Huisstijl management_i-Base: Rijksoverheid

of 12/12
TOTAL IDENTITY I-BASE ALS ‘BACKBONE’ VOOR HET HUISSTIJLMANAGEMENT VAN ONZE OVERHEID
 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

description

i-Base laat het tijdperk van het digitale huisstijlhandboek achter zich en creëert een online communicatieplatform in de breedste zin van het woord. Het biedt de basis waarmee kennis, richtlijnen en applicaties met elkaar interacteren om de gebruiker te voorzien van alle hulpmiddelen die nodig zijn om actief en consistent met een identiteit, huisstijl en communicatie om te gaan. Gebruikers zowel binnen als buiten de organisatie (communicatiemedewerkers, leveranciers, drukkers, ontwerpers) kunnen, op elk tijdstip en waarvandaan ook, beschikken over de complete en meest actuele gegevens en onderdelen van het corporate design- en communicatieprogramma.i-Base biedt modules zoals een beeldbank, online publishing (bijvoorbeeld posters, brochures en visitekaartjes) een digitale nieuwsbrief, een logowijzer, een schrijfwijzer of een webshop. Waarmee de traditionele huisstijlsite evolueert tot de ruggengraat van huisstijlmanagement.

Transcript of Huisstijl management_i-Base: Rijksoverheid

 • TOTAL idenTiTy

  i-BAse ALs BAckBOne vOOr heT huissTijLmAnAgemenT vAn Onze Overheid

 • i-BAse ALs BAckBOne vOOr heT huissTijL mAnAgemenT vAn Onze Overheid

  de uiTdAging

  vAn cenTrAAL nAAr decenTrAAL

  rijkshuissTijL.nL

  nederLAndse krijgsmAchT

  i-BAse

 • i-BAse ALs BAckBOne vOOr heT huissTijL mAnAgemenT vAn Onze Overheid

  met ingang van 2009 voeren alle organisaties van de nederlandse overheid n rijksbrede huisstijl. de ministeries, de inspecties, de uitvoeringsorganisaties en de agentschappen. van de Belastingdienst tot de gevangenissen, van het centraal Planbureau tot het knmi. Opdracht: ontwikkel een breed digitaal platform om de invoering van deze rijksbrede huisstijl te ondersteunen en te faciliteren of hoe overbruggen we afstanden, letterlijk en figuurlijk?

  na een uitgebreide europese aanbesteding werd de i-Base van Total identity unaniem gekozen tot het meest geschikte platform om de gestelde opdracht te kunnen invullen. de toegevoegde waarde van Total identity als het gaat om de ontwikkeling en implementatie van grote en complexe huisstijlen speelde hierbij een belangrijke rol ten opzichte van de concurrentie. door de grootte en diversiteit van de gebruikersgroepen, maar ook de omvang van het project was het vanaf het begin direct duidelijk dat het centrale concept van doorslaggevende betekenis voor het uiteindelijke succes zou zijn.

 • heT cOncePTde architectuur is er op gebaseerd om informatie die voor iedereen gelijk en bindend is centraal te beheren en deze voor elke individuele organisatie decentraal te kunnen aanvullen en uitbreiden met specifieke informatie en modules. hierdoor zien de medewerkers en leveranciers van elke organisatie de voor hun relevante informatie, bestanden en modules in hun eigen vertrouwde omgeving. de gebruikers hebben afhankelijk van hun persoonlijke inlog toegang tot onder andere: richtlijnen, achtergrond informatie, rss, nieuws, nieuwsbrieven beheren enverzenden, huisstijl-bestanden, beeldbank, bestellen, modules voor het maken van een eigen bureaublad of visitekaartje, templategenerator voor bijvoorbeeld websites. Bovendien bestaat er ook een volledig geperso nifieerde omgeving: Mijn 1 Logo.

  de uiTdAging

  Fiona Atighi is nu hoofd communicatie van de rijksgebouwen-

  dienst. de afgelopen drie jaar heeft zij echter als projectleider

  1 Logo de nieuwe huisstijl voor de nederlandse rijksoverheid

  geimplementeerd. dit doet de nederlandse rijksoverheid omdat

  hier door de communicatie van de rijksoverheid beter en

  goed koper wordt. Al tijdens de implementatie werd deze

  veronderstelling op de proef gesteld. de nieuwe regering van

  nederland heeft namelijk besloten om een aantal ministeries

  te reorganiseren. door de nieuwe huisstijl en met name

  de huisstijlwebsite was binnen vier weken deze overstap

  te maken.

  We zien de huisstijlwebsite als de backbone van ons huisstijlmanagement. Ondertussen hebben we 107 subsites, waar 600 basis bestanden en richtlijnen staan. In de beeldbanken bewaren we meer dan 40.000 beelden. En worden per maand met de huisstijlwebsite honderden nieuwsbrieven gemaakt, verstuurd en gelezen.

 • het beheer van de informatie binnen de rijkshuisstijlsite gebeurt voor alle organisaties in centraal van uit de projectgroep 1 Logo. vanaf 2011 zullen alle betrokken organisaties decentraal hun eigen richtlijnen en applicaties binnen i-Base gaan beheren. Total identity ondersteunt deze organisaties hierbij, onder andere door het geven van trainingen en workshops.

  vAn cenTrAAL nAAr decenTrAAL

  moeder

  dochter

  klein- dochter

  videOs en sLideshOwsnaast de standaard richtlijnen is er veel aandacht besteed om informatie visueler aan te bieden. zo zijn er voor de belangrijkste bouwstenen en middelen van de huisstijl instructievideos en slideshows met goede voorbeelden te zien.

