Ik zie, ik zie wat jij niet ziet - Ghent...

of 55/55
IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET I Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen Academiejaar: 2012-2013 1 e examenperiode Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: het effect van blinde impressie formatie op discriminatie van visueel gestigmatiseerde sollicitanten tijdens selectie-interviews Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van master in de psychologie, bedrijfspsychologie en personeelsbeleid door Viktorien Banić Promotor: Prof. dr. Eva Derous Mede-promotor: Prof. dr. Wouter Duyck Begeleiding: Alexander Buijsrogge
 • date post

  13-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ik zie, ik zie wat jij niet ziet - Ghent...

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET I

  Universiteit Gent

  Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen

  Academiejaar: 2012-2013

  1e examenperiode

  Ik zie, ik zie wat jij niet ziet:

  het effect van blinde impressie formatie op discriminatie van visueel

  gestigmatiseerde sollicitanten tijdens selectie-interviews

  Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van master in de psychologie,

  bedrijfspsychologie en personeelsbeleid door Viktorien Banić

  Promotor: Prof. dr. Eva Derous

  Mede-promotor: Prof. dr. Wouter Duyck

  Begeleiding: Alexander Buijsrogge

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET II

  Inhoudstabel

  Lijst met tabellen ............................................................................................................ IV

  Lijst met figuren ............................................................................................................. IV

  Voorwoord ........................................................................................................................ V

  Abstract ............................................................................................................................. 1

  Inleiding ............................................................................................................................ 2

  Het selectie-interview ....................................................................................................... 4

  Stigma ............................................................................................................................... 6

  Methode .......................................................................................................................... 13

  Pilot – job karakteristieken ......................................................................................... 13

  Pilot - Aantrekkelijkheid sollicitant ............................................................................ 13

  Pilot - Achtergrond van de sollicitant ......................................................................... 14

  Participanten ............................................................................................................... 15

  Design ......................................................................................................................... 15

  Procedure .................................................................................................................... 17

  Meetinstrumenten ....................................................................................................... 18

  Resultaten ....................................................................................................................... 20

  Beschrijvende statistiek .............................................................................................. 20

  Hypothesen ................................................................................................................. 20

  Discussie ......................................................................................................................... 27

  Beperkingen en sterktes .............................................................................................. 30

  Theoretische implicaties ............................................................................................. 31

  Praktische implicaties ................................................................................................. 32

  Conclusie .................................................................................................................... 33

  Notities ........................................................................................................................... 34

  Referenties ...................................................................................................................... 35

  Appendix ........................................................................................................................ 41

  Appendix 1 – wijnvlek ............................................................................................... 41

  Appendix 2 – gedragsgerichte en situationele interviewtechniek .............................. 42

  Appendix 3 - bedrijfs- en functieomschrijving........................................................... 44

  Appendix 4 - STAR vragen ........................................................................................ 45

  Appendix 5 – cv van de sollicitant ............................................................................. 47

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET III

  Appendix 6 – beoordeling jobgeschiktheid en toekomstige aanwervingsintentie (T1

  en T2) .......................................................................................................................... 48

  Appendix 7 – zelfbeoordeling .................................................................................... 50

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET

  IV

  Lijst met tabellen

  Lijst met figuren

  Tabel 1. Design van de studie. 19

  Tabel 2. Beschrijvende statistiek en correlatiecoëfficiënten. 26

  Figuur 1. Illustratie van de acteur met wijnvlek (links) en zonder

  wijnvlek (rechts).

  20

  Figuur 2. Illustratie van een partieel blind selectie-interview (boven)

  en een niet blind selectie-interview (beneden).

  20 - 21

  Figuur 3. Marginaal significante interactie tussen tijd en de

  eindbeoordeling van jobgeschiktheid.

  28

  Figuur 4 Significant interactie effect van blinde rapport building en

  de evolutie van de beoordeling van jobgeschiktheid.

  29

  Figuur 5. Significant interactie effect van blinde rapport building en

  de evolutie van de beoordeling van toekomstige

  aanwervingsintentie.

  29

  Figuur 6. Zelfbeoordeling van de interviewer na afloop van het

  interview.

  30

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET V

  Voorwoord

  “The painted bird circled from one end of the flock to the other, vainly

  trying to convince its kin that it was one of them. But, dazzled by its

  brilliant colors, they flew around it unconvinced. The painted bird

  would be forced farther and farther away as it zealously tried to enter

  the ranks of the flock.” Jerzy Kosinski, The Painted Bird

  Dit was één van de eerste citaten die ik las aan het begin van mijn masterproef.

  Na twee jaar intensief werken en lezen over het selectie-interview en visuele stigma’s is

  mijn interesse en enthousiasme voor dit onderwerp alleen nog maar toegenomen. Deze

  masterproef had echter niet tot stand kunnen komen zonder de hulp en steun van veel

  mensen. Als eerste wil ik graag mijn begeleider Alexander Buijsrogge bedanken voor het

  enthousiasme, het advies, het structureren waar nodig en bovenal voor de leuke

  samenwerking. Vervolgens wil ik graag mijn promotor Eva Derous en co-promotor

  Wouter Duyck bedanken die me bijstonden waar nodig. HR Square en Tattooforaweek

  wil ik eveneens bedanken voor het mee helpen realiseren en operationaliseren van deze

  masterproef. Daarnaast wil ik Anne Vancoillie, mijn thesismaatje, met wie ik lief en leed

  heb gedeeld tijdens het schrijven van deze masterproef en Greet Vandendriessche die

  mijn thesis ontelbare keren heeft nagelezen en altijd nuttige commentaren gaf bedanken.

  Familie, vrienden, kennissen en participanten wil ik ook graag bedanken voor het invullen

  van talloze vragenlijsten, het deelnemen aan mijn (pilot) studies, het advies bij het

  opstellen van mijn fictief-cv en script, het nalezen van mijn masterproef en voornamelijk

  voor het geloof en de steun in mijn kunnen. In het bijzonder wil ik mijn ouders, zus en

  broer bedanken om altijd bereikbaar te zijn voor een luisterend oor en omdat ze me

  hielpen waar mogelijk. Bedankt iedereen! Deze masterproef had ik echter niet kunnen

  realiseren zonder de hulp van een heel belangrijk persoon namelijk mijn vriend Joeri

  Bickx. Van harte bedankt Joeri voor het vrijwillig uitvoeren van 207 selectiegesprekken,

  ik kan het maar niet genoeg benadrukken, hvala!

  Hopelijk geniet u van het lezen van mijn masterproef zoals ik genoten heb van die twee

  jaar dat ik eraan gewerkt heb.

  Viktorien Banić

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET I

  Abstract

  Het huidige onderzoek is een van de eerste die, op basis van een synthese van theorieën

  en bevindingen uit de sociale psychologie en de A&O psychologie, een aanpassing aan

  de procedure van het selectie-interview voorstelt. Dit onderzoek spitst zich toe op de

  kennismakingsprocedure (i.e. rapport building) aangezien die een belangrijke rol speelt

  in het tot stand komen van een eindbeoordeling in selectie-interviews. Tevens is die

  kennismakingsprocedure aangeduid als een mogelijke bron van discriminatie.

  Geïnspireerd door ontwikkelingen in het selectieproces binnen de muziekindustrie, als

  ook de observatie dat veel stigmatiserende eigenschappen zichtbaar zijn, test het huidige

  onderzoek de effecten van een partieel blind selectie-interview (i.e. een rapport building

  zonder visueel contact tussen interviewer en sollicitant) op discriminatie van visueel

  gestigmatiseerde sollicitanten. In een 2 (stigma: wijnvlek/geen wijnvlek) x 2 (blinde

  kennismaking: blind/niet blind) design voerden 207 participanten met interview ervaring

  een face-to-face selectie-interview met een “sollicitant”. Resultaten tonen discriminatie

  ten opzichte van sollicitanten met een wijnvlek. Het partieel blinde selectie-interview

  bleek niet het volledige negatieve effect te kunnen neutraliseren. Wel werd gevonden dat

  het partieel blind maken van de procedure zorgde voor een niet-afwijkend

  beoordelingsproces zoals dat wel werd gevonden wanneer het stigma ook tijdens de

  kennismaking zichtbaar was. Implicaties van de studie en toekomstig onderzoek worden

  besproken.

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 2

  Inleiding

  Iedereen heeft recht op een eerlijke selectieprocedure waarbij niemand wordt

  gediscrimineerd op basis van functie-irrelevante kenmerken. Dit stelt de wet van 10 mei

  2007 ter bestrijding van discriminatie. De eigenschappen op basis waarvan discriminatie

  verboden is staan duidelijk opgesomd in die wet: “Art. 3. (…) discriminatie op grond van

  leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of

  levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of

  toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap of

  sociale afkomst.”

  Desondanks blijkt uit onderzoek dat sollicitanten geconfronteerd worden met

  discriminatie tijdens hun zoektocht naar een geschikte job. Derous, Nguyen en Ryan

  (2009) toonden aan dat minderheidsgroepen bij cv-screening minder kans maken op een

  uitnodiging voor een selectie-interview enkel en alleen omdat zij een naam hebben die

  buitenlands klinkt. Daarnaast worden minder aantrekkelijke sollicitanten in selectie-

  interviews negatiever beoordeeld (Hosoda, Stone-Romero, & Coats, 2003) en worden

  werkzoekenden met visuele stigma’s zoals een wijnvlek systematisch slechter beoordeeld

  louter op basis van die visuele stigma’s (Madera & Hebl, 2012; Ren, Paetzold, & Colella,

  2008; Stevenage & McKay, 1999).

  Er is al veel beschrijvend onderzoek gedaan naar eigenschappen die

  stigmatiserend werken in een selectie-interview (voor enkele reviews zie Huffcutt, 2011

  en Macan, 2009). Tot nu toe is er in de literatuur omtrent het selectie-interview echter

  nog maar weinig aandacht geschonken aan mogelijke aanpassingen die dat probleem

  reduceren of verhelpen. In de muziekindustrie is er wel een aangepaste selectieprocedure

  terug te vinden (Goldin & Rouse, 2000). Die procedure omvat blinde audities en werd

  ingevoerd na jarenlange discriminatie op basis van geslacht. Het positieve effect ten

  gevolge van de aangepaste selectieprocedure was onmiddellijk duidelijk. Sinds de

  invoering ervan is een sterke stijging waargenomen in het aantal vrouwen dat wordt

  aangenomen voor de zeer gewilde posities binnen het orkest (Goldin & Rouse, 2000).

  Voor de muziekindustrie bleken die blinde audities een hele stap vooruit in het

  voorkomen van discriminatie. In tegenstelling tot de muziekindustrie is de procedure van

  het selectie-interview gedurende een halve eeuw vrijwel ongewijzigd gebleven

  (Mayfield, 1964; Arvey, 1979).

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 3

  Het huidige onderzoek test dan ook het effect van een soortgelijke manipulatie,

  als in de muziekindustrie, op discriminatie van sollicitanten met een visueel stigma tijdens

  het selectie-interview. Onderzoek naar het verhogen van de objectiviteit en het verlagen

  van de bias in het selectie-interview liet op zich wachten aangezien reeds in 1987 werd

  geopperd dat het selectieproces eerlijker en objectiever kan verlopen door middel van

  blinde selectie (Cohen, 1987). Op basis van theorieën over impressie formatie (Barrick &

  Swider, 2010), literatuur rond het selectie-interview (Huffcutt, 2011; Macan, 2009) en

  het duale proces model van reacties op stigma (Pryor et al., 2004) wordt in deze

  masterproef onderzocht of een partieel blind selectie-interview de mogelijke

  discriminatie van sollicitanten met een visueel stigma (i.e. een wijnvlek) reduceert.

  Bijgevolg tracht deze masterproef een eerste stap te zijn naar een nieuwe manier van het

  afnemen van selectie-interviews waarbij objectiviteit bijdraagt tot de validiteit van het

  interview als selectie-instrument.

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 4

  Het selectie-interview

  Het selectie-interview is een van de meest gebruikte methoden om de geschikte kandidaat

  te selecteren uit een groep sollicitanten. Zo werd het aantal selectie-interviews in 1954 in

  Amerika alleen al geschat op 150 miljoen (Bellows & Estep, 1965) en kunnen we enkel

  verwachten dat dat aantal door de jaren heen is toegenomen. Het selectie-interview wordt

  dan ook beschouwd als een meetinstrument waarmee relatief nauwkeurig de kennis, de

  persoonlijkheid, de mogelijkheden, de persoon-job fit en persoon-organisatie fit van de

  sollicitant kan worden bevraagd of voorspeld (Huffcutt, 2011; Macan, 2009; Roulin,

  Bangerter, & Yerly, 2011).

  Een selectie-interview wordt veelal omschreven als een sociale interactie waarbij

  twee actoren verschillende belangen hebben (Huffcutt, Van Iddekkinge, & Roth, 2011;

  Macan, 2009; Macan & Merrit, 2011). De sollicitant tracht een zo positief en competent

  mogelijk beeld van zichzelf te schetsen terwijl de interviewer beoogt een beoordeling te

  maken over de competenties, persoonlijkheidskenmerken en mate waarin de sollicitant

  de benodigde kennis bezit. Omwille van die sociale interactie blijft het selectie-interview

  niet gevrijwaard van vooroordelen. Beide partijen zijn namelijk onderhevig aan sociale

  en cognitieve processen die aan de basis kunnen liggen van fouten en vooroordelen in het

  denkproces (Madera & Hebl, 2012). Zo is meermaals aangetoond dat een interviewer niet

  alleen door functierelevante kenmerken van de sollicitant wordt beïnvloed maar ook door

  functie-irrelevante kenmerken (Huffcutt, 2011). Die functie-irrelevante kenmerken van

  de sollicitant en hun beïnvloeding zijn reeds uitvoerig onderzocht.

  Volgens Huffcutt (2011) zijn er twee soorten functie-irrelevante kenmerken. De

  eerste beïnvloeden de prestaties van de kandidaat tijdens het selectie-interview (e.g. de

  sociale effectiviteitsvaardigheden). De tweede zijn eigenschappen van de sollicitant (e.g.

  ras, gewicht, leeftijd) die in principe geen invloed zouden mogen hebben op de

  beoordelingen die de interviewer maakt. Nochtans hebben die ook een direct effect op de

  uiteindelijke beoordeling van de interviewer (Derous et al., 2009; Huffcutt, 2011;

  McCarthy et al., 2010) en zorgt dat ervoor dat het selectie-interview niet gelijk verloopt

  voor elke sollicitant.

  Aangezien zowel de interviewer als de sollicitant baat hebben bij een eerlijk en

  objectief interview, is veel onderzoek gedaan naar de manier waarop de psychometrische

  eigenschappen van het interview kunnen worden gewaarborgd. Eén manier om die

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 5

  psychometrische eigenschappen te verbeteren is om gebruik te maken van structuur in het

  selectie-interview. Ruw genomen bestaan er twee vormen van selectie-interviews die op

  basis van structuur worden gedifferentieerd. De eerste vorm is een ongestructureerd

  interview dat niet verloopt volgens een vastgelegd script, en waarbij de interviewer wordt

  geacht om naast de basisvragen zelf bijkomende vragen te stellen (Blackman, 2002;

  Corbin & Morse, 2003). Een ongestructureerd interview is vaak niet gebaseerd op een

  specifieke functieanalyse (Blackman, 2002) waardoor de interviewer minder goed op de

  hoogte is van de specifieke competenties die moeten worden beoordeeld. Dit laat ruimte

  voor subjectiviteit en veranderende normen in de beoordelingen van de interviewer

  (Wiesner & Cronshaw, 1988). De tweede vorm is het gestructureerde interview waarbij

  in de regel structuur is aangebracht in de opbouw en volgorde van de vragen. Hierdoor

  verloopt het selectie-interview bij alle sollicitanten nagenoeg gelijk is. Bovendien is er in

  de gestructureerde vorm weinig ruimte voor extra vragen en worden de vooraf opgestelde

  vragen gebaseerd op een specifieke functie-analyse waarin de competenties bepaald

  worden die nodig zijn voor het uitvoeren van de functie. Ten slotte wordt in

  gestructureerde interviews veelal gebruik gemaakt van een gestandaardiseerd

  scoringsformulier welke veranderende normen en subjectiviteit tegengaat (Blackman,

  2002; Macan, 2009).

  Uit onderzoek blijkt dat een gestructureerd interview een hogere voorspellende

  waarde heeft voor het toekomstige werkgedrag van de sollicitant in vergelijking met een

  ongestructureerd interview (Cronshaw, 1988; Wiesner & Macan, 2009; McCarthy, Van

  Iddekinge, & Campion, 2010; Chapman & Zweig, 2005). Aangezien in de praktijk

  doorgaans niet eenduidig af te leiden valt of een interview al dan niet gestructureerd is,

  kan het interview beter op een continuüm geplaatst worden van geheel gestructureerd tot

  helemaal niet gestructureerd (Macan, 2009; Dipboye, Macan, & Shahani-Denning, 2012).

  Chapman en Zweig (2005) vonden 4 factoren die bepalen of een selectie-interview meer

  of minder gestructureerd verloopt, namelijk de gestandaardiseerde evaluatie van de

  sollicitant, de vraagsofisticatie, de vraagconsistentie en het opbouwen van een

  verstandhouding ook wel rapport building genoemd. Rapport building vindt plaats aan

  het begin van het selectie-interview en heeft als doel om de sollicitant gerust te stellen.

  Daarbij praten de interviewer en de sollicitant niet over functierelevante zaken maar over

  zaken zoals het weer en de hobby’s van de sollicitant. Hoewel rapport building leidt tot

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 6

  meer variatie in het selectie-interview en hoewel het wordt afgeraden, maken interviewers

  er gebruik van. Zelfs getrainde interviewers die een meer gestructureerd vorm van het

  selectie-interview hanteren, staan weigerachtig tegenover het verwijderen van de rapport

  building fase. Door het ongestructureerde karakter wordt rapport building in de literatuur

  gezien als een mogelijke bron van discriminatie (Chapman & Zweig, 2005). Die claim

  werd echter tot nu toe nog nooit onderzocht.

  In het selectie-interview wordt er voortdurend gediscrimineerd (i.e. een

  onderscheid maken tussen personen) (Cohen, 1987; Dipboye & Colella, 2005).

  Discriminatie vormt een probleem in het selectie-interview als dit onderscheid gebaseerd

  wordt op functie-irrelevante eigenschappen (e.g. ras, geslacht, gewicht en uiterlijke

  kenmerken) en de interviewer zich fundamenteel anders gaat gedragen tegenover

  sollicitanten met die eigenschappen (Arvey, 1979). Functie-irrelevante eigenschappen

  worden ook wel stigma genoemd.

  Stigma

  Het woord stigma is afkomstig uit het Oud-Griekse gebruik om mensen met een

  afwijkende moraal te brandmerken (Goffman, 1963). Goffman (1963) stelde als een van

  de eersten een definitie op van een stigma zoals we dat in de huidige vorm kennen. In die

  eerste definitie ligt de nadruk op het bezitten van een attribuut, bijvoorbeeld een wijnvlek,

  dat ertoe leidt dat de persoon wordt gedevalueerd. Door de jaren heen kreeg de definitie

  van Goffman (1963) kritiek, veelal omwille van de relatief onduidelijke begrippen die in

  de definitie naar voren kwamen zoals “heel persoon” en “beschimpt persoon”. Die kritiek

  zette andere wetenschappers ertoe aan om een stigma anders te gaan definiëren. Er

  bestaan veel verschillende definities van een stigma (Crocker, Major & Steele, 1998;

  Dovidio, Major, & Crocker, 2000; Leary & Schreindorfer, 1998). Eén van de meest

  recente conceptualisatie is van Link en Phelan (2001) welke benadrukt dat stigmatiseren

  gebeurt wanneer “elementen van labelen, stereotyperen, onderscheiden, statusverlies, en

  discriminatie samen optreden in een machtssituatie die deze componenten van stigma

  toelaat.” (p. 367)

  Door stigma te koppelen aan gerelateerde begrippen zoals discriminatie en

  stereotypering trachten zij de kritiek te counteren dat het stigmaconcept een vaag begrip

  is. Link en Phelan (2001) stellen in die definitie vijf componenten voor die noodzakelijk

  zijn om te kunnen spreken van een stigma. De eerste component omvat het onderscheiden

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 7

  van verschillen tussen individuen en het labelen van individuen. De tweede component

  omvat het associëren van de eerder onderscheiden verschillen met een negatieve

  eigenschap. De gelabelde individuen worden met andere woorden geassocieerd met een

  stereotype. Bij de derde component wordt er een onderscheid gemaakt tussen “wij” en

  “zij”. Op die manier worden de gelabelde individuen beschouwd als effectief anders. Na

  dat onderscheid treedt een vierde component in werking, namelijk discriminatie. De

  gelabelde individuen ervaren statusverlies en worden gediscrimineerd. Daardoor

  ondervinden ze negatieve gevolgen van het labelen en stereotyperen. Als laatste

  component worden economische, sociale en politieke macht toegevoegd. Een persoon

  zonder macht kan nooit een stigma creëren (Link & Phelan, 2001).

  In de conceptualisatie van Link en Phelan (2001), die ook in deze masterproef

  gevolgd wordt, ligt de nadruk niet meer op de persoon die een afwijkend attribuut bezit

  (Goffman, 1963) maar verschuift de focus naar de sociale omgeving. Een stigma komt

  bij het aanhouden van deze conceptualisatie pas tot uiting in een sociale context en door

  interactie, aangezien dat wat in de ene situatie als een stigma wordt ervaren in een andere

  situatie als normaal wordt beschouwd (Hebl & Dovidio, 2005).

  De sociale context die in deze masterproef nader onderzocht wordt, is het selectie-

  interview. Tijdens het selectie-interview vindt een in tijd beperkte interactie plaats. Die

  interactie leidt tot een wij-zij-gevoel waarbij de interviewer reeds een deel uit maakt van

  de organisatie en de sollicitant probeert deel uit te maken van die organisatie. In de

  machtssituatie die hieruit voortvloeit, is er niet alleen sprake van economische macht (i.e.

  het geven van werk) maar eveneens van sociale macht (i.e. het beoordelen van de

  sollicitant). Als gevolg daarvan vormt het selectie-interview dan ook een uitgelezen

  gelegenheid voor het opmerken, het identificeren en het toekennen van stigma’s.

  Stigma’s kunnen op basis van waarneembaarheid opgedeeld worden in twee

  groepen (Frost, 2011). De eerste groep bestaat uit niet onmiddellijk waarneembare

  stigma’s die als het ware “verborgen” zijn voor buitenstaanders, zoals ziekten (e.g. hiv,

  diabetes), persoonlijke voorkeuren of levensopvattingen (e.g. seksuele geaardheid). De

  tweede groep, namelijk de onmiddellijk waarneembare stigma’s, die ook visuele stigma’s

  worden genoemd, omvatten uitingen van religie (e.g. een hoofddoek), afkomst en

  etniciteit (e.g. huidskleur), genetische of biologische eigenschappen (e.g. geslacht) maar

  ook afwijkingen (e.g. wijnvlekken). Die visuele stigma’s zijn niet verborgen en roepen

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 8

  daardoor een directe reactie op van buitenstaanders. Ze beïnvloeden onmiddellijk de

  sociale interactie, terwijl dit bij verborgen stigma’s niet altijd het geval hoeft te zijn.

  Een andere manier om stigma’s te onderscheiden is door ze te categoriseren. Een

  zesdelige1 categorisatie van stigma’s, gebaseerd op die van Jones et al. (1984), werd

  opgesteld door Stone en Colella (1996). Drie categorieën2, namelijk (1) de mogelijkheid

  om het stigma te verbergen of te bedekken, (2) de hinder door het stigma en (3) het

  esthetische karakter, kunnen eveneens duiden waarom visuele stigma’s anders

  gepercipieerd worden dan andere stigma’s. Die eerste categorie van Stone en Colella

  (1996) komt overeen met het onderscheid gemaakt door Frost (2011) en stelt eveneens

  dat een visueel stigma zoals een wijnvlek moeilijker te verbergen is dan bijvoorbeeld een

  hiv-besmetting. Bovendien zijn visuele stigma’s altijd aanwezig en kunnen ze daardoor

  voor hinder zorgen in verschillende contexten. Visuele stigma’s beïnvloeden ook het

  uiterlijk van de personen die zo’n stigma hebben. Omdat visuele stigma’s altijd aanwezig

  zijn, onmiddellijk waarneembaar en het uiterlijk van de personen beïnvloedt wordt er

  verondersteld dat in de sociale context van het selectie-interview.

  Hypothese 1: Visueel gestigmatiseerde sollicitanten een lagere algemene

  beoordeling (T2) zullen krijgen in vergelijking met niet-gestigmatiseerde

  sollicitanten.

  In sociale interacties worden mensen met visuele stigma’s vaak gemeden, minder

  geholpen en wordt er minder non-verbaal met hen gecommuniceerd (Houston & Bull,

  1994; Kleck & Hastorf, 1966; Rumsey, Bull, & Gahagan, 1982; Swami, Chan, Wong,

  Furnham, & Tovée, 2008). Net omdat de sociale omgeving stigma’s toekent, kunnen

  mensen met een stigma veelal niet volledig participeren in de maatschappij (Frost, 2011).

  Die hinder ondervinden ze zowel op professioneel (e.g. minder kans op een job) als

  persoonlijk (e.g. lagere psychische gezondheid) vlak (Druss, Bradford, Rosenheck,

  Radford, & Krumholz, 2000; Link, 1987). Uit onderzoek blijkt bovendien dat het

  interageren met mensen met een visueel stigma gelijkaardige fysiologische reacties

  oproept als angst en gevoelens zoals walging (Blascovich, Mendes, Hunter, Lickl, &

  Kowai-Bell, 2001; Pryor et al., 2004). Reacties ten aanzien van gestigmatiseerde

  personen zijn echter niet altijd eenduidig negatief (Hebl & Kleck, 2000).

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 9

  Die tegenstrijdige reacties ten aanzien van personen met een stigma leidden tot de

  ontwikkeling van een theoretisch model, namelijk het duale procesmodel (Pryor et al.,

  2004). Volgens dat model bestaan menselijke reacties altijd uit twee constant aanwezige

  processen die tijdens de interactie met een gestigmatiseerde persoon op verschillende

  tijdstippen dominant worden3. Het eerste proces, het reflexieve proces, is het proces

  waarmee men initieel reageert bij het zien van een stigma. Het gaat daarbij om instinctieve

  of spontane reacties die vaak gebaseerd zijn op aangeleerde associaties (e.g. personen met

  hiv zijn homoseksueel) en geen rekening houden met bijvoorbeeld maatschappelijke

  regels en waarden. Die initiële reacties zijn veelal negatief en monden vaak uit in

  vermijdingsacties. Zodra het tweede proces, het regelgebaseerde proces dominant wordt,

  wordt die initiële reactie bijgesteld. Het regelgebaseerde proces is een proces dat onder

  controle staat van de persoon zelf. Men wordt zich bewust van de initiële reacties, de

  gebruikte stereotypen, de sociale verwachtingen en de manier waarop men zich dient te

  gedragen. Omwille van deze bewustwording worden de initiële reacties, die tot uiting

  kwamen tijdens het reflexieve proces, bijgesteld zodat de reacties weer volgens de

  geldende normen en waarden verlopen. Die twee processen zijn dynamisch waarbij geen

  van beide het andere kan vervangen. Beide processen leiden dan ook tot subjectieve

  gedragingen en gevoelens ten aanzien van de gestigmatiseerde persoon.

  Binnen een selectiecontext vormt een individu initiële impressies over

  competenties van, similariteit met, en het graag mogen van de kandidaat (Howard &

  Ferris, 1996). Men doet dat volgens Ambady en Rosenthal (1992) op basis van fysieke

  karakteristieken en gepercipieerde persoonlijkheid. Bovendien baseert men zich bij de

  initiële impressie op snel beschikbare en veelal visuele informatie zoals kledij, het

  glimlachen, de handdruk, het gewicht en afwijkingen in het gezicht (e.g. een wijnvlek)

  (Barrick, Shaffer, & Degrassi, 2009; Buijsrogge, Derous, Szmalec, Moerkerke, & Duyck,

  under review; Finkelstein, Demuth, & Sweeney, 2007; Madera & Hebl, 2012; Willis &

  Todorov, 2006). Onderzoek suggereert dat reflexieve reacties op stigma vooral negatieve

  effecten hebben op en tijdens de initiële impressie formatie. Deze verstoorde impressie

  formatie heeft vervolgens een negatief effect op de beoordeling van de gestigmatiseerde

  sollicitant (Buijsrogge et al., under review).

  Dit is een belangrijk gegeven aangezien Barrick en Swider (2010) aantoonden dat

  initiële impressies, gemaakt tijdens de rapport building, een voorspeller bleek van de

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 10

  rekruteringsbeslissing. Omdat een visuele stigma steeds aanwezig is, ook gedurende de

  initiële impressie formatie en veelal zorgt voor een negatieve impressie wordt er

  verondersteld dat:

  Hypothese 2: Visueel gestigmatiseerde sollicitanten een lagere initiële

  beoordeling (T1) zullen krijgen in vergelijking met niet-gestigmatiseerde

  sollicitanten.

  Het weghalen van visuele informatie werd nog niet vaak onderzocht of toegepast

  in een selectiecontext en voor zover nagegaan kon worden is deze manier slechts gebruikt

  in de context van een telefonisch selectie-interview (Straus, Miles, & Levesque, 2001) en

  in de muziekwereld (Goldin & Rouse, 2000). Hierdoor kan verondersteld worden dat het

  weghalen van visuele informatie een effect zal hebben op de beoordeling. Het doek zou

  namelijk kunnen leiden tot ongemak bij de interviewer, wat dan een effect zou kunnen

  hebben op de beoordeling. Op basis hiervan wordt het volgende verwacht:

  Hypothese 3: Een rapport building fase zonder visueel contact tussen de

  interviewer en de sollicitant zal leiden tot een lagere initiële beoordeling (T1).

  Het selectie-interview bestaat uit twee fases (Rynes, 1989) waarbij in de eerste

  fase (i.e. de rapport building fase) gefocust wordt op job irrelevante onderwerpen en een

  initiële impressie wordt gevormd. In de daaropvolgende fase wordt er zoals reeds

  aangehaald op een meer gestructureerde manier gepeild naar alle belangrijke aspecten die

  nodig zijn voor het uitvoeren van de job (e.g. ervaring, eigenschappen en competenties).

  Hierdoor zou men verwachten dat het eindoordeel van de interviewer volledig gebaseerd

  wordt op die tweede fase. Echter worden die initiële impressies in een selectie-interview

  door de aanwezigheid van stigma nog belangrijker aangezien ze er kunnen toe leiden dat

  de initiële impressie niet wordt aangepast op basis van bijkomende informatie.

