Huisstijlhandboek stad Kortrijk

of 23 /23
HUISSTIJL HANDBOEK KORTRIJK

description

De nieuwe huisstijl van de stad symboliseert de metamorfose die Kortrijk de afgelopen jaren heeft ondergaan. Via de uitbouw van een frisse, eigentijdse layout voor alle communicatie-uitingen van de stad, wil Kortrijk haar nieuwe identiteit naar de buitenwereld toe onderstrepen. De invoering van een nieuwe huisstijl voor een stad als organisatie vormt een heus huzarenstukje. Het betekent dat alle drukwerk van de stad in een nieuw kleedje gestopt wordt, dat de Stadskrant een nieuwe layout kreeg, dat ook de surfende medemens via deze stadswebsite kan meegenieten van ‘Kortrijk nieuwe stijl' of dat er afspraken gemaakt werden over de briefwisseling die vanuit de stad vertrekt. Het team Communicatie van de stad stelde een huisstijlhandboek samen waarin de uitgetekende lijn wordt uiteengezet.

Transcript of Huisstijlhandboek stad Kortrijk

Page 1: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

1

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

huisstijlhandboek

kortrijk

Page 2: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

2

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

1

Huisstijlhandboek Kortrijk

huisstijlhandboek

kortrijk

Page 3: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

2

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

3

Huisstijlhandboek Kortrijk

A 01. het logoHet nieuwe Kortrijkse stadslogo weerspiegelt de nieuwe identiteit die de stad zich de laatste jaren heeft aangemeten. Centraal staat het rood-witte Kortrijk. Het rood is sinds eeuwen de kleur van onze stad. Het staat niet alleen voor pit, energie, sterkte, ambitie en leiding. Het straalt ook de warme stad uit die we willen zijn.

Er werd gekozen voor een robuuste, heldere letter. Robuust, want de stad is niet makkelijk uit evenwicht te brengen. De koers is uitgezet, de richting is bekend. Helder, want de stad wil op een duidelijke manier communiceren met haar bevolking. We zeggen waarvoor we gaan, waarvoor we staan.

De stad Kortrijk staat als een huis. Dat blijkt ook uit de vorm van het logo. Een huis, als stad die een thuis wil zijn voor zovelen. Een huis, als stad die het gezinsvriendelijk wonen wil promoten. Een huis, als stad die architectuur hoog in het vaandel draagt.

De stad zoekt echter steeds naar complementariteit, naar allianties, naar samenwerkingsverbanden. Vandaar dat het Kortrijkse blok perfect verenigbaar is met andere trendy vormen en kleuren. Niet bang voor het experiment,  voor nooit eerder geziene projecten. Flexibel in haar opstelling.De stad is de basis, maar anderen krijgen de ruimte en vrijheid om zich binnen dat kader te profileren.

Met de nieuwe huisstijl willen we zeker ook verrassen. Verrassen met kleuren, met innovatieve vormen, met gedurfde combinaties. Het onderstreept het vernieuwende karakter van de stad Kortrijk. Een stad die een breed publiek wil en kan boeien.

Gebruik van het logo

Het Kortrijkse stadslogo keert terug op alle drukwerk dat vertrekt vanuit de stad. Elk initiatief dat georganiseerd wordt door de stad of dat de steun van de stad geniet, krijgt het stadslogo mee. Zo zorgt het Kortrijkse stadslogo niet enkel voor een maximale herkenbaarheid bij de burger, maar staat het ook garant voor de kwaliteit van het evenement of het initiatief. Het wekt vertrouwen en vervult met andere woorden ook de rol van een kwaliteitskeurmerk.a

hetlogo

Page 4: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

4

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

5

Huisstijlhandboek Kortrijk

A 02. kleurgebruik

A 03. grootte van het logoHet logo moet minimum 7 mm hoog zijn.

A 04. Zwart/wit en grijswaarde logoWe geven er de voorkeur aan het stadslogo in kleur te gebruiken. Om technische redenen is het echter niet altijd mogelijk om het kleurenlogo te gebruiken. Daarom werd een zwart/wit-versie voorzien, maar dit mag enkel gebruikt worden als het niet mogelijk is het kleurenlogo te gebruiken.

A 05. sponsorlogoWanneer Kortrijk evenementen of initiatieven als sponsor ondersteunt, dan willen wij als organisatie naar buiten treden. Het betekent dat op ‘sponsordrukwerk’ enkel gesproken wordt over de stad Kortrijk en dat logo’s van diensten van de stad niet kunnen.

A 06. VariatiesDe basis van alle drukwerk is het Kortrijkse stadslogo.

Voor stadsentiteiten die een uitgesproken publiekswerking hebben en met andere woorden veel specifieke, externe en rechtstreekse communicatie hebben met de burger, is een variante op het stadslogo mogelijk. De kleuren en de vorm van het logo worden behouden; het begrip stad kan vervangen worden door een andere term (vb. toerisme).

PMSrood = pms 485paars = pms 261

CMYKrood = 0 C - 95 M - 100 Y - 0 Kpaars = 48 C - 100 M - 0 Y - 40 K

RGBrood = R 227 - G 33 - B 25paars = R 106 - G 27 - B 90

Page 5: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

6

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

7

Huisstijlhandboek Kortrijk

btypografieenkleur

B 01. typografieDe huisstijl van de stad Kortrijk maakt gebruik van twee lettertypes die ervoor zorgen dat de huisstijl eenvormig en herkenbaar wordt. Deze lettertypes worden gebruikt door grafici en kunnen enkel gehanteerd worden binnen grafische toepassingen. Voor wat betreft dagelijkse communicatie opteren we voor het lettertype Tahoma. Daarover meer onder B01.04 en B01.05.

