hoe werk

  t het?

  Sluit nu o

  nline je do

  orlopende

  reisverzek

  ering af en

  wij

  storten ve

  rvolgens

  15,- op je

  rekening

  .

  1. Ga n

  aar www.j

  umboweb

  .nl

  2. Berek

  en je prem

  ie

  3. Sluit

  direct onl

  ine af en o

  ntvang ee

  nmalig

  15,

  - retour op

  je rekenin

  g!

  47.4849.

  9871.

  40

  Cosmetica

  Jean Paul

  Gaultier

  Voor haar

  Classique

  limited

  edition

  100 ml

  Jean Paul

  Gaultier

  Voor hem

  Le Male li

  mited

  edition

  125 ml

  42.70

  44.95

  52.00

  42.70

  44.95

  55.00

  56.9659.

  9679.

  95

  Tutti Mila

  no Unisex

  horloge

  Voorzien

  van een u

  iterst prec

  ies Quarts

  uurwerk.

  Mode

  Philips Sat

  inelle

  Epilator

  Extra zac

  ht, extra sn

  el

  Elektronic

  a

  28.0329.

  5069.

  95

  Juni 2011 aa

  nbiedingen ge

  ldig van 30 m

  ei t/m 4 juli 2

  011

  * Kijk voor de

  actievoorwaar

  den op Jumbo

  web.nl

  Er op uit

  Cosmetica

  Mode

  Verzekering

  SportHuis &

  TuinCoupon

  s

  Elektronica

  Gratis bezorg

  en!

  De goedkoops

  te!

  24 uur per dag

  !

  Veilig betalen!

  De beste mer

  ken!

  De eerste!

  Jumboweb.nl is c

  ompleet vernieuwd!

  Philips HD441

  9/20

  Barbeque grill

  De extra dikk

  e plaat van de

  ze

  tafelgrill warm

  t snel op en je

  bereidt

  de heerlijkste

  gerechten.

  Grote buxusbo

  l in

  witte pot

  Inclusief Italia

  anse designpo

  t

  en uiteraar

  d gratis bij je b

  ezorgd.

  Berghoff barbe

  cueset

  Cubo Holle h

  andgreep, uit

  roestvrij

  staal vervaa

  rdigd

  Verpaktineen

  aluminiumkoff

  er

  De wEEk ToP 3

  ! Speciaal

  voor jou gesel

  ecteerd

  Ieder week ont

  vang je de alle

  rbeste

  aanbieding sp

  eciaal voor jou

  geselecteerd e

  n nergens goed

  koper.

  Geen adminis

  tratiekosten

  bovenop je bes

  telling

  Vernieuwd en

  verbeterd en

  dat

  betekent min

  der rompslomp

  en

  dus ook min

  der kosten voo

  r jou.

  40.24

  42.36

  70.60

  Lekker naar buiten

  met Jumboweb.n

  l!

  Ga naar jumbo

  web.nl en log i

  n met je perso

  neelsnummer

  56.95

  59.9579.9

  5

  5% korting op

  je

  eerste bestell

  ing

  Schrijf je in vo

  or de WEEK TOP

  3!

  en ontvang je k

  ortingscode vo

  or

  5% extra kortin

  g op Jumboweb.

  nl.

  76.9080.9

  589.9

  550 cm hoge buxusbol

  + Italiaanse designpot!

  IMAGEmaKeRs Cases VOORBeelDeN

  ACTIVAT IEwebshopvoorpersoneel

  printedmedia

 • Brand:

  BrandStandaard

  Orderformulier

  IMAGEmaKeRs Cases VOORBeelDeN

  Briefpapier

  Ordermap

  Schaplegger

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  orderform Final_outlined.pdf 04-04-2006 15:24:17

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY