Huis opeten? Liever niet!. Twee wetten zijn van belang: •Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)...

of 17 /17
Huis opeten? Huis opeten? Liever niet! Liever niet!

Embed Size (px)

Transcript of Huis opeten? Liever niet!. Twee wetten zijn van belang: •Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)...

Page 1: Huis opeten? Liever niet!. Twee wetten zijn van belang: •Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Lichtere zorg en ondersteuning •AWBZ (Algemene Wet Bijzondere.

Huis opeten? Liever niet!Huis opeten? Liever niet!

Page 2: Huis opeten? Liever niet!. Twee wetten zijn van belang: •Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Lichtere zorg en ondersteuning •AWBZ (Algemene Wet Bijzondere.

Twee wetten zijn van belang:

• Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)Lichtere zorg en ondersteuning

• AWBZ (Algemene Wet Bijzondere ZiektenkostenZwaarste zorg voor ouderen en gehandicapten

Page 3: Huis opeten? Liever niet!. Twee wetten zijn van belang: •Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Lichtere zorg en ondersteuning •AWBZ (Algemene Wet Bijzondere.

Eigen bijdrage zorg AWBZ -WmoVolwassenen die AWBZ of Wmo-zorg krijgen,moeten daarvoor in sommige situaties eeneigen bijdrage betalen.

Eigen bijdrage AWBZAdministratiekantoor CAK rekent uit wat deeigen bijdrage is en stuurt hiervoor eenfactuur.

Eigen bijdrage WmoGemeenten zijn vrij om – binnen wettelijkegrenzen – zelf te bepalen of iemand een eigenbijdrage dient te betalen, en hoe groot dezebijdrage dan is.

Page 4: Huis opeten? Liever niet!. Twee wetten zijn van belang: •Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Lichtere zorg en ondersteuning •AWBZ (Algemene Wet Bijzondere.

Eigen bijdrage zorg AWBZVolwassenen die AWBZ-zorg krijgen, moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen. Sinds 1 januari 2013 betalen mensen met vermogen een hogere eigen bedrage.

Hoogte eigen bijdrage AWBZHoe hoog de eigen bijdrage is, hangt af van inkomen, leeftijd en gezinssituatie. Administratiekantoor CAK rekent uit wat de eigen bijdrage is en stuurt hiervoor eenfactuur.

Hogere eigen bijdrage voor mensen met vermogen vanaf 2013De eigen bijdrage voor de AWBZ voor mensen met een eigen vermogen is per 1januari 2013 omhoog gegaan (vermogensinkomensbijtelling).

Page 5: Huis opeten? Liever niet!. Twee wetten zijn van belang: •Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Lichtere zorg en ondersteuning •AWBZ (Algemene Wet Bijzondere.

Op de website van het administratiekantoor CAK is te berekenen hoe hoog uw eigenbijdrage zou zijn: http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-12-1-bereken-uw-eigen-bijdrage.html

Voor de berekening van de eigen bijdrage wordt niet alleen gekeken naar uwinkomen, maar ook naar uw vermogen.Het gaat om het vermogen dat wordt opgegeven in box 3 (>heffingsvrij vermogen).

N.B. er wordt 2 jaar teruggekeken! Dus voor de eigen bijdrage in 2013 wordt gekeken naar uw vermogen op 1 januari 2011!

Voor de zorgbijdrage wordt met 12% van uw box-3 vermogen gerekend. Dit (fictieve)inkomen wordt bij uw inkomen opgeteld. Gelukkig is er wel een maximum aan deeigen bijdrage.

Het heffingsvrije vermogen is voor het jaar 2011:Voor 1 persoon: €20.758, - Voor 2 personen (fiscaal partners): €41.516, -.

Page 6: Huis opeten? Liever niet!. Twee wetten zijn van belang: •Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Lichtere zorg en ondersteuning •AWBZ (Algemene Wet Bijzondere.

Problemen kunnen ontstaan als uw vermogenminder dan 12% rendement maakt. U gaatdan interen op uw vermogen.

Het probleem wordt nog groter wanneer uwvermogen niet liquide is. U dient dan wel deeigen bijdrage te betalen, maar feitelijk is datniet mogelijk.

Indien u inteert op uw vermogen kan het zijndat er niets (of in ieder geval minder) voor uwkinderen over blijft.

Page 7: Huis opeten? Liever niet!. Twee wetten zijn van belang: •Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Lichtere zorg en ondersteuning •AWBZ (Algemene Wet Bijzondere.