  McConnell, Rydell, Strain en Mackie (2008) onderzochten dit robuust effect, en

  vonden dat proefpersonen die een negatieve initiële impressie gevormd hadden over niet

  gestigmatiseerde personen, deze impressie na het krijgen van veel positieve informatie

  wijzigden. Echter bij proefpersonen die een initiële impressie vormden over

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 11

  gestigmatiseerde personen, bleef de impressie steeds relatief negatief ongeacht de

  hoeveelheid aan positieve informatie die men achteraf kreeg. Aangezien het vormen van

  een initiële impressie over mensen met een stigma meer moeite kost en omdat die eerste

  impressie eveneens vaker negatief is en niet meer verandert ongeacht het soort

  bijkomende informatie (positief of negatief), worden mensen met een stigma enigszins

  benadeeld bij het vormen van een initiële impressie. Doordat die verstoorde initiële

  impressie formatie een negatief effect heeft op de eindbeoordeling van de interviewer en

  die zich voordoet tijdens de rapport building fase trachten we met deze masterproef na te

  gaan of het weghalen van de visuele, stigmatiserende, informatie een effect heeft op de

  beoordelingen van de interviewer. We verwachten dat:

  Hypothese 4: Een rapport building fase zonder visueel contact tussen de

  interviewer en de sollicitant zal leiden tot een hogere algemene beoordeling (T2)

  voor sollicitanten met een visueel stigma.

  Hypothese 5: Voor personen met een visueel stigma zal er een minder grote

  evolutie van de initiële impressie (T1) tot de finale beoordeling (T2) plaatsvinden

  in vergelijking met diegenen zonder visueel stigma.

  Hypothese 6: Binnen de stigma conditie verwachten we dat de evolutie van de

  beoordeling van de initiële impressie (T1) tot de finale beoordeling (T2) meer zal

  stijgen wanneer de initiële impressie formatie blind verloopt.

  Recentelijk geeft het televisieprogramma ‘The Voice’ een goed voorbeeld van

  objectieve selectie door de jury zich te laten afwenden van de kandidaat tot nadat zij een

  beslissing genomen hebben. Pas daarna draaien de juryleden zich om en maken ze kennis

  met de kandidaat. Dit in tegenstelling tot het programma ‘Idool’ waar de jury de kandidaat

  vanaf de allereerste seconde ziet en ermee kennismaakt aan de hand van een kort gesprek,

  nog voor dat die gezongen heeft. De ontwikkeling van het programma 'The Voice' geeft

  aan dat een eerlijke en objectieve beoordeling maatschappelijk verwacht wordt. Tevens

  is discriminatie bij wet verboden en heeft iedereen recht op een eerlijke selectieprocedure.

  Het blind laten verlopen van de rapport building fase kan een mogelijke oplossing bieden

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 12

  om visueel gestigmatiseerde personen een eerlijke kans te bieden op het maken van een

  initiële impressie en kan bovendien de validiteit van het selectie-interview op deze manier

  verhogen.

  Aangezien visuele stigma zowel impliciet als expliciet effect hebben op de niet-

  gestigmatiseerde persoon is in deze masterproef ook gebruik gemaakt van een

  reactietijdtaak om de effecten op impliciet vlak te meten. Uit voorgaand onderzoek blijkt

  namelijk dat interageren met een persoon met een visueel stigma meer cognitief belastend

  is voor de niet-gestigmatiseerde persoon (Madera & Hebl, 2012). Die cognitieve belasting

  zou een uitputting van de zelfregulerende bronnen kunnen teweeg brengen, daarom

  veronderstellen we dat.

  Hypothese 7: Er minder uitputting zal zijn van de zelfregulerende bronnen

  wanneer het interview met de visueel gestigmatiseerde sollicitant partieel blind

  verloopt in vergelijking met reguliere interviews.

  Hypothese 8: Blindheid van de procedure de effecten van uitputting van de

  zelfregulerende bronnen op algemene interview beoordelingen zal modereren.

  Interageren met een persoon met een visueel stigma roept zoals reeds aangehaald

  verschillende negatieve reacties op (Blascovich et al., 2001, Pryor et al., 2004) tevens

  vergt zo’n interactie meer cognitieve inspanning van de interviewer (Madera & Hebl,

  2012). Deze twee zaken kunnen ertoe leiden dat interviewers minder kritisch zijn voor

  zichzelf en hun functioneren, dit brengt ons bij de laatste hypothese.

  Hypothese 9: Interviewers die interageren met sollicitanten met een visueel stigma

  zullen zichzelf positiever beoordelen in vergelijking met interviewers die

  interageren met sollicitanten zonder visueel stigma.

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 13

  Methode

  Voorafgaand aan het onderzoek werden drie pilotstudies uitgevoerd naar (1) job

  karakteristieken, (2) aantrekkelijkheid van de acteur, en (3) geschiktheid van het CV in

  relatie tot de functie.

  Pilot – job karakteristieken

  In de literatuur zijn er verschillende discussies gaande over de interactie tussen geslacht

  van de sollicitant/werknemer en het geslachts-stereotype van een job. Om deze discussie

  buiten beschouwing van de huidige studie te houden is er gekozen om een job te

  selecteren die als geslachtsneutraal wordt gezien. Om dit te bepalen is in een pilotstudie

  (N=47, Mleeftijd= 35.91, SDleeftijd=11.3) het geslachts-stereotype onderzocht van 10

  verschillende functies. De bepaling van het geslachts-stereotype van een functie is

  gebeurd in overeenkomst met voorgaand onderzoek (Johnson, Podratz, Dipboye, &

  Gibbons, 2010). Aan de respondenten werd gevraagd om een inschatting te maken van

  hoeveel mannen de desbetreffende functie op dat moment uitvoerden. Die inschatting

  werd in percenten gerapporteerd. Aangezien er gezocht werd naar een functie die

  gepercipieerd werd als geslachtsneutraal (i.e. 50% man) werden er analyses uitgevoerd

  om te testen of de geschatte hoeveelheden afweken van 50%. Hieruit kwam naar voren

  dat de functie van consultant (M = 48.23, SD = 14.3) niet significant verschilde van 50%,

  (p = .40). Ook werden de functies ober (M = 49.13, SD = 10.54, p = .57) en loketbediende

  bij de spoorwegen (M = 46.74, SD = 12.19, p = .07) als geslachtsneutraal beoordeeld.

  Aangezien de functie van loketbediende op het .90 betrouwbaarheidsniveau wel

  significant verschilde van 50% werd die functie als eerste geschrapt. Eveneens richt deze

  studie zich op ambitieuze gediplomeerde schoolverlaters met achtergrond in de economie

  en werd de functie van consultant gekozen als meest geschikt beroep voor de huidige

  studie.

  Pilot - Aantrekkelijkheid sollicitant

  Omdat deze studie zich focust op visuele stigma was het van groot belang om een acteur,

  die de sollicitant speelt, te vinden die neutraal scoort op aantrekkelijkheid. Om deze

  aantrekkelijkheid na te gaan werd een korte vragenlijst met 6 foto’s verspreid waarvan

  vijf fillers en één foto van de acteur. Aan de respondenten werd gevraagd om deze te

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 14

  beoordelen op de mate waarin men deze persoon vriendelijk, sociaal en aantrekkelijk

  vond (1 = Helemaal niet, 6 = Zeker wel). 55 respondenten vulden deze vragenlijst in. De

  gemiddelde leeftijd van de respondenten bedroeg 25.80 jaar (SD = 10.03). De acteur werd

  beoordeeld als vriendelijk (Mvriendelijk = 4.60, SDvriendelijk = .94) ,sociaal (Msociaal = 4.36,

  SDsociaal = 1.025) en gemiddeld aantrekkelijk (Maantrekkelijk = 2.84, SDaantrekkelijk = 1.183).

  Hieruit kan worden afgeleid dat de acteur een gemiddelde algemene indruk naliet

  en als gemiddeld aantrekkelijk werd beschouwd. Dit maakte hem geschikt voor het

  onderzoek. Tevens kon worden uitgesloten dat aantrekkelijkheid een beïnvloedende

  factor zou zijn tijdens het verder onderzoek.

  Pilot - Achtergrond van de sollicitant

  Om voor de sollicitant een realistische achtergrond te ontwikkelen werd er gewerkt op

  basis van een cv. Een cv geeft een overzicht van alle behaalde diploma’s en opgedane

  ervaringen gedurende een persoon zijn leven. Bovendien is een cv ook een samenvatting

  van de demografische achtergrond en persoonlijke interesses van de sollicitant (Cole,

  Rubin, Feild, & Giles, 2007). De specifieke achtergrond werd gemodelleerd naar de

  vereisten nodig voor de functie van consultant, waarbij er gekeken werd naar 15 vacatures

  voor consultant die op dat moment (september 2012) op verschillende websites

  beschikbaar waren. Om na te gaan of het voorgestelde cv inhoudelijk geschikt was voor

  de functie werd een korte vragenlijst verspreid. Bij de respondenten werd gepeild naar de

  sterke en zwakke punten van het cv, of deze algemeen geschikt was voor de functie en

  tot slot werd hen gevraagd suggesties tot verbetering te maken. De vragenlijst werd

  ingevuld door 9 respondenten (Mleeftijd = 23.3, SDleeftijd = 2.29) waarvan 77.8% vond dat

  het cv niet voldoende informatie bevatte. Bovendien vond 55.6% de kandidaat niet

  geschikt. Dit laatste leunde aan bij de poging om de kandidaat gemiddeld geschikt te

  maken voor de functie.

  Omdat maar een beperkt aantal personen deze vragenlijst invulden, werd het

  aangepaste cv ook door een subject matter expert (SME) beoordeeld. Die SME heeft 2

  jaar ervaring in rekrutering en selectie en is erg goed bekend met de functie van

  consultant. Zij beoordeelde het cv en eveneens het uitgeschreven interviewscript van de

  acteur op geloofwaardigheid en geschiktheid. De SME was van mening dat het cv

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 15

  geschikt was voor de functie van consultant en vond het script eveneens geloofwaardig

  en passend voor de functie.

  Participanten

  Voor deze studie werd via verschillende kanalen (o.a. populaire branchetijdschriften zoals

  HR Square) contact gezocht met professionals of geëngageerden in het veld. In totaal

  participeerden 207 personen in deze studie met een gemiddelde leeftijd van 26.76 jaar

  (SD = 6.98). Van de 207 participanten was 75.24% vrouwen en hadden ze allen, op één

  na, de Belgische nationaliteit. De participanten hadden gemiddeld 2.03 jaar (SD=4.87)

  ervaring met rekrutering en selectie, en namen in het afgelopen jaar gemiddeld 33.33 (SD

  = 105.98) selectie-interviews af. Eveneens had geen van de participanten zelf een fysieke

  afwijking in het gezicht zoals een wijnvlek.

  Design

  In deze studie werd gebruik gemaakt van een 2 (wijnvlek: ja/nee) x 2 (partieel blind:

  ja/nee) tussen-subject design (zie Tabel 1) waarbij de participanten als interviewers een

  selectie-interview afnamen bij de sollicitant.

