IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET COLLEGIALE VISITATIE ALS HEFBOOM VOOR SCHOOLONTWIKKELING...

download IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET COLLEGIALE VISITATIE ALS HEFBOOM VOOR SCHOOLONTWIKKELING Onderzoeksgroep EduBROn ( Prof. Dr. P. Van Petegem )

of 58

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET COLLEGIALE VISITATIE ALS HEFBOOM VOOR SCHOOLONTWIKKELING...

 • Dia 1
 • IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET COLLEGIALE VISITATIE ALS HEFBOOM VOOR SCHOOLONTWIKKELING Onderzoeksgroep EduBROn ( Prof. Dr. P. Van Petegem )
 • Dia 2
 • Dit is het beste dat me ooit overkomen is tijdens mijn ganse onderwijscarrire. Voor het eerst heb ik me ten volle gewaardeerd gevoeld als leerkracht. Margaret, lid van een visitatieteam In: Wilson (2001)
 • Dia 3
 • Collegiale visitatie is als methodiek een absolute must om te komen tot doorleefde inzichten m.b.t. het schoolleven. Deelnemer project collegiale visitatie 2007
 • Dia 4
 • --Ik heb er veel meer uit geleerd dan uit de bijscholingen van de voorbije jaren. Het was een intense positieve ervaring. Het gaf een extra boost om er weer tegenaan te gaan. --Ik vond het een fantastische ervaring, die iedereen zou moeten kunnen meemaken. --Heeft mij veel doen stilstaan bij mijn eigen manier van lesgeven en aanpak van de kinderen.
 • Dia 5
 • --Het was schitterend om te zien hoe een groep leerkrachten in drie dagen uitgroeide tot een team dat op professionele wijze leerde observeren, vaststellingen maken en conclusies formuleren. En dit met maar n doel: de school verder helpen en motiveren om het leren van de leerling te bevorderen! --Het samen voortdurend stilstaan bij de vraag: Wat zijn de voorwaarden voor goed onderwijs? n de constante zelfreflectie i.v.m. het eigen professioneel werk waren voor mij een indrukwekkende leerervaring.
 • Dia 6
 • Dia 7
 • OVERZICHT VAN DE PRESENTATIE 1. COLVIS op de balans tussen externe en interne evaluatie 2. Omschrijving van COLVIS 3. Doelstellingen van COLVIS 4. Hoekstenen en richtinggevende principes 5. Een concreet scenario 6. Resultaten 7. COLVIS en collegiaal leren
 • Dia 8
 • 1. EXTERNE/INTERNE EVALUATIE 1. Complementaire of tegengestelde relatie? 2. Condities voor een succesvol samenspel? 3. Beide zijn niet vrij van kritiek: beide kunnen een hypotheek leggen op schoolontwikkeling OPDRACHT
 • Dia 9
 • Doelstellingen externe evaluatie Objectief vaststellen van de stand van zaken op de school Bijdrage leveren tot een gestadige verbetering van de school
 • Dia 10
 • Dia 11
 • Resultaten (Learmonth, 2000) Veel vragen bij de objectiviteit, validiteit en betrouwbaarheid van de vaststellingen Korte opstoot van verbetering (vlak vr en na de inspectie) En vaak ook: Stress Window dressing Gevoel van afhankelijkheid, overgeleverd zijn, wantrouwen
 • Dia 12
 • Is zelfevaluatie het antwoord? Heel wat vragen bij de kwaliteit van ZE (cf. Vanhoof, 2008) Maar leraren zlf zijn de eerste getuigen, betrokkenen en eigenaars van onderwijs Wel noodzakelijk: een sterke onderzoeksmethode; PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK (Practice-based Inquiry)