B.01.01 Primair lettertyPe: myriad Pro

Dit lettertype is een stijlvolle schreefloze letter die geschikt is voor titels, headlines, maar ook voor langere teksten. Het lettertype is namelijk heel duidelijk en heel leesbaar.

Myriad pro lighticiusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, ommolor empore veliat hilliqui net omnimagnis aliassiminim velecture est.

Myriad Pro Light ItalicIciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, ommolor empore veliat hilliqui net omnimagnis aliassiminim velecture est.

Myriad Pro RegularIciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, ommolor empore veliat hilliqui net omnimagnis aliassiminim velecture est.

Myriad Pro ItalicIciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, ommolor empore veliat hilliqui net omnimagnis aliassiminim velecture est.

Myriad Pro BoldIciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, ommolor empore veliat hilliqui net omnimagnis aliassiminim velecture est.

Myriad Pro Bold ItalicIciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, ommolor empore veliat hilliqui net omnimagnis aliassiminim velecture est.

Myriad Pro BlackIciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, ommolor empore veliat hilliqui net omnimagnis aliassiminim velecture est.

Myriad Pro Black ItalicIciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, ommolor empore veliat hilliqui net omnimagnis aliassiminim velecture est.

In dezelfde fontfamilie vind je ook Myriad Pro Condensed.

Page 6: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

8

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

9

Huisstijlhandboek Kortrijk

B.01.02 secundair lettertyPe: chaParral Pro

Om eentonigheid te voorkomen, opteren we naast Myriad Pro ook voor een secundair lettertype. Het gebruiken van een tweede type kan in langere teksten zorgen voor variatie en luchtigheid.Als secundaire letter kiest de stad voor Chaparral Pro.Dit lettertype is een schreefletter die zeer geschikt is voor langere teksten. De ‘Bold’ mag in sommige gevallen gebruikt worden als ‘kleine titel’.

Chaparral Pro LightIciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, ommolor empore veliat hilliqui net omnimagnis aliassiminim velecture est.

Chaparral Pro Light ItalicIciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, ommolor empore veliat hilliqui net omnimagnis aliassiminim velecture est.

Chaparral Pro RegularIciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, ommolor empore veliat hilliqui net omnimagnis aliassiminim velecture est.

Chaparral Pro ItalicIciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, ommolor empore veliat hilliqui net omnimagnis aliassiminim velecture est.

Chaparral Pro SemiboldIciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, ommolor empore veliat hilliqui net omnimagnis aliassiminim velecture est.

Chaparral Pro Semibold ItalicIciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, ommolor empore veliat hilliqui net omnimagnis aliassiminim velecture est.

Chaparral Pro BoldIciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, ommolor empore veliat hilliqui net omnimagnis aliassiminim velecture est.

Chaparral Pro Bold ItalicIciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, ommolor empore veliat hilliqui net omnimagnis aliassiminim velecture est.

B.01.03 andere lettertyPes !

Eventueel kan aanvullend op bovenstaande lettertypes nog een bijkomend lettertype gebruikt worden. In dit geval verwijzen we expliciet naar de mensen van het grafisch team van de stad die zullen oordelen of dit lettertype al dan niet combineerbaar is met de beide hoofdlettertypes.

B.01.04 tyPografie voor elektronische communicatie

Hier gebruiken we Tahoma. Tahoma is een lettertype dat standaard voorzien is in Office-pakketten (net zoals bvb. Times New Roman of Arial). We kiezen voor Tahoma omdat de letter het nauwst aansluit bij de gekozen ‘Myriad Pro’, omdat hij erg leesbaar en luchtig is, maar tegelijk eigentijds oogt.

Tahoma gebruiken we dus voortaan voor mailberichten, voor Powerpointpresentaties, op websites, etc…

B.01.05 tyPografie voor office toePassingen

Ook hier gebruiken we Tahoma. In de officiële briefwisseling van de stad (zowel voor externe brieven als voor interne nota’s, rapporten, etc…) zien we dus enkel nog het Tahoma-lettertype.

Page 7: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

10

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

11

Huisstijlhandboek Kortrijk

B.02.02 secundaire kleuren

Naast de primaire kleuren zijn er een 20-tal secundaire kleuren voorzien. Die laten zich makkelijk combineren met de beide primaire kleuren. Ze zorgen voor afwisseling, luchtigheid en speelsheid. Houd er wel rekening mee dat bepaalde teksten niet steeds even leesbaar zijn tegen de lichte toon van een aantal van deze secundaire kleuren.

B 02. kleuren

B.02.01 Primaire kleuren

De primaire kleuren van de stad zijn het rood en het paars.Rood is al decennia lang het Kortrijkse stadskleur. Het staat voor pit, voor passie, voor sterkte. We kiezen voor het zuiverste rood, wat tegelijk voor een eigentijds karakter zorgt.Het rood combineren we met het rustgevende en tegelijk warme paars. Hieronder vind je alvast de correcte CMYK- en RGB-waarden van beide kleuren.

