Iedere meester* een master!

Click here to load reader

 • date post

  24-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  36
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Iedere meester* een master!. * Geldt ook voor juffen. Marco Snoek. Leraarschap: veel en tegenstrijdige eisen. Bijdragen aan het leerproces van leerlingen t.a.v. basisvaardigheden Aandacht voor maatschappelijke zorgen (gezondheid, burgerschap, radicalisering, …) - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Iedere meester* een master!

Dia 1

Marco SnoekIedere meester* een master!* Geldt ook voor juffen

Leraarschap: veel en tegenstrijdige eisenBijdragen aan het leerproces van leerlingen t.a.v. basisvaardighedenAandacht voor maatschappelijke zorgen (gezondheid, burgerschap, radicalisering, )Aandacht voor relatie met de omgevingLeraar als onderzoekende professional

Twee problemenDe positie die leraren krijgen

De positie die leraren nemen

Actieplan leraar2020Iedere leraar een Master??? (afspraken in het najaar)

Experimenten met excellentie

Lerarenregister vanaf het najaar (civiel effect vanaf 2018)

Wetsvoorstel versterking positie lerarenWaar heb dat nou voor nodig???Dat leidt alleen maar tot concurrentie en willekeur!Een bureaucratisch gedrocht!Het zal tijd worden!LerarenregisterVan de beroepsgroep (lerarencoperatie SBL, AOb, CNV-Onderwijs, CMHF, BON en Platform VVVO)Vrijwillige registratie (start)Verplichte scholing (160 uur in 4 jaar)80% formeel erkende scholingstrajectenVerdeeld over vak(didactiek) en generieke inhoudVanaf 2018 civiel effectBeelden over het beroep van leraarWat is de rode lijn inhet beleid van OCW?reacties van leraren, vakbonden, ?

Is de leraar een professional?En ja, wat voor n?

InhoudContext: Het Nederlandse debat over de professie van de leraarVier perspectieven op professionalismeImplicaties voor het beroep van leraar

Leraren pedagogenLeraren - lerarenopleidersTwee type discussies rond de leraarKennisbasis van de leraarRekenen en taalKennistoetsenControle van bovenaf

Professionaliteit van de leraarWetsvoorstel versterking positie onderwijspersoneelOntwikkeling van een beroepsstandaard en lerarenregisterIedere leraar een master? (Onderwijsraad 2011)Ruimte voor excellentie? (Onderwijsraad 2011)Controle van binnenuitPast dat wel bij elkaar?Twee typen takenPrimaire rol: ondersteunen, sturen en voeden van het leren van leerlingenSecundaire rol: lid van een moderne professionele organisatie en een modern beroep (TALIS 2010):Leraar als onderzoekerLeraar als collega (collegiale feedback)Leraar als innovatorLeraar als samenwerkerLeraar als leider teacher leadership

Schoolleiders versus lerarenSchoolleiderLeraarGroeiende autonomieAfnemende autonomie?Conflicting spheres (Hanson, 1976): De sferen van de schoolleider en van de professional kunnen niet meer gescheiden wordenGedistribueerd leiderschap en ondernemerschapProfessionaliseringProfessionele ruimteProfessioneel mandaatProfessioneel statuutProfessioneel registerProfessionele leergemeenschappen

Iedere leraar een master?Ruimte voor excellente learen? ???De leraar als professional?

Onderliggend concept?Wat verstaan we eigenlijk onder professioneel, professionaliteit en een professie?

Veel over gepraat, weinig over geschrevenVeel idealen en wensen vanuit de praktijk, weinig theorieVeel oplossingen, weinig conceptueel kader (in NL)Veel over het individu, weinig over het collectiefWat kenmerkt professionals?

Vier sociologische perspectieven op professionalismeProfessionalisme: Professionaliteit van een beroepsgroep, overtuigingen en houding die gedrag van de leden van een beroepsgroep stuurt

Klassieke professionalsEisen aan moderne professionalsEen eigen logica op de arbeidsmarktDe idele en altrustische professionalKlassieke kenmerken van professiesVergelijking met klassieke professionals: artsen, advocaten, Ideale kenmerken:Monopolie positie Regulering van de toegang door de professie (en de uitzetting)Ethische code en standaarden: winnen van vertrouwen en sturen van gedragSterke academische kennisbasisVrije vestiging: onafhankelijk en autonoom

De eerste universitaire studiesBehoefte om een Scheiding te maken tussen professies en andere beroepen 16Moderne eisen aan professionals - 1Neo-liberale samenleving: marktwerking, concurrentie, efficintie, kostenbewustzijn, rationalisering en deregulering

Professionals in de non-profit sectorMaximale uitkomsten bij minimale budgetten: Opbrengst- of resultaatgerichtTransparant en stuurbaar: standaarden, protocollen, toetsen, evidence-basedAccountable (via toetsing en ranking) controle en bureaucratie