 • Dia 13
 • Inspectie vs zelfevaluatie Inspectie Externe evaluatie Verantwoording Opgelegde acties Gevaar: t kritisch (zeker zo ervaren) Zelfevaluatie Interne evaluatie Schoolontwikkeling Zelfgekozen acties Gevaar: navelstaren KRITISCHE VRIENDEN COLLEGIALE VISITATIE
 • Dia 14
 • 2. Omschrijving van COLVIS Bij collegiale visitatie komen speciaal daartoe gevormde teams, hoofdzakelijk bestaande uit leerkrachten en/of directies van twee of meer scholen, op vrijwillige basis beurtelings bij elkaar op bezoek om gerichte vragen te stellen en informatie te verzamelen over de kwaliteit van de bezochte school en de inspanningen die deze levert om die kwaliteit te verbeteren. Ze geven hierover een waardeoordeel en doen aanbevelingen om de kwaliteit van het werk in de gevisiteerde school verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Dia 15
 • COLVIS = een instrument voor kwaliteitszorg Draagt bij tot schoolontwikkeling Draagt bij tot professionele ontwikkeling En dit alles in een veiliger klimaat
 • Dia 16
 • 3. Doelstellingen van COLVIS - Kwaliteitsverbetering + - Expliciteren van visies en inzichten (de waarom-vraag) - Stimuleren van professioneel bewustzijn - Wederzijdse feedback - Blikverruiming - Stimuleren van kwaliteitsdenken - Netwerkvorming
 • Dia 17
 • 4. Hoekstenen en principes VASTSTELLINGEN PROFESSIONEEL OORDEEL WELOVERWOGEN CONSENSUS LOGISTIEKE ONDERSTEUNING HOEKSTENEN
 • Dia 18
 • Vaststelling Wat je ziet, hoort en leest Wordt de grondstof voor de conclusies Stimuleert verder onderzoek Geeft vorm aan het oordeel van het team OPDRACHT
 • Dia 19
 • 1. De leerlingen hebben een lessenaar met daarop een naamkaartje en met een plek om hun materiaal in op te bergen. 2. Enkele leerlingen waren aan het dagdromen. 3. Het zitmeubilair is flexibel hanteerbaar omdat het een praktijklokaal is. 4. Het laatste moment van de les, de verslaggeving uit de verschillende groepjes, werd in een ijltempo afgewerkt. 5. De lrk deelde mee dat ze het gesprek s anderendaags zouden verder zetten. 6. Ik kan jullie meedelen dat de volgende les jullie zeker zal interesseren. 7. De leerkracht heeft zeker de nodige regelingen en maatregelen getroffen om zo weinig mogelijk tijd te verliezen. 8. De herschikking van het meubilair in de klas is gericht op het samenwerken in groepjes en duos. 9. Naarmate de les vorderde, waren er meer en meer leerlingen die riepen Juf, wat moeten we hier doen?. 10. Het lestempo was erg laag waardoor leerlingen onrustig werden en zich met andere zaken gingen bezig houden. 11. De leerkracht zegt dat de activiteiten tijdens de volgende les betrekking hebben op aanvullende, verdiepende en verbredende leerstof. 12. De leerlingen werkten samen in duos en legden aan elkaar uit hoe ze de oplossing gevonden hadden. 13. De lrk wees meer jongens dan meisjes terecht wegens ongewenst gedrag. 14. De juf gaf leerlingen feedback bij hun oefeningen door de duim omhoog of omlaag te steken.