PANTONE 485CMYK 0/95/100/0

RGB 227/33/25

PANTONE 261CMYK 48/100/0/40

RGB 106/27/90

PANTONE 726CMYK 0/8/23/2

RGB 251/234/204

PANTONE 606CMYK 0/4/100/12

RGB 237/210/0

PANTONE 418CMYK 3/0/31/75

RGB 98/98/80

PANTONE 314CMYK 100/0/9/30

RGB 0/123/165

PANTONE 560CMYK 80/0/63/75

RGB 0/68/49

PANTONE 257CMYK 14/34/0/0

RGB 220/185/213

PANTONE 456CMYK 0/15/100/43

RGB 169/142/21

PANTONE 325CMYK 56/0/26/0

RGB 119/197/195

PANTONE 345CMYK 38/0/32/0

RGB 173/214/188

PANTONE 362CMYK 70/0/100/9

RGB 81/160/38

PANTONE 207CMYK 0/100/43/19

RGB 195/0/74

PANTONE 129CMYK 0/16/77/0RGB 255/214/77

PANTONE 188CMYK 0/97/100/50

RGB 140/23/19

PANTONE 302CMYK 100/25/0/50

RGB 0/83/128

PANTONE 198CMYK 0/78/33/0RGB 232/88/117

PANTONE 144CMYK 0/48/100/0

RGB 243/153/0

PANTONE 577CMYK 24/0/46/10RGB 194/209/151

PANTONE 328CMYK 100/0/45/32

RGB 0/117/118

PANTONE 550CMYK 38/4/0/19

RGB 145/185/208

PANTONE 382CMYK 29/0/100/0

RGB 203/211/0

Page 8: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

12

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

13

Huisstijlhandboek Kortrijk

B.02.03 kleurgradaties

Op die manier ontstaat een heel uitgebreid kleurenpalet dat kan gehanteerd worden. We willen je vragen om hier niet verder van af te wijken. Anders verdwijnt de uniformiteit in het vele drukwerk.

PANTONE 257

PANTONE 328

PANTONE 418

PANTONE 207

PANTONE 550

PANTONE 382

PANTONE 144

PANTONE 325

PANTONE 560

PANTONE 345

PANTONE 188

PANTONE 577

PANTONE 606

PANTONE 362

PANTONE 302

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Page 9: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

14

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

15

Huisstijlhandboek Kortrijk

Cfotografie

C 01. fotografieVeel mensen haken af bij lange teksten zonder beelden. We gebruiken dan ook bij voorkeur sprekende foto’s en beelden in stadspublicaties. Als warme stad opteren we zoveel mogelijk voor foto’s met mensen. Mensen voegen emotie en sfeer toe aan onze communicatie. De mensen worden het liefst geprojecteerd tegen een uitgesproken Kortrijkse achtergrond. Dat maakt alles extra herkenbaar voor de burger. Wanneer er echter geen beelden beschikbaar zijn, moet de huisstijl typografisch correct gevolgd worden.

Page 10: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

16

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

17

Huisstijlhandboek Kortrijk

dbasisgrid

D 01. basisgridEr wordt gebruik gemaakt van een basisgrid. Een grid is een fictieve verdeling van een pagina. We verdelen met andere woorden een pagina in in een raster om de structuur, de plaats en de indeling van de verschillende grafische elementen ten aanzien van elkaar te situeren.

Het logo wordt steeds rechts bovenaan geplaatst. Het logo staat in een witte band, die doorloopt tot aan het vlak waar titel en/of tekstgedeelte komt. Het tekstgedeelte komt steeds in een vlak aan de linkerkant van de publicatie. Waar dat vlak geplaatst wordt, hangt af van de gebruikte foto. Het beeld moet kunnen spreken; het vlak plaatsen we in functie daarvan.

In de volgende hoofdstukken vind je de verschillende toepassingen terug.

De essentie blijft echter dat we steeds werken met:- het logo rechts bovenaan- een witte band tot aan het tekstvak- een tekstvak aan de linkerzijde

ZOMERS KORTRIJKGrote Markt Kortrijk20 en 22 augustus 2011 - 14 uur

meer info:www.kortrijk.be/winter

Page 11: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

18

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

19

Huisstijlhandboek Kortrijk

etoepassi ngen

Page 12: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

20

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

21

Huisstijlhandboek Kortrijk

E 02. affiches & flyers met partnersDeze variant toont hoe omgesprongen wordt met partnerlogo’s.

Het stadslogo staat zoals gezegd steeds rechts bovenaan en wordt afgezonderd van de partnerlogo’s die in een witte band onderaan een duidelijke en volwaardige plaats krijgen.

E 01. affiches & flyersBij affiches van het formaat 420x600mm is het grid opgebouwd uit vlakken van 30x30mm. Het logo staat rechts bovenaan in een witte strook die doorloopt tot aan het vlak met titel en/of tekst.

Voor flyers gelden dezelfde voorwaarden, maar dan in een grid van 15x15mm.

WINTER IN KORTRIJKStadscentrum Kortrijk20 december tot 5 januari 2011 - 20 uur

meer info:www.kortrijk.be/winter

ZOMERS KORTRIJKGrote Markt Kortrijk20 en 22 augustus 2011 - 14 uur

meer info:www.kortrijk.be/winter

Page 13: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

22

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

23

Huisstijlhandboek Kortrijk

E 03. advertentiesBij advertenties werken we met een grid van 15x15 mm. We hanteren dezelfde principes, maar houden natuurlijk rekening met het feit dat er verschillende formaten van advertenties bestaan.

Het voorbeeld hieronder is formaat 256x367mm.

E 04. brochures staandOnderstaand formaat is gemaakt in een A5-formaat, met een grid van 15x15 mm. De opmaak binnenin is afhankelijk van de inhoud. We willen hierbij geen al te strikte regels opleggen, maar probeer voor zoveel mogelijk variatie te zorgen door het gebruik van foto’s, verschillende kleuren uit het aangeboden kleurenpalet.

