Hugo Goossens Pres 2 2011 RAMS - LCC

download Hugo Goossens Pres 2 2011 RAMS - LCC

If you can't read please download the document

 • date post

  18-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  67
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hugo Goossens Pres 2 2011 RAMS - LCC

3/02/2011

KVIV TI SPOORTECHNIEKENMODULE 3

LIFE CYCLE COST RAMS

24 FEBRUARI 2011

ir Hugo Goossens E-RAILCONSULT bvba

R A D C B S V C3-2-2011

O S F S L M M

?

2

1

3/02/2011

RAMS - LIFE CYCLE COST

Reliability Betrouwbaarheid Availability Beschikbaarheid Maintenability Onderhoudbaarheid Safety Veiligheidnorm EN 50126

Fiabilit Dispinibilit Maintenabilit Scurit

Life cycle Cost3-2-2011 3

FAQ Toelichting norm EN 50126 Andere normen? Statistieken en faaldata in de literatuur en in praktijk k ijk Kosten baten analyses: hoe duurdere keuzes verantwoorden? Kan een RAMS-analyse een meerwaarde betekenen? Waar en wanneer is RAMS toepasbaar? Ook op rollend materieel, werkplaatsen, stelplaatsen, .? Relatie RAMS en Safety case? Maakt RAMS deel uit van een integrale Safety case?3-2-2011 4

2

3/02/2011

Inhoud Doelstelling van opleiding Life Cycle Cost RAMS: de normatieve context Inhoud van de norm EN 50126 Basisbegrippen i.v.m. RAMS V- cyclus of levenscyclus van een project Factoren die spoorweg-RAMS benvloeden Risicoanalyse - Ri i m t i Ri i b h Ri i n l Risicomatrix Risicobeheer SIL De RAM in de RAMS ! Conclusies5

3-2-2011

Doelstelling van de opleiding Life Cycle Cost : definitie, levensduur, bepalende p parameters, toepassingen, , p g , Situeren van de RAMS-benadering in de levenscyslus van een project, een systeem, een subsysteem, Samenhang tussen RAMS en Life Cycle Cost Focus op de veiligheid: de risicomatrix Focus op de betrouwbaarheid (R) F Focus op d beschikbaarheid (A) de b hikb h id Focus op de onderhoudbaarheid (M) Focus op de veiligheid (S)3-2-2011 6

3

3/02/2011

LIFE CYCLE COST

3-2-2011

8

4

3/02/2011

Life Cycle Cost

Zichtbare kostenR&D

Investeringskosten

Onzichtbare kosten

Exploitatie Maintenance Milieu Sociale kosten Kosten vernieuwing Herstellingskosten

Afbraak en Installatie verwijderin g Onbeschikbaarheid

3-2-2011

9

Life Cycle CostLife cycle costs means: ythe value of research and development costs, investment costs, operation costs, maintenance costs, and termination costs over the life span of a facility or service.

3-2-2011

10

5

3/02/2011

Life Cycle CostElementen bepalend voor de Life Cycle Cost 1. Investeringskosten ( g (met inbegrip van de ontwikkelingsg p g en studiekosten) 2. Levensduur 3. Kost van onbeschikbaarheid 4. Milieukosten 5. Jaarlijkse onderhoudskosten 6. Herstellingskosten 7. V i 7 Vernieuwingskosten ( i k (tussentijdse of partile) ijd f il ) 8. Opbraak en afvoerkosten 9. Bonus voor regeneren van afbraakmaterialen 10. Kosten technische veroudering 11. ...3-2-2011 11

Levenscyclus s

Investeringskosten (1)Elementen bepalend voor de investeringskosten Conceptuele opvatting: Ballast- ,ballastloos spoor, embedded rail, rail Wisselstroom-gelijkstroom Klassiek systeem innovatief systeem (voorbeeld TSO) 2. Prijs van des materialen* Ballast 100 tot 405% Kwaliteit, transport Rails 100 tot 171% Kwaliteit, transport, lengte Dwarsliggers - hout 100 tot 166% Soort, behandeling, transport - beton100 tot 192% Type, transport Benchmarking UIC

3.

