Huisartsen Ketenzorg Regio Arnhem

download Huisartsen Ketenzorg Regio Arnhem

of 22

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Huisartsen Ketenzorg Regio Arnhem

 • 1.
 • 2. Pilot DBC COPD regio Arnhem Juni 2010
 • 3. Inhoud
  • COPD pilot
  • Inhoud DBC en zorgproces
  • Zelfmanagement
  • Zelfmanagement in COPD pilot
  • Stand van zaken COPD pilot
  • Tips en tricks
  • Discussievragen
 • 4. COPD pilot
  • Gestart 1 juli 2009
  • 41 huisartsen nemen deel (bijna 1500 patinten)
  • DBC financiering
 • 5.
   • Protocollen voor intake, scharnierconsult, intensieve fase, tweede en volgende jaren
   • Stoppen met roken
   • Zorgverlening door huisartsen, praktijkondersteuner
   • Overhead o.a. ict en management
   • Sterke focus op zelfmanagement (extra consulten, telefonische contacten)
  Inhoud DBC
 • 6.
 • 7.
   • Georganiseerde vorm van zorg
   • Die patinten uitdaagt
   • Tot onafhankelijkheid van de arts
   • Tot de bereidheid om zelfbewust en weloverwogen eigen keuzes te maken
   • Tot het exploreren van de eigen mogelijkheden om met de ziekte om te gaan
  Zelfmanagement
 • 8. Zelfmanagement = gedragsverandering Uitkomsten Gedrag Self efficacy Vaardigheden Kennis Eerdere ervaringen Oefenen Feedback Adequate acties Integratie in dagelijks leven Verbetering KvL Vermindering complicaties Zelf-management
 • 9. Patint heeft vertrouwen adequaat en efficint te kunnen handelen in bepaalde situaties Self efficacy
 • 10. Echter, i nbedding in zorgsysteem is nodig
 • 11.
   • Patinten leren beter om te gaan met hun klachten in het dagelijks leven
   • Patinten leren hoe zij verergering van klachten kunnen voorkomen afgestemd op de individuele behoefte
  Doel zelfmanagement in de pilot (1)
 • 12.
   • Patint wordt door coaching in staat gesteld persoonlijke streefdoelen te bereiken, risicofactoren voor klachten te herkennen en het geloof in eigen kunnen te vergroten ( self efficacy)
   • Patint wordt in staat gesteld verbetering van de kwaliteit van leven te bereiken
  Doel zelfmanagement in de pilot (2)
 • 13.
  • Programma living well with COPD
  • In 1998 in Canada ontwikkeld
  • In Canada bewezen effectief
  • Programma vertaald naar Nederlandse situatie
  • Promotie onderzoek naar effecten en kosten vanuit Radboud universiteit
  • Evaluatie programma Erasmus Radboud universiteit i.v.m. ZonMw subsidie
  Zelfmanagement programma COPD pilot
 • 14.
  • Team:
  • POH is casemanager/coach/begeleider;
  • Huisarts is eindverantwoordelijke.
  Patint staat centraal Professionele doelen Persoonlijke doelen
 • 15.
  • Voorkomen van en omgaan met klachten
  • Uw klachten en het exacerbatie actieplan
  • Actieplan
  • Optionele modules:
  • Van een gezonde en voldoening gevende levensstijl
  • Ademhalen en energie besparen
  • Verweven met onderdelen uit NHG praktijkwijzer Astma/COPD
  Modules Living well
 • 16.
 • 17. Gebruik
  • Modules gebruikt vooral in intensieve fase, bieden houvast aan consult
  • Informatie op maat Wat heeft de patint op dit moment nodig
  • De patint begeleiden en stimuleren in eigen denkproces.
  • Kleine hoeveelheden informatie , controleren of patient het begrepen heeft
  • Laat de patint praten en nadenken, stel open vragen ( motivational interviewing )
  • Maak samen met patint duidelijke afspraken over doelen en acties (persoonlijk zorgplan)
  • Na afloop consult module meegeven
 • 18. Stand van zaken pilot
  • Scholing zelfmanagement praktijkondersteuners en huisartsen, Caspir spirometrie scholing en L-Mis
  • Distributie modules en patinten informatie envelop
  • Patinten enqutes
  • Informatie map met protocol, stroomschema en procedures
  • Ondersteuning door longconsulente en kaderarts en Radboud universiteit
  • Nulmeting en eerste extractie gegevens
  • Implementatie HIS protocollen
 • 19. Tips en Tricks
  • Effect van ZM wordt vergroot door inbedding in bestaande zorgstructuur waarin POH casemanager is en huisarts regie bewaakt
  • Effect programma afhankelijk van juiste manier van aanbieden
  • Zorg afstemmen op patient
  • Goede training en begeleiding praktijkondersteuner en huisarts noodzakelijk HBO niveau POH noodzakelijk
  • Programma kost veel extra tijd, aanlooptijd is relatief lang
 • 20. Tips en Tricks
  • Zorg voor goed oproep en bewakingssysteem
  • Maak duidelijke werkafspraken in de praktijk
  • Registratie in HIS moet gestructureerd i.v.m. extractie
  • Moeten bestaande COPD patinten ook het hele programma volgen?
  • Denk aan materiaal in andere talen
 • 21. Discussie
  • Zelfmanagement vereist ook gedragsverandering bij zorgverlener
  • Zelfmanagement in strijd met protocollair werken
  • Streefdoelen zorgverlener in strijd met streefdoelen patint
 • 22. Vragen?