Hydraulische waterdichtingscoating AQUAFIN-2K/M-PLUS en ... · PDF file zwembadgoten en als...

Click here to load reader

 • date post

  16-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hydraulische waterdichtingscoating AQUAFIN-2K/M-PLUS en ... · PDF file zwembadgoten en als...

 • ATG 2011 - Geldig van 28/08/2019 tot 27/08/2024 - 1/13

  Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Goedkeurings- en Certificatieoperator

  Belgian Construction Certification Association

  Aarlenstraat, 53 – B-1040 Brussel

  www.bcca.be – info@bcca.be

  ATG 2011

  Ruwbouw - Waterdichting van

  vloeren en muren

  Hydraulische

  waterdichtingscoating

  AQUAFIN-2K/M-PLUS en

  tegellijm Unifix-S3

  Geldig van 28/08/2019

  tot 27/08/2024

  Goedkeuringshouder:

  Schomburg GmbH & Co. KG

  Aquafinstrasse 2-8

  D-32760 Detmold

  Tel.: +49 (0)52 31 953 00

  Fax.: +49 (052 31 953 123

  Website: www.schomburg.de

  E-mail: export@schomburg.de

  1 Doel en draagwijdte van de Technische

  Goedkeuring

  Deze technische goedkeuring betreft een gunstige beoordeling

  van het product (zoals hierboven beschreven) door de door de

  BUtgb aangeduide onafhankelijke goedkeuringsoperator, BCCA,

  voor de in deze technische goedkeuring vermelde toepassing.

  De Technische Goedkeuring legt de resultaten vast van het

  goedkeuringsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit: de

  identificatie van de relevante eigenschappen van het product in

  functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of

  verwerkingswijze ervan, de opvatting van het product en de

  betrouwbaarheid van de productie.

  De Technische Goedkeuring heeft een hoog

  betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de

  controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan

  de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de

  Goedkeuringshouder.

  Het behouden van de Technische Goedkeuring vereist dat de

  Goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige

  doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het product

  aangetoond blijft. De opvolging van de overeenkomstigheid van

  het product met de Technische Goedkeuring is daarbij essentieel.

  Deze opvolging wordt door de BUtgb toevertrouwd aan een

  onafhankelijke certificatieoperator, BCCA.

  De Goedkeuringshouder moet de onderzoeksresultaten,

  opgenomen in de Technische Goedkeuring in acht nemen bij het

  ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUtgb of

  de Certificatieoperator kan de nodige initiatieven ondernemen

  indien de Goedkeuringshouder dit niet of niet voldoende uit eigen

  beweging doet.

  De Technische Goedkeuring en de certificatie van de

  overeenkomstigheid van het product met de Technische

  Goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken, de

  aannemer en/of architect zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de

  overeenstemming van de uitgevoerde werken met de

  bepalingen van het bestek.

  De Technische Goedkeuring behandelt, met uitzondering van

  specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de

  bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van

  grondstoffen. Bijgevolg is de BUtgb niet verantwoordelijk voor

  enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven

  door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de

  architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats,

  gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.

  Opmerking: In deze technische goedkeuring wordt steeds de term

  “aannemer” gebruikt. Deze term verwijst naar de entiteit die de

  werken uitvoert. Deze term mag ook gelezen worden als andere

  hiervoor vaak gebruikte termen zoals “uitvoerder”, “installateur”

  en “verwerker”.

  file:///C:/Users/GPE.SECO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5ZQVZ5NM/www.schomburg.de file:///C:/Users/GPE.SECO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5ZQVZ5NM/export@schomburg.de

 • ATG 2011 - Geldig van 28/08/2019 tot 27/08/2024 - 2/13

  2 Voorwerp en beoogde toepassing

  AQUAFIN-2K/M-PLUS is een waterdichtingscoating die

  aangebracht wordt op de volgende constructie-elementen:

  − De buitenzijde van ondergrondse muren, zoals kelders,

  tot maximaal 5 meter onder het grondwaterniveau met

  een aanvullende bescherming van de laag tegen

  beschadiging;

  − Binnenmuren en vloeren van vochtige ruimtes met

  tegelafwerking zoals badkamers, douches;

  − Zwembaden met tegelafwerking;

  − Balkons met tegelafwerking.

  UNIFIX-S3 is een tegellijm die gebruikt wordt voor het verlijmen van

  tegels op de AQUAFIN-2K/M-PLUS waterdichtingslaag.

  Voor een goed begrip van het systeem worden in wat volgt ook

  producten en technieken vermeld die niet onder de goedkeuring

  vallen. Hiervoor moeten de opdrachtgever, het studiebureau en

  de uitvoerder de nodige eisen stellen. Voor bijkomende informatie

  wordt verwezen naar de ATG-houder.

  3 Identificatie van de door de

  Goedkeuringshouder in de handel

  gebrachte componenten

  3.1 AQUAFIN 2K/M-PLUS

  AQUAFIN-2K/M-PLUS is een tweecomponenten

  waterdichtingscoating op basis van een poedercomponent

  (AQUAFIN-2K/M-PLUS A-Komponente) en een waterverdunbare

  acrylaatemulsie (UNIFLEX-M-PLUS).