 • 2010 nieuw kABineT: de uLTieme TesTmet de komst van het nieuwe kabinet in 2010 zijn een aantal ministeries samengevoegd en kregen anderen een nieuwe naam. hierdoor moesten de logos van zon zestig organisaties worden aangepast. in minder dan vier weken tijd konden alle organisaties beschikken over hun nieuwe logos, aangepaste tools en samen-gevoegde beeldbanken. Tergelijkertijd ging ook de nieuwe release van de rijkshuisstijlsite live. volledig geredigeerd en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen. gelijkertijd werd ook het nieuwe accountaanvraag- systeem gentroduceerd.

  moeder

  dochter

  klein- dochter

 • LOgOwijzer

  met behulp van deze module in drie stappen het juiste logo. Of het nu gaat om drukwerk, kantoorautomatisering, on-line toepassing of enkel of gedeeld afzenderschap.

  BeeLdBAnk

  veel organisaties maken gebruik van de beeldbankmodule. Bijvoorbeeld het ministerie van defensie met meer dan 20.000 beelden. speciaal hiervoor werd de standaard module uitgebreid met een semantische zoekmachine.

  FeiTen en cijFers meer dan 100 rijksoverheidsorganisaties 106 subsites 600 bestanden: richtlijnen en basisdocumenten 40.000 beelden 14.000 logos 20.000 unieke bezoekers per maand 200.000 paginas bekeken per maand 3.000 edities nieuwsbrieven verzonden

  de krAchT vAn i-BAse: mOduLesi-Base faciliteert gebruikers door het juist toepassen van de huisstijl zo eenvoudig en efficient mogelijk te maken door het inzetten van slimme modules.

  rijkshuissTijL.nL

 • nieuwsBrieFmOduLe

  On-line eigen nieuwsbrieven samenstellen, verzenden en beheren. Als pdf, html of outlook formaat.

  AccOunTAAnvrAgen

  met de nieuwe release is in december 2010 is ook een geavanceerd en geautomatiseerd accountaanvraag- en rechtenbeheersysteem gentroduceerd.

  BesTeLLen

  zelf on-line visitekaartjes aanmaken en bestellen. maar ook bijvoorbeeld vlaggen en banieren direct bij de producent inkopen.

  TAALTOeTs

  de rijksoverheid kiest voor helder en duidelijk taalgebruik. speciaal voor de Belastingdienst werd een tool ontwikkeld die medewerkers ondersteund bij het zo eenduidig mogelijk communiceren met het publiek.

 • nederLAndse krijgsmAchT

  een eeuwenOude TrAdiTiede nederlandse krijgsmacht bij de grondwet ingesteld neemt een bijzondere positie in binnen de rijksbrede huisstijl. de symbolen van de krijgsmachtdelen kennen eeuwenoude militaire tradities. Total identity heeft met het ontwerp van het oranje lint de defensie organisatie binnen de huisstijl weer verbonden met behoud van hun symboliek.

 • i-BAse

  de nieuwe sTAndAArdvaak is een online huisstijlmanagementoplossing niet meer dan een digitale versie van het gedrukte huisstijl-handboek. weliswaar online toegankelijk en eenvoudiger te actualiseren dan een gedrukt manual, maar in de praktijk toch vooral weer een statisch naslagwerk.

  i-Base laat het tijdperk van het digitale huisstijlhandboek achter zich en creert een online communicatieplatform in de breedste zin van het woord. het biedt de basis waarmee kennis, richtlijnen en applicaties met elkaar interacteren om de gebruiker te voorzien van alle hulp-middelen die nodig zijn om actief en consistent met een identiteit, huisstijl en communicatie om te gaan.gebruikers zowel binnen als buiten de organisatie (communicatiemedewerkers, leveranciers, drukkers, ontwerpers) kunnen, op elk tijdstip en waarvandaan ook, beschikken over de complete en meest actuele gegevens en onderdelen van het corporate design- en communicatieprogramma.

  i-Base biedt modules zoals een beeldbank, online publishing (bijvoorbeeld posters, brochures en visitekaartjes) een digitale nieuwsbrief, een logowijzer, een schrijfwijzer of een webshop. waarmee de traditionele huisstijlsite evolueert tot de ruggengraat van huisstijlmanagement.

  i-base

  kennis

  best practices

  begrippen-lijst

  com municatie-strategie

  grondtoon bestellen

  beeldbank

  designtools

  downloads

  basis-elementen

  basis-richtlijnen

  huisstijl- management

  achtergrond

  Applicaties

  richtlijnen

  In het communicatieplatform i-Base komen kennis, richtlijnen en applicaties

  samen. Hiermee hebben medewerkers en toeleveranciers alle benodigde

  middelen in handen om de identiteit van een organisatie op gefundeerde wijze

  toe te passen en te beheren.

  jan de groot

  [email protected]

  marcel douw

  [email protected]

  Als u vragen heeft over de werkwijze en/of de aanpak

  bij de rijksoverheid neem dan contact op met:

 • TOTAL idenTiTy

  ALLcOmmunicATiOn sOFTwAresoftware development

  mauritskade 12514 hc den haagTelefoon (070) 311 05 43www.allcommunication.nl [email protected]

  TOTAL PuBLicBe public. Be inspired. Be seen.

  mauritskade 12514 hc den haagTelefoon (070) 311 05 30www.totalpublic.nl [email protected]

  TOTAL idenTiTychallenging ambition

  Pedro de medinalaan 91086 Xk AmsterdamPostbus 124801100 AL Amsterdam zOTelefoon (020) 750 95 [email protected]