II Tim. 1: 6-14

Click here to load reader

 • date post

  14-Jul-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  158
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of II Tim. 1: 6-14

PowerPoint-presentatie

Voorganger: van den BrinkOrganist: Johannes de VriesVreugde, vreugde, louter vreugdeELB 357: 1,2 en 5Lied voor de dienstallen:Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven

Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven

Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven

Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven

Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven

Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van BeethovenVoorganger: van den BrinkOrganist: Johannes de VriesGod zij geprezen met ontzagPsalm 68: 7

Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genve 1551

Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genve 1551

Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genve 1551

Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genve 1551Stil GebedVotum en Groet

Ere zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.

16GebedOrde voor afscheid en bevestiging van ambtsdragersGroot is uw trouw, o HeerELB 170Groot is uw trouw, o Heer (EL 170) t. T.O. Chrisholm; m. W.M. Runyan

Groot is uw trouw, o Heer (EL 170) t. T.O. Chrisholm; m. W.M. Runyan

Groot is uw trouw, o Heer (EL 170) t. T.O. Chrisholm; m. W.M. Runyan

Groot is uw trouw, o Heer (EL 170) t. T.O. Chrisholm; m. W.M. Runyan

Groot is uw trouw, o Heer (EL 170) t. T.O. Chrisholm; m. W.M. Runyan

Groot is uw trouw, o Heer (EL 170) t. T.O. Chrisholm; m. W.M. RunyanFormulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenenGebedWij zijn Gods kinderenELB 394Toezingen van de nieuwe ambtsdragersKoor Wij zijn Gods kind'ren, verlost door zijn lijden,vrij door wat Hij heeft volbracht;Heilige priesters, een licht voor de volken,n in zijn Geest, vol van zijn kracht.

29Refrein: allen Ga dan in zijn naam,verkondig Jezus' naam.Kind'ren van God, sta nu op in zijn krachten verkondig Jezus, Redder,Verlosser en Heer.

30 Koor En terwijl duizenden dwalen in 't duisterslapen wij hier in het licht;Jezus beveelt ons discip'len te maken,liefde is meer, meer dan een plicht.

31Refrein: allenGa dan in zijn naam,verkondig Jezus' naam.Kind'ren van God, sta nu op in zijn krachten verkondig Jezus, Redder,Verlosser en Heer.

32KoorHoor je de wind van de Geest ons vertellen:eens komt de tijd aan zijn eind.Machten van hemel en aarde, zij wank'len:alles wordt nieuw, Jezus verschijnt.

33Refrein: allenGa dan in zijn naam,verkondig Jezus' naam.Kind'ren van God, sta nu op in zijn krachten verkondig Jezus, Redder,Verlosser en Heer.Jezus is Heer ... (4x)

34GebedOm de Heilige Geest

Wil je wel gelovenELB 469

1Wil je wel gelovendat het groeien gaat,klein en ongeloof'1ijkals een mosterdzaad,dat je had verborgenin de zwarte grond,en waaruit een groteboom ontstond.

2Wil je wel gelovenhet begin is klein,maar het zal een wonderboven wonder zijnals je het gaat wagenmet Gods woord alleen;dan gebeuren wonderenom je heen.

3Wil je wel gelovendat je vrede wint,als je vol vertrouwenleeft, zoals een kind.Als je een geloof hebtals een mosterdzaad,groeit de liefde uitboven de haat.

Wij gaan, tot straks!!II Tim. 1: 6-14Schriftlezing6 Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. 7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 428 Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. 439 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vr alle tijden gegeven in Christus Jezus, 4410 maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. 4511 Van dit evangelie ben ik verkondiger, apostel en leraar; 12 daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt. 4613 Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. 14 Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd. 47Abba VaderELB 376Abba Vader (EL 376)t. & m. D. Bilbrough; v. anoniem

Abba Vader (EL 376)t. & m. D. Bilbrough; v. anoniem

Abba Vader (EL 376)t. & m. D. Bilbrough; v. anoniem

Abba Vader (EL 376)t. & m. D. Bilbrough; v. anoniem

Abba Vader (EL 376)t. & m. D. Bilbrough; v. anoniem

Abba Vader (EL 376)t. & m. D. Bilbrough; v. anoniem

VerkondigingLeer mij Uw weg, o HeerELB 185: 1,2,4Leer mij uw weg (EL 185)t. J. de Heer; m. B. Mans / C. Ramsey

Leer mij uw weg (EL 185)t. J. de Heer; m. B. Mans / C. Ramsey

Leer mij uw weg (EL 185)t. J. de Heer; m. B. Mans / C. Ramsey

Leer mij uw weg (EL 185)t. J. de Heer; m. B. Mans / C. Ramsey

Leer mij uw weg (EL 185)t. J. de Heer; m. B. Mans / C. Ramsey

Leer mij uw weg (EL 185)t. J. de Heer; m. B. Mans / C. Ramsey

Dank en VoorbedeCollecte1e: Stichting Mensenkinderen2e: Eigen GemeenteGod roept ons, broeders, Gezang 474allen:God roept ons, broeders, tot de daad (LvdK 474) t. J.J. Thomson; m. Mainz 1833

God roept ons, broeders, tot de daad (LvdK 474) t. J.J. Thomson; m. Mainz 1833

God roept ons, broeders, tot de daad (LvdK 474) t. J.J. Thomson; m. Mainz 1833

God roept ons, broeders, tot de daad (LvdK 474) t. J.J. Thomson; m. Mainz 1833

God roept ons, broeders, tot de daad (LvdK 474) t. J.J. Thomson; m. Mainz 1833

God roept ons, broeders, tot de daad (LvdK 474) t. J.J. Thomson; m. Mainz 1833ZegenAmen amen amen, dat wij niet beschamenJezus Christus onze HeerAmen God, Uw naam zij d eer73Vanavond 19:00Ds. den Admirant