  3.1.1 Eigenschappen van AQUAFIN-2K/M-PLUS A-

  Komponente

  Tabel 1 – Eigenschappen van AQUAFIN-2K/M-PLUS A-Komponente

  Eigenschap Resultaat

  Samenstelling Zand/cement en

  toeslagstoffen

  Asgehalte 450 °C gewichts-% 99,6

  Asgehalte 900 °C gewichts-% 98,5

  Kleur Grijs

  Korrelgrootte

  Maaswijdte Zeefrest

  2000 µm % 0

  1000 µm % 0

  500 µm % ≤ 1

  250 µm % 0 – 15

  125 µm % 40 – 60

  > 63 µm % ≤ 15

  < 63 µm % ≥ 30

  3.1.2 Eigenschappen van UNIFLEX-M-PLUS

  Tabel 2 – Eigenschappen van UNIFLEX-M-PLUS

  Eigenschap Resultaat

  Samenstelling Acrylaatemulsie

  Vaste stofgehalte bij

  105 °C % 53,6

  Asgehalte 450 °C gewichts-% 0,7

  Viscositeit (Brookfield

  spindle 04, 50 rpm) mPa.s 1500

  Kleur Melkachtig wit

  3.1.3 Eigenschappen van het mengsel AQUAFIN 2K/M-PLUS

  Tabel 3 – Eigenschappen van het mengsel

  Eigenschap Resultaat

  Dosering gewichts-%

  2,5 delen AQUAFIN-

  2K/M-PLUS A-

  Komponente –

  1 deel UNIFLEX-M-PLUS

  Volumemassa vers

  mengsel kg/dm3 1,67 ± 0,10

  Vaste stofgehalte bij

  105 °C gewichts-% 76,5

  pH 11 – 13

  Droogtijd

  (20 °C – 60 % RV)

  Open tijd uur ≥ 1,5

  Handdroog uur ≤ 2,5

  Droog uur ≤ 24

  3.2 UNIFIX-S3

  UNIFIX-S3 is een tweecomponenten tegellijm op basis van een

  poedervormige component (UNIFIX-S3 A-Komponente) en een

  waterverdunbare acrylaatemulsie (UNIFLEX-F).

  3.2.1 Eigenschappen van UNIFIX-S3 A-Komponente

  Tabel 4 – Eigenschappen van UNIFIX-S3 A-Komponente

  Eigenschap Resultaat

  Samenstelling Zand/cement en

  toeslagstoffen

  Asgehalte 450 °C gewichts-% 99,1

  Asgehalte 900 °C gewichts-% 81,1

  Kleur Grijs

  Korrelgrootte

  Maaswijdte Zeefrest

  2000 µm % 0

  1000 µm % 0

  500 µm % ≤ 0,5

  250 µm % 1 – 10

  125 µm % 20 – 45

  > 63 µm % 5 – 20

  < 63 µm % ≥ 40

 • ATG 2011 - Geldig van 28/08/2019 tot 27/08/2024 - 3/13

  3.2.2 Eigenschappen van UNIFLEX-F

  Tabel 5 – Eigenschappen van UNIFLEX-F

  Eigenschap Resultaat

  Samenstelling Acrylaatemulsie

  Vaste stofgehalte bij

  105 °C % 44 – 48

  Asgehalte 450 °C gewichts-% 1,05

  Viscositeit (Brookfield

  spindle 04, 50 rpm) mPa.s 32

  Kleur Melkachtig wit

  3.2.3 Eigenschappen van het mengsel UNIFIX-S3

  Tabel 6 – Eigenschappen van het mengsel

  Eigenschap Resultaat

  Dosering gewichts-%

  3 delen UNIFIX-S3 A-

  Komponente –

  1 deel UNIFLEX-F

  Volumemassa vers

  mengsel kg/dm3 1,69 ± 0,10

  Vaste stofgehalte bij

  105 °C gewichts-% 85,7

  pH 11 – 13

  Droogtijd

  (20 °C – 60 % RV)

  Open tijd uur ≥ 0,5

  Handdroog uur ≤ 1,5

  Droog uur ≤ 24

  4 Identificatie van andere

  systeemcomponenten

  (hulpcomponenten)

  De hieronder opgesomde componenten worden al dan niet

  onder de verantwoordelijkheid van de Goedkeuringshouder in de

  handel gebracht of op de markt aangeboden, maar werden niet

  onderzocht tijdens het goedkeuringsonderzoek, noch

  gecertificeerd door de Certificatieoperator volgens het

  productcertificatieschema 5 van de NBN EN ISO/IEC 17067.

  4.1 Hulpmaterialen

  − ASO-Unigrund-K, blau/-GE: waterverdunbare primer ter

  verbetering van de hechting op absorberende

  ondergronden;

  − ASOPLAST-MZ: polymeerdispersie voor de verbetering

  van pleisterlagen, dekvloeren, mortels voor

  constructievoegen en beton. Verbetert de aanhechting,

  de flexibiliteit, en de afslijtingsweerstand bij goede W/C-

  verhouding.

  − ASOCRET-M30: hydrofobe mortel voor de uitvoering van

  groeven, bepleisteringe