  Tabel 1

  Design van de studie

  Soort selectie-interview

  Partieel blind selectie-interview Niet blind selectie-interview

  Stigma Wijnvlek

  Wijnvlek

  Geen Stigma Geen Wijnvlek

  Geen Wijnvlek

  Voor de manipulatie van de stigmaconditie werd de sollicitant voorzien van een wijnvlek

  in het gezicht. De wijnvlek bevond zich altijd rondom de linker oogkas (zie Figuur 1).

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 16

  De wijnvlekken werden speciaal ontwikkeld voor het huidige onderzoek door een bedrijf

  dat gespecialiseerd is in het maken van tatoeages (www.tattooforaweek.com; zie

  appendix 1).

  Voor de manipulatie van het partieel blinde selectie-interview werd gebruik

  gemaakt van een zwart gordijn tussen de sollicitant en de interviewer, die dwars over de

  tafel hing waaraan het interview plaats vond. Wanneer er sprake was van een partieel

  blind selectie-interview hing het gordijn al over de tafel nog voor de proefpersoon binnen

  kwam om zo te voorkomen dat die de sollicitant en het stigma al zag voor het interview

  begon (Zie figuur 2).

  Figuur 1. Illustratie van de acteur met wijnvlek (links) en de acteur zonder wijnvlek (rechts).

  http://www.tattooforaweek.com/

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 17

  Figuur 2. Illustratie van een partieel blind selectie-interview (boven) en een niet blind selectie-interview (beneden).

  De acteur memoriseerde op voorhand een script gebaseerd op de verwachtte

  vragen, zodat elke participant dezelfde antwoorden kreeg. Doordat er variatie in de

  vraagstelling werd verwacht, werd de acteur getraind om altijd dezelfde centrale

  boodschap over te brengen zodat die aansloot op de vraag zonder de inhoud te veranderen.

  Procedure

  De participanten werden voorafgaand het onderzoek ingelicht dat het onderzoek zich

  focuste op hoe de interviewer en de sollicitant het selectie-interview beleven. Dit werd

  zogenaamd onderzocht door gebruik te maken van twee verschillende

  interviewtechnieken (i.e. gedragsgerichte STAR interview en het situationele interview).

  Om de coverstory kracht bij te zetten, ontvingen de participanten een informatiebrochure

  waarin beide interviewtechnieken uitvoerig besproken werden. Er werd dan ook aan de

  participanten gevraagd om deze op voorhand aandachtig door te nemen om zodoende

  zeker te zijn dat zij die technieken goed konden toepassen in een selectie-interview.

  Bij het begin van het onderzoek kregen de participanten een vragenlijst die peilde

  naar deze twee interviewtechnieken (zie appendix 2) om te controleren in hoeverre de

  participanten de informatie hadden doorgelezen. Na het invullen van de vragenlijst toonde

  de proefleider de participant vier enveloppen waaruit zij één mochten kiezen. Op die

  manier bepaalden de participanten zelf welke techniek zij tijdens het onderzoek zouden

  gebruiken. Er zat echter in alle vier de enveloppen een kaart waarop stond dat zij het

  gedragsgericht (i.e. STAR) interview moesten gebruiken. Zodoende kregen alle

  participanten, die at random verdeeld werden over de vier condities, de STAR-techniek

  toegewezen. Vervolgens kregen de participanten een kort overzicht over het verloop van

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 18

  de studie, en ontvingen zij het cv van de sollicitant, de bedrijfs- en functieomschrijving

  van de desbetreffende vacature inclusief benodigde competenties, en suggestie-STAR

  vragen die peilden naar de specifieke competenties (Zie appendix 3, 4 en 5). De

  participanten kregen daarna even de tijd om het gesprek voor te bereiden. De proefleider

  liet de participant alleen met als excuus dat die “de sollicitant ging halen”.

  Het interview bestond uit twee fasen waarbij de participanten geïnstrueerd werden

  om in de eerste fase (i.e. rapport building/kennismakingsfase) kennis te maken met de

  kandidaat door middel van smalltalk en/of het bespreken van het cv. Voor die eerste fase

  kregen de participanten maximaal vijf minuten de tijd. Na die vijf minuten vulden de

  participanten een vragenlijst in. Die eerste vragenlijst peilde naar jobgeschiktheid en

  toekomstige aanwervingsintentie (T1). Na het invullen van de vragenlijst ging men verder

  met de tweede fase van het onderzoek. De tweede fase bestond uit het interview waarbij

  de participanten via de STAR methodiek de vooraf opgestelde competenties dienden te

  bevragen. Voor dit tweede deel kregen de proefpersonen maximaal 20 minuten de tijd. Er

  werd gekozen om het selectie-interview op te splitsen in deze twee fasen aangezien die

  ook voorkomen in een reëel selectie-interview (Chapman & Zweig, 2005; Rynes, 1989).

  Na het interview verliet de sollicitant de ruimte en startte de participant met een Stroop-

  taak. Na het beëindigen van de Stroop-taak beoordeelden de participanten de sollicitant

  opnieuw op jobgeschiktheid en toekomstige aanwervingsintentie (T2). Onmiddellijk na

  die vragenlijst werd er gevraagd aan de participanten om zichzelf te beoordelen en werd

  er eveneens gepeild of de manipulaties ook als zodanig werden gepercipieerd.

  Meetinstrumenten

  Beoordeling van de initiële impressie van de sollicitant (T1): Op het einde van de eerste

  fase (i.e. rapport building fase; maximaal 5 minuten) werd er aan de participanten

  gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen. De vragenlijst peilde naar jobgeschiktheid

  van de sollicitant en de toekomstige aanwervingsintentie. De vragenlijst die peilde naar

  jobgeschiktheid (Barrick & Swider, 2010; Stevens en Kristof, 1995) bestond uit vijf items

  die allen gescoord werden op een vijf punten schaal (1 = helemaal niet akkoord, 5 =

  helemaal akkoord) en had een betrouwbaarheid van .76. De toekomstige

  aanwervingsintentie werd gemeten aan de hand van drie items met een Cronbach’s α =

  .67 Een voorbeeld van zo’n item is “Ik zou deze kandidaat uitnodigen voor een tweede

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 19

  gesprek”. De participanten werden verplicht om een keuze te maken tussen 81%. Deze vragenlijst werd gebaseerd op die van Stevens

  & Kristof, 1995). De twee vragenlijsten werden tegelijkertijd aangeboden (zie appendix

  6).

  Zelfregulerende bronnen: Onmiddellijk na het afronden van het volledige

  selectie-interview (i.e. na de 2e fase) dienden de participanten een Stroop-taak te maken.

  Een Stroop-taak is een taak waarbij de participanten de kleur van kleurwoorden (e.g. het

  woord “blauw” staat in het rood) dienen te identificeren. Dit doen ze door te duwen op

  kleurstickers (groen, blauw, rood en zwart) die op het toetsenbord plakken. Soms zijn de

  kleuren waarin de kleurwoorden verschijnen congruent aan het kleurwoord (e.g. het

  woord “blauw” staat in het blauw) en soms zijn deze incongruent (e.g. het woord “blauw”

  staat in het rood). De participanten krijgen als opdracht om zo snel mogelijk maar met zo

  min mogelijk fouten te reageren op de kleurwoorden. De incongruente trials werden

  gebruikt om uitputting van de zelfregulerende bronnen na te gaan.

  Eindbeoordeling van de sollicitant (T2): Op het einde van het volledige selectie-

  interview werd er net als in de initiële beoordeling gevraagd om de sollicitant te

  beoordelen op jobgeschiktheid met Cronbach’s α = .90 en aanwervingsintentie met

  Cronbach’s α = .84.

  Zelfbeoordeling van de interviewer: Na het beoordelen van de sollicitant werd er

  gevraagd om een beoordeling te maken over het eigen functioneren. Die vragenlijst

  bestond uit 6 items, waarbij elk item gescoord werd op een 5 puntenschaal (1 = Helemaal

  niet akkoord; 5 = Helemaal akkoord). De vragenlijst met 6 items had een betrouwbaarheid

  van .79. Na het verwijderen van 1 item steeg de betrouwbaarheid naar .83 en werd er

  gekozen om de analyses uit te voeren op basis van 5 items (zie appendix 7).

  Controle van de manipulatie Er werd gepeild naar de waarneming van de

  wijnvlek. Alle participanten werden verplicht om op het einde van de vragenlijst een

  keuze te maken uit een beperkte lijst met mogelijkheden (i.e. litteken, brandwond,

  wijnvlek, eczeem, andere of geen van bovenstaande).

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 20

  Resultaten

  Beschrijvende statistiek

  In Tabel 2 zijn de gemiddeldes, standaarddeviaties en correlatiecoëfficiënten terug te

  vinden van alle gebruikte variabelen. Er werden zoals verwacht positieve correlaties

  gevonden voor de jobgeschiktheid op tijdstip 1 en tijdstip 2 (r = .46, p < .01) en ook voor

  toekomstige aanwervingsintentie op tijdstip 1 en tijdstip 2 (r = .57, p < .01). Eveneens

  werden er positieve correlaties gevonden tussen de variabelen jobgeschiktheid en

  toekomstige aanwervingsintentie. Die correlaties waren sterker voor de variabelen die op

  eenzelfde moment gemeten werden (i.e. jobgeschiktheid T1 en toekomstige

  aanwervingsintentie T1 r = .67, p < .01; jobgeschiktheid T1 en toekomstige

  aanwervingsintentie T2 r = .42, p < .01; jobgeschiktheid T2 en toekomstige

  aanwervingsintentie T1 r = .37, p < .01; jobgeschiktheid T2 en toekomstige

  aanwervingsintentie T2 r = .81, p < .01) Die positieve correlaties bevestigen de

  veronderstelling dat een sollicitant die als geschikt bevonden wordt voor een functie, ook

  meer kans heeft om aangeworven te worden.

  Manipulatie Check:

  Als eerste werd onderzocht of het stigma ook daadwerkelijk werd gepercipieerd als een

  wijnvlek. Na post-hoc bevraging van de participanten in de stigma conditie (N= 123)

  bleek dat 96.7% van de participanten de manipulatie correct percipieerden als een

  wijnvlek. Hierdoor kunnen we stellen dat de manipulatie succesvol was.

  Hypothesen

  Als eerste wilden we nagaan of er in deze studie sprake was van algemene discriminatie

  ten opzichte van sollicitanten met een visueel stigma. Om dit te toetsen gingen we na of

  kandidaten met een visueel stigma een lagere eindbeoordeling (T2) kregen in vergelijking

  met niet-gestigmatiseerde sollicitanten (hypothese 1). Dit werd getest met een t-test

  waarbij de verschillende beoordelingen op T2 (i.e. jobgeschiktheid en toekomstige

  aanwervingsintentie) werden vergeleken tussen de stigmacondities (wel en geen stigma).