Mogelijke oplossingen

• Verkleinen vermogen• Schenken• Huis op naam van de

kinderen zetten?• Testamenten

Page 8: Huis opeten? Liever niet!. Twee wetten zijn van belang: •Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Lichtere zorg en ondersteuning •AWBZ (Algemene Wet Bijzondere.

Schenken

Vrijstellingen:- € 5.141,- per kind- € 2.057,- per

kleinkind/ overigen- € 24.676,-/ €

51.407,- eenmalig tot 40 jr

Page 9: Huis opeten? Liever niet!. Twee wetten zijn van belang: •Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Lichtere zorg en ondersteuning •AWBZ (Algemene Wet Bijzondere.

Schenken

- Schenking op papier, 6% rente!

- Geen anti-misbruikbepaling

- N.B. 2 jaar terugkijken!

- Schenkingstraditie

Page 10: Huis opeten? Liever niet!. Twee wetten zijn van belang: •Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Lichtere zorg en ondersteuning •AWBZ (Algemene Wet Bijzondere.

Testamenten

• Opeisbaarheidsgronden• Renteclausule• Afwijken van wettelijk

erfrecht

Wettelijk erfrechtEchtpaar, twee kinderen

Page 11: Huis opeten? Liever niet!. Twee wetten zijn van belang: •Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Lichtere zorg en ondersteuning •AWBZ (Algemene Wet Bijzondere.

Testament is reeds in werking getreden

• Vorderingen zijn gedefiscaliseerd deze fiscaliseren

• Vorderingen (+rente) eerder uitbetalen

• Alsnog rente overeenkomen

Page 12: Huis opeten? Liever niet!. Twee wetten zijn van belang: •Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Lichtere zorg en ondersteuning •AWBZ (Algemene Wet Bijzondere.

Huis op naam van de kinderen zetten?

Door de overdracht van de woning verandert devermogenspositie van de ouder(s) in principe niet (voorhet huis komt in de plaats, naast het –in waardeafnemende- woonrecht, de koopsom c.q. vordering opde kinderen).

Page 13: Huis opeten? Liever niet!. Twee wetten zijn van belang: •Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Lichtere zorg en ondersteuning •AWBZ (Algemene Wet Bijzondere.

Huis op naam van de kinderen zetten?

Voordelen overdracht bij leven:• bij schenking van (een gedeelte) van de koopsom

geldt de samenloopvrijstelling van art. 24,2 Sw• bij metterwoon verlaten 180 dagen voor het

overlijden behoort de woning niet meer tot het vermogen van de ouders (uiteraard indien bedongen bij de vestiging) maar nog slechts hetgeen van de koopsom op de kinderen openstaat;

Page 14: Huis opeten? Liever niet!. Twee wetten zijn van belang: •Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Lichtere zorg en ondersteuning •AWBZ (Algemene Wet Bijzondere.

Huis op naam van de kinderen zetten?

Nadelen overdracht bij leven:• indien bij het overlijden de woning nog door de ouder(s) wordt bewoond

geldt, bij het overlijden van de ouder(s), dat de woning fictief nog tot de nalatenschap behoort.

• de woning verhuist bij de ouders naar box 3 zodat ouders recht op hypotheekrenteaftrek verliezen; de kinderen moeten de waarde van de hoofdgerechtigdheid in box 3 opgeven;

• nu de (waarde van de) woning bij de ouders naar box 3 verhuist, vergroot dit juist de heffingsgrondslag voor de eigen bijdrage;

• de ouders zijn de woning “kwijt” en zijn dus minder flexibel indien zij bijv. een andere woning zouden willen kopen;

Page 15: Huis opeten? Liever niet!. Twee wetten zijn van belang: •Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Lichtere zorg en ondersteuning •AWBZ (Algemene Wet Bijzondere.

N.B.

Het voorkomen van een eigen bijdrage bij u, magnatuurlijk niet leiden tot een (verhoogde) bij uwkinderen!(bijstand, huurtoestlag etc)

Page 16: Huis opeten? Liever niet!. Twee wetten zijn van belang: •Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Lichtere zorg en ondersteuning •AWBZ (Algemene Wet Bijzondere.

Levenstestament

• Bewind en gemeenschap van goederen

• Aanwijzen gevolmachtigde• Medische verklaringen

Page 17: Huis opeten? Liever niet!. Twee wetten zijn van belang: •Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Lichtere zorg en ondersteuning •AWBZ (Algemene Wet Bijzondere.

Vragen?

Jeroen BeijsensNotaris bij Daamen [email protected]

Maandag & vrijdag: Kijkduinlaan 105Dinsdag, woensdag &

donderdag: Willem II straat 45