Ieders Stem Telt Brussel is een organisatie van Samenlevingsopbouw Brussel samen met D’BROEJ, Het...

of 39/39
Ieders Stem Telt Brussel is een organisatie van Samenlevingsopbouw Brussel samen met D’BROEJ, Het Werkt – Ca Marche, JeS, Groep Intro, Brussels Platform Armoede, CAW Brussel, Citizenne, Bruselleer, Karuur, SEFoP en Erasmushogeschool Brussel. 25/05/2014 Verkiezingen
 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ieders Stem Telt Brussel is een organisatie van Samenlevingsopbouw Brussel samen met D’BROEJ, Het...

 • Dia 1
 • Ieders Stem Telt Brussel is een organisatie van Samenlevingsopbouw Brussel samen met DBROEJ, Het Werkt Ca Marche, JeS, Groep Intro, Brussels Platform Armoede, CAW Brussel, Citizenne, Bruselleer, Karuur, SEFoP en Erasmushogeschool Brussel. 25/05/2014 Verkiezingen
 • Dia 2
 • Deze vorming bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1.De politieke instellingen van Belgi en Brussel 2.De politieke partijen en hun ideologien 3.Hoe geldig stemmen? Ieders StemTelt 2014
 • Dia 3
 • 1. De politieke instellingen in Belgi en in Brussel Ieders StemTelt 2014
 • Dia 4
 • Welke verkiezingen op 25 mei? Niet 1 keer stemmen, maar 3 tot 4 keer! Europees Parlement Belgi: 21 zetels (totaal:751) -Vlaamse Gemeenschap: 12 -Franse Gemeenschap: 8 -Duitstalige Gemeenschap: 1 Nationaal/Federaal Belgi: de Kamer van Volksvertegenwoordigers Belgi: 150 volksvertegenwoordigers -Vlaanderen: 87 -Walloni: 45 -Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 15 Er zijn geen directe verkiezingen meer voor de Senaat! 50 deelstaatsenatoren aangewezen door de parlementen van de gemeenschappen en de gewesten + 10 gecopteerde senatoren, aangewezen door de deelstaatsenatoren zelf Ieders StemTelt 2014
 • Dia 5
 • Welke verkiezingen op 25 mei? Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 89 parlementsleden -72 franstalige parlementsleden -17 nederlandstalige parlementsleden http://www.youtube.com/watch?v=HRRFG-7CCzw Gemeenschappen Vlaams Parlement (direct) : 6 Brusselse parlementsleden (124 totaal) [Het Parlement van de Waalse-Brusselse Federatie(indirect): 19 parlementsleden afkomstig van Franse taalgroep Parlement Brussels Hoofdstedelijk Gewest (94 totaal) Ieders StemTelt 2014
 • Dia 6
 • Belgi: een ingewikkeld land 6 politieke niveaus: Europa Federaal Belgi (nationaal) De Gemeenschappen De Gewesten (de provincies) De Gemeenten (19) Interessante brochure: http://www.politeia.be/article.aspx?a_id=JONGTA105V Ieders StemTelt 2014
 • Dia 7
 • Dia 8
 • Dia 9
 • Dia 10
 • Dia 11
 • 6 de staatshervorming (2011-2013) 6ime rforme dtat (2011-2013) Gewesten Rgions: Emploi Tewerkstelling: Controle en sanctionering werklozen Controle + sanctions chmeurs Dienstencheques Cheques services Huisvesting Logement: Huurwet Loi sur la location Woonbonus Dduction fiscale pour habitation Ieders StemTelt 2014
 • Dia 12
 • Gemeenschappen Communauts: Gezondheidszorg Soins et Sant: Maisons de repos rusthuizen Aide aux handicaps hulp aan gehandicapten Jeugdsanctierecht Tribunal de la jeunesse Allocations familiales Kinderbijslag Bruxelles Brussel : GGC - CoCom Ieders StemTelt 2014
 • Dia 13
 • Wie bestuurt er Brussel ? Ieders StemTelt 2014
 • Dia 14
 • Dia 15
 • De politieke actoren in Brussel Europa Federaal/Nationaal Belgi De Vlaamse Gemeenschap De Franse Gemeenschap Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19 gemeenten Ieders StemTelt 2014
 • Dia 16
 • 17 NL leden = Parlement Vlaamse Gemeenschaps- Commissie (VGC) 72 FR leden = Parlement Franse Gemeenschaps- Commissie Hoofdstedelijk Brussels Parlement (89) Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Gewestregering VGC-CollegeCoCoF-college GGC-College
 • Dia 17
 • Dia 18
 • Dia 19
 • Ieders StemTelt 2014
 • Dia 20
 • Brusselse Regering 2009 - 2014 Rudi Vervoort (PS) Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (oa openbare ruimte) Minister, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) (oa sociale cohesie) Voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) Guy Vanhengel (Open VLD) Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (oa financien/begroting) Voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) (oa onderwijs) Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) (oa financien/begroting) Evelyne Huytebroeck (Ecolo) Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (oa leefmilieu en stadsvernieuwing) Minister, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) (oa personen met een handicap) Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) (oa bijstand aan personen) Brigitte Grouwels (CD&V) Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (oa openbare werken) Minister, Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) (oa welzijn, gezondheid en gezin) Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) (oa bijstand aan personen) Ieders StemTelt 2014