ZOMERKAMPENBeleef een sportieve vakantie met je vrienden in Kortrijk

Alle info: 056 278 000 (tijdens de kantooruren)www.kortrijk.be/sport

Ruim aanbodVanaf 2e kleuter tot 6e leerjaar:Avonturensporten met of zonder over-nachting (tenten) • zeilen • surfen kajak-ken • theaterkampen • skate-blade en bmxkamp • basket • volley… enz. Bud@ction: beleef BUDA met dans (Passerelle), theater (Antigone), fi lm (Kunstencentum Buda) en muziek

Otas exerfer endipsa metur?Faccum solum voluptus dolorrorro eum sandige ndignim volla volupta quoditatur, nis re, exceria volor sunt volo omnimi, il ipsuntem fugias exerunt re, consed qui oc-cus, si quam faccatu rionesti blaborio opti to voluptat omnimin vendit maionsequae comnihit lic tem animporae vella aut quibusa volore, quasped ionseque voluptium esed quam que et volupta sperovit, consequo officil ium, tem id maios excepereperi te nus alignis milibuscim illiquatenis moluptat et evellanis qui dolupta ectiasi anis sequo quas aruptatia doluptasi ullectatur? Adipsandus sequi occupti oratem dolupta ecatem hillabo rrorio dent.

Ullatur sum ut accum, sitatenis andesto test, te non nus, offic temperaerate ex et excesti onsequodias esciis dolorpo rporem lab illiquam volum erchilibus quam quae. Itat ent por audantur, sit, totate coriore con eum quamusam, in es millic tem ut volorest esequidus nos rehenis ma quam res ium sam rese parum et mil modis modi dis si nemperum vid ut eium ulpa si de dunt eum quam, ad mos pore ditati as eum volore nam, si doluptam, omnimi, sed etur? Qui optatur auda dolor solorum quibe-rum hilluptis preici reptatu riatur rem harciae. Am, nem res dolorenim ut esequam res ea sinus pro blabo. Et quo custis ad ut eture solorum, qui ipsam ut autem dolupti amusdant dolores volum nit volupta tiuntem quae volenetur? Volorro dolum qui non pre plicae et ditatem. Nem volo velent, veles molent volorior am qui ditae. Idit estiones sequi voluptati tem comnimo lectem quo debis eaque prae maioria velenda nitinciur sitem ium dene inctior iorest, sum ut rae eos ex ellabo. Ut evenihi cilluptam fugia conseque erchit et quiatem ipsandi tatempore ventibus abo. Acipsae. Lanis eosti bearciusdam eos essinus nonsect otassit et rat.Udio. Nam asint, excerero consequame coribus quis re nulliam reperro consequ aturia prat exerem. Nempor adipsae porepe debis apidendam nullam labori restioratur?

Occatemquate venit quias quasped quam, sequam volo molorupta quaescipsum quam alibus vendae at ma dolenihitiae conse pero ium nimus volenderis que con consere, nonsequam dempor am haruntius rempe eius ent, conseque pa quiat evelecum ut voluptatur minci of-ficaepedis simoloriam incitiorror am liquis exerepudae et volupta et arunt doluptio. Oles eium ideleni atibusam quaepud andis-serundi dit, conseque verum dolorum quodiae sit, et et, int

arcipsa periore volum ium vellorum as doloria erchill esciisint quaestinto milige-nis et enis que prorate pore la volorem excea disimus etur, illam, to eos ma eaque voluptiantum quidunt faceaque voluptas magnatestem elicium, etuscidis et volupit isciumquid ut el ma cus.Uciumqu ibernatiunt parumquo dem vo-lupic te nihillo rumenim olorem rectisci odicipsam rempor as qui tenimostiam veruptatur se laut veligni mperum, si utate nulparum, quame quate por sin consed quassi temperum et ilis audame-nis reped explic te con prae. Ovit, sam eaquam rem elendessint, con nihici-diam fugita dolorror aliquidipsam hilla sequo ius qui nullupt aeperorecust acea cullande quis quis sunt, sanimusapis dolupta sitatisquas et aut es reribusam, eligni blabores eum que delluptaqui aut ut vernatqui aliquas si nimagnis nonsen-dae alis aspelestibus ut aut maio officab oratiosament quam, inveria ssuntur?

Nam asint, consequame.Ullatur sum ut accum, sitatenis andesto test, te non nus, offic temperaerate ex et excesti onsequodias esciis dolorpo rporem lab illiquam volum erchilibus quam quae. Itat ent por audantur, sit, totate coriore con eum quamusam, in es millic tem ut volorest esequidus nos rehenis ma quam res ium sam rese parum et mil modis modi dis si nemperum vid ut eium ulpa si de dunt eum quam, ad mos pore ditati as eum volore nam, si doluptam, omnimi, sed etur? Qui optatur auda dolor solorum quibe-

rum hilluptis preici reptatu riatur rem harciae. Am, nem res dolorenim ut esequam res ea sinus pro blabo. Et quo custis ad ut eture solorum, qui ipsam ut autem dolupti amusdant dolores volum nit volupta tiuntem quae volenetur? Volorro dolum qui non pre plicae et ditatem. Nem volo velent, veles molent volorior am qui ditae. Idit estiones sequi voluptati tem comnimo lectem quo debis eaque prae maioria velenda nitinciur sitem ium dene inc-tior iorest, sum ut rae eos ex ellabo. Ut evenihi cilluptam

Otas exerfer en-dipsa metur? Faccum solum voluptus dolorrorro eum san-dige ndignim volla volupta quoditatur,