 • Dia 20
 • Een oefening: Vaststelling of beoordeling? 1V 2O 3O 4O 5V 6V 7O 8O 9V 10O 11V 12V 13O 14V
 • Dia 21
 • Bronnen voor vaststellingen Volgen van een leerling Observeren in de klassen Gesprekken en vergaderingen Leerlingenwerk Documenten
 • Dia 22
 • DE SCHOOL HIER EN NU (voorlopige) VASTSTELLINGEN PROFESSIONELE BEOORDELING (voorlopige) CONCLUSIES WELOVERWOGEN CONSENSUS LOGISTIEK (voorlopig) RAPPORT TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE SCHOOL
 • Dia 23
 • 4. Hoekstenen en principes 1. Duidelijke verwachtingen en rollen 2. Accurate en relevante vaststellingen 3. Legitieme conclusies 4. Openhartig oordeel uitspreken 5. Weloverwogen consensus 6. Checken van conclusies en rapport 7. Legitiem rapport schrijven 8. Drie focusdomeinen 9. Vast visitatierooster 10. Aandacht voor logistieke gegevens 10 PRINCIPES
 • Dia 24
 • De drie focusdomeinen Het leren van de leerlingen Het onderwijzen Het door de school ondersteunen van het leren en onderwijzen
 • Dia 25
 • De samenhang tussen de focusdomeinen School: ondersteuning van onderwijzen en leren Onderwijzen Leren
 • Dia 26
 • 5. Een concreet scenario 3 PROJECTNAMIDDAGEN 30 deelnemers uit vijf scholen Wat is CV, doelen, COLVIS voor de bezochte school COLVIS voor het visitatieteam Uitwisselen ervaringen; hoe nu verder? 3 VISITATIEDAGEN Een driedaags bezoek in elke school
 • Dia 27
 • De opdracht van het visitatieteam Een eerlijk, bruikbaar en overtuigend rapport schrijven ZELFEVALUATIE VERBETERPLAN VISITATIE RAPPORTAGE VERWERKING RAPPORT UITVOERING VERBETERPLAN
 • Dia 28
 • Samenstelling visitatieteams 5 VISITATIETEAMS (1 5) 5 SCHOLEN (A E) Elk team bezoekt 1 school en is samengesteld uit 6 mensen van de vier andere scholen (A: scholen B E) In elk team: 1 directielid, 3 lkr. LO en 2 lkr. KO + begeleider + projectbegeleider (occasioneel)
 • Dia 29
 • Dag 1 (maandag) 7.45 u.Aankomst en orintatie 8.30 u.Verzamelen van vaststellingen: het volgen van een leerling 15.30 u.Eerste teamvergadering 17.00 u.Pauze 17.15 u.Werksessie: reflectieve analyse van leerlingenwerk 18.45 u.Einde Dag 2 (dinsdag) 7.45 u.Orintatievergadering 8.30 u.Verzamelen van vaststellingen: Observeren van en praten met leerkrachten 15.30 u.Vergadering met het schoolverbeteringsteam (kernteam) 16.30 u.Tweede teamvergadering 18.00 u.Avondmaal 19.30 u.Derde teamvergadering 22.00 u.Einde Dag 3 (woensdag) 8.30 u.Dagschema wordt uitgevoerd 12.00 u.Middagmaal 13.00 u.Vierde teamvergadering 15.30 u.Pauze 16.00 u.Vijfde teamvergadering 17.30 u.Avondmaal 19.00 u.Zesde teamvergadering (slotvergadering) 21.30 u.Einde OPDRACHT
 • Dia 30
 • Opdracht Beantwoord onderstaande vraag eerst individueel. Wissel nadien je bevindingen uit. Welke zinvolle informatie zou je op onderstaande wijze kunnen vergaren? Als directeur volg je een volledige dag n leerling op school van nabij (van het moment dat hij s morgens de school binnenkomt tot het moment dat hij s avonds de school verlaat). Met volgen bedoelen we o.m.: het observeren van de leerling, gesprekjes voeren met hem en/of zijn klasgenoten, schriften of ander leerlingenwerk inkijken, de leerling vergezellen, eventueel zelfs tijdens pauzes en begeleidingsmomenten buiten het klaslokaal (bijv. in de aanpassingsklas, tijdens een inhaalles, op de speelplaats, de les LO, enz.).
 • Dia 31
 • Maandag: Het leren van de leerling Volgen van een leerling de dag samen doorbrengen zijn/haar werk onderzoeken en bespreken gesprekjes met zijn/haar vriendjes
 • Dia 32
 • SHADOWING: sc