Huurders en verhuurders positief over grotere rol...

5
15/10/16 20:35 Huurders en verhuurders positief over grotere rol huurdersorganisaties | woonbond.nl Page 1 of 5 https://www.woonbond.nl/nieuws/huurders-en-verhuurders-positief-over-grotere-rol-huurdersorganisaties › home › nieuws › huurders en verhuurders positief over grotere rol huurdersorganisaties Huurders en verhuurders positief over grotere rol huurdersorganisaties 11 oktober 2016 Huurdersorganisaties en corporaties zijn positief over de grotere rol die huurdersorganisaties sinds invoering van de Woningwet 2015 hebben. De betrokkenen vinden dat de zeggenschap van de huurders hiermee groter is geworden. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Links Onderzoek huurdersparticip Gerelateerd Woonbondsymp ‘PLUS- factoren van een sterke huurdersorganis Zeven afspraken over energiebesparin Invloed op Woonbondbelei Invloed op huurbeleid Bewonersonders Nieuws Agenda Thema's Vraagbaak Webwinkel › word lid contact over de woonbond mijn woonbond

Transcript of Huurders en verhuurders positief over grotere rol...

Page 1: Huurders en verhuurders positief over grotere rol ...slimwonen.eu/images/Huurders-en-verhuurders-posit... · Huurwijzer Ook Woonbond Lidorganisaties Meldpunt Warmtewet Meldpunt Huuralarm

15/10/16 20:35Huurders en verhuurders positief over grotere rol huurdersorganisaties | woonbond.nl

Page 1 of 5https://www.woonbond.nl/nieuws/huurders-en-verhuurders-positief-over-grotere-rol-huurdersorganisaties

› home › nieuws › huurders en verhuurders positief over

grotere rol huurdersorganisaties

Huurders enverhuurders positiefover grotere rolhuurdersorganisaties11 oktober 2016

Huurdersorganisaties en corporaties

zijn positief over de grotere rol die

huurdersorganisaties sinds invoering

van de Woningwet 2015 hebben. De

betrokkenen vinden dat de

zeggenschap van de huurders hiermee

groter is geworden. Dat blijkt uit een

onderzoek in opdracht van het

ministerie van Binnenlandse Zaken.

Links

Onderzoekhuurdersparticipatie

Gerelateerd

Woonbondsymposium‘PLUS-factoren vaneen sterkehuurdersorganisatie’

Zevenafsprakenoverenergiebesparing

Invloed opWoonbondbeleid

Invloed ophuurbeleid

Bewonersondersteuner

Nieuws Agenda Thema's

Vraagbaak Webwinkel

› word lid contact over de

woonbond ! mijn

woonbond

!

Page 2: Huurders en verhuurders positief over grotere rol ...slimwonen.eu/images/Huurders-en-verhuurders-posit... · Huurwijzer Ook Woonbond Lidorganisaties Meldpunt Warmtewet Meldpunt Huuralarm

15/10/16 20:35Huurders en verhuurders positief over grotere rol huurdersorganisaties | woonbond.nl

Page 2 of 5https://www.woonbond.nl/nieuws/huurders-en-verhuurders-positief-over-grotere-rol-huurdersorganisaties

© iStock

Vooral de volwaardige positie van

huurdersorganisaties bij het maken van

prestatieafspraken oogst veel bijval.

Veel van huurders gevraagdWel wordt er van vrijwilligers bij

huurdersorganisaties veel tijd en

deskundigheid gevraagd in de nieuwe

situatie. De ambitie van huurders om plaats

te nemen in een huurdersorganisatie komt

daardoor onder druk te staan. Adviezen

vanuit huurdersorganisaties om dit te

veranderen zijn: Richt participatie zo in dat

mensen ook op concrete kortlopende

trajecten kunnen bijdragen en zorg voor een

betere beloning.

