Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet - literatuuronderzoek, interviews en een observatie QuickScan de...

download Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet - literatuuronderzoek, interviews en een observatie QuickScan de uitvoer

of 31

 • date post

  24-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet - literatuuronderzoek, interviews en een observatie QuickScan de...

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Onderzoek naar de schoonmaak van High Touch Surfaces en verpleegkundige materialen op de verpleegafdeling

  UMC Utrecht Academie Opleiding tot Deskundige Infectiepreventie 2015-2017

  Door: Karlijn Smolders Studentnummer: 5782651

  Praktijk begeleider: Miriam Mes

  Naam opleider: Lonneke Bode Opleidingsplaats: MC Slotervaart

  4-11-2016

  Definitief

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 2

  Inhoud

  Samenvatting ....................................................................................................................... 3

  Afkortingen- en begrippen lijst ................................................................................................ 4

  1. Inleiding en probleemstelling ............................................................................................ 4

  1.1. Inleiding .................................................................................................................. 4 1.2. Probleemstelling ....................................................................................................... 5

  2. Doel- en vraagstelling ...................................................................................................... 5

  2.1. Doelstelling .............................................................................................................. 5 2.2. Vraagstelling ............................................................................................................ 5

  3. Methode van onderzoek ................................................................................................... 6

  3.1. Literatuuronderzoek .................................................................................................. 6 3.2. Observatiemetingen .................................................................................................. 6 3.3. Interview ................................................................................................................. 6 3.4. Fluorescent marker metingen ..................................................................................... 7 3.5. Interventies .............................................................................................................. 8 3.6. Nameting ................................................................................................................. 8

  4. Resultaten ...................................................................................................................... 8

  4.1. Literatuuronderzoek .................................................................................................. 8 4.2. Observatiemetingen ................................................................................................ 10 4.3. Interview ............................................................................................................... 10 4.4. Fluorescent marker metingen ................................................................................... 10 4.5. Interventie ............................................................................................................. 11 4.6. Nameting ............................................................................................................... 11

  5. Conclusie en discussie .................................................................................................... 12

  5.1. Conclusie ............................................................................................................... 12 5.2. Discussie ................................................................................................................ 13

  6. Aanbeveling .................................................................................................................. 14

  7. Literatuurlijst ................................................................................................................ 15

  8. Bijlagen ....................................................................................................................... 16

  8.1. Bijlage I: QuickScan observatie formulier ................................................................... 16 8.2. Bijlage II: Formulier interview verpleegkundigen ......................................................... 17 8.3. Bijlage III: Checklist optisch monitoren reiniging bed en toebehoren ............................. 19 8.4. Bijlage IV: Checklist optisch monitoren verpleegkundige materialen .............................. 19 8.5. Bijlage V: Resultaten observatiemetingen .................................................................. 20 8.6. Bijlage VI: Resultaten interview ................................................................................ 21 8.7. Bijlage VII: Resultaten nulmeting fluorescent marker test ............................................ 22 8.8. Bijlage VIII: Resultaten nameting fluorescentie marker test ......................................... 27 8.9. Bijlage IX: Vergelijking resultaten afdeling 10B en 10D ................................................ 31

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 3

  Samenvatting

  Het toenemende aantal ziekenhuisinfecties is een probleem voor alle ziekenhuizen. Het toepassen

  van goede handhygiëne en isolatieverpleging draagt bij aan de reducering en verspreiding van

  nosocomiale infecties. Daarnaast is er groeiend bewijs dat de patiëntomgeving een grote rol speelt

  bij verspreiding van ziekenhuisinfecties. Schoonmaak van high touch surfaces (HTS) is hierbij van

  groot belang. Uit diverse studies komt naar voren dat de schoonmaak op verpleegafdelingen niet

  optimaal is.

  Het doel van deze studie is het in kaart brengen van de schoonmaak van HTS en verpleegkundige

  materialen op twee verpleegafdelingen van MC Slotervaart. Na de uitvoer van dit onderzoek zijn de

  werkwijze, frequentie en verantwoordelijkheden van de schoonmaak door de verpleging duidelijk en

  is dit geborgd middels een protocol en aftekenlijst.

  De huidige status omtrent kennis en uitvoer van schoonmaak werd onderzocht door middel van een

  nulmeting waarbij literatuuronderzoek, interviews en observatie QuickScans werden uitgevoerd.

  Daarnaast werd de schoonmaak gecontroleerd door middel van fluorescent markertesten.

  De resultaten van de nulmeting toonden aan dat de schoonmaak op de verpleegafdeling niet

  optimaal is. De werkinstructie reiniging en desinfectie van oppervlakken en materialen is onbekend

  bij de verpleging en de schoonmaak door de verpleging is niet geborgd.

  Controle van de uitvoer van de schoonmaak door middel van fluorescent markertesten toonde aan

  dat 57% van de HTS van de bedden, 17% van de computers en 26% van de verpleegkundige

  materialen waren schoongemaakt, waarvan o.a. 50% van de bloeddrukmeters, 0% van de

  bloeddrukbanden, 39% van de oorthermometers en 25% van de postoelen.

  Naar aanleiding van de nulmeting is een interventie uitgevoerd. De interventie bestond uit scholing

  aan verpleegkundigen gevolgd door een nameting middels de fluorescent markertest. Uit de

  nameting bleek dat 42% van de HTS van de computers zijn schoongemaakt en 39% van de

  verpleegkundige materialen, waarvan 28% van de bloeddrukmeters, 17% van de bloeddrukbanden,

  5% van de oorthermometers en 67% van de postoelen.

  De nameting toonde een verbetering aan van de schoonmaak door de verpleging. De totale

  schoonmaak van HTS van de computers was significant verbeterd na interventie, waarbij de

  schoonmaak van de toetsenborden significant verbeterd is, maar de schoonmaak van de PC muis

  niet significant verbeterd is. De totale schoonmaak van de HTS van de verpleegkundige materialen

  was niet significant verbeterd, maar de schoonmaak van de postoelen en bloeddrukbanden was wel

  significant verbeterd na interventie.

  Middels dit onderzoek is de schoonmaak van HTS en verpleegkundige materialen op twee

  verpleegafdelingen van MC Slotervaart in kaart gebracht. Het protocol met de werkwijze, frequentie

  en verantwoordelijkheden van de schoonmaak door de verpleging en de aftekenlijst zijn nog in

  ontwikkelfase. Hiermee zijn de doelstellingen van dit onderzoek deels behaald.

  Concluderend kan gezegd worden dat de resultaten van dit onderzoek in overeenstemming zijn met

  bevindingen uit de literatuur:

   De schoonmaak op de verpleegafdeling is niet optimaal;

   De gebruikte methoden en materialen zijn niet uniform;

   De verantwoordelijkheden zijn niet altijd duidelijk;

   De reiniging en desinfectie van verpleegkundige materialen is niet geborgd.

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 4

  Afkortingen- en begrippen lijst

  ATP Adenosinetrifosfaat

  CDC Centers for Disease Control and Prevention

  CIP Contactpersoon infectiepreventie

  COW Computer on wheels

  HIP Hygiëne en Infectie Preventie

  HTS High touch surfaces

  IGZ Inspectie gezondheidszorg

  iProva Document beheerssysteem

  K&V Kwaliteit en veiligheid

  LED Light-emitting diode

  MC Medisch centrum

  MRSA Methicilline resistente Staphylococcus aureus

  PubMed Zoekmachine voor medische, wetenschappelij