IM Oktober 2009

Click here to load reader

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Ichtus Magazine, Oktober 2009 - © Ichtus Vlaanderen

Transcript of IM Oktober 2009

 • v.u. Tom De Craene I Abrikoosstraat 50 I 9000 Gent I P706126

  ichtus magazine3-maandelijks I okt - nov - dec 2009 www.ichtus.be

  Leven met God in Oostenrijk Bible and CultureEen bruisend kotleven?Babettes feast Filmtip Ichtus groeitFormacion dagboek

 • Colofon Inhoud

  Ichtus Magazine is een uitgave van

  Ichtus Vlaanderen vzw en heeft als

  doel om afgestudeerden, Ichtianen

  en genteresseerden op de hoogte

  te brengen van de werking in Ichtus.

  Ichtusmagazine verschijnt driemaandelijks.

  Website: www.ichtus.be

  Redactie: Jan DJoos, Karel Strobbe, Elke Couchez, Maarten Vergouwe, Wouter Van Hoof, Rudina Coraj.

  Layout: Gersom Brussaard

  Contact: [email protected]

  Giften steeds welkom

  op rekeningnummer

  230 - 0088770 - 35

  Ichtus Vlaanderen

  Ter Kale 14

  9850 Nevele.

  Ichtus Vlaanderen is aangesloten bij IFES

  (International Fellowship of Evangelical

  Students) - www.ifes.org

  4

  7

  8

  13

  10

  Omnes viae Romam ducuntColumn

  Een bruisend kotleven?Kijk en vergelijk

  Het dagboek van een formacioniste De groeten van Sara

  Babettes FeastFilmtip

  Leven met God in OostenrijkBible and Culture

  Van de redactie:

  Het Ichtus Magazine telt voortaan 16 bladzijden. Met deze uitbreiding hopen we nog meer relevante artikels en interviews te publiceren. Suggesties zijn meer dan welkom, aarzel dus niet om ons te mailen met uw ideen en voorstellen. Ook alle vragen en reacties op de artikels in dit nummer horen we graag!

  [email protected] 2

  Ichtus groeit!Uitbreiding van de staf

  14

 • Contactadressen

  Ben je student of ken je een student? Ga je volgend jaar studeren? Hier vind je alle informatie die je nodig hebt.

  Antwerpendinsdagavondwww.ichtusantwerpen.be

  [email protected]

  GentwoensdagavondKammerstraat 10www.ichtusgent.be

  [email protected]

  KortrijkwoensdagavondMeensestraat 83www.ichtuskortrijk.be

  LeuvenwoensdagavondNaamsestraat 55ichtusleuven.wordpress.com

  Studentenwerkers:

  Tom De Craene - [email protected]

  Sem Thomas - [email protected]

  Wouter Van Hoof - [email protected]

  Rudina Coraj - [email protected]

  Beste lezers,

  Mijn vrouw heeft in Nederland gestudeerd. En van de meest

  treffende verschillen in de studentencultuur vond ze het ver-

  schil in ervaren druk. Wanneer je in Nederland 5 jaar doet over

  een studie die 4 jaar duurt, dan wordt dit vaak als iets positiefs

  gezien. Men zal denken dat je waarschijnlijk tussen twee jaren

  een jaar in het buitenland bent geweest of dat je actief was in

  een studentenvereniging of in de jongerenpolitiek. Wat het ook

  is, men gaat ervan uit dat er meer in je leven was dan studeren

  alleen. Wanneer je hier in Vlaanderen hetzelfde resultaat hebt,

  dan word je veelal gezien als een mislukkeling. Je kon de druk

  niet aan, je hebt gelanterfant, je was niet slim genoeg, je bent

  te veel uitgegaan,

  Het erge is dat niet enkel het systeem en de maatschappij deze

  druk oplegt, onbewust doen ouders en studenten dat zelf ook.

  Ouders willen het beste voor hun kinderen of willen dat ze het

  later beter hebben dan hen (begrijp me niet verkeerd, dit is een

  fantastisch verlangen), maar weten dit niet altijd goed over te

  brengen. Studenten leggen ook voor zichzelf de lat heel hoog:

  ze moeten beter zijn dan hun oudere broer, ze willen per se doc-

  toreren, ze denken dat men pas blij met hen zal zijn wanneer ze

  14 of meer halen, ze denken dat enkel deze studierichting hen

  later gelukkig zal maken,

  Ik zie hoe hoog de druk is die studenten ervaren en dit is niet

  enkel schrijnend, maar het stoort me ook. Want als we werkelijk

  geloven dat onze identiteit in de eerste plaats ligt in Christus en

  niet in onze verwezenlijkingen, dan klopt heel deze prestatie-

  drang en -druk niet, dan zou er meer rust moeten zijn, meer

  ontspannenheid, meer levensvreugde onder studenten en onder

  het studeren. We kunnen deze verandering in mentaliteit in de

  eerste plaats denk ik niet verwachten van studenten zelf. Neen,

  Ichtus, ouders, kerken, docenten en professoren zullen deze

  manier van identiteit vinden in Christus en de rust die hieruit

  voortkomt moeten uit- en voorleven. Hoe? Dat is een vraag waar

  we ons goed over moeten bezinnen; het is een moeilijke vraag,

  want we leven in een maatschappij die veel van ons verwacht,

  maar als dit ons lukt, hebben we onze studenten iets te bieden,

  waar momenteel grote nood aan is.