WASPERSPEELPLEINWERKING

voor alle kinderen van 3 tot 15 jaarZomeraanbod 2011

Page 14: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

24

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

25

Huisstijlhandboek Kortrijk

E 05. Vlaggen - bannersWe laten het stadslogo ook regelmatig in het straatbeeld verschijnen, zoals bijvoorbeeld op bannieren. Het logo komt steeds tegen de rand van de banner. We plaatsen een verwijzing naar de stadswebsite steeds onderaan en houden ook rekening met de leesrichting van de banner.

www.kortrijk.be

E 06. Vlaggen - banners evenementenBij bijzondere evenementen waar projectcommunicatie wordt rond gevoerd, hanteren we ook een vaste structuur in de banners.Standaard staat het stadslogo bovenaan in een witte band, de website van het evenement vinden we in de onderste witte strook. Daartussen gaan we voor een herkenbaar en sprekend beeld, gecombineerd met de basisinformatie voor het event.

www.kortrijk.be/paasfoor

PAA

SFO

OR

21 a

pril

- 8 m

ei

www.kortrijk.be

Page 15: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

26

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

27

Huisstijlhandboek Kortrijk

fZakelijk etoepassi ngen

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de verschillende zakelijke toepassingen van de huisstijl. We vertrekken hierbij vaak vanuit sjablonen die binnen de stad gehanteerd worden. Om te vermijden dat er achterhaalde sjablonen in omloop raken, hebben we de verschillende sjablonen gecentraliseerd op een aparte plek op het intranet.We vragen dan ook steeds te vertrekken van deze, altijd geupdate sjablonen.

Page 16: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

28

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

29

Huisstijlhandboek Kortrijk

F 01. briefhoofdHet voorgedrukte briefpapier bevat het logo in twee kleuren. Voor het achteraf geprinte gedeelte wordt er gebruik gemaakt van het Tahoma-lettertype.Het briefpapier is te verkrijgen bij het economaat.

In bepaalde gevallen (vooral interne documenten zoals nota’s, formulieren,… ) kan gewerkt worden zonder kleurlogo. Het zwartwit-logo zit dan verwerkt in het sjabloon van het Word-document zelf.

Standaard wordt ook een verwijzing voorzien naar 1777, het gratis nummer van de klantendienst.

F 02. groetenkaartDe groetenkaart kan gebruikt worden om korte begeleidende berichten te voegen bij documenten die je verstuurt. Het formaat van de groetenkaart is 210x99 mm.

Voor

al uw

vrag

en, s

ugge

sties

en m

elding

en ov

er St

ad Ko

rtrijk

bel g

ratis

- d

e kla

nten

dien

st va

n de

stad

. Elke

wer

kdag

van 9

tot 1

7 uur.

Kortrijk-briefpapier-A4.indd 1 8/09/11 09:33

D I R E C T I E M O B I L I T E I T E N I N F R A S T R U C T U U R Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, Tel. 056 27 83 00 E-mail : [email protected] STAD KORTRIJK - ALGEMEEN TELEFOONNUMMER: 1777 (GRATIS)

Jan JanssensKersenlaan(Kor) 77 8500 Kortrijk

Kortrijk, 1 september 2011

Overdreven snelheid in de STRAAT. Jouw melding ontvangen op 15-04-2011

Geachte

Als antwoord op je vraag over de snelheid in de STRAAT kunnen we je het volgende meedelen. In de periode van DATUM tot DATUM werd in opdracht van onze directie een snelheidsmeting uitgevoerd in de STRAAT (zone 30). Tijdens deze meting (24/24u) werd de snelheid van GETAL voertuigen geregistreerd. Uit deze meting bleek dat de overgrote meerderheid (GETAL %) van de bestuurders een snelheid aanhield die lager is dan 40km/u. Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 16 december 2009 de norm goed dat er in zones 30 pas fysische snelheidsremmers worden aangebracht als uit de metingen blijkt dat de helft van de bestuurders er sneller rijdt dan 40km/u. Slechts GETAL % van de bestuurders reed sneller dan 50km/u. Op basis van deze cijfers komt de STRAAT niet in aanmerking voor het nemen van snelheidsremmende maatregelen. De vraag naar het nemen van fysische snelheidsremmende maatregelen, vooral in verblijfsgebieden, neemt alsmaar toe. Het is uiteraard niet haalbaar om op elke vraag in te gaan en massaal dure inrichtingen te voorzien. Daarnaast stellen wij vast dat ook infrastructurele ingrepen niet voldoende zijn voor bepaalde individuen. Het snelheidsprobleem kan enkel opgelost worden met een mentaliteitswijziging. Mocht iedereen het nodige respect opbrengen voor een ander en zich aan de snelheidslimiet houden, dan worden snelheidsremmende maatregelen overbodig. Wij hopen je met deze inlichtingen van dienst te zijn en danken je voor je begrip.

Met hoogachting

Namens het college van burgemeester en schepenen

Voor de stadssecretaris Voor de burgemeester Bij machtiging van 20-11-2007 Bij machtiging van 12-01-2009

Contactpersoon: Ben Plouet Meldingsnummer: 1170307

Telefoonnummer: 056 27 87 90

Stad Kortrijk | Directie Communicatie & Recht | Team CommunicatieGrote Markt 54 | 8500 Kortrijk | T 056 27 87 90 | Fax 056 27 87 99 | 000-0019263-57

Voor

al uw

vrag

en, s

ugge

sties

en m

elding

en ov

er St

ad Ko

rtrijk

bel g

ratis

- d

e kla

nten

dien

st va

n de

stad

. Elke

wer

kdag

van 9

tot 1

7 uur.