  Zoals verwacht kreeg de kandidaat met een visueel stigma een lagere beoordeling op

  jobgeschiktheid (M =3.82, SD= 0.63) in vergelijking met de kandidaat zonder visueel

  stigma (M = 3.99, SD= 0.53). De Levene’s test toonde echter aan dat er niet werd voldaan

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 21

  aan de assumptie van gelijke varianties F(1,205) = 4.56, p = .04. Daarom werd er een t-

  test uitgevoerd zonder de veronderstelling van homogeniteit t(196.1) =2.089, p < .04. Het

  verschil in beoordeling op toekomstige aanwervingsintenties was randsignificant t(205)

  = 1.91, p = .07 waarbij eveneens de kandidaat met visueel stigma lager gescoord werd (M

  = 3.76, SD = .93) in vergelijking met de kandidaat zonder visueel stigma (M = 3.99, SD

  = .78). Op basis van deze twee bevindingen kunnen we stellen dat er voldoende steun is

  gevonden voor hypothese 1.

  Om na te gaan of visueel gestigmatiseerde sollicitanten een lagere initiële

  beoordeling (T1) kregen (hypothese 2) en of het wegnemen van visibiliteit een effect had

  op de initiële beoordelingen (hypothese 3) werd er een ANOVA uitgevoerd voor zowel

  de initiële beoordeling van jobgeschiktheid (T1) als die van toekomstige

  aanwervingsintentie (T1) (i.e. de afhankelijke variabelen). De onafhankelijke variabelen

  waren de stigmacondities op T1 (controle, stigma en blind). De resultaten toonden dat er

  geen significant verschil was tussen de drie groepen op zowel jobgeschiktheid F(2,202)

  = .76, p = .47, als op toekomstige aanwervingsintenties F(2,202) = 1.08, p = .34, en bieden

  daardoor geen steun voor hypothese 3. Verder toonden geplande vergelijkingen aan dat

  er geen verschillen waren tussen de controle- en de stigmagroep voor zowel

  jobgeschiktheid p = .28 als toekomstige aanwervingsintenties p = .57. Er waren bijgevolg

  geen verschillen tussen de initiële impressies van de controle- en stigmagroep en zodus

  kan hypothese 2 niet worden bevestigd.

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET XXII

  Tabel 2

  Beschrijvende statistieken en correlatiecoëfficiënten

  N M SD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

  1. Geslacht 207 .77 .42 - - - - - - - - - - - - -

  2. Leeftijd 203 26.78 6.93 -.07 - - - - - - - - - - - -

  3. Stigma 207 .59 .49 .05 .28** - - - - - - - - - - -

  4. Blindheid 207 .51 .50 .07 -.07 .01 - - - - - - - - - -

  5. Experimentele groepen (T1) 207 1.30 .79 .06 .04 .32** .9** - - - - - - - - -

  6. Jobgeschiktheid (T1) 207 3.61 .42 -.03 -.14* -.03 -.078 -.05 (.76) - - - - - - -

  7. Jobgeschiktheid (T2) 207 3.89 .59 -.01 -.12 -.14* .02 -.04 .46** (.90) - - - - - -

  8. Verschil in jobgeschiktheid (T2 - T1) 207 .27 .55 .01 -.02 -.13 .08 -.0 -.26** .74** - - - - - -

  9. Toekomstige aanwervingsintentie (T1) 207 3.42 .63 -.05 -.18** -.17* -.07 -.1 .67** .37** -.11 (.67) - - - -

  10. Toekomstige aanwervingsintentie (T2) 207 3.86 .88 .05 -.11 -.13 .04 -.02 .42** .81** .57** .48** (.84) - - -

  11. verschil in toekomstige

  aanwervingsintentie (T2-T1) 207 .43 .80 .09 .02 -.00 .1 .06 -.07 .61** .71** -.26** .72** - - -

  12. Zelfbeoordeling (interviewer) 207 3.33 .59 .04 .12 .2** .0 .11 .34** .37** .14* .24** .36** .21** (.83) -

  13. incongruente Stroop trials 206 909.04 158.09 -.04 .46** .04 .04 .03 -.07 -.03 .019 -.01 -.04 -.03 .03 -

  *. De correlatie is significant op het 0.05 niveau (2-zijdig).

  **. De correlatie is significant op het 0.01 niveau (2-zijdig).

  Noot. Op de diagonaal zijn de Cronbach’s alfa gerepresenteerd. Geslacht (0 = Man; 1 = Vrouw); Stigma (0 = Controle; 1 = Stigma); Blindheid (0 = Geen Doek; 1 = Doek);

  Experimentele groepen (T1) (0 = Controle; 1 = Stigma; 2 = Blind); Blinde groep (0 = Controle; 1 = Blind).

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET XXIII

  Vervolgens werd nagegaan of het wegnemen van de visibiliteit tijdens de rapport

  building fase (T1) een positief effect had op de eindbeoordeling van visueel

  gestigmatiseerde sollicitanten (hypothese 4). Binnen elke stigmaconditie werd het effect

  van het doek afzonderlijk geanalyseerd op de twee eindbeoordelingen (i.e.

  jobgeschiktheid en toekomstige aanwervingsintentie) (T2). Onafhankelijke t-testen

  toonden aan dat er in de controleconditie geen effect was van blindheid van de rapport

  building fase op de eindbeoordeling van jobgeschiktheid t(82) = .31, p = .76 en

  toekomstige aanwervingsintenties t(82) = .18, p = .85. In de stigmaconditie werd er noch

  voor baangeschiktheid F(1,121) = 5.16, p = .03 noch voor toekomstige

  aanwervingsintentie F(1,121) = 5.73, p = .02 voldaan aan de assumptie van gelijke

  varianties. Hierdoor werd in de stigmaconditie gebruik gemaakt van een t-test die de

  assumptie van homogeniteit niet maakt. Er werd in de stigmaconditie geen significant

  effect van blindheid van de rapport building fase op de eindbeoordeling van

  jobgeschiktheid t(109.93) = -.61, p = .54 en toekomstige aanwervingsintenties gevonden

  t(108.06) = . -.87, p = .38. Die resultaten geven aan dat zowel in de stigmaconditie als in

  de controleconditie een blinde rapport building fase (T1) geen significant effect heeft op

  de eindbeoordeling (T2) van de sollicitant. Hiermee kan hypothese 4 niet bevestigd

  worden.

  Repeated Measure ANOVA’s werden uitgevoerd om na te gaan of de stijging

  tussen de initiële beoordeling (T1) en de eindbeoordeling (T2) afhankelijk was van stigma

  (hypothese 5). De tussen-subject factoren waren stigma (ja/neen) en doek (ja/neen)

  waarbij de evolutie van beide beoordelingen (i.e. jobgeschiktheid en toekomstige

  aanwervingsintentie) afzonderlijk van elkaar getest werden over de twee

  beoordelingsmomenten (i.e. T1 en T2; binnen-subject factor). Analyses toonden allereerst

  een hoofdeffect van tijd aan voor zowel jobgeschiktheid F(1,203) = 55.49, p < .001, η² =

  .22 als toekomstige aanwervingsintentie F(1,203) = 59.24, p < .001, η² = .23. Dit geeft

  aan dat er ongeacht conditie altijd een positieve evolutie is in de beoordelingen van T1

  naar T2. Verder werd er een marginaal significante interactie gevonden tussen tijd en

  stigmaconditie in de beoordeling van jobgeschiktheid F(1,203) = 3.54, p = .06, η² = .02

  wat aangeeft dat de stijging in de beoordeling van jobgeschiktheid van T1 naar T2

  nagenoeg afhankelijk was van stigma conditie (Zie figuur 4).

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 24

  Figuur 3. Marginaal significante interactie tussen tijd en de eindbeoordeling van jobgeschiktheid.

  Voor de beoordeling van toekomstige aanwervingsintenties kon er geen

  significante interactie gevonden worden tussen tijd en stigmaconditie F(1,203) = .00, p =

  .93. Deze analyse geeft gedeeltelijke steun voor hypothese 5.

  Om het effect van het partieel blinde selectie-interview te testen op de evolutie

  van de beoordelingen over tijd (i.e. van T1 naar T2) (hypothese 6) werd er eerst binnen

  beide stigmacondities een Repeated Measure ANOVA uitgevoerd. Deze Repeated

  Measure ANOVA’s werden afzonderlijk uitgevoerd voor beide beoordelingen (i.e.

  jobgeschiktheid en toekomstige aanwervingsintentie). Doek (ja/nee) werd als tussen-

  subjecten factor ingevoerd en beoordelingsmoment (i.e. T1 en T2) als binnen-subjecten

  factor. Die analyse toonde dat in de controleconditie geen effect was van blinde

  kennismaking op de evolutie van beoordeling aangezien de interactie tussen

  beoordelingsmoment en blindheid tijdens de rapport building voor zowel jobgeschiktheid

  F(1,82) = .252, p = .62 als voor toekomstige aanwervingsintenties F(1,82) = .08, p = .79

  niet significant was. In de stigmaconditie werd er wel een significant effect gevonden van

  blinde kennismaking op de evolutie van de beoordelingen aangezien de interactie tussen

  beoordelingsmoment en blindheid tijdens de rapport building significant was voor zowel

  jobgeschiktheid F(1,121) = 3.94, p = .05, η² = .03 als voor toekomstige

  aanwervingsintenties F(1,121) = 4.42, p = .04, η² = .04 (Zie figuur 5 en 6). Die analyse

  geeft aan dat een blinde kennismaking een significant effect heeft op de evolutie van beide

  beoordelingen in de stigma conditie, en steunt daarmee hypothese 6.

  3,40

  3,50

  3,60

  3,70

  3,80

  3,90

  4,00

  4,10

  T 1 T 2

  JOB

  GE

  SC

  HIK

  TH

  EID

  TIJD

  controle

  stigma

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 25

  Figuur 4. Significant interactie effect van blinde rapport building en de evolutie van de beoordeling van

  jobgeschiktheid.

  Figuur 5. Significant interactie effect van blinde rapport building en de evolutie van de beoordeling van

  toekomstige aanwervingsintentie.