3-2-2011

Kostprijs handenarbeid Supplementen (nacht, WE)

12

6

3/02/2011

Investeringskosten (2)Sites 1. Landelijke of (voor)stedelijke zones 2. Zones met kunstwerken of tunnels 3. Zones met slechte ondergrond, (niet in kaart gebrachte) mijnen, karstische ondergrond, 4. Zones met (industrile) vervuiling 5. Vervoersvoorwaarden 1. 1 Type vervoer(22 5 ton of 25 t aslast, reizigers, vervoer(22,5 aslast reizigers goederen,gemengd, gevaarlijke goederen, ) 2. Exploitatiesnelheid (bochten, CuAg, remafstanden, ) 3. Densiteit verkeer (vermoeidheidsverschijnselen: rails, rijdraad, )3-2-2011

4.

13

Onderhoudskosten!!! De kosten van maintenance van een subsysteem dienen gezien te worden in het kader van de kosten van maintenance van het globale systeem. systeem

Indien men spreekt over de kostprijs van bezetting van de infrastructuur voor onderhoud van de bovenleiding dan vertelt men maar halve waarheden; mits degelijke programmatie (multidisciplinaire aanpak) kunnen heel wat werken aan de bovenleiding geprogrammeerd worden binnen de tijdspannen toegekend voor de werken aan het spoor en omgekeerd!!! Idem voor andere subsystemen p g y De onderhoudskosten zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van het werk geleverd bij de bouw en van de zorg die besteed wordt aan de infrastructuur gedurende de eerste periode van exploitatie!!!3-2-2011 14

7

3/02/2011

ONDERHOUD VAN EEN (SPOOR ) (SPOOR-) SYSTEEM BEGINT BIJ DE CONCEPTIE !!!m.a.w.

Betrek de diensten maintenance in een vroeg stadium bij uw projecten.

Eisen van de maintenance (1)Bij de aanleg van de hoge snelheidslijnen in Belgi werd de toekomstige maintenancedienst (Arrondissement HSL) zeer nauw betrokken van bij het ontwerp! Voor de werken op het klassieke net is dit veel minder het geval; onterecht! Overzicht van de bij het ontwerp vast te leggen eisen voor de maintenance: toegangen ( egen trappen, deuren, poortjes; (wegen, trappen deuren poortjes rekening houden met de aan te voeren lasten; te vervolledigen met eisen van de veiligheid: vb.helicopter, platform voor spoor-wegvoertuigen)3-2-2011 16

8

3/02/2011

Eisen van de maintenance (2) dienstwegen (continuteit) uitwijksporen onderhoudstuigen g g ( g , ) toegangscontrole (badge, camera) inrichting LCI (gasoil, laadplatforms, magazijnen) montagearea voor wissels en/of stapelen materialen stockage critische wisselstukken sanitaire voorzieningen ondersteunende systemen voor de maintenance (monitoring van wissels : vb. POSS) d i.v.m. d RAMS-studies data i de RAMS di Het technisch dossier voor homologatie van een spoorweg subsysteem dient per subsysteem een hoofdstuk maintenance te omvatten !3-2-2011 17

Eisen van de maintenance (3)Het overdrachtdossier aan de klant (Infrabel) dient de onderhoudsvoorschriften te bevatten die afwijken of in supplement komen van de gangbare gebruiken (reglementering); voor apparatuur dienen steeds de onderhoudsvoorschriften meegeleverd te worden. Het overdrachtdossier dient ook de verschillende CE attesten te bevatten (machine richtlijn interoperabele richtlijn, onderdelen) en de nodige wettelijke attesten (hijstoestellen, hoogspanningsinstallaties, houders onder druk, enz.)