Kortrijk-briefpapier-A4.indd 1 8/09/11 09:33

Kortrijk-groetenkaart-210x105.indd 1 31/08/11 14:59

Kortrijk-groetenkaart-210x105.indd 1 31/08/11 14:59

Page 17: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

30

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

31

Huisstijlhandboek Kortrijk

F 03. enveloppesEnveloppes zijn beschikbaar in verschillende formaten. Als voorbeeld zie je onderaan een enveloppe Amerikaans formaat met een venster links.

F 04. naamkaartjesOok naamkaartjes worden gestandaardiseerd.Aan de ene kant wordt het logo getoond, aan de achterkant komen de persoonsgegevens. Daarbij plaatsen we steeds dezelfde gegevens, volgen we een vaste volgorde en werken we met een vaste schikking.

Kortrijk-naamkaartje-55x85.indd 1 8/09/11 10:25

Voornaam NaamfunctieDirectie

Grote Markt 54 | 8500 Kortrijktel. +32 (0)00 00 00gsm +32 (0)000 00 00 [email protected]

Stad Kortrijk

Kortrijk-naamkaartje-55x85.indd 2 8/09/11 10:25

Kortrijk-envelop-229x114mm.indd 1 14/09/11 14:13

Stad Kortrijk | Grote Markt 54 | 8500 Kortrijk

Kortrijk-envelop-229x114mm.indd 2 14/09/11 14:13

Page 18: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

32

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

33

Huisstijlhandboek Kortrijk

F 05. uitnodigingenDe uitnodiging kan ofwel een tweeluik of een enkele kaart zijn.Uitnodigingen worden steeds dubbelzijdig bedrukt.

f.05.01 uitnodigingen tweeluik versie 1

Het formaat van een tweeluik is 105x420mm open (105x210mm gesloten).Er wordt gewerkt volgens de grid van 15x15mm. Op de voorzijde wordt steeds gewerkt met een foto en met de primaire kleuren. Als lettertype gebruiken we de Myriad Pro, met in uitzonderlijke gevallen Chaparral Pro bij langere teksten (niet bij titels!)

kortrijk morgenmaandag 20 november 2011

u i t n o d i g i n g

Cusae presciur? Commoloritae delibusae nume si utecabo. Et alic testem si odit, sunt porrovit, ullab imollat atquae. Ut aped et aut officiendus re magnatet inctasped eic tecum incipsandus minieniet utature rcitis ipsus et maximus et eum dolorio eum consedit quaero temped ma doloreration perfera exeria niet ant.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk nodigt u uit tot de

xxxxxxxxxxxxxx,stadssecretaris

xxxxxxxxxxxxxxx, schepen van xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx, burgemeester

Udi qUo dentotatem. oresci con etUs nonsecti oditatis explia corVid moluptur rere por sae. nectora tempore rescipsam expelitam utem quam, Vel in corio to essed ut fuga. opta nonsernam inctasitae consect assitis.

programma

- nemquia num que volupta volupiti con restius debis peribus sequo quod quo bearisciis eos ipit voluptiam eatur secae. nam dollignati consernatque et aceperu mquam, sero idi conse doles rem exceatem sita comnissit autaturiti que consequae non prataquam dolupta eossequam ni necerate prem fugitia niat.

- em nullanturiam alic to conecererum exernam laborporeped eium dolor soluptae es sit omnimin ctetur sae landa veles ma nos sitate pra que ducit, autecum re, sunt is vendis dendis estiber uptisi digendae qui il eic torro quis et et pore si tori doluptati vendae

Dem con erores quate dernam cusant remquuntiasi voluptatio omnihiliquam liqui blabore ruptatestis quam reptam, aut hit aut eossusd aeprovit eat labo. Itas doluptatem rerspercidit earum rerrupt aspellenimus pos dit lam

u i t n o d i g i n g

f.05.02 uitnodigingen tweeluik versie 2

Op deze versie zie je hoe kan omgegaan worden met sponsors of partners. Op de achterzijde wordt een witte strook onderaan voorzien waar de verschillende logo’s kunnen in geplaatst worden.

u i t n o d i g i n g

Cusae presciur? Commoloritae delibusae nume si utecabo. Et alic testem si odit, sunt porrovit, ullab imollat atquae. Ut aped et aut officiendus re magnatet inctasped eic tecum incipsandus minieniet utature rcitis ipsus et maximus et eum dolorio eum consedit quaero temped ma doloreration perfera exeria niet ant. kortrijk

morgenmaandag 20 november 2011

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk nodigt u uit tot de

xxxxxxxxxxxxxx,stadssecretaris

xxxxxxxxxxxxxxx, schepen van xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx, burgemeester

Udi qUo dentotatem. oresci con etUs nonsecti oditatis explia corVid moluptur rere por sae. nectora tempore rescipsam expelitam utem quam, Vel in corio to essed ut fuga. opta nonsernam inctasitae consect assitis.

programma

- nemquia num que volupta volupiti con restius debis peribus sequo quod quo bearisciis eos ipit voluptiam eatur secae. nam dollignati consernatque et aceperu mquam, sero idi conse doles rem exceatem sita comnissit autaturiti que consequae non prataquam dolupta eossequam ni necerate prem fugitia niat.

