Human Capital Agenda Agrofood

Click here to load reader

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  2

Embed Size (px)

description

We hebben in de provincie Gelderland hogeambities op het terrein van de economie.We willen op het gebied van topsectorenleidend zijn. Agrofood is zo’n Geldersetopsector. We willen goede innovatieve ontwikkelingen kunnen stimuleren. Dit is het verslag van die bijeenkomst van 4 juni bij NIZO in Ede. In deze bijeenkomststelden we de behoeften van werkgevers centraalen brachten we eerst in kaart waar dieuitdagingen nu precies uit bestaan en steldenwe met elkaar vast waarom we nieuwe wegenin moeten slaan. Dit boekje is tot stand gekomen door Provincie Gelderland ism Guido Crolla (http://www.denkbeeldentuin.nl), Patrick Kreling (http://www.catharsisdesign.nl) en Kim Ravers (http://www.customheartwork.nl)

Transcript of Human Capital Agenda Agrofood

 • Gelderse Human Capital Agenda Agrofood

  Provincie Gelderland

 • Jan Jacob van DijkGedeputeerde provincie GelderlandWe hebben in de provincie Gelderland hoge

  ambities op het terrein van de economie.

  We willen op het gebied van topsectoren

  leidend zijn. Agrofood is zon Gelderse

  topsector. We willen goede innovatieve ont-

  wikkelingen kunnen stimuleren.

  Wat hebben we daarvoor nodig? Goed opge-

  leide mensen, maar over een aantal jaren

  hebben we gigantische tekorten. Niet alleen

  door de vergrijzing. Ook voor relatief nieuwe

  beroepen zijn meer en hoger opgeleide ta-

  lenten nodig. Daarom moeten we er nu mee

  aan het werk gaan. De provincie Gelderland

  organiseerde daarom een bijeenkomst waar

  In deze bijeenkomst stelden we de behoeften van werkgevers centraal ondernemers en vertegenwoordigers van

  onderwijsinstellingen en overheden hun stem

  konden laten horen.

  Hierbij het verslag van die bijeenkomst van

  4 juni bij NIZO in Ede. In deze bijeenkomst

  stelden we de behoeften van werkgevers cen-

  traal en brachten we eerst in kaart waar die

  uitdagingen nu precies uit bestaan en stelden

  we met elkaar vast waarom we nieuwe we-

  gen in moeten slaan. Internationalisering en

  de complexiteit van bedrijfsvoering vragen

  nieuwe vormen van samenwerking, maar bo-

  venal het aanboren en stimuleren van mense-

  lijke talenten.

  2

 • In deze bijeenkomst stelden we de behoeften van werkgevers centraal

  3

 • Ingelien KroodsmaIngelien Kroodsma gunt ons haar Blik op

  de toekomstige arbeidsmarktontwikkelin-

  gen in de Gelderse Agrofood sector.

  Ze signaleert een aantal trends als verander-

  ende verkoopkanalen, vergrijzing, consument

  belangrijker, schaalvergroting, internationali-

  sering, nieuwe generaties, automatisering. Op

  alle niveaus komen er tekorten, de instroom

  van personeel neemt af en door vergrijzing

  ontstaat een grote vervangingsvraag. Tenslotte

  komt er een nieuwe generatie Einstein aan

  die anders denkt, andere dingen belangrijk

  vindt.

  Hoe kunnen we hierop inspelen? Wat is uw uitdaging?

  De toekomst is moeilijk te voorspellen maar het is erg belangrijk om er over na te denken.

  Signalen die een richting aangeven zijn: aantrekkelijk werkgeverschap, samenwerking bedrijfs-

  leven en onderwijs, levenlang leren en aanboren nieuwe doelgroepen. Hoe kunnen we hierop

  inspelen? Wat is uw uitdaging?

  www.aequor.nl

  4

 • 5

 • 6

 • 7

 • Ger VosGer Vos is de kersverse landelijk projectlei-

  der voor de Human Capital Agenda Agro-

  food.

  Over de landelijke, provinciale en wat voor

  Human Capital Agendas dan ook worden heel

  veel mooie woorden gesproken en geschre-

  ven. In de kern komt het echter gewoon neer

  op voldoende goed opgeleide mensen.

  Dat zoeken, opleiden, aantrekken van die

  mensen moet in de regio gebeuren. En dat

  zorgt voor veel dynamiek in de regio. Wat

  Ger niet gaat doen: sturen. Wat Ger wel gaat

  doen: verbinden, stimuleren, van elkaar leren,

  communities creren vanuit de vragen uit het

  werkveld. Ger is er ook om af en toe vingers op

  zere plekken te leggen.

  Koester het groene onderwijs, maar staar je er niet blind op

  Zo maakt Ger zich zorgen en vraagt zich

  af of de gemiddelde ondernemer wel

  verder kijkt dan twee jaar. Een uitda-

  ging op het gebied van de Human Capi-

  tal Agenda is dan ook dat het bedrijfs-

  leven zich verantwoordelijk gaat voelen.