Verbinding achterbanDe meeste huurdersorganisaties hebben via

een algemene ledenvergadering contact met

de achterban. Twee derde van de

organisaties zet soms tot regelmatig

aanvullende middelen in, zoals

Page 3: Huurders en verhuurders positief over grotere rol ...slimwonen.eu/images/Huurders-en-verhuurders-posit... · Huurwijzer Ook Woonbond Lidorganisaties Meldpunt Warmtewet Meldpunt Huuralarm

15/10/16 20:35Huurders en verhuurders positief over grotere rol huurdersorganisaties | woonbond.nl

Page 3 of 5https://www.woonbond.nl/nieuws/huurders-en-verhuurders-positief-over-grotere-rol-huurdersorganisaties

inloopavonden, themabijeenkomsten,

werkgroepen of digitale enquêtes.

Regelgeving rondom privacy, waardoor

corporaties geen emailadressen van

huurders kunnen delen met

huurdersorganisaties, wordt gezien als een

belemmering om grote groepen huurders

makkelijk te kunnen bereiken, blijkt uit het

onderzoek.

Versterken huurdersorganisatieshoog op de agenda72,2% van de huurdersorganisaties is

tevreden over de wijze waarop ze bij de

prestatieafspraken betrokken waren. 69,9%

is ook tevreden met het resultaat van de

prestatieafspraken. 90,2% van de

corporaties ziet een duidelijke meerwaarde

in de betrokkenheid van

huurdersorganisaties bij de

prestatieafspraken. Bij driekwart van de

organisaties staat versterken of

professionalisering van de

huurdersorganisatie op de agenda. De

Woonbond heeft voor het versterken van

huurdersorganisaties het HO+ project in het

leven geroepen.

HUURDERSORGANISATIE +

PRESTATIEAFSPRAKEN

Page 4: Huurders en verhuurders positief over grotere rol ...slimwonen.eu/images/Huurders-en-verhuurders-posit... · Huurwijzer Ook Woonbond Lidorganisaties Meldpunt Warmtewet Meldpunt Huuralarm

15/10/16 20:35Huurders en verhuurders positief over grotere rol huurdersorganisaties | woonbond.nl

Page 4 of 5https://www.woonbond.nl/nieuws/huurders-en-verhuurders-positief-over-grotere-rol-huurdersorganisaties

› word nu lid en profiteer van alle voordelen

De Woonbond is er voor huurders en hunorganisaties!

! ! !

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op

voor de belangen van

huurders. We staan voor

betaalbare huren, goede

woningen in leefbare

wijken en sterke

huurdersorganisaties.

Wat hebben we de

afgelopen jaren voor u

bereikt?

› successen

Service voorleden

Vragen over huren of

problemen met uw

verhuurder?

Woonbondleden vragen

advies bij de

Huurderslijn (020-

5517755).

ma t/m do: 10 - 13

uur

dinsdag ook 18.30 -

20 uur

› huurderslijn

Kennisexpert

Een goed

geïnformeerde huurder

krijgt meer voor

elkaar! De Woonbond

heeft

tientallen brochures over

de rechten van

huurders en

huurdersorganisaties. U

bestelt ze in onze

webwinkel.

› webwinkel

Page 5: Huurders en verhuurders positief over grotere rol ...slimwonen.eu/images/Huurders-en-verhuurders-posit... · Huurwijzer Ook Woonbond Lidorganisaties Meldpunt Warmtewet Meldpunt Huuralarm

15/10/16 20:35Huurders en verhuurders positief over grotere rol huurdersorganisaties | woonbond.nl

Page 5 of 5https://www.woonbond.nl/nieuws/huurders-en-verhuurders-positief-over-grotere-rol-huurdersorganisaties

Contact

Landelijk kantoor

Regiokantoren

Huurderslijn

Voor huurders

Bespaar Energie

Huren & recht

Woning zoeken & recht

Huurwijzer

Ook Woonbond

Lidorganisaties

Meldpunt Warmtewet

Meldpunt Huuralarm

Check huurverhoging

2016

Over de Woonbond

Vereniging

Kennis- en Adviescentrum

Vacatures

Persberichten

Lidmaatschap

Voor organisaties

Huurdersorganisatie

Digitale publicaties

Beleid & belangen

Vergaderstukken

Woonbondig

Volg ons

! Nieuwsbrieven

! Twitter

! RSS-feed nieuws

! Facebook Energieteam

algemene voorwaarden disclaimer privacyverklaring

De Woonbond vertegenwoordigt 1,6

miljoen huurders