I-deals zoeken evenwicht: vasthouden en loslaten (HR Square)

Click here to load reader

 • date post

  29-Nov-2014
 • Category

  Business

 • view

  503
 • download

  0

Embed Size (px)

description

This article appeared in the February 2013 number of HR Square.

Transcript of I-deals zoeken evenwicht: vasthouden en loslaten (HR Square)

 • 1. 44 DOSSIER I-DEALS ZOEKEN EVENWICHT: VASTHOUDEN CASE: SECUREX EN LOSLATEN tekst lili matthijs Het ontwikkelen van I-deals kan bijdragen tot een gelukkige en lange loopbaan. Dat toont Securex aan met zijn nieuwe HR-strategie. Begin 2012 kondigde HR-dienstengroep iets doen voor iemand, zonder dat er collectieve kaders, die voor iedereen Securex zijn nieuwe HR-strategie en -visie resultaat tegenover staat. Net zoals je toegankelijk zijn en die de werknemer aan. Prompt werd ook het concept I-deals mensen moet toelaten eens een minder toelaten een aantal keuzes te maken, legt gelanceerd, al bestond die al langer. I-deals goede dag te hebben. Ducheyne uit. Je hebt dus een soort menu is gegroeid vanuit de overtuiging dat een waaruit je een aantal zaken op maat kan bedrijf ook waarde moet toevoegen aan Afwijken van de standaard het leven van de medewerkers. We situeren Meestal komt een I-deal spontaan tot stand I-deals binnen een gepersonaliseerd tijdens een gesprek met de leidinggevende HET MOEI- mensbeleid, dat vertrekt vanuit individuele en/of HR. Als mensen met iets zitten, behoeften en sterktes. Keuze is n van proberen we een oplossing te vinden, vertelt LIJKSTE IS DE onze sturende principes. We geloven dat Ducheyne. Het moet rechtvaardig zijn en het aanbieden van keuzemogelijkheden kan uitgaan van een win-win-win: winst voor de MENTALITEITS- bijdragen tot het succes van werknemers, werknemer, omgeving en organisatie. Soms zegt David Ducheyne, chief people officer moeten we nee zeggen, ook dan leggen we uit WIJZIGING DIE bij Securex en genomineerd voor de trofee waarom. HR-manager van het Jaar. I-deals wijken af van wat je standaard HET NIEUWE De mensvisie (en dus ook I-deals) van aanbiedt. Wij bieden bijvoorbeeld Securex is gebaseerd op vier punten: standaarden aan rond deeltijds werk, 50, WERKEN 80 of 100 procent. Dat is efficint. Maar :: Empathie: een werkgever moet zich toen iemand om een goede reden vroeg om VRAAGT kunnen inleven in wat medewerkers nodig 34 procent te werken, was een belangrijke hebben. voorwaarde voor ons dat we zinvol werk :: Rechtvaardigheid: je kan niet over om hadden voor die persoon. Dat hebben we het even wat een maatafspraak maken, gevonden. ESSENTIE want je moet rekening houden met de Securex sluit geen financile I-deals. :: I-deals zijn niet onbegrensd en collegas. Je moet je afvragen wat het We hebben ook geen cafetariaplan, voegt onbeperkt. effect is op de omgeving en of je de I-deal Ducheyne eraan toe. We hebben een :: Er is winst voor de werknemer, kan rechtvaardigen. I-deals zijn niet transparante salarispolitiek. Als je daar te omgeving en organisatie. onbegrensd en onbeperkt. veel van afwijkt, leidt dat tot jaloezie. :: Vraag je af: kan ik de i-deal :: Resultaat: zonder resultaat is het moeilijk rechtvaardigen voor de omgeving? een I-deal te sluiten. Je kunt afspraken Zout op de aardappelen maken over de verwachtingen en Dankzij de wetten en caos zijn er al heel wat doelstellingen. Uiteraard is het resultaat zaken die werknemers toelaten om keuzes meer dan alleen de output, er is ook de voor zichzelf te maken. Wij doen mr dan manier waarop het behaald wordt. de wetgeving, in het belang van de mensen :: Kindness: soms moet je onvoorwaardelijk en het bedrijf. We pleiten voor flexibele HR SQUARE NR 127 FEBRUARI 2013