3-2-2011

18

9

3/02/2011

HerstelkostenFactoren die de herstelkosten benvloeden 1. Opbouw van het subsysteem (kwaliteit,redondantie, fall back oplossingen, )) 2. B ikb h id van de site (of het defecte subsysteem) 2 Bereikbaarheid d i ( fh d f b ) 3. Organisatie van de onderhoudsdienst (wachtdienst, regie, aanneming -bestaat al dan niet een SLA voor servicecontracten?-) 4. Ingezette middelen (afstandsbediening, vervoer, .) 5. Management van de wisselstukken (sleetstukken, critische stock, leveringstermijnen, gegarandeerde stock leveringstermijnen leveringsduur, ) 6. Inhoud eventuele contracten met de bouwer (Bonusmalussyteem) 7. Kunnen voorlopige herstellingen uitgevoerd worden? 3-2-2011 19 (reglementering in verband met railbreuken)

Vernieuwingskosten1. 2. 3. 4. 5. 6. Spooronderbrekingen (continu, weekend, beperkte duur, g densiteit van de overwegen, ) Configuratie infrastructuur (overwegen, perrons, kunstwerken, omleidings- en uitwijksporen, wissels, ) Beschikbare middelen (wegvoertuigen, werktreinen, verhandelingstuigen, ) Nieuwe materialen (CuMg rijdraad, ingegoten sporen, bainitische rails, ) Recuperatiemogelijkheden uitgetrokken materialen (spoorstaven, wissels, ballast, ) Onderhoudsvriendelijk maken van de infrastructuur (sanering bedding, goede afwatering)20

3-2-2011

10

3/02/2011

Kosten onbeschikbaarheid InfrastructuurSpooronderbrekingen, dienst op enkel spoor, omleidingen van het verkeer, vertragingszones, enz. zijn elementen die de globale kostprijs van de maintenance (onderhoud en vernieuwing) en eventuele grote herstellingswerken (na ontsporing) sterk kunnen benvloeden (administratieve taken, bijkomend exploitatiepersoneel, verlenging werkuren personeel, enegiekosten, kosten vertragingen, ). Belangrijk is dan ook inzicht te hebben in deze bijkomende g j j kosten (vergelijk de hersteltijd na ontsporing tussen ballastspoor en Rheda spoor, voordeel van geprefabriceerde spoorelementen voor rechtstreekse aanleg t.o.v. inbetonnering in situ).3-2-2011 21

Opbraak- en evacuatiekostenBij het berekenen van de Life Cycle Cost van een subsysteem dienen de uitbraak- en evacuatiekosten in rekening gebracht te worden; enkele aandachtspunten: b h d k l d h aanwezigheid van asbest in af te breken elementen (tramstellen, rijtuigen, gebouwen, tractiestations, .) ballast (spoor) is grotendeels recupereerbaar voor andere toepassingen uitgebroken spoor op rechtstreekse aanleg moeilijker toenemende kostprijs van evacuatie gecreosoteerde dwarsliggers en houtstukken (ervaring met Brussels Gewest) vervuilde sites (werkplaatsen, tankinstallaties, .)3-2-2011 22

11

3/02/2011

Opbraak- en evacuatiekosten (2) recuperatiemogelijkheid materialen is een pluspunt (rails, houtstukken, spoortoestellen, aandrijfmotoren wissels, ) de duur van uitbraak kan de onbeschikbaarheid sterk beinvloeden en heeft dus zijn specifieke kost

3-2-2011

23

Levensduur van een subsysteem1. 2. 3. 4. 5. Elk subsysteem en elke component binnen een y j g subsysteem heeft zijn eigen levensduur Binnen een subsysteem kan gestreefd worden naar een zo uniform mogelijke levensduur (gelijktijdige vernieuwing) Voor een aantal componenten kan men niet meer 100% steunen op historisch