  Om hypothese 7 (i.e. het effect van een visueel stigma op zelfregulerende

  bronnen) en hypothese 8 (i.e. het effect van blinde rapport building op zelfregulerende

  bronnen binnen de stigmaconditie) te testen werd er een ANOVA uitgevoerd. De

  reactietijd op de incongruente Stroop trials werd als afhankelijke variabele beschouwd en

  de stigmaconditie (ja/nee) en het doek (ja/nee) als onafhankelijke variabelen. De

  3,35

  3,40

  3,45

  3,50

  3,55

  3,60

  3,65

  3,70

  3,75

  3,80

  3,85

  3,90

  T 1 T 2

  JOB

  GE

  SC

  HIK

  TH

  EID

  TIJD

  Niet blind

  Partieel blind

  2,90

  3,00

  3,10

  3,20

  3,30

  3,40

  3,50

  3,60

  3,70

  3,80

  3,90

  T 1 T 2

  TO

  EK

  OM

  ST

  IGE

  AA

  NW

  ER

  VIN

  GS

  INT

  EN

  TIE

  TIJD

  Niet blind

  Partieel blind

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 26

  resultaten toonden aan dat er een niet significant verschil was in de zelfregulerende

  bronnen tussen personen in de controle groep (M = 901.2, SD = 134.31) en de stigmagroep

  (M = 914.43, SD = 172.91), F(206) = .33, p = .57 en geeft hiermee geen steun voor

  hypothese 7. Voor hypothese 8 vonden we ook geen steun aangezien er een niet significant

  verschil was in de zelfregulerende bronnen tussen personen in de niet-blinde groep (M =

  902,39 SD = 164.57) en de blinde rapport building groep (M = 915.55, SD = 172.91),

  F(206) = .15, p = .7. Tevens was er geen interactie tussen stigma en blinde selectie F(206)

  = 1.1, p = .3 waarmee er ook geen steun werd gevonden voor hypothese 8.

  Ten slotte werd er aan de hand van een one-way ANOVA nagegaan of er een

  verschil was tussen de zelfbeoordelingen van de interviewers in de verschillende

  condities (hypothese 9). De tussen-subject factoren waren de verschillende

  stigmacondities (i.e. met wijnvlek met doek, met wijnvlek zonder doek, zonder wijnvlek

  met doek en zonder wijnvlek zonder doek) en de afhankelijke variabele was

  zelfbeoordeling van de interviewer. Uit deze analyse bleek dat er een significant effect

  was van stigmaconditie op zelfbeoordeling F(3) = 4.34, p < .01, η² = .06. Vervolgens

  werden de geplande vergelijkingen uitgevoerd. Uit de contrasten bleek dat interviewers

  zichzelf beter beoordeelden in de stigmaconditie (i.e. partieel-blind: t(203) = 2.34, p =

  .02, η² = .03, niet blind selectie-interview: t(203) = 3.56, p < .001, η² = .06) in vergelijking

  met het niet blinde selectie-interview in de controleconditie. De zelfbeoordelingen in de

  controleconditie verschilden niet significant van elkaar t(203) = 1.63, p = .11, η² = .01

  (figuur 5). Hypothese 9 werd bijgevolg bevestigd.

  Figuur 6. Zelfbeoordeling van de interviewer na afloop van het interview.

  2,8

  2,9

  3

  3,1

  3,2

  3,3

  3,4

  3,5

  3,6

  M E T

  W I J N V L E K ,

  M E T D O E K

  M E T

  W I J N V L E K ,

  Z O N D E R

  D O E K

  Z O N D E R

  W I J N V L E K ,

  M E T D O E K

  Z O N D E R

  W I J N V L E K ,

  Z O N D E R

  D O E K

  ZE

  LF

  BE

  OO

  RD

  EL

  ING

  STIGMACONDITIE

  Zelfbeoordeling

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 27

  Discussie

  Dit onderzoek had twee hoofddoelen. Allereerst wilden we nagaan of sollicitanten met

  een visueel stigma gediscrimineerd werden, ten tweede trachtten we te onderzoeken of

  een partieel blind selectie-interview een mogelijke oplossing zou kunnen bieden voor die

  discriminatie.

  Wat betreft het eerste doel bevestigt deze studie voorgaand onderzoek (Buijsrogge

  et al., under review; Madera & Hebl, 2010; Stevenage & McKay, 1999) door de

  vaststelling dat sollicitanten met een wijnvlek bij de eindbeoordeling (T2) een lagere

  beoordeling krijgen dan sollicitanten zonder wijnvlek. Er werd vanuit gegaan dat dit

  negatieve effect reeds tot uiting zou komen na de initiële impressie (T1) maar dit bleek

  noch voor jobgeschiktheid, noch voor toekomstige aanwervingsintentie het geval te zijn.

  Het duale proces model kan hier een verklaring voor bieden. Het duale proces model gaat

  er, zoals eerder aangehaald, vanuit dat menselijke reacties uit twee processen bestaan. Het

  eerste, het reflexieve proces, treedt snel en automatisch in werking terwijl het tweede, het

  regelgebaseerde proces, pas na een tijd dominant wordt. Dit regelgebaseerde proces houdt

  met veel meer rekening dan het eerste proces zoals de verwachtingen vanuit de

  maatschappij, normen en waarden. Aangezien reflexieve reacties kortstondig zijn, kan

  een meer continue beoordeling eventueel een betere reflectie bieden van de initiële

  reacties (Buijsrogge et al., under review: Pryor et al., 2004). In deze studie werd gebruik

  gemaakt van een dichotome meting waarbij mogelijk het regelgebaseerde proces reeds de

  initiële reactie kon bijstellen en er daarom geen verschillen werden gevonden tussen de

  initiële beoordelingen.

  Om het tweede doel van deze studie te verwezenlijken werden partieel blinde

  selectie-interviews vergeleken met niet blinde selectie-interviews. Uit de resultaten bleek

  dat een blinde rapport building fase geen significant effect heeft op de initiële beoordeling

  van jobgeschiktheid en toekomstige aanwervingsintenties, noch op de eindbeoordeling

  van die beiden. Kortom de beoordeling bleef ongeacht de blinde rapport building en

  ongeacht de stigmaconditie hetzelfde.

  Het partieel blinde selectie-interview had echter wel een significant positieve

  invloed op de evolutie tussen de initiële beoordelingen en de eindbeoordelingen bij

  sollicitanten met een visueel stigma. In vergelijking met het niet blinde selectie-interview

  steeg de beoordeling van sollicitanten met een visueel stigma meer bij een partieel blind

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 28

  selectie-interview. Sollicitanten met een visueel stigma hebben dus daadwerkelijk baat

  bij een blinde rapport building fase. Er kunnen drie verschillende verklaringen geboden

  worden voor deze bevindingen. De eerste verklaring is eveneens gebaseerd op het duale

  proces model waarbij er in een gewone situatie bij het reflexieve proces veelal initieel

  negatieve reacties ten aanzien van visuele stigma actief worden (Pryor et al., 2004). Die

  initieel negatieve reacties leiden tot een initieel negatieve impressie formatie. Barrick et

  al. (2012) toonde reeds aan dat de initiële impressie een invloed heeft op de uiteindelijke

  eindbeoordeling in selectie-interviews. Welnu is dit reflexieve proces in het partieel

  blinde selectie-interview dominant tijdens de blinde rapport building. Daardoor kan het

  proces zich voor een initiële reactie enkel baseren op auditieve informatie. Er zijn

  namelijk geen visuele stigma aanwezig waarop initieel negatieve reacties gebaseerd

  kunnen worden. Bijgevolg wordt er geen negatieve initiële impressie gevormd over de

  sollicitant en heeft dit geen negatief effect op de eindbeoordeling. Alvorens dat het visuele

  stigma zichtbaar wordt voor de interviewer is het regelgebaseerde proces reeds dominant

  geworden waardoor er in de verdere beoordeling van het visuele stigma rekening wordt

  gehouden met maatschappelijke verwachtingen, waarden en normen.

  Een tweede verklaring kunnen we vinden in het werkgeheugenmodel van Baddely

  en Hitch (1974). Volgens Baddely en Hitch (1974) biedt het werkgeheugen de

  mogelijkheid om aandacht te richten en te controleren. Verschillende studies toonden

  reeds aan dat deze aandacht gelimiteerd is (Schmeichel, 2007; Shomstein & Yantis, 2004,

  2006). Eveneens werd er reeds door voorgaand onderzoek aangetoond dat het zich

  herinneren van informatie uit het selectie-interview samenhangt met positieve

  eindbeoordelingen (Dipboye, Stramler, & Fontenelle, 1984). Dit is een belangrijk

  gegeven aangezien uit voorgaande studies gebleken is dat een visueel stigma de aandacht

  opeist (Buijsrogge et al., under review; Madera & Hebl, 2012) Doordat visuele stigma’s

  de aandacht afleiden blijft er maar geringe aandacht over voor de eigenlijke inhoud van

  het selectie-interview. Die verminderde geheugencapaciteit werd zowel door Madera en

  Hebl (2012) als door Buijsrogge et al. (under review) aangetoond. Buijsrogge et al. (under

  review) toonden eveneens aan dat dit effect beperkt bleef tot het reflexieve proces.

  Bijgevolg van zodra het regelgebaseerde proces in werking trad, had het visuele stigma

  geen invloed meer op het geheugen. Het blind laten verlopen van de rapport building

  zorgde er bijgevolg voor dat er meer aandacht en daardoor geheugen overbleef voor de

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 29

  inhoud van het selectie-interview waardoor de grotere evolutie tussen de beoordelingen

  verklaard kan worden. Er is namelijk meer onthouden uit het partieel blinde selectie-

  interview waardoor de eindbeoordeling positiever was.

  Een derde en laatste verklaring voor de meer positieve evolutie van de

  beoordelingen voor partieel blinde selectie-interviews kan gevonden worden in het

  robuuste effect van initiële impressies. McConnell et al. (2008) vonden namelijk dat

  initiële impressies van personen met een stigma in tegenstelling tot initiële impressies van

  personen zonder stigma niet meer werden bijgesteld ongeacht hoeveel extra informatie

  men kreeg. Aangezien interviewers zich in het partieel blinde selectie-interview een

  initiële impressie vormen op basis van auditieve informatie kunnen we stellen dat er geen

  robuust effect van initiële impressies was. De interviewers stonden als het ware nog open

  om hun initiële impressie bij te stellen op basis van bijkomende informatie. Het niet

  voorkomen van dit robuuste effect kan eveneens geleid hebben tot een grotere evolutie

  tussen de initiële beoordeling en de eindbeoordeling.

  Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor het gevonden resultaat.

  Algemeen kan gesteld worden dat het beoordelingsproces van interviewers over

  sollicitanten met een visueel stigma tijdens een partieel blind selectie-interview meer lijkt

  op het beoordelingsproces van interviewers over sollicitanten zonder visueel stigma.