 • 2. DOSSIER 45 de motivatie langer aan het werk te blijven. Daar zijn grosso modo twee benaderingen mogelijk: ontwikkelen van medewerkers en hen sterker maken of ontzien van medewerkers die eventueel bepaalde taken niet meer aankunnen. Een individuele benadering kan ook het probleem van vervroegde uittreding aanpakken. Niet zonder risico Maatafspraken maken is niet altijd zonder risico. Je moet ervoor zorgen dat iedereen weet dat het kan en niet alleen iets is voor degenen die het luidst roepen, waarschuwt Ducheyne. Je moet mensen David Ducheyne ook begeleiden in een ontwikkeling naar Securex meer zelfredzaamheid. Niet iedereen kan de vrijheid van het Nieuwe Werken aan. We sluiten geen financile I-deals. Gengageerde medewerkers zijn daarin We hebben een transparante salaris- kwetsbaar. Vaak hebben ze geen rem, politiek. Als je daar te veel van afwijkt, stoppen ze niet met werken. Zorg voor een leidt dat tot jaloezie. gezonde arbeidshygine om bijvoorbeeld burn-out te voorkomen. gf Securex werkt aan het Nieuwe Werken en I-deals vormen daar een onderdeel van. Een I-deal is een middel om het Nieuwe Werken te implementeren, licht Ducheynekiezen. Dat noem ik mass-customization. beter verwerkt wordt als medewerkers de toe. In het Nieuwe Werken moet je kunnenAls die flexibele standaarden niet voldoende mogelijkheid hebben om afspraken te maken loslaten en vasthouden. I-deals zijn eenzijn, zijn er I-deals. Het is uiteraard belangrijk en een stuk te individualiseren. I-deals vorm van loslaten, weg van one-size-fits-alldat die goed onderbouwd zijn en dat je elke hebben dus ook een bindend karakter. regelingen.afspraak op papier zet. I-deals kunnen ook een belangrijk Het Nieuwe Werken vraagt vooralI-deals helpen je om het beleid te doen instrument zijn om oudere werknemers te een andere organisatiecultuur enevolueren, vindt Ducheyne. Anderzijds zijn motiveren om langer te werken. Dat kan leiderschapsvaardigheden. Vroeger wasze een verrijking voor het bestaande beleid. gaan over afspraken over tijd en plaats, de leidinggevende een expert die het werkI-deals verhouden zich tot de arbeidsmarkt over vorming, ontwikkeling. Er is iemand verdeelde en controleerde. Bij loslatenals zout tot aardappelen. Ze zijn nodig om uit een hoge directiefunctie gestapt omdat en vasthouden leg je minder nadruk opsmaak te geven. hij andere verantwoordelijkheden wilde, controle van, bijvoorbeeld, tijd en meer op vertelt Ducheyne. Daarop hebben we resultaat, kwaliteit en klantentevredenheid.Met resultaten de verantwoordelijkheden gedefinieerd Leidinggevenden zijn dan meer coach enDe resultaten zijn er. Het vrijwillig verloop op maat van zijn visie. Vaak spreekt men minder expert.is gehalveerd, tegen de tendens van de van remotie, maar remotie moet gepaard Naast de cultuuromslag is er bij Securexarbeidsmarkt in. Ook qua vitaliteit zit gaan met jobsculpting: hoe kunnen we een ook al heel wat veranderd op het vlak vanhet prima: Tweejaarlijks onderzoeken zinvolle job creren die een beroep doet op werkplek en technologie. Twee op de driewe de vitaliteit van de medewerkers. Er de talenten van medewerkers, zonder daarbij medewerkers werken nu al regelmatig thuis.wordt gepeild hoe ze de omgeving zien, te (ver)oordelen? Er zijn minder vaste bureaus. Ducheyne:hoe ze zich voelen en hoe ze hun eigen Werken aan duurzame inzetbaarheid Daardoor besparen we vierkante meters.performance inschatten. Vier jaar geleden veronderstelt een individuele aanpak, vindt Een deel van die winst investeren we onderwas dat onvoldoende. Sindsdien is dat Ducheyne. Ken uw medewerkers en luister meer in technologie en die is essentieeljaar na jaar gestegen en eind 2012 was het naar hun noden en vragen. Hou hier zo veel om het Nieuwe Werken te ondersteunen.ronduit schitterend, ondanks de verhoogde mogelijk rekening mee. Recent onderzoek Maar het belangrijkste n moeilijkste iswerkdruk. van Securex HR Research bevestigt de mentaliteitswijziging die het NieuweDucheyne is ervan overtuigd dat stress trouwens dat maatwerk een impact heeft op Werken vraagt. FEBRUARI 2013 NR 127 HR SQUARE