 • Dia 21
 • Brusselse Regering 2009 - 2014 Celine Fremault (cdH) Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (oa economie en tewerkstelling) Minister-Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) (oa openbaar ambt) Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) (oa openbaar ambt) Rachid Madrane (PS) Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (oa netheid en stedenbouw) Minister, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) (oa beroepsopleding en cultuur) Bruno De Lille (Groen) Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (oa mobiliteit) Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) (oa cultuur, jeugd en sport) Christos Doulkeridis (Groen) Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (oa huisvesting) Minister-Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) (oa onderwijs en begroting) Ieders StemTelt 2014
 • Dia 22
 • Wie mag stemmen? 1830: 1% Vandaag: 80% Ieders StemTelt 2014
 • Dia 23
 • Dia 24
 • Dia 25
 • Dia 26
 • De evolutie van het stemrecht in Belgi: 1% 80% 1830: Cijnskiesrecht1830: Cijnskiesrecht 1893: Algemeen Meervoudig Stemrecht1893: Algemeen Meervoudig Stemrecht 1919: Algemeen Enkelvoudig Stemrecht voor Mannen1919: Algemeen Enkelvoudig Stemrecht voor Mannen 1948: Algemeen Stemrecht voor Vrouwen1948: Algemeen Stemrecht voor Vrouwen 1999: Stemrecht Europese Burgers (gemeenteraadsverkiezingen )1999: Stemrecht Europese Burgers (gemeenteraadsverkiezingen ) 2004: Migrantenstemrecht (gemeenteraadsverkiezingen)2004: Migrantenstemrecht (gemeenteraadsverkiezingen) http://timerime.com/nl/tijdlijn/514857/Evolutie+van+het+stemrecht+in+Belgi/ Ieders StemTelt 2014
 • Dia 27
 • Wie mag stemmen? JA BELG EU Registratie: Europees Parlement Gemeenteraad NIET - EU Gemeenteraadsverkiezingen: Voorwaarden: Legaal verblijfsdocument: gele/witte kaart 5 jaar ononderbroken in Belgi, aantoonbaar : gele/witte/oranje kaart, bijlage 35 Registratie NEE 18 jaar ? Ieders StemTelt 2014
 • Dia 28
 • 2. De politieke partijen en hun ideologien Meer info op: http://www.youtube.com/playlist?list=PL3A9CA4DFE8E763CF http://www.youtube.com/playlist?list=PL3A9CA4DFE8E763CF Ieders StemTelt 2014
 • Dia 29
 • Groep 2 Standpunten, Belangen PARLEMENT Groep 1 Standpunten, Belangen Groep . Standpunten, Belangen Groep 3 Standpunten, Belangen Groep 4 Standpunten, Belangen Vertegenwoordigers Groep ? Ieders StemTelt 2014
 • Dia 30
 • De Politieke Partijen Ieders StemTelt 2014
 • Dia 31
 • De ideologische breuklijnen Ieders StemTelt 2014
 • Dia 32
 • 3. Hoe geldig stemmen? Ieders StemTelt 2014
 • Dia 33
 • StemPLICHT Verplicht en geheim Sanctie: een geldboete wanneer je niet gaat stemmen 4 x in 15 j niet gestemd: risico om van de kiezerslijst geschrapt te worden en stemrecht te verliezen Ieders StemTelt 2014
 • Dia 34
 • Het is onmogelijk om zich te vergissen bij het elektronisch stemmen! Ieders StemTelt 2014
 • Dia 35
 • Dia 36
 • Dia 37
 • Dia 38
 • Stemsimulatie http://brusselverkiezingen2012.irisnet.be/ste msimulatie http://brusselverkiezingen2012.irisnet.be/ste msimulatie http://www.verkiezingen2014.belgium.be http://www.verkiezingen2014.belgium.be Vanaf april 2014 zijn er in de Brusselse gemeenten demodiskettes aanwezig. Vraag ernaar! Ieders StemTelt 2014
 • Dia 39
 • Onder de noemer Ieders Stem Telt zet Samenlevingsopbouw Brussel samen met partnerorganisaties een participatief project op dat aan maatschappelijk kwetsbare groepen een megafoon biedt in de aanloop naar de verkiezingen op 25 mei 2014. Mensen die leven in maatschappelijk kwetsbare omstandigheden formuleren mee beleidsvoorstellen en vragen aandacht voor een sociaal beleid waarin armoedebestrijding, herverdeling en solidariteit centraal staan. Meer info op www.samenlevingsopbouwbrussel.be/iedersstemtelt2014www.samenlevingsopbouwbrussel.be/iedersstemtelt2014