Ik zie, ik zie wat jij niet ziet - Ghent · PDF file IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 4 Het...

Click here to load reader

 • date post

  13-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ik zie, ik zie wat jij niet ziet - Ghent · PDF file IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 4 Het...

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET I

  Universiteit Gent

  Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen

  Academiejaar: 2012-2013

  1e examenperiode

  Ik zie, ik zie wat jij niet ziet:

  het effect van blinde impressie formatie op discriminatie van visueel

  gestigmatiseerde sollicitanten tijdens selectie-interviews

  Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van master in de psychologie,

  bedrijfspsychologie en personeelsbeleid door Viktorien Banić

  Promotor: Prof. dr. Eva Derous

  Mede-promotor: Prof. dr. Wouter Duyck

  Begeleiding: Alexander Buijsrogge

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET II

  Inhoudstabel

  Lijst met tabellen ............................................................................................................ IV

  Lijst met figuren ............................................................................................................. IV

  Voorwoord ........................................................................................................................ V

  Abstract ............................................................................................................................. 1

  Inleiding ............................................................................................................................ 2

  Het selectie-interview ....................................................................................................... 4

  Stigma ............................................................................................................................... 6

  Methode .......................................................................................................................... 13

  Pilot – job karakteristieken ......................................................................................... 13

  Pilot - Aantrekkelijkheid sollicitant ............................................................................ 13

  Pilot - Achtergrond van de sollicitant ......................................................................... 14

  Participanten ............................................................................................................... 15

  Design ......................................................................................................................... 15

  Procedure .................................................................................................................... 17

  Meetinstrumenten ....................................................................................................... 18

  Resultaten ....................................................................................................................... 20

  Beschrijvende statistiek .............................................................................................. 20

  Hypothesen ................................................................................................................. 20

  Discussie ......................................................................................................................... 27

  Beperkingen en sterktes .............................................................................................. 30

  Theoretische implicaties ............................................................................................. 31

  Praktische implicaties ................................................................................................. 32

  Conclusie .................................................................................................................... 33

  Notities ........................................................................................................................... 34

  Referenties ...................................................................................................................... 35

  Appendix ........................................................................................................................ 41

  Appendix 1 – wijnvlek ............................................................................................... 41

  Appendix 2 – gedragsgerichte en situationele interviewtechniek .............................. 42

  Appendix 3 - bedrijfs- en functieomschrijving........................................................... 44

  Appendix 4 - STAR vragen ........................................................................................ 45

  Appendix 5 – cv van de sollicitant ............................................................................. 47

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET III

  Appendix 6 – beoordeling jobgeschiktheid en toekomstige aanwervingsintentie (T1

  en T2) .......................................................................................................................... 48

  Appendix 7 – zelfbeoordeling .................................................................................... 50

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET

  IV

  Lijst met tabellen

  Lijst met figuren

  Tabel 1. Design van de studie. 19

  Tabel 2. Beschrijvende statistiek en correlatiecoëfficiënten. 26

  Figuur 1. Illustratie van de acteur met wijnvlek (links) en zonder

  wijnvlek (rechts).

  20

  Figuur 2. Illustratie van een partieel blind selectie-interview (boven)

  en een niet blind selectie-interview (beneden).

  20 - 21

  Figuur 3. Marginaal significante interactie tussen tijd en de

  eindbeoordeling van jobgeschiktheid.

  28

  Figuur 4 Significant interactie effect van blinde rapport building en

  de evolutie van de beoordeling van jobgeschiktheid.

  29

  Figuur 5. Significant interactie effect van blinde rapport building en

  de evolutie van de beoordeling van toekomstige

  aanwervingsintentie.

  29

  Figuur 6. Zelfbeoordeling van de interviewer na afloop van het

  interview.

  30

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET V

  Voorwoord

  “The painted bird circled from one end of the flock to the other, vainly

  trying to convince its kin that it was one of them. But, dazzled by its

  brilliant colors, they flew around it unconvinced. The painted bird

  would be forced farther and farther away as it zealously tried to enter

  the ranks of the flock.” Jerzy Kosinski, The Painted Bird

  Dit was één van de eerste citaten die ik las aan het begin van mijn masterproef.

  Na twee jaar intensief werken en lezen over het selectie-interview en visuele stigma’s is

  mijn interesse en enthousiasme voor dit onderwerp alleen nog maar toegenomen. Deze

  masterproef had echter niet tot stand kunnen komen zonder de hulp en steun van veel

  mensen. Als eerste wil ik graag mijn begeleider Alexander Buijsrogge bedanken voor het

  enthousiasme, het advies, het structureren waar nodig en bovenal voor de leuke

  samenwerking. Vervolgens wil ik graag mijn promotor Eva Derous en co-promotor

  Wouter Duyck bedanken die me bijstonden waar nodig. HR Square en Tattooforaweek

  wil ik eveneens bedanken voor het mee helpen realiseren en operationaliseren van deze

  masterproef. Daarnaast wil ik Anne Vancoillie, mijn thesismaatje, met wie ik lief en leed

  heb gedeeld tijdens het schrijven van deze masterproef en Greet Vandendriessche die

  mijn thesis ontelbare keren heeft nagelezen en altijd nuttige commentaren gaf bedanken.

  Familie, vrienden, kennissen en participanten wil ik ook graag bedanken voor het invullen

  van talloze vragenlijsten, het deelnemen aan mijn (pilot) studies, het advies bij het

  opstellen van mijn fictief-cv en script, het nalezen van mijn masterproef en voornamelijk

  voor het geloof en de steun in mijn kunnen. In het bijzonder wil ik mijn ouders, zus en

  broer bedanken om altijd bereikbaar te zijn voor een luisterend oor en omdat ze me

  hielpen waar mogelijk. Bedankt iedereen! Deze masterproef had ik echter niet kunnen

  realiseren zonder de hulp van een heel belangrijk persoon namelijk mijn vriend Joeri

  Bickx. Van harte bedankt Joeri voor het vrijwillig uitvoeren van 207 selectiegesprekken,

  ik kan het maar niet genoeg benadrukken, hvala!

  Hopelijk geniet u van het lezen van mijn masterproef zoals ik genoten heb van die twee

  jaar dat ik eraan gewerkt heb.

  Viktorien Banić

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET I

  Abstract

  Het huidige onderzoek is een van de eerste die, op basis van een synthese van theorieën

  en bevindingen uit de sociale psychologie en de A&O psychologie, een aanpassing aan

  de procedure van het selectie-interview voorstelt. Dit onderzoek spitst zich toe op de

  kennismakingsprocedure (i.e. rapport building) aangezien die een belangrijke rol speelt

  in het tot stand komen van een eindbeoordeling in selectie-interviews. Tevens is die

  kennismakingsprocedure aangeduid als een mogelijke bron van discriminatie.

  Geïnspireerd door ontwikkelingen in het select