Ik zie wat jij zegt - av-m.nl · PDF file Academie Verloskunde Maastricht Meike Broks, Marije...

Click here to load reader

 • date post

  29-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ik zie wat jij zegt - av-m.nl · PDF file Academie Verloskunde Maastricht Meike Broks, Marije...

 • Academie Verloskunde

  Maastricht

  Meike Broks, Marije Vellinga, Yvette Heesterbeek [email protected], [email protected], [email protected]

  Ik zie wat jij zegt Literatuurstudie naar het optimaliseren van communicatie tijdens de baring

 • Inhoud

  - Casus - Onderzoeksvraag - Aanleiding - Klinische relevantie - Definities - Methode - Geïncludeerde studies - Resultaten - Discussie - Conclusie - Aanbeveling

  “I k z

  ie w

  a t

  ji j z e g t”

  2

 • Casus Radboud UMC In de casus keken de zorgverleners positief terug op de

  communicatie tijdens een vacuümextractie. Echter, de ouders ervaarden dit anders.

  Vraag vanuit Radboud UMC: “Welke rol speelt communicatie (van zorgverlener; verbaal & non-verbaal) tijdens de begeleiding van

  zwangerschap en baring.”

  “I k z

  ie w

  a t

  ji j z e g t”

  3

 • Onderzoeks- vraag

  Welke factoren van communicatie dragen bij aan een positieve baringservaring?

  “I k z

  ie w

  a t

  ji j z e g t”

  4

 • Klinische Relevantie - 16,3% van de Nederlandse vrouwen kijkt negatief terug op

  partus (1) - Falende perinatale zorg: 75% veroorzaakt door gebrekkige

  communicatie (2,3) - Barende vrouwen zijn sterk, maar tegelijkertijd ook bijzonder

  kwetsbaar (4) - Communicatie is cruciaal om een traumatische baring te

  voorkomen (5)

  1: Rijnders M, Baston H, Schönbeck Y, Pal KM van der, Prins M, Green J. Perinatal factors related to negative or positive recall of birth experience in women 3 years postpartum in the Netherlands. Birth. 2008; 35(2): Pag. 107-116. DOI 10.1111/j.1523-536X.2008.00223.x. 2: Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte (in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap & Sport). Een goed begin. Adviesrapport. Utrecht. Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. 2009 (december). 3: Wildschut H, Bosveld I. Integrale geboortezorg (1e ed.) Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum; 2018. Pag. 114 4: Briscoe L, Lavender T, McGowan L. A concept analysis of women's vulnerability during pregnancy, birth and the postnatal period. Journal of Advanced Nursing. 2016; 72 (10). DOI 10.1111/jan.13017 5: Hollander M et al. Preventing traumatic childbirth experiences: 2192 women’s perceptions and views. Archives of Women’s Mental Health. 2017; 20(4): Pag. 515-523. DOI 10.1007/s00737-017-0729-6

  “I k z

  ie w

  a t

  ij z

  e g t”

  5

  https://doi.org/10.1007/s00737-017-0729-6

 • Definities

  “I k z

  ie w

  a t

  ji j z e g t”

  6

  Communicatie

  Non-

  verbale

  component

  Verbale

  component

 • Methode (1) Pubmed search, maart 2019

  “I k z

  ie w

  a t

  ji j z e t”

  7

 • Methode (2) Limitaties zoekstrategie

  Inclusiecriteria: - Communicatie tussen zorgverlener en zorgvrager - Retrospectieve studies - Low-, medium- en high risk setting

  Exclusiecriteria: - Communicatieve handicaps (visuele of auditieve beperking) - Communicatie tussen zorgverleners onderling - Prospectieve studies

  Pubmed filters: - Published last 10 years - Humans - Dutch and English

  “I k z

  ie w

  a t

  ji j z e g t”

  8

 • Methode (3)

  “I k z

  ie w

  a t

  ji j z e g t”

  9

 • Geïncludeerde studies

  “I k z

  ie w

  a t

  ij j z e g t”

  10

 • Resultaten (1) Meta-synthese van de resultaten

  - Ordenen van de data uit de gebruikte studies - Clusteren van de communicatiefactoren, samenhang wordt

  hierdoor zichtbaar - Labelen van communicatiefactoren - Overkoepelende thema’s worden gevormd;

  Kennis, verbinding, controle, congruente communicatie

  “I k z

  ie w

  a t

  ji j z e g t”

  11

 • Resultaten (2)

  “I k z

  ie w

  a t

  ji j z e g t”

  12

 • Resultaten (3)

  “I k z

  ie w

  a t

  ji j z e g t”

  13

 • Discussie - Sterkte en zwakte analyse van de literatuurstudie - Universele behoeften barende vrouwen, tóch individuele

  benaderingswijze. - Communicatie “op maat” - Aanbeveling WHO

  De literatuur is eenduidig, waar blijft de praktijk?!

  “I k z

  ie w

  a t

  ji j z e g t”

  14

 • Conclusie - Sluit aan bij de behoeften van de barende vrouw: kennis,

  controle, verbinding en congruente communicatie - Combineer verschillende communicatiefactoren en zorg dat

  deze congruent aan elkaar zijn. - De literatuur is evident. Echter, dit wordt niet in de praktijk

  toegepast. - Onderschat de waarde van goede communicatie niet!