- em nullanturiam alic to conecererum exernam laborporeped eium dolor soluptae es sit omnimin ctetur sae landa veles ma nos sitate pra que ducit, autecum re, sunt is vendis dendis estiber uptisi digendae qui il eic torro quis et et pore si tori doluptati vendae

Dem con erores quate dernam cusant remquuntiasi voluptatio omnihiliquam liqui blabore ruptatestis quam reptam, aut hit aut eossusd aeprovit eat labo. Itas doluptatem rerspercidit earum rerrupt aspellenimus pos dit lam

u i t n o d i g i n g

Page 19: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

34

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

35

Huisstijlhandboek Kortrijk

f.05.03 uitnodigingen enkele kaart

Het formaat van deze uitnodiging is 105x210mm open en wordt op beide zijden bedrukt.Er wordt gewerkt volgens de grid van 15x15mm.Op de voorzijde wordt steeds gewerkt met een foto en met de primaire kleuren. Als lettertype wordt de Myriad Pro gebruikt, met in uitzonderlijk gevallen Chaparral Pro bij langere teksten (niet bij titels !)

Voor de communicatoren van de stad Kortrijk bestaat de mogelijkheid om de uitnodiging te maken via de sjablonensoftware.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk nodigt u uit tot de

Udi qUo dentotatem. oresci con etUs?

Vid moluptur rere por sae. nectora tempore rescipsam expelitam utem quam, Vel in corio to

programma

- Nemquia num que volupta volupiti con restius debis peribus sequo quod quo bearisciis eos ipit voluptiam eatur secae. Nam dollignati consernatque et aceperu.

- Em nullanturiam alic to conecererum exernam laborporeped eium dolor soluptae es sit omnimin ctetur sae landa veles ma

xxxxxxxxxxxxxx,stadssecretaris

xxxxxxxxxxxxxxx, schepen van xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx, burgemeester

u i t n o d i g i n g

u i t n o d i g i n g

kortrijk morgenmaandag 20 november 2011

F 06. presentatiemappenDe presentatiemappen kan je gebruiken bij persmomenten, evenementen, voorstellingen,... en zijn te bestellen via het economaat. Ze zijn beschikbaar in drie kleuren. Er is plaats voorzien om een naamkaartje in te stoppen.

Kortrijk-mappen-A4.indd 1 1/09/11 15:20

Kortrijk-mappen-A4.indd 2 1/09/11 15:20

Kortrijk-mappen-A4.indd 3 1/09/11 15:20

Page 20: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

36

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

37

Huisstijlhandboek Kortrijk

F 07. presentatiesDe presentaties gemaakt in Powerpoint (via een Office-pakket) volgen ook een vaste structuur. De vooropgestelde structuur werd ‘voorgeprogrammeerd’ in het sjabloon dat steeds terug te vinden is op het intranet.

Het gebruikte lettertype is zoals bij alle digitale toepassingen Tahoma.

Klik hier om titel te makenKlik hier om een ondertitel te maken

Klik hier om titel te maken

Klik hier om titel te makenOccus sus enesseribus suntempos dolupta-turis aut por as explanti beaquis ciandam fugit, cum ditat voluptatum resequu ntotatia et eatem dolum essitatem fugit dolorro earunt asped quo optam nam quam que verspitiis mod minihil lessiti onsedis

Esti voloritatem dollecum faceptatis dolorpo rumqui offic tecae vel ipsuntiundi ut iusa di tem recab ium vel ma dent veriberis quias re la-tiusam, odicimintium escia quia vent, consedi cipsunt aut quis intionse perspisimint alique omnimil molum evel explabore corecer chicatio be-atecte pel magnient et utem quis voles dem dolo od ut por alibear ia-tini voloria auditat ulparum nullupt atatur? Quias ipis dolest, quate eos volesti aborepel eostis et et delentur?

Piet quatempero etur ad estissita volenectotat eum exceped quam es re qui totaqui dentis am veliqui bearum, secto quiditatur maiorepudae conest latisci omnitam quo to cor samet enihilluptas et moluptatibus exceper atibus adipsum vendi omnis essi quibustio. Et et aliquae provi-

F 08. e-mailhandtekeningVoor de medewerkers van de stad Kortrijk is er een basishandtekening samengesteld. Een handleiding bij hoe je die moet installeren in je mail-account vind je op het intranet onder huisstijl.

Het lettertype dat standaard gebruikt wordt in de handtekening en de gehele mail is Tahoma.

Page 21: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

38

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

39

Huisstijlhandboek Kortrijk

F 09. WebsiteOok de website van de stad werd in de nieuwe huisstijl gestopt.Het geheel oogt frisser, helderder via meer witruimte én leesbaarder.Aan de structuur veranderde niets; ook de werkwijze via een netwerk van redacteurs blijft ongewijzigd.

F 10. e-nieuwsbrievenOok bij de elektronische nieuwsbrieven, uitgaand van het stadsbestuur, verschijnt de nieuwe huisstijl. Ook daar wordt gewerkt met het logo in een heldere witte strook, gecombineerd met een sterk beeld.