  In dit onderzoek werd eveneens nagegaan of het partieel blinde selectie-interview

  kon leiden tot minder uitputting van de zelfregulerende bronnen van de interviewer. In

  tegenstelling tot Madera en Hebl (2012) werd er in dit onderzoek geen verschil gevonden

  in de uitputting van de zelfregulerende bronnen noch tussen de niet blinde controle- en

  stigmaconditie noch tussen de partieel blinde en niet blinde selectie-interviews. Het niet

  vinden van dit verschil wijst erop dat het interageren met sollicitanten met een visueel

  stigma niet meer zelfcontrole vergde dan het interageren met sollicitanten zonder visueel

  stigma.

  Ten slotte werden onze verwachtingen omtrent de zelfbeoordeling bevestigd.

  Interviewers beoordeelden zichzelf positiever na het interageren met een sollicitant met

  een visueel stigma. Zoals eerder beargumenteerd kan, ondanks dat er geen verschillen

  werden gevonden in de Stroop taak, de hogere cognitieve belasting die positievere

  zelfbeoordeling veroorzaken. Interviewers hebben namelijk minder werkgeheugen over

  voor het kritisch evalueren van het zelf. Een andere mogelijke verklaring zou kunnen zijn

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 30

  dat interviewers het gevoel hebben dat ze meer hun best gedaan hebben om de sollicitant

  ondanks zijn stigma objectief te beoordelen.

  Beperkingen en sterktes

  Een eerste beperking van dit onderzoek is de artificiële setting. Alle selectie-interviews

  vonden plaats op de faculteit Psychologie en Pedagogie van de UGent in een daarvoor

  ingerichte onderzoeksruimte. Die artificiële setting kan ervoor gezorgd hebben dat

  participanten zich anders gedroegen dan tijdens een echt selectie-interview.

  Eveneens werden participanten verplicht om de STAR-techniek toe te passen

  tijdens het selectie-interview en kregen ze specifieke instructies omtrent de tijdslimiet.

  Aangezien alle participanten relatief ervaren waren zorgde het opleggen van die techniek

  en de tijdslimieten voor een artificieel verloop van het interview waarbij de participanten

  niet zelf konden bepalen hoeveel tijd ze zouden spenderen aan de rapport building fase

  of het eigenlijke interview en konden ze hun eigen techniek niet gebruiken.

  Een derde beperking is de doorzichtigheid van de studie. Participanten kregen op

  voorhand een coverstory om hen zoveel mogelijk af te leiden van de ware

  onderzoeksopzet. Visuele stigma’s zijn echter opvallend waardoor het niet

  onwaarschijnlijk is dat participanten de ware onderzoeksopzet begrepen. Interviewers

  zijn zich ervan bewust dat elke sollicitant in principe dezelfde kansen moet krijgen en dat

  discriminatie verboden is. Het begrijpen van de ware onderzoeksopzet en het bewust zijn

  van het verbod op discriminatie kan ertoe geleid hebben dat de gevonden effecten in deze

  studie kleiner zijn dan ze in werkelijkheid zouden zijn omwille van sociaal wenselijk

  gedrag bij participanten.

  De aanwezigheid van de proefleider kan participanten eveneens hebben aangezet

  tot het sociaal wenselijk invullen van de vragenlijsten waardoor de ware verschillen

  tussen de verschillende condities eveneens verminderen.

  Een sterkte van deze studie is zijn experimenteel design waarbij face-to-face

  selectie-interviews werden afgenomen. Hierdoor werd het reële selectie-interview erg

  goed benaderd en konden verschillende beïnvloedende factoren onder controle worden

  gehouden (e.g. sollicitant, belichting en omgevingsgeluiden). Waardoor we kunnen

  stellen dat de gevonden effecten effectief te wijten zijn aan de manipulatie van de

  procedure.

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 31

  Een andere sterkte van dit onderzoek is het real-life verloop ervan. Interviewers

  moesten zelf vragen bedenken, interageren met de kandidaat, beslissingen nemen, etc.

  Door deze real-life opzet kon het effect van partieel-blinde selectie-interviews beter

  worden onderzocht aangezien een selectie-interview cognitief meer belastend is in

  tegenstelling tot het kijken naar een video-interview waarbij er geen vragen gesteld

  kunnen worden, er geen interactie is met de kandidaat, er geen verduidelijkingen

  gevraagd kunnen worden, etc.

  Theoretische implicaties

  Bovenstaande studie onderzocht of het voeren van een partieel-blind selectie-interview

  zorgt voor een verminderd negatief effect van visuele stigma. Het onderzoek geeft

  bijkomstige evidentie voor het robuuste effect van initiële impressie bij kandidaten met

  stigma’s (McConnell et al., 2008). Echter konden personen met een visueel stigma een

  tweede impressie maken op de interviewer.

  Eveneens onderzocht deze studie als eerste een oplossing voor het negatief effect

  van visuele stigma. Het effect was kleiner dan dat gevonden in de muziekwereld (Rousse

  & Goldin, 2000) maar geeft wel aan dat het reduceren van de negatieve effecten van een

  visueel stigma tijdens het selectie-interview mogelijk zijn. Een reden voor het kleiner

  effect zou kunnen zijn dat in een selectie-interview meer variabelen (e.g.

  persoonlijkheidskenmerken, motivatie, etc.) in rekening worden gebracht terwijl er

  tijdens de auditie voor toetreding enkel geluisterd word naar het bespeelde instrument.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het beoordelingsproces van interviewers verstoord kan

  worden door functie-irrelevante kenmerken zoals een wijnvlek. Bijgevolg is niet enkel de

  eindbeoordeling maar ook het beoordelingsproces een belangrijke factor inzake het

  selectie-interview. Momenteel richt veel onderzoek zich op de vraag welke factoren de

  eindbeoordeling beïnvloeden (Barrick et al., 2012; Goldberg & Cohen, 2003; Lorenzo,

  Biesanz, & Human, 2010) en wordt er in mindere mate aandacht besteed aan dit

  beoordelingsproces. Deze studie toont duidelijk aan dat ook het beoordelingsproces van

  interviewers en de invloed daarop verder onderzocht dient te worden.

  Eveneens blijkt niet enkel de rapport building fase een bron van discriminatie te

  zijn aangezien er pas verschillen werden gevonden tussen de controle – en stigmaconditie

  in de eindbeoordeling.

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 32

  Praktische implicaties

  Dit onderzoek draagt bij aan de bewustwording van het negatieve effect dat visuele stigma

  hebben op de eindbeoordeling van het selectie-interview. Eveneens biedt dit onderzoek

  een eerste indicatie dat dit negatieve effect van visuele stigma gereduceerd kan worden

  en een eerlijk beoordelingsproces kan worden geïnduceerd door middel van een partieel

  blind selectie-interview.

  Dit onderzoek kan eveneens bedrijven aanzetten tot het nadenken over alternatieve

  selectieprocedures zoals telefonische selectie-interviews of videogesprekken (e.g.

  conference call). In de praktijk maakt men reeds in beperkte mate gebruik van

  telefonische selectie-interviews om basisgegevens na te gaan zoals of de sollicitant nog

  steeds opzoek is naar werk en of die voldoet aan bepaalde vooropgestelde voorwaarden.

  Het uitbreiden van het telefonisch selectie-interview waardoor er reeds een beoordeling

  mogelijk is van de sollicitant en waarbij eenzelfde interviewer het telefonisch selectie-

  interview en het eigenlijke selectie-interview afneemt zou een invulling kunnen zijn van

  deze studie.

  Een ander alternatief is een videogesprek (e.g. conference call) waarbij in eerste

  instantie enkel met elkaar wordt gesproken en pas later het beeld wordt aangezet. Straus,

  Miles, & Levesque (2001) toonden reeds aan dat er geen significant verschil bestaat in de

  beoordeling van sollicitanten tussen het klassieke selectie-interview en een videogesprek.

  Eveneens toonden zij aan dat minder aantrekkelijke personen via een telefonisch selectie-

  interview wel positiever beoordeeld worden in vergelijking met een klassiek selectie-

  interview. Hun resultaten wijzen er dus op dat een telefonisch selectie-interview kan

  fungeren als een blind deel en dat een videogesprek kan dienen als een substituut voor

  het klassieke selectie-interview. Echter moet er meer onderzoek gedaan worden naar

  andere beïnvloedende factoren die het telefonische selectie-interview en het videogesprek

  kunnen beïnvloeden (e.g. slechte verbinding).

  Aangezien selectietesten (e.g. intelligentietest, persoonlijkheidstest) nog steeds te

  weinig gebruikt worden bij het beoordelen van sollicitanten (Highhouse, 2008) kan deze

  studie bijdragen aan de bewustwording dat selectietesten noodzakelijk zijn in een

  selectiecontext. Dit omdat er werd aangetoond dat niet enkel de rapport building fase een

  bron van discriminatie is.

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 33

  Conclusie

  In deze studie werd nagegaan of sollicitanten met een visueel stigma gediscrimineerd

  worden en of een partieel blind selectie-interview een oplossing zou kunnen bieden voor

  deze discriminatie.

  Zoals voorgaand onderzoek reeds aan toonde (Buijsrogge et al., under review;

  Madera & Hebl, 2012) vonden ook wij dat sollicitanten met een visueel stigma slechter

  beoordeelt worden dan sollicitanten zonder visueel stigma.

  Uit deze studie blijkt eveneens dat een partieel blind selectie-interview de meer

  negatieve beoordeling van sollicitanten met een visueel stigma niet volledig verhelpt. Het

  zorgt er echter wel voor dat de interviewer in het tweede deel van het interview nog open

  staat voor nieuwe en bijkomende informatie van de kandidaat met een visueel stigma.

  Daardoor zorgt het partieel blind laten verlopen van het selectie-interview voor een

  normaal beoordelingsproces van kandidaten met een visueel stigma.

  Toekomstig onderzoek naar het partieel blinde selectie-interview is echter

  noodzakelijk. Zo werd er in deze studie enkel en alleen gefocust op wijnvlekken terwijl

  het effect op andere visuele stigma zoals ras en geslacht eveneens moet worden nagegaan.

  De selectie-interviews in deze studie vonden plaats in een artificiële onderzoek setting.

  Toekomstig onderzoek zou het partieel blinde selectie-interview in een veldsetting

  moeten onderzoeken om na te gaan wat daar de effecten zijn. Ten slotte zou verder

  onderzoek zich ook moeten focussen op het effect dat het partieel blind selectie-interview

  heeft op persoonlijkheidskenmerken van de interviewer zoals need for closure en sociale

  dominantie oriëntatie. Aangezien uit recent onderzoek (Buijsrogge et al., under review)

  blijkt dat deze persoonlijkheidskenmerken wel degelijk een invloed hebben op de

  eindbeoordelingen.

 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 34

  Notities

  1 Gepercipieerd gevaar van het stigma, oorsprong van het stigma, mogelijkheid tot

  verbergen van het stigma, ontwikkeling van het sti