  Tom De Craene

  Algemeen Secretaris 3

 • We zijn daar voor de IFES-conferentie Bible & Culture, een training van zeven weken voor studenten en afgestudeerden van over heel Europa. Gezamenlijk wordt nagedacht over de impact van Jezus op ons hele leven en over onze taak als levend getuigenis. Een dertigtal enthousiaste-lingen brengt hier een groot deel van zijn vakantie door.

  We sluiten bij de groep aan als er net een week van de conferentie achter de rug is. Nadat we aan de groep zijn voorgesteld, waarschuwen verschillenden van hen ons dat deze week echt intensief was. Dat klinkt bekend; in de aankondigingsmails werden we er ook herhaaldelijk op gewezen dat het echt een stevige cursus zou worden. We krijgen nog een dagje respijt zondag was telkens de vrije dag maar vanaf maandag vliegen we er inderdaad stevig in. In de ochtenden bevindt zich het Bible compartiment. Elke week wordt een Bijbelboek besproken en dit be-hoorlijk grondig. We krijgen informatie over de grondtekst, mogelijke vertalingen en interpretaties van betwiste passages, inschattingen van hoe de verschillende boeken in hun originele context fungeerden, kortom, een bijzonder gedegen achtergrond om daardoor de tekst samen beter te kunnen lezen en begrijpen. Om een zo breed mogelijk spectrum aan boeken te beslaan wordt elke week voor een ander genre geopteerd. De sprekers zijn stuk voor stuk autoriteiten op het vakgebied dat ze gaven, met bovendien een duidelijke liefde en enthousiasme voor Gods woord. In de namiddagen krijgen we de component Culture voor de kiezen. Goed, je bent christen. Welke invloed heeft dat op je identiteit? Hoe ga je om met geld, met eerlijke en bepaald minder eerlijke producten? Met vervuiling en het broeikaseffect? Hoe kijk je naar films? Om kort te gaan, hoe sta je in je cultuur als christelijke mens als Jezus voor elk aspect van je leven relevant is? Deze en nog een heleboel andere vragen mogen we doorkauwen op die namiddagsessies. Bepaald geen typische Bijbelstudies, maar daarom hoegenaamd niet minder relevant.Le

  ven m

  et Go

  d in O

  oste

  nrijk

  teks

  t: W

  oute

  r Va

  n H

  oof /

  foto

  s: R

  udin

  a Co

  raj

  Een koele zomeravond in het Oostenrijkse stadje Mittersill. Na een reis van meer dan dertien uur arriveren Rudina en ik in het kasteel, met de weinig originele naam Schloss Mittersill. Deze pittoreske locatie zal de volgende vier weken ons thuis zijn.

 • Dan zijn ook sommige avonden nog gevuld. Bij tijd en wijle krijgen we de kans om samen te zingen, ervaringen te delen en samen te bidden. Een vaste avond elke week is ook Speakers Corner: de sprekers van die week worden door de groep op de rooster gelegd over een wijde variteit aan onderwerpen, wat er ook maar uit de groep naar voren komt. Sprekers kunnen zo hun persoonlijke getuigenissen delen, maar ook stukken van hun kennis die tijdens de gewone sessies niet aan bod komen.Een ander wekelijks terugkerend avonditem is een film. Na de film te hebben bekeken laten we er een snelle analyse op los: wie zijn de personages? Hoe kijkt de film naar mensen? Hoe kijkt de film naar de wereld? Welke dingen worden voetstoots aangenomen als de waarheid en welke dingen worden op de helling gezet? Zo zien we dat films niet als puur entertainment functioneren, maar vaak ook een boodschap in zich dragen die dieper gaat dan het al dan niet aanwezige moraliteitspreekje: iedere film start vanuit een zeker wereldbeeld. Door de film te gaan begrijpen kunnen we beter onze tijdsgeest vatten en weten welke verbindingspunten we kunnen maken met onze respectievelijke culturen. Als laatste discussiepunt gaan we steeds in op de vraag hoe we aan de hand van de film in kwestie in gesprek zouden kunnen gaan over Jezus. Vaak geen sinecure, zo mag blijken, maar het is wel een sterk instrument om gesprekken mee te openen.

  En middag in de week wordt vrij gelaten. Dat is niet met het oog op hoognodige rust, maar met de bedoeling te dienen tot voorbereidingstijd voor de alom gevreesde zaterdagmorgen. Op zaterdag mogen we namelijk hele-maal zelf aan de slag. We krijgen een Bijbelgedeelte uit het boek dat we de afgelopen week hebben besproken en daar moeten we een korte Bijbelstudie over maken. Die studie wordt dan een voordracht in een groepje van drie tot vijf man. In tien vijftien minuten moeten we het gedeelte kunnen kaderen, een verklaring geven omtrent de betekenis en, belangrijkst van al, de lijn doortrekken naar onze eigen levens: wat moet ik doen volgend op mijn kennis over dit gedeelte? Daarbij moeten we er bovendien nog rekening mee houden dat in ons ingebeelde publiek zich mensen bevinden die de Bijbel niet kennen. Het is absoluut uit den boze om christelijk jargon te gebruiken, we moeten ons houden aan woorden die ook buiten de christelijke middens een algemeen bekende betekenis hebben. Tel daar nog bij op dat Engels voor nagenoeg niemand de moedertaal is en je begrijpt terdege waarom menigeen stevig met de zenuwen zit voor de zaterdagsessies. Grappig is dat voorg