Home | melding | nieuws | Stratenplan | UITagenda | Webcam | Adressen | E-loket zoek

VrIjE TIjd

Nieuw in Kortrijk• VaaK bezocHt

• gebiedssites

• e-Nieuwsbrief

• KortrijK tV op facebooK

• stad KortrijK - stadHuis

• iN de KijKer

• VaNdaag iN KortrijK

LEVEn En WELzIjn

Uit in KortrijkCultuur

ToerismeSportjeugd

Bibliotheek

Paasfoor

zwembaden

Vacatures

Kortrijkbereikbaar sport@Kortrijk jeugdwerking in de warande

taallessen vooranderstaligen

Aalbeke

Bellegem

Bissegem

Heule

Marke

rollegem

Sente

Schrijf je hier in:

Grote Markt 548500 Kortrijk

Tel. 1777 (gratis)fax: 056 27 70 09

[email protected]

Meldpunt

E-loket

Aanbestedingen

Milieuvergunningsaanvragen

Brandweer

Gebiedswerking

Politie

• Kas sandravrij 29/04/11

• benjamin Vandewalle & erki de Vries: birdwatching

vrij 29/04/11, van 20:00 tot 20:30, van 22:00 tot 22:30, za 30/04/11, van 20:00 tot 20:30, van 22:00 tot 22:30

• Fotografie in het stadhuis: Kortrijkse bruggen in beeld

vrij 29/04/11, za 30/04/11 • strip in de bibvrij 29/04/11, za 30/04/11

• Fotografie in het stadhuis: wYsiwYM

vrij 29/04/11, za 30/04/11 • Kunst in de

Middeleeuwse kelder: sta op en wandel

vrij 29/04/11, za 30/04/11, zo 01/05/11

• digitale kunst aan het venster: My Narnia

vrij 29/04/11, za 30/04/11, zo 01/05/11

• Kunst in Het trefpunt: Martine Van tongel

vrij 29/04/11 • antoon baertvrij 29/04/11, za 30/04/11, zo 01/05/11

• Kunst in het begijnhof: groepstentoonstelling vrij 29/04/11, za 30/04/11, • Kunst in de ringvrij 29/04/11, za 30/04/11

• dans in de arena: vrij 29/04/11 • Kunstparcours:

ieder eenvrij 29/04/11, za 30/04/11

• strip in de bibvrij 29/04/11, za 30/04/11

Lees meer >>

BurgerGezondheidSociaal huis

OCMWVeiligheid

Samenleving

Uit in KortrijkCultuur

ToerismeSportjeugd

BurgerGezondheidSociaal huis

OCMWVeiligheid

Samenleving

Uit in KortrijkCultuur

ToerismeSportjeugd

BurgerGezondheidSociaal huis

OCMWVeiligheid

Samenleving

Uit in KortrijkCultuur

ToerismeSportjeugd

WOnEn LEEfOMGEVInG ECOnOMIE LErEn OVEr dE STAd

NL | fr | En | dE Bestaande gebruiker: Log in | nieuw ? schrijf je in

% ,

Kortrijk loopt met sinksen

Vanaf nu kan je ook bij de CM Thuiszorgwinkel in Kortrijk terecht om je in te schrijven voor Kortrijk Loopt! op Pinkstermaandag 13 juni. je kan er inschrijven voor alle afstanden en je krijgt er je borstnummer met chip meteen mee naar huis! Uiteraard geniet je van de voordelige voorinschrij-vingstarieven.

0 reacties • 01/05/2011

wat is rss?

Lees meer >>

Kortrijk loopt met sinksen

Vanaf nu kan je ook bij de CM Thuiszorgwinkel in Kortrijk terecht om je in te schrijven voor Kortrijk Loopt! op Pinkstermaandag 13 juni. je kan er inschrijven voor alle afstanden en je krijgt er je borstnummer met chip meteen mee naar huis! Uiteraard geniet je van de voordelige voorinschrij-vingstarieven.

0 reacties • 01/05/2011

Lees meer >>

shoppen op zondag

Vanaf nu kan je ook bij de CM Thuiszorgwinkel in Kortrijk terecht om je in te schrijven voor Kortrijk Loopt! op Pinkstermaandag 13 juni. je kan er inschrijven voor alle afstanden en je krijgt er je borstnummer met chip meteen mee naar huis! Uiteraard geniet je van de voordelige voorinschrij-vingstarieven.

0 reacties • 01/05/2011

Lees meer >>

dag van de klant

Vanaf nu kan je ook bij de CM Thuiszorgwinkel in Kortrijk terecht om je in te schrijven voor Kortrijk Loopt! op Pinkstermaandag 13 juni. je kan er inschrijven voor alle afstanden en je krijgt er je borstnummer met chip meteen mee naar huis! Uiteraard geniet je van de voordelige voorinschrij-vingstarieven.

0 reacties • 01/05/2011

Lees meer >>

Leesdag in de bib

Vanaf nu kan je ook bij de CM Thuiszorgwinkel in Kortrijk terecht om je in te schrijven voor Kortrijk Loopt! op Pinkstermaandag 13 juni. je kan er inschrijven voor alle afstanden en je krijgt er je borstnummer met chip meteen mee naar huis! Uiteraard geniet je van de voordelige voorinschrij-vingstarieven.

0 reacties • 01/05/2011

Lees meer >>

stadscentrum KortrijKzaterdag 11, zondag 12 en maandag 13 juni

OK

© 2011 Stad Kortrijk - Alle rechten gereserveerd Gebruiksvoorwaarden

Meer nieuws...

Kunst in het begijnhof Lees meer >>

Fotografie in het stadhuis Lees meer >>

benjamin Vandewalle & erki de Vries Lees meer >>

persberichtenStad KortrijK

nieuwsbriefStad KortrijK

Page 22: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

40

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

41

Huisstijlhandboek Kortrijk

Page 23: Huisstijlhandboek stad Kortrijk

42

Hui

sstij

lhan

dboe

k Ko

rtrij

k

Stad Kortrijk | Grote Markt 54 | 8500 [email protected] | www.kortrijk.be/huisstijl

vorm

gevi

ng e

n on

twik

kelin

g: T

eam

Com

mun

icat

ie |

Stad

Kor

trijk