  “I k z

  ie w

  a t

  ji j z e g t”

  15

 • Aanbeveling - Educatie over congruente communicatie - Stimuleren van gedragsverandering van zorgverleners

  (ASE model) - Meer onderzoek naar “communicatie op maat”

  Houd als zorgverlener altijd in gedachte: barende vrouwen zijn individuen, met ieder een eigen benaderingswijze. Stem hier op af, wees congruent in je communicatie en ben bewust van je houding. Dat bevalt beter!

  “I k z

  ie w

  a t

  ji j z e g t”

  16

 • Literatuurlijst (1) - Rijnders M, Baston H, Schönbeck Y, Pal KM van der, Prins M, Green J. Perinatal factors related to negative or positive recall of birth experience

  in women 3 years postpartum in the Netherlands. Birth. 2008; 35(2): Pag. 107-116. DOI 10.1111/j.1523-536X.2008.00223.x.

  - Elmir R, Schmied V, Wilkes L, Jackson D. Women's perceptions and experiences of a traumatic birth: a meta-ethnography. Journal of Advanced

  Nursing. 2010; 66(10): Pag. 2142-2153. DOI 10.1111/j.1365-2648.2010.05391.x.

  - Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte (in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap & Sport). Een goed begin.

  Adviesrapport. Utrecht. Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. 2009 (december).

  - Wildschut H, Bosveld I. Integrale geboortezorg (1e ed.) Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum; 2018. Pag. 114

  - Reekers M, Spijkerman RMH. Professionele gespreksvoering (2e ed.) Amsterdam, Nederland: Pearson Education; 2017. Pag. 11-14

  - Brinkman, F. Individuele gespreksvoering (2e ed.) Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum; 2010. Pag. 12, 106 Rimal R, Lapinski M. Why

  health communication is important in public health.

  - Bulletin of the World Health Organisation. 2009; 87(4): Pag. 245-324. DOI 10.2471/BLT.08.056713

  - Briscoe L, Lavender T, McGowan L. A concept analysis of women's vulnerability during pregnancy, birth and the postnatal period. Journal of

  Advanced Nursing. 2016; 72 (10). DOI 10.1111/jan.13017

  - Hollander M et al. Preventing traumatic childbirth experiences: 2192 women’s perceptions and views. Archives of Women’s Mental Health.

  2017; 20(4): Pag. 515-523. DOI 10.1007/s00737-017-0729-6

  - Kotz D, Cals JWL. Writing Tips Series: Effective writing and publishing scientific papers, part IV: methods. Journal of Clinical Epidemiology. 2013;

  66(8). DOI 10.1016/j.jclinepi.2013.01.003

  - Stans SEA. Communication for Participation. Maastricht: Stans S; 2018. Pag. 27, 40-43, 228-231. ISBN 978‐94‐6323‐439‐9

  - NICE Guidance. Intrapartum care for healthy women and babies. National Institute for Health and Care Excellence. Londen, Verenigd

  Koninkrijk. 2017, februari. Report No.: CG190

  - Cochrane Netherlands [Internetsite]. Utrecht; Cochrane Library. [Geraadpleegd maart 2019] Beschikbaar via:

  https://netherlands.cochrane.org/sites/netherlands.cochrane.org/files/public/uploads/4.8_kwalitatief_onderzoek_checklist.pdf

  - Cochrane Netherlands [Internetsite]. Utrecht; Cochrane Library. [Geraadpleegd maart 2019] Beschikbaar via:

  https://netherlands.cochrane.org/sites/netherlands.cochrane.org/files/public/uploads/5.4_sr-observationeel_onderzoek_checklist.pdf

  “I k z

  ie w

  a t

  ji j z e g t”

  17

  https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05391.x https://doi.org/10.1007/s00737-017-0729-6 https://netherlands.cochrane.org/sites/netherlands.cochrane.org/files/public/uploads/4.8_kwalitatief_onderzoek_checklist.pdf https://netherlands.cochrane.org/sites/netherlands.cochrane.org/files/public/uploads/5.4_sr-observationeel_onderzoek_checklist.pdf

 • Literatuurlijst (2)

  - Riezebos R, Beltman S, Grinten J van der. Verwerken van kwalitatieve data. EURIB [Website]. 2012, september [Geraadpleegd maart 2018]

  Beschikbaar via: https://www.eurib.net/verwerken-van-kwalitatieve-data/

  - Downe S, Finlayson K, Oladapo O, Bonet M, Gülmezoglu AM. What matters to women during childbirth: A systematic qualitative review. Plos

  One. 2018; 13(4). DOI 10.1371/journal.pone.0194906

  - Helmond I van, Korstjens I, Mesman J, Nieuwenhuijze M, Horstman K, Scheepers H et al. What Makes for Good Collaboration and

  Communication in Maternity Care? A Scoping Study. International Journal of Childbirth. 2015; 5(4): Pag. 210-223. DOI 10.1891/2156-

  5287.5.4.210

  - Ledford CJW, Canzona MR, Womack JJ, Hodge J