  Tenslotte een tip van Ger: Koester het groene

  onderwijs, maar staar je er niet blind op. Richt

  je dus ook op het grijze onderwijs.

  8

 • 9

 • 10

 • 11

 • Jaap PetersJaap laat ons Meestribbelen in de tussen-

  tijd. We zitten in een tussenfase van een

  afnemende bovenstroom en een nieuwe

  onderstroom die zich aandient.

  Deze bijeenkomst is een goede gelegenheid

  om die twee stromen te duiden. Eigenlijk kun

  je stellen dat we continue leven in de tussen-

  tijd, het NU tussen verleden en toekomst. Je

  bevindt je dus als het ware continue tussen

  twee verschillende paradigmas. Ter illustratie:

  in de zomer zitten we tussen de lente en de

  herfst. Jaap stelt dat onderzoek heeft aange-

  toond dat innovaties gemiddeld zon 12 jaar

  duren. Dat dit zo traag gaat komt omdat in-

  novaties niet als zodanig worden herkend en

  De perceptie waarmee je kijkt, maakt dat je het ziet. omdat de meeste mensen tegenstribbelen als

  iemand weer met iets nieuws op de proppen

  komt.

  De perceptie waarmee je kijkt, maakt dat je

  het ziet. Ordehandhavers zien regels als ge-

  zamenlijke afspraken die je moet handhaven.

  Ordeverstoorders zien regels als kansen om te

  doorbreken om innovatie te bewerkstelligen.

  De wereld hoefde namelijk niet plat te blijven.

  Ordeverstoorders worden dan ook altijd (een

  beetje) tegengewerkt

  Chaos het woord komt van creatie betekent:

  buiten de orde. Wanorde. Maar of jij in chaos

  iets creatiefs kunt zien, of wanorde, dat wordt

  bepaald door jouw eigen manier van kijken, je

  eigen perceptie.

  De opdracht van de middag: Nadenken over

  Wat is nou typisch bovenstroom en wat is nu

  typisch onderstroom. De onderstroom tekent

  in alle gevallen waar het naartoe gaat.

  Snuffelmuizen hebben van nature de drang om

  iets te doen wat ze nog nooit hebben gedaan.

  1/6 van de populatie begint gewoon te twit-

  teren en ziet wel. 4/6 gaat pas mee als ze

  denken dat het wat oplevert, 1/6 gaat nooit

  twitteren.

  12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • Doel van veranderen is vandaag iets doen wat je gisteren nog gek vond.

  18

 • Medieval Helpdesk. This video makes fun of moderns newbie computer users by illustrating - in a way fully understandable to them - how silly some of their questions are by creating a similar problem in the Middle Ages.http://youtu.be/xFAWR6hzZek

  19

 • Het gaat niet meer om de organisatie, maar om organiseren.

  20

 • Fortis. Here today. Where tomorrow?Vlak voor de valhttp://youtu.be/2ltsWEqPtNI

  21

 • De meeste mensen stribbelen tegen als iemand weer met iets nieuws op de proppen komt

  22

 • 23

 • Soms lijkt innovatie wel op oude wijn in nieuwe zakken. Kijk eens naar het oude binden en boeien uit de jaren 70. Dat wordt nu gezien als onderstroom.

  24

 • Soms lijkt innovatie wel op oude wijn in nieuwe zakken. Kijk eens naar het oude binden en boeien uit de jaren 70. Dat wordt nu gezien als onderstroom.

  25

 • Kritische Succes Actor

  26

 • 27

 • Laten we de scholen afschaffen

  28

 • 29

 • Netwerkstructuur veel logischer dan hirarchie.

  30

 • 31

 • Beeldvorming bij studenten: Platteland is suf

  Sociale innovatie: gewoon goede mensen bij elkaar zetten

  32

 • 33

 • Laten we bedrijven meer de school binnenhalen

  34

 • Laten we bedrijven meer de school binnenhalen

  35

 • Snuffelmuizen hebben van nature de drang om iets te doen wat ze nog nooit hebben gedaan

  36

 • Snuffelmuizen hebben van nature de drang om iets te doen wat ze nog nooit hebben gedaan

  37

 • John Deere brengt maandelijks nieuw materieel binnen school waar monteurs worden opgeleid

  38

 • John Deere brengt maandelijks nieuw materieel binnen school waar monteurs worden opgeleid

  39

 • Dat zoeken, opleiden, aantrekken van die mensen moet in de regio gebeuren.

  40

 • Dat zoeken, opleiden, aantrekken van die mensen moet in de regio gebeuren.

  41

 • Guido CrollaInitiator, fotografiewww.denkbeeldentuin.nl

  Patrick KrelingVormgeving, fotografiewww.catharsisdesign.nl

  Kim RaversVisualswww.customheartwork.nl

  Jeroen DiksFilmwww.rebelfilm.nl

  Wij hebben meegemaakt