Moderne eisen aan professionals - 2Moderne kennissamenleving

Niet meer in professioneel isolement collaboratiefOver de grenzen multidisciplinairKennisintensief, leven lang lerend Geen statische kennisbasis, maar voortdurende ontwikkeling van (praktijk)kennisInnovatie en verbetering

Kritiek:Passen niet op elkaarDeprofessionalisering18Een eigen logica voor professiesDrie logicas (Freidson, 2001)De vrije marktBureaucratieProfessionals: eigen logica

Bijzondere positie en werk van professional vraagt om eigen logica en eigen sturingKwaliteitsborging van binnenuitProfessionele autonomie om in het werk professionele keuzes te makenIt is because professionals face complex and unpredictable situations that they need a specialized body of knowledge; if they are to apply that knowledge, it is argued that they need the autonomy to make their own judgements; and given that they have that autonomy, it is essential that they act with responsibility collectively they need tot develop appropriate professional values. (Furlong 2000)Professionele oordelenKorver: Onderwijs als intensieve technologie: interactie en participatie als wezenskenmerk.Kennis om te oordelen is ontoegankelijk voor wie er niet voor gestudeerd heeftOordeel over kwaliteit van handelen is aan professionals!

Collegiale autoriteit?

21Angelsaksische cultuur: (salaris)waardering voor leidinggevende functies, ipv. voor expertise (schaal 10!). Kolonisatie en investeringen (VOC). Aandeelhouders: wie geld heeft is de baas en wie de baas is heeft geld.Rijnlands: sociale structuur van achterblijvers. Consensus, overleg, structuur van de gilden: vakmanschap = meesterschapOntbreken van borgingsmechanismen en van collegiale autoriteit binnen een professie leidt tot Maatschappelijke wantrouwenAfbrokkelend professioneel mandaat

Vermenging van logicas leidt totRegulering en controle door overheid of besturenDe altrustische professional: Vertrouwen als beloning en voorwaardeHet morele karakter van professionals: Niet persoonlijke winst of aandeelhouderswinst, maar dienstbaarheid aan de samenleving (een roeping)Street Level Public Organisations (McKevitt, Vermeulen): sociaal contractTegenprestatie, beloning: professioneel mandaat

Professions are given greater autonomy than other social groups. They set their own standards, regulate entry into their own ranks, discipline their members, and operate with fewer restraints than the arts, trades or businesses. In return they are expected to serve the public good and enforce high standards of conduct and discipline. (Skrtic 1991)Voorwaarde: vertrouwen in professionalsVertrouwen en controle: complementair en concurrerendContractueel of berekenend vertrouwenEcht vertrouwenRelationeel vertrouwenPraktijkvertrouwenRolvertrouwenVertrouwen in competentie Vertrouwen in intentie: Toewijding, integriteit en welwillendheid (benovelence)Empathie(Byrk & Schneider 2002, Bottery 2003, Nooteboom 2006)

Implicaties voor het beroep van leraar

Verdiend vertrouwen?Noodzaak voor professioneel mandaatMoet verdiend worden!

Vertrouwen in competentieHoge kwalificatiesLeven lang lerenActief gebruik en ontwikkeling van kennisbasisLidmaatschap en deel voelen van beroepsgroepVanzelfsprekendheid om je te verantwoordenZelfregulering van competenties (register, interne controle, aanspreken, )Wij kunnen niet benoemen wat excellentie is ???

Verdiend vertrouwenVertrouwen in intenties / rolvertrouwenEthische code?Nauwe samenwerking met andere professionals en belanghebbendenMengen in het publieke debat niet vanuit eigen belang van de beroepsgroep, maar vanuit het belang van het leren van leerlingenBereidheid en vanzelfsprekendheid om elkaar aan te sprekenToewijding aan de samenleving: een beroepseed?

Een beroepseedIk zweer / beloof dat ik het onderwijs zo goed als ik kan zal geven ten dienste van mijn leerlingen / studenten. Ik zal zorgen voor kwaliteit en het ondersteunen van het leerproces van degenen die aan mij zijn toevertrouwd. Ik stel het belang van de leerling / student voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de onderwijskundige en vakmatige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, ook naar ouders en andere belanghebbenden, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik maak geen misbruik van mijn kennis of bevoegdheden. Ik zal zo het beroep van onderwijzer/docent in ere houden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig / Dat beloof ik. (Onderwijsraad, 2007, p. 70).Iedere leraar een master!!!Graag wat meer ambitie!Met aandacht voor en erkenning van excellentieWaarbij criteria bepaald worden door leraren zelf!

Marco Snoek ([email protected])www.kenniscentrumonderwijsopvoeding.hva.nl lectoraat Leren & Innoveren

Theories on and concepts of professionalism of teachers and their consequences for the curriculum in teacher educationPowerpoint